Реферат Банківська справа

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Основні завдання ЦБ РФ і організація своєї діяльності.

Одержання Пр не явл. метою ЦБ і не повинен на осущ-ние виробничої, торгової і переляк. видів деят-ти. Ст.3 ФЗ «Про ЦБ РФ» виділяє 3-и осн. мети: захист й забезпечення стійкості рубля; розвиток виробництва і зміцнення банк. системи РФ; забезпечення эффект-го і безперебійного функціонування платіж. системи. Перед ЦБ ставиться 5 осн. завдань: 1) емісійний центр країни (користується монопольне право на на випуск денеж.сред-в); 2) банк банків (ЦБ проводить операції з КБ країни; покликаний зберігати касові резерви КБ, надавати їм кредити, т.к. ЦБ явл-ся кредитором останньої інстанції; осущ-ет нагляд); 3) банк уряду (ЦБ повинен підтримувати держ. эконом-кие програми розвитку й розміщувати гос.ц.б., надавати кредити, виконувати РКО, зберігати офіційні ЗВР); 4) глав. рассчет.центр країни (ЦБ явл-ся посередником м/у КБ д-ви під час проведення ними безналич. розрахунків, заснованих на виключно заліку взаємних вимог, і зобов'язань (клірінг)); 5) орган регулир-ния эк-ки (БР при регулир-нии эк-ки країни керується денеж. кредит. методами).В наст. час ЦБ Р явл-ся незалежним у своїй деят-ти. ЦБ РФ і не відповідає за зобов'язаннями д-ви, й у своє чергу гос-во і не відповідає за зобов'язаннями глав. б-ка країни. У соотв-вии з ФЗ «Про ЦБ РФ» у.к. (у вигляді 5 млн. євро) й інша имущ-во БР явл-ся фед. власністю.

Статус і ф-ции БР та її повноваження.

У соот-вии з ФЗ «Про ЦБ» і Ко РФ ЦБ – юр.л., метою деят-ти ктр-го явл-ся захист й забезпечення стійкості крб., эффек-ное і безперебійне функціонування пл.системы. Це ключовий інститут стабільності фінансової систем Росії, який діє у громадських інтересах. ЦБ явл-ся публічно-правовий організацією, т.к. осн.цель його деят-тя закл-ся регулювання эк-ки у вигляді емісії банкнотів орг-ции грошового звернення. У межах повноважень, наданих йому До РФ і ФЗ, БР явл-ся незалежним у своїй деят-ти. У.к. і имущ-во БР нах-ся в фед.собственности. Специфічною особливістю явл-ся обов'язок БР здійснювати правомочності володіння, користування і розпорядження даним майном над свої інтереси, а інтересах д-ви, тобто. общ-ва загалом. Свої витрати ЦБ РФ осущ-ет з допомогою собст-х доходів. Гос-во не финансир-ет його деят-ть, БР надані лише нектр-ые пільги (не регистр-ся в налог-х органах, т.о. банк звільнено з сплати податків та інших.) Вирізняють слід. цілі й ф-ции БР: 1) захист й забезпечення стійкості крб.- у взаємодії з урядом розробляє і проводить уже єдину ДКП; монопольно осущ-ет емісію готівки організовує налично денеж.обращение; осущ-ет валют. регулир-ние контроль; бере участь у з розробки й складанні платеж.баланса РФ; осущ-ет эф-ное управління ЗВР БР. 2) розвиток виробництва і зміцнення банк-кой системи – приймає рішення про гос.регистр-ции кредит-х орг-ций (КЗ) , видає їм лиц-зии на осущ-ние банк-ких операцій та встановлює правила їх проведення; регестр-ет емісію ц.б. кредит-ми орг-циями; явл-ся кредитором останньої інстанції для КЗ, організує сис-му рефенансир-ния; осущ-ет нагляд за деят-тю КЗ. 3) забезпечення безперебійного і эффек-го функціонування пл.сис. – встановлює правила осущ-ния розрахунків; визначає порядок осущ-ния розрахунків із м/у народ.орг-циями, иностр.гос-ми, юр.и физ.л.Что стосується світової практики, вона передбачає три осн.ф-ции ЦБ: регулир-щая; контролир-щая і информационно-исследовательская.

Вимоги до КЗ для видачі лиц-зии.

Процес регулир-ния деят-ти КЗ починається з регістр. і лицензир-ния. Сьогодні процес створення КЗ складається з 3-х етапів: ухвалення рішення створення КЗ і підписання ними учредител-х док-тов; процедура гос.регистр.; видача лиц-зии. Що ж до регістр., то йдеться про деят-ти б-ка як юр.л.(п.3 ст.49 ДК РФ). Сущ-ют след.требования: 1) вимоги до у.к.(не менш 5 млн.евро; норматив граничного розміру негрошовій частини у.к. для новостворених КО=20%); 2) до засновників КЗ (вкл.контроль і перевірку походження сред-в, исп-х в кач-ве внесок у у.к., для запобігання сред-в, отриманих злочинним шляхом і перевірка діловій репутації засновників б-ка (судимість, порушення труд.законод-ва та інших.); 3) до керівному персоналу (квалифик-ция управлінського персоналові та досвід роботи у посади керівника підрозділи); 4) до технич.оснащенности КЗ (оснащеність КЗ тривожною та пожежною сигналізацією, наявність укріпленого касового вузла, приміщень обслуговування клієнтів). Результатом перевірки всіх таких вимог стає відмова чи позитивного рішення про видачу орг-ции лиц-зии на право скоєння банк.операций.

Стратегія розвитку платіж. системи Росії. Контроль БР над виконанням учасниками розрахунків встановлених правил.

Під пл.системой розуміється сукупність юр., технологічних, технічних і информац-х сред-в, які забезпечували проведення розрахунків м/у учасниками пл.системы. Пл.система до вкл.: 1) пл.сис.БР; 2) приватні пл.сис. (пл.сис.кредит-х орг-ций ч/з взаємні кор.сч. ЛОРО, НОСТРО; пл.сис. небанк-ких кредит.орг-ций (клірингові); внутрибанк-кие пл.сис. (сч.межфилиальных розрахунків); пл.сис. з допомогою банк-ких карт). Кожна з цих систем функціонує самост-но і осібно. Основним органом, регулир-щим пл.сис., явл-ся БР, до обов'язків ктр-го входить: видавати соотв-щие акти, встановлюють таке регулир-ние; і осущ-ние нагляду над виконанням. Т.о. правовими підвалинами для пл.сис.явл-ся ФЗ «Про ЦБ» в ст.3 зазначено, що з осн.целей БР явл-ся забезпечення эффект-го і безперебійного функціонування пл.сис.страны й у гл.7 вказані шляхи реализ-ции цього ; ДК ст.45,46; 2-П «Про безналич.расчетах до», відповідно до ктр-му БР закріплює й встановлює определ.стандарты під час проведення розрахунків й др.нормативные док-ты БР.

 

Політика обяз. резервування БР.Сущ-ть опер. зі створення обяз.резервов...

Мин-ный розмір обяз-х резервів комм. банків ЦБ опред-ся банківським закон-вом в %-м ставлення до відповідних статей пасивів (зобов'язань перед вкладниками) комерційних банков.ЦБ право залежно від цілей грошово-кредитної політики самостійно змінювати рівень норм-в і базу охоплення обяз. резер-ем привлеч-х коштів банків. По резервним вимогам % звичайно выпл-тся чи можуть выпла-ться дуже містечка та нижче ринкового рівня. Обов'язкові резервы-механизм регулир-я загальної ликв-сти банк.системы, испол-мый контролю ден.агрегатов у вигляді зниження ден-го мультиплікатора. Резервні вимоги встановлюються з метою обмеження кред-х можливостей кред.орг-ций й підтримки певному рівні ден.массы у спілкуванні.

Розмір обяз.резервов в %м ставлення до зобов'язанням кред. орг-ции, і навіть порядок їх депонування в БР встановлюються Радою директорів БР. Нормативи обов'язкових резервів що неспроможні перевищувати 20% зобов'язань кред. орг-ции. Кред.орг-ция зобов'язана виконувати нормативи обяз-х резервів, депонируемых в БР, з отримання ліцензії на право скоєння відповідних банк-х операцій. Ця обов'язок є необхідною передумовою їх здійснення. Кред.орг-ция відповідальність за додержання порядку депонування обов'язкових резервів в БР. Основні риси режиму обяз-го резервування, встановлені БР: 1.в склад бази щодо розрахунку обяз-х резервів вкл. зобов'язання кред. орг-ции у валюті РФ і иностр.валюте, учитываемые в різних рахунках; 2.формирование обяз-х резервів виробляється кред.орг-цией лише у валюті РФ, незалежно від виду валюти залучених средств;3.учет обяз-х резервів ведеться паралельно в Банку Росії та кредитної організації, але різних балансових рахунках розрізі виду валюти залучених коштів кред.орг-ции;4.расчет розміру обяз-х резервів, які підлягають депонуванню в БР, осущ-ся виходячи з середньої хронологічної щоденних Балан-х залишків залучених коштів за отчет.период. Період розрахунку - 30 дней(с 1 числа звіт. місяці по 1 число місяці, наступного за отчетным);При відкликання ліцензії скоєння банк-х операцій депоновані в БР кошти йдуть на погашення зобов'язань кред.орг-ции перед вкладниками і кредиторами.

Орг. струк-ра БР, принцип управління. Роль, ф-ции й всіх його ланок БР.

БР утворює єдину централізовану систему з вертик. струк-рой. У неї входять: централ.аппарат (ЦА), территор-ные установи (ТУ), РКЦ, вычислител.центры (ПЦ), польові установи (ПУ), навчальні заклади і др.орг-ции, необх-мые для осущ-ния деят-ти БР. Вищим органом БР явл.Совет директорів- колегіальний орган, визначальний осн.направления деят-ти БР. Сюди входять Голова БР та дванадцяти членів ради ніхто директорів. БР підзвітний Гос.Думе Фед.Собрания РФ. Подотчетность БР Гос.Думе выраж-ся у цьому, що вона призначає посаду Голову БР і членів Ради директорів терміном чотири роки. ЦА– складається з 22 департаментів, ктр-ые можна підрозділити на департаменти, щоб забезпечити реалізацію осн.ф-ций БР (валют.регулир-ние і валют.контроль, опер.на откр.р-ке, банк-кий нагляд та інших.) і департаменти, супроводжують деят-ть самого БР(юр., фінансовий, внутр.аудита і ревізій та інших.). ТУ– відособлене підрозділ БР, осущ-щее на тер-рии суб'єкта РФ частину його ф-ций в соот-вии з Положенням про ТУ БР і др.норатим.актами. РКЦ– осн.целью явл-ся забезпечення эффек-го, надійного й екологічно безпечного функционир-ния пл.сис. РФ, яке ф-ция – осущ-ние розрахунків м/у кредит.орг-циями. ПУ – вони призначені для банк-го обслуговування військових частин, установ і орг-ций Міністерства оборони РФ. З метою вдосконалення денежно-кредит.сис. РФ при БР створено НБС – вкл. 15 лю-на, переважно представники палат Фед.Собрания РФ, президента і Уряди РФ, БР, кред.орг-ций, і навіть експертів. Рада рассматр-ет проекти осн-х напрямів ЕГ кредит. і валют.политики, бере участь у розробці принципів орг-ции системи розрахунків у РФ і др.наиболее важливі ? регулир-ния деят-ти кредит.орг-ций. Члени ради не явл-ся співробітниками БР. Міністром фінансів явл. Кудрін! Принципи орг.струк.БР: 1)правовая основа; 2) централізації; 3) конфіденційності (деят-ть БР пов'язані з банк-кой таємницею: відомості про клієнта, таємниця внеску движ-ия денеж.сред-в; і коммерч.тайна, ктр-ая недоступна 3-ьим особам); 4) колегіальності – всі приним-ся більшістю (7) голосів; 5) незалежності – залежить від испол-х органів гос.власти і явл-ся самост-ным юр.л.  

Роль БР в обслуговуванні держборгу: первинне розміщення держ. цінних паперів, операції у вторинному ринку. Надання власної інфраструктури Банку Росії щодо розрахункових операцій на ринку з держ. цен.бумагами.

Банк Росії є основним організатором грошових розрахунків з операцій із облігаціями, їх безпосереднім учасником і «серцевиною» розрахункової системи ринку. Спочатку розрахунок ная система ринку ГКО-ОФЗ складалася виключно з розрахункового центру ММВБ, який вів рахунки московських дилерів. У 1995 г.впервые почалася міжрегіональна торгівля держ. облігаціями. Почали організовуватися регіональні розрахункові центри — спочатку у вигляді підрозділів регіональних валютних бірж, та був — як їх дочірніх кредитних організацій. Ділери ринку ГКО-ОФЗ відкривали спеціальні рахунки цих розрахункових центрах, які, своєю чергою, відкривали коррахунки в РКЦ. Т.о., самим учасникам ринку мали піклуватися про організацію міжрегіональних платі жей за підсумками операцій над ринком, цей сервіс ним було предостав льон Банком Росії. Така нову систему розрахунків дозволила ринку ГКО-ОФЗ перетворитися з столичного у всероссийский.В січні 1997 р. було створено некомерційне партнерство «Національний депозитарний центр» (НДЦ), засновниками стали ММВБ і ЦБ РФ. У своїй роботі НДЦ через торгово-депозитарный комплекс ММВБ пов'язаний і з московськими, і з регіональними КБ, які у своє чергу уполномоче ны вести субдепозитарии всім учасників РЦБ. НДЦ є головним над ринком ГКО-ОФЗ і дає депозитарні послуги організованим ринків.

Валютний контроль Банку Росії: мети, напряму, і об'єкти.

Процес вал. регулювання і місцевого контролю у Росії осущ-ся відповідно до Законом РФ«О вал.регулировании і вал.контроле».Вал.регулирование і вал.контроль є комплекс экон-ких і правових заходів впливу органів прокуратури та агентів вал. регулювання і вал.контроля на внутрішні вал.потоки і його зовнішні платежі і ще переклади у межах гос-ной вал. политики.БР в РФ органом вал.контроля, до яких крім нього віднесено фед-ные органи испол-ной влади у межах компетенції, встановленої фед-ми законами, і фед-ный орган виконавчої, уполномоч. Урядом РФ. БР як орган вал.контроля осущ-ет контролю над скоєнням вал.операций кред. орган-ми і валютними біржами. Уряд РФ координує діяльність фед-х органів виконавчої влади області вал. контролю та забезпечує взаємодію Космосу з БР. Контроль за осущ-ем вал. операцій др.резидентов та нерезидентів покладено на фед-ые органи исполн-ной влади. До них належать: 1.Фед-ная митна служба; 2.Фед-ная служба фінансово-бюджетного надзора.Органы вал.контроля не більше своєї компетенції видають нормативні акти, обов'язкові до виконання усіма резидентами в РФ.Органы і агенти валютного контролю у межах своєї компетенції: а) осущ-ют контролю над проведеними до резид-ми і нере зид-ми вал.операциями, за відповідністю операцій законодавству, умовам ліцензій і дозволів, і навіть над виконанням ними актів органів валютного контролю; б) проводять перевірки вал.операций резидентів та нерезидентів до. Органи вал.контроля визначають лад і форми обліку, звітності і документації по валютних операцій резидентів та нерезидентів. Представництво БР перестав бути юр. обличчям. Воно наділяється майном БР і діє підставі становища, затвердженого БР. Керівник представництва призначається БР і діє підставі його доручення.

Оцінка кредит-х ризиків з допомогою эк-ких нормативів і резерву на возмож. втрати з позик.

Кред.риск складається з ризику несплати % на позичку і ризику неповернення осн.суммы боргу. До нормативам макс.кред.риска, установл.ЦБ для КБ относ-ся: 1) однієї позичальника чи гр.св-х позичальників М6 , ктр. определ-ся як отнош.совокупной суми вимог б-ка до позичальнику, до величині СК б-ка (д.б. лише на рівні 25%). 2) однієї заемщика-акционера б-ка чи його грн. М9 , ктр. буд. складати 20% .3) совокуп.сумма вимог б-ка за кредитами, позикам, гарантіям і поручительствам, зваженим з урахуванням ризику в отнош-нии одного інсайдера б-ка і св-х з нею осіб, котре виражається у % до СК б-ка, харак-ет кред.риск б-ка однієї інсайдера (М10 ). 4) соот-ние совокуп.величины всіх великих кред.рисков і СК б-ка, встановлений лише на рівні 800%, харак-ет макс.размер круп-х кред.рисков б-ка (М7 ). 5) в отнош-нии акціонерів, які володіють більш ніж 5% вкладів у у.к. б-ка і інсайдерів б-ка ЦБ також встановив нормативи совокуп.величины їх

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація