Реферати українською » Банковское дело » Організація та етапи кредитного процесу в комерційному банку


Реферат Організація та етапи кредитного процесу в комерційному банку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота

Тема: Організація і етапи кредитного процесу у комерційному банку


Зміст

Глава 1. Теоретичні основи кредитної діяльності банку

1.1 Характеристика і сутність кредиту

1.2 Кредит як продукт діяльності банку

1.3 Класифікація і різноманітні види кредитів

Глава 2. Основи організації кредитного процесу у комерційному банку

2.1 Поняття і сутність кредитного процесу у комерційному банку

2.2 Основні етапи кредитного процесу

Глава 3. Кредитний процес у банку ">Хоум Кредит"

3.1 Характеристика діяльності банку ">Хоум Кредит"

3.2 Види кредитування, надані банком ">Хоум Кредит"

3.3 Організація кредитного процесу у банку ">Хоум Кредит"

3.4 Недоліки у створенні кредитного процесу банку ">Хоум Кредит"

3.5 Рекомендації для вдосконалення кредитного процесу банку ">Хоум Кредит"

Список літератури


Запровадження

Кредитна діяльність - одне з найважливіших, їхнім виокремленням саме поняття банку ознак. За сучасних умов економічної ситуації Росії, банківське кредитування одна із основні джерела прибутку комерційних банків. Усе це свідчить про виняткової ваги налагодження чітких і найефективніших механізмів кредитного процесу, як самих банків, так економіки загалом. Тим більше що такі механізми переважно вітчизняних банків поки відсутні. Створення означених механізмів кредитного процесу, можна як одне з найважливіших завдань, завдань, які усією банківською системою Росії. Отже, тема курсової роботи, є актуальною й важливою, бо буде перебільшенням стверджувати, що справжній рівень організації кредитного процесу - майже найкращий показник всієї хірургічної роботи банку і забезпечення якості його менеджменту.

Мета курсової роботи у проведенні теоретичних і аналітичних досліджень організації кредитного процесу його впливу діяльність комерційного банку. Курсова робота передбачає рішення наступних найважливіших завдань:

- дослідження суті Доповнень і основних етапів організації кредитного процесу у комерційному банку;

-вивчення організації кредитного процесу у банку ">Хоум Кредит";

-аналіз стану і вдосконалення недоліків у організації кредитного процесу банку ">Хоум Кредит".

Об'єктом дослідження є економічних відносин, виникаючі між комерційним банком та інші суб'єктами господарську діяльність щодо надання в позичку коштів. Предметом дослідження є кредитний процес і ">Хоум Кредит", організуючий той процес.


Глава 1. Теоретичні основи кредитної діяльності банку 1.1 Характеристика і сутність кредиту

У науковій та відповідної навчальної літературі, природа кредиту часом трактується неоднозначно. Тому необхідне початку з'ясувати основні моменти, пов'язані з цим поняттям.

Кредит у перекладі латинського - словоkreditum означає будинок, позичка, довіру.

Кредит обслуговує рух капіталу. Завдяки йому ми кошти, тимчасововисвобождаемие під час підприємств, виконання державного бюджету, і навіть заощадження громадян направляють у сфери діяльності, зі недоліком ресурсів. Тобто кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу позичковий. [6, 125 з.]

>Ссудний капітал - це грошовий капітал, який було надано позичку за умов повернення і користування.

З допомогою кредиту тимчасово вільні кошти підприємств, населення держави акумулюються у банківській системі, втягуються в грошовий оборот, перетворюючись на позичковий капітал, який, своєю чергою, передається за плату у тимчасове користування суб'єктам, які відчувають їх тимчасовий недолік. Капітал фізично, як коштів виробництва неспроможна переливатися лише з галузей у інші. Цей процес відбувається здійснено у формі руху грошового капіталу.

При кредиті гроші є засобом платежу. Отже, кредит - то окрема форма руху грошей.

У кредиті знаходять вираз виробничі відносини між господарюючими суб'єктами з приводу вартості у тимчасове користування за умов повернення. Слово ">kreditum" перекладається з латів. ще як "вірую", "довіряю".

Кредит - це форма економічних відносин, що з поворотним наданням ресурсів немає і погашенням що виникають у з цим зобов'язань. У широкому значенні слова кредит - це угода, договір між юридичними і/або фізичними особами позику чи позичку.

Отже, кредитні відносини складаються із трьох елементів – кредитора, позичальника іссуженной вартості.

Кредитор - сторона кредитних відносин, що дає позичку.

Позичальник - сторона кредитних відносин, отримує кредит і зобов'язана повернути отриману позичку.

Кредитор і позичальник перебувають з різних боків кредитної угоди, та заодно мають однакову мета - отримання прибутку. [6, 126 з.]

>Ссуженная вартість - нереалізована частина вартості, яка, беручи кредитні відносини, має особливої додатковоїпотребительной вартістю. [5, 71 з.]

Структура кредиту передбачає єдність його елементів - це рухссуженной вартості.

Отже, сутність кредиту можна з'ясувати, як передачу кредиторомссуженной вартості позичальнику від використання на засадах повернення й у інтересах суспільних потреб.

1.2 Кредит як продукт діяльності банку

Вивчаючи особливості та тонкощах організації кредитного процесу у комерційному банку, принциповим моментом є визначення кредиту як банківського продукту (результату діяльності співробітників банку).

Поширена думка, суті якого у цьому, що банки, займаючись кредитуванням, торгують грошовими ресурсами. Ця думка недостатньо коректне і бути уточнено щодо того, чому саме торгують банки над ринком кредитування. [21, 475 з.]

Банк як комерційна організація може і має продавати результат, продукт своєї діяльності. Але чому виступає як цього продукту у сфері кредитування? Можна було б вважати, що банк пропонує на продаж гроші, частково свої, а основному залучені (розглядаючи саме яка відбулася залучення як наслідок непростий діяльності працівників банків).

Насправді поверхова уявлення, оскільки банк і приковує, видає гроші у кредит лише тимчасово, що позбавляє весь процес стандартного торгового змісту.

Звідси перше уточнення: мова повинна бути щодо продажу не грошей, а права тимчасового ними користування. Таке право,торгуемое банком, вважатимуться результатом діяльності банку, попередньої видачі кредиту.

Проте залишається без відповіді запитання у тому, чи є продукт власне кредитної діяльності банку і якщо так, то який він. Щоб розібратися із цим питанням, слід пригадати, що розуміється під результатом чи продуктом діяльності банку.

Банківський продукт - якась більш-менш оригінальна банківська технологія, придумана і яка у цьому банку, тобто. певне вміння його співробітників, яким інші банки можуть володіти, а можуть володіти.

Тобто банківські продукти завжди у чимось відмінні, унікальні, оскільки створюються різними людьми і, зазвичай, на неповторні потреби, можливості і запити найрізноманітніших клієнтів.

Все перелічене вище про продуктивному і творчому характері банківську діяльність найбільше, мабуть, належить саме до кредитної діяльності.

Майже у разі кредитування банки створюють більш-менш різняться технології кредитування, влаштовують конкретних позичальників. Саме це технологій і є той головний товар, який банки продають як учасники кредитного ринку.

Отже, кредит треба розуміти як і певну гроші, виділювану банком на відому мета, як і певну технологію задоволення заявленої позичальником фінансової потреби, але потрібно також розрізняти зазначену технологію і виникає результати застосування сили. [23, 476 з.]

Як ціни користування банківськими кредитами виступає позичковий відсоток, визначається на взаємовигідній економічній основі між суб'єктами кредитних відносин такожфиксируемий у кредитному договорі. [5, 79 з.]

Тоді можна стверджувати, що кредит як продукт діяльності банку є:

-по-перше, суму, надану банком позичальнику і що б викладеним вище базовим ознаками кредиту, відбиваючим його специфічну економічну правову природу;

-по-друге, кредитний продукт глибшого рівня, саме конкретний спосіб, яким банк надає чи готовий надати кредитну послугу нужденному у ній клієнту, тобто. упорядкований, внутрішньо узгоджений і документально оформлений комплекс взаємозалежних дій, складових цілісний регламент взаємодії підрозділів банку (що з кредитним процесом), єдину і завершену технологію кредитного обслуговування клієнта.

Усе це свідчить про виняткової ваги налагодження чітких і найефективніших механізмів кредитного процесу. Проте тим як розпочати дослідженню особливостей організації кредитного процесу, необхідно ознайомитися з основними видами банківських кредитів.


1.3 Класифікація і різноманітні види кредитів

Банківські кредити поділяються наряд видів за критеріями чи ознаками. У основу їх класифікації можна покласти різні особливості, відбивають ті чи інші боку кредитування.

По термінів користування кредити бувають до запитання і термінові (серед яких, своєю чергою, виділяють короткострокові, середньострокові і довгострокові).

Залежно від суб'єкта кредитування розрізняють кредити державною мовою і недержавним підприємствам, громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, іншим банкам, іншим господарським суб'єктам, включно з органами влади, спільні підприємства, міжнародні об'єднання та молодіжні організації.

За призначенням розрізняють кредит споживчий, промисловий, торговий, сільськогосподарський, інвестиційний, бюджетний. За сферою застосування кредити поділяють на кредити - у область виробництва та до сфери звернення.

Споживчий кредит - це позички, надані населенню. У Росії її до споживчим позичкам відносять будь-які види позичок, наданих населенню, зокрема позички купівля товарів тривалого користування, іпотечні позички, позички на невідкладні потреби та інших. [8, 196 з.]

За розмірами розрізняють кредити великі, середні й дрібні.

Залежно від платності банківські кредити поділяються на позички з ринковою, підвищеної і пільгової відсотковою ставкою в. Розрізняють приватні й сукупні об'єкти кредитування.

Банківські позички діляться залежно від валюти, застосовуваної при кредитуванні (кредити - у рублях, доларах США, євро й т.д.).

Важливий критерій класифікації кредитів - їх забезпеченість.

Забезпеченість у сенсі - це наявність гарантій, дають у тому, що позичка буде своєчасно повернуто кредитору і її використання від позичальника буде отримана встановлена плата.

По видам і наявності забезпечення слід виділити деякі інші види кредитів.

>Ломбардний кредит - під заставу цінних паперів.Заемщиком як забезпечення можуть бути різноманітних цінних паперів: акції, облігації, короткострокові казначейські зобов'язання, векселі, депозитні сертифікати. До запоруці приймаються як іменні цінних паперів, і папери на пред'явника. Принепогашении позичальником боргу позичку закладені у забезпечення кредиту цінні папери установленому порядку (й у конкретно певний строк) переходить до власність банку

>Вексельний кредит - позички під забезпечення векселями.

Банківські кредити усе своєю чергою погашення можна розділити на дві групи.

До першої слід зарахувати кредити,погашаемие одноразово, на другу - кредити з розстрочкою платежу.

Зазвичай, при короткостроковому кредитуванні юридичних осіб і населення, що потребують готівці покриття поточних потреб, практикується надання кредитів,погашаемих одноразово. Йдеться погашенні основного боргу та відсотків єдиної сумою на даний момент закінчення терміна кредиту.

>Кредитами з погашенням на виплату вважаються позички, погашення яких здійснюється двома і більше платежами (зазвичай, щомісяця, щокварталу чи кожне півріччя). До цій групі ставляться кредити найрізноманітніших видів, зокрема: фірмові (комерційні), з відкритого рахунку, вексельні, лізинг, факторинг,форфейтинг, іпотека та інших.

Залежно від виду відсоткові ставки банківські кредити можна розділити на дві групи: кредити з фіксованою і плаваючою відсотковою ставкою в. Фіксована відсоткову ставку встановлюється весь період кредитування й незаперечна перегляду. І тут позичальник приймає він зобов'язання оплатити відсотки за незмінною узгодженої ставці, користування кредитом незалежно через зміну кон'юнктури на ринках відсоткові ставки. Це буде вигідно як кредитору, і позичальнику, оскільки обидві сторони мають можливість точно розрахувати свої доходи і, пов'язані з допомогою наданого кредиту. Фіксовані кредитні ставки, зазвичай, застосовуються при короткостроковому кредитуванні. За розмірами застосовується розподіл банківських позичок на дрібні, середні і великі. У банківській практиці немає єдиного підходи до класифікації кредитів за цією ознакою. [13, 281 з.]

У Росії її великим вважається кредит одному позичальнику, перевищує 5% величини капіталу банку. Банківські кредити поділяються на активні і пасивні. У першому випадку банк дає кредит, тобто. виступає кредитором, у другому бере кредит, тобто. є позичальником. [21, 474 з.]. Банк може укладати кредитні відносини (брати чи надаватимуть кредитів) коїться з іншими банками (кредитними організаціями), включаючи банк нейтральний, виконуючи залежно від цієї ситуації активну чи пасивну функцію. І тут має місце міжбанківське кредитування. Щодо всіх інших підприємств, організацій, установ і фізичних осіб, то кредитні відносини банки з ними носять інший характер - тут банк практично завжди є стороною, дає кредит. На закінчення треба сказати, що у банківської практиці відсутня єдина класифікація банківських кредитів. Его пов'язані з відмінностями в рівні банківських систем, що склалися у яких способами надання кредитів.


Глава 2. Основи організації кредитного процесу у комерційному банку 2.1 Поняття і сутність кредитного процесу у комерційному банку

Вивчення і розгляд самого поняття, як кредитний процес, дозволяє комплексно проаналізувати всі складові і етапи механізму банківського кредитування. Кредитний процес - це процес організації кредитної діяльності банку.

Банк, будучи комерційним підприємством, розміщає залучені ресурси від імені і свій острах і зростає ризик для одержання доходу.

Активні операції банку різнорідні як у економічному змісту, і з погляду їхньої доходності і забезпечення якості. Частина активних операцій банку є безальтернативне розміщення його коштів (до пайового фонду обов'язкового резервування, на коррахунок в РКЦ тощо.), що дозволяє банку стабільно працювати, але з приносить доходів.

Інші види розміщення може стати високодохідними, але вельми ризикованими. Відтак, кожен комерційний банк зацікавлений у підвищення рівня організації кредитного процесу. Старанно опрацьоване кредитний процес дозволяє мінімізувати кредитний ризик, завдяки значного зниження ймовірності надання кредиту ненадійному позичальнику.

Отже, високий рівень організації кредитного процесу, майже найкращий показник всієї хірургічної роботи банку і забезпечення якості його менеджменту.

Розкриваючи зміст кредитного процесу на фундаментальному рівні, слід звернути увагу до визначення - кредитна операція. Оскільки, саме він відповідає з того що заведено іменувати наданими кредитами.

Що варто відносити до кредитних операцій банків. З цього приводу цілковитої єдності думок ще досягнуто.

Зміст банківського кредитування (кредитних операцій) - це сукупність відносин між банком як кредитором та її позичальником щодо:

-надання позичальнику певної суми для цільового (зазвичай) використання, їх своєчасного повернення,

-отримання від позичальника і щодо оплати користування наданими у розпорядження засобами.

Банківський кредит може бути наданий позичальнику (юридичному чи фізичній особі) під різноманітні мети, найпоширенішими серед яких є.

-збільшення (поповнення) обігового капіталу господарюючою організації, що небезпека може означати, приміром:

-фінансування сезонних потреб організації;

-фінансування тимчасово зрослого кількості товарно-матеріальних цінностей"

-фінансування сплати податків;

-допомогу у покритті неординарних (великих) витрат тощо.

-фінансування виробничих витрат, включаючи реалізацію інвестиційних

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація