Реферати українською » Банковское дело » Валютні ризики в банках другого рівня в Республіці Казахстан


Реферат Валютні ризики в банках другого рівня в Республіці Казахстан

Страница 1 из 11 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

I ФІНАНСОВІ РИЗИКИ:ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ І СВІТОВОЇ ДОСВІД ЇХ СТРАХУВАННЯ

>1.1Сущность, види й особливості фінансових ризиків

>1.2Валютние ризики як частину фінансових ризиків

>1.3Мировая практика страхування валютних ризиків

II АНАЛІЗ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ НАПРИМЕРЕ АТ «>АСТАНА-ФИНАНС»

>2.1Общая характеристика АТ «>Астана-Финанс» та її основних напрямів фінансової складової діяльності

>2.2Политика управління ризиками

>2.3Оценка ефективності методу страхування валютного ризику

III ШЛЯХУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ

>3.1Валютний опціон як засіб страхування валютного ризику

>3.2Форвардний і ф'ючерсний контракт як засіб страхування валютного ризику

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЕ


  I Фінансові ризики: теоретичні аспекти світовий досвід їх страхування

 

1.1  Сутність, види й особливості фінансових ризиків

 

Ризик – ступінь визначеності чи невизначеності, що з отриманням очікуваних у майбутньому доходів.

Фінансові ризики – це ризики втрата часу та отримання прибутку, зумовлені дією як макроекономічних (екзогенних), і внутрішньофірмових (ендогенних) факторів, і умов. Ризики творяться у зв'язки Польщі з рухом фінансових потоків і виявляються на ринках фінансових ресурсів (схема 1).

                                               Фінансові ризики

Відсотковий ризик Валютний ризик

Кредитний ризикБизнес-риск

 

     

                                            Інвестиційний ризик

Схема 1. Види фінансових ризиків

Чинники, що визначають ризик:

1.  Макроекономічні чинники, обумовлені зміною політичної й загальноекономічної ситуації. Найбільшого впливу у тому числі надають інфляційні процеси, впливають, насамперед відсотковий і Міжнародний валютний курс, що виявляється у зміні ставок судного відсотка голосів і коливанні курсу валют.

2.  >Внутрифирменние чинники, пов'язані із найкращими комерційними і господарськими умовами діяльності окремих фірм, з рівнем менеджменту, втратами майна чи товару, страйками і невдоволенням працівників конкретних фірм, припиненням ділову активність фірми, зв'язуються головним чином бізнес ризик.

Розглянемо докладніше перелічені вище види фінансових ризиків:

1) Відсотковий ризик, виникає через коливань відсоткові ставки, що зумовлює зміни витрат за виплату відсотків або доходів на на інвестиції та, отже зміни ставки дохідності на власний капітал та на інвестований капітал проти очікуваними ставками дохідності.

З відсотковим ризиком зіштовхуються банки, страхові інвестиційні компанії, і навіть нефінансові підприємства, на які припадає кошти (або вкладають в активи, які дають відсотки (державні цінних паперів, облігації підприємств, депозити на грошових ринках тощо.).

Значний обсяг позик і капіталовкладень здійснюється за умови плаваючою відсоткової ставки, коли підлягають сплаті або отриманню відсотки періодично переглядаються і наводяться відповідно до поточної ринкової ставкою. Якщо ж відсоткову ставку є фіксованою й сплачується постійний відсоток з від номінальної вартості інвестицій, то ринкова вартість таких вкладень коливається залежно від поточної відсоткової ставки як і у разі з плаваючою ставкою, приносить інвестору прибуток або збиток.

Приклад. По від номінальної вартості за 00 куплена облігація дуже надійної корпорації, через яку виплачуватиметься щорічно 10% протягом 20 років (термін погашення). Через п'ять років, власник вирішив продати облігацію, але у цей час над ринком з'явилися аналогічні12%-ние облігації інший компанії. Природно, хто б заплатить за стару облігацію 00, оскільки можна купити нову з вищої відсотковою ставкою в. Через війну ціна першої облігації знизиться, щоб забезпечити дохід за нею внаслідок 12%. Якщо абстрагувати з інших ринкових чинників, то ціна її продажу становитиме 3, оскільки 100 / 833*100% = 12%. Отже, з допомогою впливу відсоткового ризику продавець втратить 71.

Віда відсоткового ризику:

a)  Зміна рівня відсоткові ставки, ризик виникає у разі:

- зміна рівнясавок;

- зміна відносних відсоткові ставки (відсоткові ставки з одних фінансовим операціям можуть змінитися щодо ставки на інших фінансовим операціям);

- тенденції кривою відсоткові ставки (зміна відсоткової ставки у часі), що впливають співвідношення відсоткові ставки по короткотерміновим і довгостроковим позикам.

Такі зміни відсоткові ставки тягнуть у себе:

· ризик збільшення витрат за сплаті відсотків чи зниження доходів від інвестицій рівня нижчим за очікуваний через коливань рівня відсоткові ставки;

· ризик, пов'язані з таким зміна відсоткові ставки після ухвалення рішення про взяття кредиту, якої забезпечує допустимих витрат за оплаті кредиту;

· ризик прийняття цього рішення про надання кредит або концесію

здійсненні звуження, що у результаті не призведе для отримання запланованого доходу через зміни відсоткові ставки, що відбулися після ухвалення рішення.

b)  Рухливість відсоткові ставки – цей вид відсоткового ризику виникає через зміни відсоткові ставки з перебіг часу, причому ні розміри, ні терміни, ні напрям цих змін (підвищення чи зниження) практично невідомі як важко піддаються прогнозу.

Причини рухливості відсоткової ставки є:

- гадані темпи економічного розвитку і інфляції;

- обсяг державних позик;

- грошова політика уряду.

з) Поєднання відсоткового ризику із валютною.

> Пропоновані темпи економічного розвитку і інфляції – ставки зазвичай перевищують чи падають залежно змін темпів інфляції. Необхідно розрізняти: номінальну відсоткову ставку, враховує інфляцію й цілком реальний відсоткову ставку не котра враховує інфляцію.

> Обсяг державних позик - щоб отримати великі короткострокові і довгострокові позики, уряд, зазвичай, пропонує щодо високі відсотки, що зумовлює ланцюгову реакцію підвищення відсоткові ставки на інших позикам.

> Грошова політика уряду – відсоткові ставки змінюються під впливом попиту й пропозиції над ринком позикового капіталу і через інтервенції центральних банків на валютних біржах.

2) Валютний ризик – це ризик отримання збитків результаті несприятливих короткострокових чи довгострокових коливань курсу валют на міжнародних ринках. Йому піддаються: будь-які компанії, здійснюють експорт нафти й імпорт товарів по закордонах; спільні підприємства, і навіть підприємства мають філії по закордонах; фінансових організацій, здійснюють валютні операції. Опосередковано валютному ризику схильна до будь-яка компанія, що стикається з іноземною конкуренцією на ринку.

Види валютного ризику:

a. Операційний ризик, виникає, коли специфіка ділової операції проведення платежу або отримання засобів у іноземній валюті якогось моменту у майбутньому. Коливання валютного курсу можуть призвести до зменшення реальної суми виручки чи збільшення реальної суми платежу в іноземній валюті проти початковими розрахунками. Цей вид ризику пов'язані з потоками коштів чи з величиною виплати.

b.Трансляционний ризик, виникає при консолідації рахунків іноземних дочірніх компаній із фінансовими звітами багатонаціональних корпорацій. Це зниження вартості активів і прибутку.

з. Економічний ризик – це ризик скорочення виручки чи зростання витрат що з несприятливими змінами валютних курсів. Він має довгостроковий характері і пов'язаний із тим, що ця компанія виробляє витрати на валюті, а отримує доходи - у інший, внаслідок будь-які зміни валютних курсів можуть позначитися на фінансове становище компанії.

3) Кредитний ризик – це можливість, що партнери - учасники контракту виявляться неспроможна виплатити договірні зобов'язання, як загалом, і для окремих позицій.

Види кредитного ризику:

Кредитний ризик слід диференціювати і розглядати у вигляді торговельного і банківського кредитів.

- Торговий кредитний ризик для постачальника товарів або за поданні послуг залежить від здібності клієнта оплатити в відповідність до договірними зобов'язаннями, а клієнта – в спроможності постачальника надавати їх.

- Сутність банківського кредитного ризику для банку у тому, що тут клієнта може бути неспроможна виплатити позику, коли настане термін платежу, чи відкладе виплату отже продовжить позику довший термін, ніж було узгоджено в документах. Клієнтові ризик залежить від можливу відмову банку надати чи продовжити кредит. Рівень кредитного ризику зростає збільшенням суми позики і періоду його повернення.Нивелировать вплив цього ризику на результати діяльності підприємства можна шляхом обговорення контракту попередньому етапі, аналізу можливих вигод та втрат від реєстрації, визначення напрями диверсифікації ризику та інших заходів, що всерйоз обговорюютьсядолее.

>Подверженность кредитному ризику зберігається період кредитування і вимірюється протяжністю періоду кредитування та їх грошової суми. Потенційні збитки незалежно від кредитному ризик - всю суму боргових зобов'язань. Фактично збитки може стати менше цієї суми.

Кредитні ризики виникають такими причинами:

-Спадом галузі, спадом попиту продукцію фірми-позичальника - кредитний промисловий ризик;

-Виполнением договірних відносин – ризик регулювання поставок;

-Трансформацией активів, найчастіше щодо терміну;

-Форс-мажорними обставинами.

Чинники кредитного ризику:

- концентрація кредитної діяльності;

- частка проблем кредитів;

- кредити - у нові, нетрадиційні сфери діяльності;

- часті зміни кредитної політики банку;

- частка нових клієнтів – позичальник;

- введення у практику великої кількості нових послуг у недовго;

- прийняття у ролі застави мало ліквідних активів.

Основний метод зниження кредитного ризику для банків та компаній – оцінка потоків доходівкомпании-заемщика з урахуванням дохідного підходу, використовуваного в оцінці бізнесу. У найрозвиненіших країнах комерційних банків оцінюють кредитоспроможністькомпании-заемщика, аналізують два показника:

· потік доходів від виробничої діяльності компанії;

· ліквідаційну вартість компанії.

4) >Бизнес-рискце здатність підприємства підтримати рівень доходу на вкладений капітал.

У разі акціонерного товариства він виявляється у можливості підтримати дохід на акцію на неснижающемся рівні.Бизнес-риск виникає у тому випадку, коли комерційна і господарську діяльність компанії виявляються менш успішними, ніж було раніше чичес очікувалося. Наприклад, реалізацію може знизитися через зниження цін конкурентами чи зростання пропозиції над ринком конкуруючого товару. Може бути допущені прорахунки увнутрифирменном плануванні організації виробництва, маркетингової стратегії і збуті продукції й т.д. Тому з основних цілей менеджменту звестибизнес-риск до мінімуму шляхом забезпечення ефективного функціонування виробництва, ретельного вчення ринків збуту та і гнучкого реагування на що відбуваються у ньому зміни.

>Бизнес-риск може бути через втрату основний капітал у результаті несприятливого руху ринкових ціни ринку цінних паперів.

5) Інвестиційний ризик – це ризик втрати всього інвестованого капіталу, і навіть очікуваного доходу.

Ринок цінних паперів породжує інвестиційний ризик, який акумулює відсотковий ризик табизнес-риск, і навіть породжує систематичний ринковий ризик.

На ринку цінних паперів покупцями фінансових інструментів може бути інвестори чи спекулянти (>арбитражори) або гравці. Інвестор вкладає, зазвичай, грошей термін, розраховує отримання доходу на вигляді дивідендів чи відсотків і намагається мінімізувати ризик втрати вкладеного капіталу. Спекулянти (>арбитражори) – це, зазвичай, юридичних осіб - торгівці цінними паперами, інвестиційні банки та інші інституції, які всерйоз розраховують отримання доходів з допомогою одномоментних угод в різних сегментах ринку України і з допомогою повної інформації про стан ринку практично виключають ризик.

Гравці роблять ризик з думкою вгадати тенденції і зробити грошей очікувану зміна фінансових інструментів.

При інвестуванні здоровий інвестор виходить колись з міркувань безпеки і тільки те – з розрахунку одержання прибутку.

Систематичний ринковий ризик відбиває систематичний, не піддається диверсифікації відносний ризик капіталовкладень у звичайні акції компанії проти ризиком, властивим ринку акцій у цілому.

 

1.2  Валютний ризик як частину фінансових ризиків

Валютний ризик виникає й унаслідок зміни співвідношення курсів національної валюти банку або компанії та інших валют. Це нестійкості, котрі можуть спричинити втрати при несприятливому для банку або компанії змін валютних курсів протягом періоду, що він має відкриту позицію (балансову чивнебалансовую) у тому чи іншого іноземній валюті, з негайної оплаті чи з терміновим угодам. Останніми роками ринкова середовище зі вільно плаваючими валютними курсами стала нормою в усьому світі, що створила змогу спекулятивних операцій та підвищила валютнийриск1. Послаблення валютного контролю та лібералізації міжнародного руху капіталу сприяли значного зростання міжнародних ринків. Обсяг і темпи підвищення світових валютних операцій значно перевищує зростання на міжнародну торгівлю і потоків капіталів, що зумовлює більшої нестійкості валютних курсів і, отже, до великого валютному ризику. Оскільки валютний ризик виникає й унаслідок несподіваного зміни валютного курсу, необхідно з'ясувати, що ж зміну валютного курсу. На валютний курс впливають чинники, відбивають стан економіки цієї країни, тобто.:

- показники економічного зростання (валовий продукт, обсяг промислового виробництва та ін.);

- стан торгового балансу, ступінь залежність від зовнішніх джерел сировини;

- зростання грошової маси на ринку;

- рівень інфляції і інфляційні очікування;

- рівень відсоткової ставки;

- платоспроможність країни й довіру до національної валюти на світовому ринку;

- спекулятивні операції у валютному ринку;

- ступінь розвитку інших секторів світової фінансової ринку, наприклад ринку цінних паперів, конкуруючого із валютною ринком.

Валютний ризик виникає через розбіжностей вартості активів і пасивів, номінованих в іноземній валюті, чи то з невідповідності між іноземної дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю, котре виражається у національної валюти. Такі невідповідності можуть відбуватися щодо, як основний суми, і належних відсотків. Валютний ризик має спекулятивний характері і може провадити до прибутку чи збитку залежно від напрямку руху валютного курсу і зажадав від того, має банк довгу чи короткунетто-позицию в іноземній валюті. Наприклад, у разі довгою

>нетто-позиции в іноземній валюті знецінення національної валюти дасть банку чистий виграш, а підвищення курсу призведе до втрати. При короткійнетто-позиции зміна валютного курсу дадуть протилежний ефект.

У принципі так коливання вартості національної валюти, створюють валютний ризик, є наслідком змін іноземних дипломатів і внутрішніх відсоткові ставки, які, своєю чергою, викликаються відмінностями в інфляції. Такі коливання, зазвичай, обумовлені макроекономічними чинниками і виявляється у протягом щодо тривалого періоду часу, хоча реакція валютного ринку часто сприяє прискоренню прояви тенденцій. На вартість національної валюти країни впливають і ті макроекономічні параметри, як об'єм і напрями зовнішньої торгівлі, і потоків капіталу. Причиною коливань валюти можуть бути і короткострокові чинники, наприклад очікувані чи непередбачені політичні події, зміна очікувань учасників ринку чи валютні операції спекулятивного характеру. Усі ці фактори можуть впливати на валютний попит отже, на щоденну динаміку ринкових валютних курсів. З практичного погляду валютний ризик включає у собі види ризиків, що у схемі 21.


Схема 2. Види валютних ризиків


Операційний валютний ризик, чи вплив змін валютного курсу на іноземну дебіторську і кредиторськузадолжность, тобто. на відмінність між цінної її отриманні чи оплати й цінної, якою вона враховується у місцевій валюті у

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація