Реферати українською » Банковское дело » Валютні операції комерційних банків: проблеми та перспективи розвитку


Реферат Валютні операції комерційних банків: проблеми та перспективи розвитку

Страница 1 из 9 | Следующая страница

зміст

Запровадження. 2

Глава 1. Поняття і правові основи валютних операцій. 7

1.1 Сутність і класифікація валютних операцій. 7

1.2 Правова основа проведення валютних операцій. 15

1.3 Валютні ризики. 22

Глава 2. Основні операції КБ РФ з іноземною валютою. 26

2.1 Відкриття і ведення рахунків юридичних і фізичних осіб, у іноземній валюті 26

2.2 Купівля - продаж валютних коштів комерційними банками РФ російському ринку й там.. 34

2.3 Операції по міжнародним розрахунках, пов'язані з експортом і імпортом товарів та послуг. 45

2.4 Операції КБ РФ із готівковою іноземною валютою, пластиковими банківськими картками, дорожніми чеками. 57

Глава 3. Перспективи розвитку валютних операцій з прикладу ТОВ КБ ">Неклис-Банк". 65

3.1 Розвиток валютних неторговельних операцій на іноземній валюті. 66

3.2Хеджирование. 69

3.3 Розвиток послуг кредитування. 74

Укладання. 80

>Библиографический список. 83


Запровадження

Останніми роками нашій країні склалася нова економічна ситуація, що характеризується поруч відмінностей, куди входить, насамперед, зростання чисельності недержавних економічних структур.

Відбуваються зміни й у законодавстві про банки, зокрема у бік розширення міжнародної діяльності комерційних банків. При здійсненні міжнародних угод йдеться про валютні операції як формі банківського участі у них. Багато комерційних банків, отримавши ліцензію для проведення валютних операцій, зіштовхнулися з труднощами щодо проведення.

У цьому виникла потреба вивчення та збільшення використання досвіду роботи банків на валютних ринках і механізму проведення валютних операцій у ньому.

>Расширяющиеся міжнародні зв'язку, зростаюча інтернаціоналізація господарському житті викликає на об'єктивній необхідності вивчення обміну одних національних грошових одиниць інші.

Реалізація цієї необхідності відбувається після особливий валютний ринок, де під впливом попиту й пропозиції стихійно формується валютний курс, а валютні операції стають часом серед основних операціями комерційних банків.

У цьому роботі передбачається вивчення валютних операцій комерційних банків, розгляд найважливіших й визначення ключових понять цього питання. Актуальність цієї теми тісно переплітається з процесами, що відбуваються у структурі економіки Росії.

Перебудова зовнішньоекономічної діяльності нашої країни вимагає змін у роботі комерційних банків у всьому різноманітті їх зовнішніх й наявність внутрішніх зв'язків. Отже, угоди іноземній валюті спонукувані чинником співіснування міжнародної торгівлі, і національних валют.

Сучасний валютний ринок є складну і динамічну економічну систему, яка функціонує у межах усієї світової господарства. Валютний ринок безупинно розвивався, ускладнювався і пристосовувався до нових умов, пройшов шлях від локальних центрів торгівлі векселями у міністерствах закордонних валютах до фактично єдиного, справжнього міжнародного ринку, економічну роль якого важко переоцінити. Разом з і удосконаленням валютного ринку розвивалися та вдосконалювалися валютні операції, з'являлися нові їх види, поліпшувалася техніка їх проведення. Це розвиток можна простежити за такими ознаками: до появи комерційних банків валютними операціями країни займався лише одне банк - Зовнішекономбанк СРСР. Відповідно, всі фахівці з валютних операцій зосереджувалися лише цього банку. Нині навіть багато провінційні банки, мають валютні ліцензії, надають майже всього спектра валютних послуг на свої клієнтів. Багато банків має прямі кореспондентські відносини з іншими банками. У стислі терміни були готові фахівці банків практично з усіх видів валютних операцій. Коли раніше майже всі банки виробляли обробку документів мають у ручну, той зараз майже всі операції автоматизовані, існують цілі програмні комплекси, що забезпечують автоматичне вчинення і обробку всіх банківських послуг CSFB у валюті (валютний операційний день банку). Коли на початку своєї діяльності банки могли обумовити й переводити платежі своїм клієнтам зарубіжних країн, використовуючи пошту чи телекс, той зараз багато Російські банки під'єднані до системі міжнародних банківських розрахунків SWIFT. Швидкого розвитку набуває нашій країні і системи торгівлі валютою, від укладання угод з телефону голосовим способом дилери банків переходять до застосування міжнародної системи Reuters, а всередині регіонів до торгів по модемів, значно розвиває цивілізованість валютного ринку на Росії.

Банківська діяльність у сфері операцій в іноземній валюті неминуче має тенденцію до встановлення одностайної діапазону ціни на всі конкретну валюту переважають у всіх світових фінансових центрах. Якщо якусь мить ринкова ставка щодо одного фінансовому центрі занадто збочує з середньої, рівновагу відновлюється у вигляді арбітражу, що є процес одержання вигоди з відмінностей ціни на різних місцях. Тим самим було валютний бізнес діє і як дуже важливий регулятор в грошової системи.

Зазвичай великі банки, мають загальнонаціональне значення, і навіть ряд місцевих банків, обслуговуючих міжнародні розрахунки місцевого бізнесу, мають валютні відділи, у яких працюють кваліфіковані дилери. Банки, які просто виконують інструкції своїх клієнтів і не займаються бізнесом на власний власні кошти, фактично не потребують послуг валютного фахівця. І тут вони досить мати співробітника, які мають загальним знанням цієї справи, оскільки його роль практично зводитиметься посередництву між клієнтами іншим банком і виконання інструкцій клієнта фаховому рівні.

Зі збільшенням міжнародної торгівлі, і принаймні лібералізації переміщення капіталу шістдесяті і на початку 70-х років валютний бізнес отримав величезне розвиток. У разі вільного коливання курсів, при різких флуктуацій ставок, обсяг операцій із інвалютою ще більше зріс, але ринку розвинулася надмірна спекуляція, що призвело у сімдесятих роках до краху кількох банків. Відтоді завдяки обмеженням, накладеним фінансовими органами у низці країн, і навіть жорсткішихвнутрибанковским правилам міжнародної торгівлі валютою був у значною мірою нормалізував (хоча руйнування банків через ризикованою гри на ринках відбувається у наші дні, приміром, крах англійського банкуБаррингс). Проте цього знадобилося (і потрібно сьогодні) велику роботу з формуванню міжнародної валютної системи.

Тема випускний кваліфікаційної роботи актуальна, і можна пояснити тим, що в країні питання, пов'язані вивчення суті Доповнень і техніки проведення валютних операцій набувають величезне теоретичне і практичного значення. Це з необхідністю її подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності нашої країни, зі становленням конвертованості рубля, з бурхливим розвитком банківської системи у країні й появою нових банків, отримали ліцензії за проведення валютних операцій та роблять перші кроки лідера в освоєнні валютного ринку,создающегося у країні, і журналіста міжнародного валютного ринку, і навіть це пов'язано з всім курсом реформ, які у нашій країні. Знання техніки проведення валютних операцій над ринком дозволяє банкам і учасникам зовнішньоторговельних угод страхуватися від валютних ризиків, уникати необгрунтованих втрат іноземної валюти, отримувати додатковий прибуток на спекулятивної гри й різниці курсів. Усе це покликане допомогти банкам Російської Федерації лідера в освоєнні міжнародного валютного ринку.

Прийняття нових законодавчих актів про статус підприємства, про власність, про валютне регулювання дозволяють поступово можливість перейти до якісному і нового етапу розвитку банківської валютної системи.

Становлення у Росії високоефективної економіки вимагає розвиненого ринку, складовою якого є валютний ринок. З цього випливає, проведення операцій на іноземній валюті комерційними банками Російської Федерації набуває величезної значення у банківській системі країни.

У результаті здійснюваних у Росії перетворень серйозно змінилися роль і значення зовнішньоторговельної діяльності. У разі світової економічної інтеграції виникла потреба у створенні сприятливих правових і соціальних економічних умов участі суб'єктів господарювання Російської Федерації у торгівлі.

>Целями і завданнями операцій з іноземною валютою Російській Федерації є проведення міжнародних розрахунків у режимі реального часу, і навіть модернізації платіжної системи Росії.

Предметом даної роботи є підставою розгляд валютних операцій на комерційному банку РФ і розвитку операцій.

Досягнення заданої мети поставлені такі:

Вивчити поняття і правові основи валютних операцій

Розглянути основні операції у валютному ринку.

Розглянути проблеми і перспективи розвитку валютних операцій з прикладу ТОВ КБ ">Неклис-Банк"


Глава 1. Поняття і правові основи валютних операцій

 

1.1 Сутність і класифікація валютних операцій

Валютні операції є об'єктом державного устрою і банківського спостереження і. У країнах із частково конвертованій валютою і обмеженнями з фінансових операціям розмір валютну позицію банків щодо національної валюти слугує однією об'єкти валютного контролю.

Банки здійснюють своєї діяльності на валютному ринку шляхом проведення валютних операцій. Іноземна валюта це кошти на грошових одиницях інших держав та Міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають у рахунках й у вклади.

Валютні операції можуть здійснюватися уповноваженими банками, тобто комерційними банками, які отримали ліцензії Центрального Банку Росії для проведення операцій на іноземній валюті, включаючи банки з участю іноземного капіталу і банки, капітал якого повною мірою належить іноземним учасникам.

Усі вимоги продавців чи кредиторів, підлягають по закордонах оплати іноземній валюті, що представляє капітал, що зберігається у закордонних банках, або ж векселі чи чеки, оплачувані по закордонах в іноземній валюті, називаються інвалютою. Усі вони відіграють роль зв'язках банки з клієнтами. Під час укладання операцій із іноземною валютою між банками використовується лише іноземна валюта, зберігається на рахунках закордонних банках. Термін "інвалюта" застосовується, в такий спосіб, лише у залишкам на банківському рахунку в іноземній валюті.

Є також ключові поняття валютних операцій та валютного регулювання, без розгляду які неможливо вірно знайти значення тих чи інших моментів угод. Однією з таких понять є "валютний ринок". Валютний ринок у вузькому значенні слова – це особливий конституційний механізм,опосредующий відносини з приводу купівлі й законність продажу іноземної валюти, де більшість угод полягає між банками (і навіть з участю брокерів та інших фінансових установ). До того ж взаємини як між банками та його клієнтами, а й між його суб'єктами (тобто., переважно між банками).

Валюта - це взагалі назва грошової одиниці різних країн, обов'язкової прийому як плата за товари та,покупаемие біля цієї країни. У кожній країні є своя грошова одиниця - карбованець, долар тощо., що встановлюється законом. Гроші, використовувані у міжнародних економічні відносини, стають валютою.

Наявність національної валюти забезпечує нормальне звернення товарів, полегшує уряду здійснення розрахунків із усіма громадянами, які працюють у державних установах, служать утримання армії.

Держава сприяє нормальному грошовому зверненню шляхом емісії грошей. Воно розплачується національної валютою з фірмами, котрі поставляють йому різні товари. Нарешті національної валюти дозволяє забезпечувати національний суверенітет цієї країни, її незалежність від волі інших держав. Якщо орієнтується використання валюти інших країнах, це може поставити національну економіку й політику країни у залежність інших держав.

Відповідно до чинним законодавством до операцій в іноземній валюті ставляться:

ведення валютних рахунків клієнтури;

неторгові операції;

встановлення кореспондентських відносин із російськими уповноваженими і іноземними банками;

міжнародні розрахунки, пов'язані з експортом і імпортом товарів та послуг;

придбання й продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку;

залучення і розміщення валютних коштів всередині Російської Федерації;

кредитні операції у міжнародних грошових ринках;

депозитні і конверсійні операції у міжнародних грошових ринках.

Що ж до історії виникнення валютних операцій, можна відзначити, поняття "валютні операції" мають важливого значення в світогосподарських зв'язках. Операції з іноземною валютою - це сукупність кредитно-грошових відносин, сформованих з урахуванням інтернаціоналізації господарському житті, міжнародного поділу праці та світового фінансового ринку. Міжнародні валютні відносини виникають тоді, коли гроші починають функціонувати у міжнародному обороті.

Форми світових гроші з часом змінювалися, змінювалися, і умови міжнародних розрахунків. Одночасно зросла значимість валютного обігу євро і підвищувалася ступінь його відносної самостійності. Після цього настає час, коли валютні операції у межах відповідає умовам й потребам економіки. Це призводить до щодо ефективного використання валютних операцій. Однак це відносна стабільність виключає виникнення локальних криз всього валютного звернення. Так, після Другої світової війна неодноразово спалахували валютні кризи мови у Франції, Великій Британії та Італії.

Класифікація банківських валютних операцій може здійснюватися за критеріями, загальним всім банківських операцій – пасивні й активні операції.

З допомогою пасивних операцій банки формують свої фінансові ресурси. Суть їх полягає у залученні різних видів вкладів, отриманні кредитів з інших банків, емісії власних цінних паперів, і навіть проведенні інших операцій, у яких збільшуються банківські ресурси.

Розміщення мобілізованих ресурсів банки з метою отримання прибутку і забезпечення ліквідності визначає утримання її активних операцій.

До того ж класифікація валютних операцій здійснюється і з особливим класифікаційним ознаками, властивою лише валютних операцій. Основний варіант класифікації валютних операцій випливає на закон РФ "Про валютне регулювання і валютному контролі" Вона складається наступного: операції з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті поділяються на:

поточні валютні операції;

валютні операції, пов'язані з рухом капіталу.

Усі валютні операції між резидентами і нерезидентами здійснюються без обмежень.

До поточним валютних операцій ставляться:

переклади до і із країни іноземної валюти реалізації розрахунків без відстрочки платежу з експорту й імпорту товарів, робіт, послуг, і навіть реалізації розрахунків, що з кредитуванням експортно-імпортних операцій терміном трохи більше 180 днів;

здобуття влади та уявлення фінансових кредитів терміном трохи більше 180 днів;

переклади до і із країни відсотків, дивідендів та інших доходів за депозитними вкладами, інвестиціям, кредитах банків і іншим операціям, що з рухом капіталу;

переклади неторговельного характеру у РФ із країни (зарплати, пенсії, аліменти тощо.).

Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу включають:

прямі інвестиції, тобто. вкладення статутний капітал підприємства з метою добування прибутку і отримання, прав щодо участі під управлінням підприємством;

портфельні інвестиції, тобто. придбання цінних паперів;

переклади як

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація