Реферат Банківські депозити

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Банківські депозити: переводимо з карбованців на долари

Багато білоруські підприємства розміщують реклами у банку вільні кошти у вклади (депозити). У цьому традиційно відсоткові ставки за депозитними вкладами (депозитах) в білоруські рублі були привабливішими, ніж у іноземній валюті. З іншого боку, курс долара США довгий час знижувався стосовно білоруському рубаю, до того ж час курс російського карбованці і євро, зазвичай, був непередбачуваний. Через війну після закінчення термін дії договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті падіння курсу цієї валюти стосовно білоруському рубаю підвищувався ризик освіти негативною курсової різниці, що, своєю чергою, знижувало загальну дохідність вкладу (депозиту).

Через війну зниження рівня валютних ризиків більшість організацій, котрі розміщують вільні кошти у банках, вибирали як валюти вкладу (депозиту) саме білоруський карбованець.

Ситуація на сьогодні на валютному ринку різко змінилася. Центральними банками Республіки Білорусь у й Російської Федерації втілені у життя рішення про девальвації національних валют (нагадаємо, під девальвацією розуміється зниження курсу національної валюти країни з відношення до основним твердих валют). Чи ж тільки протягом листопада - грудня 2008 р. курс долара США виріс стосовно білоруському рубаю на 4% (!). У цьому тлі привабливість інвестицій у доларах США невпинно зростає, оскільки до відсоткової дохідності вкладу (депозиту) у цій валюті більшатиме що й позитивна курсова різниця. Відповідно, сума рублевого еквівалента вкладу (депозиту) у доларах США буде більше, ніж момент розміщення вкладу.

Сьогодні більше затребувані вклади (депозити) у доларах США. Але що робити тим організаціям, які мають вклади (депозити) в білоруські рублі: термін закінчення договорів із ним настане нескоро, які керівництвом ухвалено рішення перевести внесок (депозит) з білоруських карбованців на долари США? Чи можлива операція у принципі? Якщо можна, те, як її правильно зробити?

Змінюємо валюту зобов'язань

Відповідно до п. 13 Правил проведення валютних операцій, затверджених постановою Правління Національного банку України Республіки Білорусь у від 30.04.2004 № 72 (далі - Правила), якщо інше не визначено актами валютного законодавства Білорусі, то, при скоєнні банківських операцій між банком і резидентом:

· допускається зміна грошових зобов'язань резидента, виражених у білоруські рублі, на грошові зобов'язання, виражені в іноземній валюті;

· заборонено зміна грошових зобов'язань банку, виражених у білоруські рублі, на грошові зобов'язання, виражені в іноземній валюті.

Відповідно до ст. 14 Банківського кодексу Республіки Білорусь у (далі - БК) до банківських операціям ставляться:

· залучення коштів фізичних і (чи) юридичних осіб у вклади (депозити);

· розміщення залучених коштів від імені і поза свої гроші за умов повернення, платності і терміновості;

· відкриття музею та ведення банківських рахунків фізичних і (чи) юридичних;

· відкриття музею та ведення рахунків в дорогоцінні метали;

· здійснення розрахункового і (чи) касового обслуговування фізичних і (чи) юридичних, зокремабанковкорреспондентов;

·валютно обмінні операції;

·купляпродажа дорогоцінних металів і (чи) коштовних каменів у випадках, передбачених законодавством;

· залучення і розміщення дорогоцінних металів і (чи) коштовного каміння у вклади (депозити);

· видача банківських гарантій;

· довірче управління коштами за договором довірчого управління грошима;

· інкасація готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і коштовного каміння та інших цінностей;

· випуск в звернення банківських пластикових карток;

· видача цінних паперів, підтверджують залучення коштів у вклади (депозити), і розміщення на рахунки;

· фінансування під поступку грошового вимоги (факторинг);

· надання фізичним і (чи) юридичних осіб спеціальних приміщень чи що у них сейфів для банківського зберігання документів і майже цінностей (коштів, цінних паперів, дорогоцінних металів і коштовного каміння та інших.);

· перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і коштовного каміння та інших цінностей між банками і небанківськимикредитнофинансовими організаціями, їх як окремі і структурними підрозділами, і навіть доставка таких цінностей клієнтам банків та небанківських кредитно-фінансових організацій.

Статтею 181 БК встановлено, що у договору банківського вкладу (депозиту) один бік (>вкладополучатель) приймає одної боку (вкладника) кошти - внесок (депозит) і зобов'язується повернути вкладнику кошти, проводити безготівкові розрахунки з дорученням вкладника відповідно до договором, і навіть виплатити нараховані за внеском (депозиту) відсотки за умов і як, визначених договором.

Отже, оскільки внесок (депозит) є банківської операцією, законодавство передбачає можливості змінити грошове зобов'язання банку (>вкладополучателя) перед резидентом щодо повернення розміщених коштів, виражене в білоруські рублі, на грошове зобов'язання, виражене в іноземній валюті.

Укладаннявкладчикомрезидентом письмового угоди з банком про зміну валюти, яку останній має повернути за договором вкладу (депозиту), буде неправомірним, оскільки «іншого актами валютного законодавства Республіки Білорусь у» (див. п. 13 Правил) не визначено.

>ДОСРОЧНОЕРАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА

Замінити внесок (депозит) в білоруські рублі на внесок (депозит) у доларах США можна, розірвавши один договір вкладу (депозиту) і уклавши новий.

З ст. 186 БК банк (>вкладополучатель) зобов'язаний повернути внесок (депозит) всоответствии з умовами договору банківського вкладу (депозиту). Зазначимо, що БК не зобов'язує банки (>вкладополучателей) передбачати договорі вкладу (депозиту) можливість достроково розірвати внесок (депозит). Виняток становлять договори вкладу (депозиту), які укладають із фізичними особами (крім вкладника - індивідуального підприємця).

Отже, вкладник (юридична особа або індивідуальний підприємець) має право вимагати дострокового повернення вкладу (депозиту), лише це передбачено умовами договору вкладу (депозиту).

За дострокового розірвання договору звернути увагу до умови, що застосовуються у своїй. Зазвичай, в такому розірвання договору вкладу (депозиту) виробляється перерахунок нарахованих раніше відсотків під нижчу відсоткову ставку, що неодмінно треба врахувати, розраховуючи дохідність нового вкладу (депозиту).

Відкриваємо вкладний (депозитний) рахунок

Для розміщення коштів у вклади (депозити) відповідно до Інструкції про порядок відкриття і закриття банками і небанківськимикредитнофинансовими організаціями банківських рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України Республіки Білорусь у від 20.06.2007 № 127 (далі - Інструкція № 127), юридичних осіб відкривають рахунок розміщувати вкладів (депозитів).

Відповідно до довідником типів рахунків, що є додатком до Інструкції про порядок обліку платників податків, зборів (мит) (інших зобов'язаних осіб) на податкових органах Республіки Білорусь у, затвердженої постановою міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у від 31.12.2003 № 127, рахунки називаються вкладними (депозитними).

Обмежень за кількістю відкритих вкладних (депозитних) рахунків у банку законодавством встановлено. Для відкриття вкладного (депозитного) рахунки банк видаються такі документи:

заяву власника рахунку за відкриття банківського рахунки, підписаний обличчям, у яких повноваження для відкриття вкладного (депозитного) рахунки. Бланк заяви надається банком, оскільки його форма Інструкцією № 127 не встановлено. Заява завіряється печаткою клієнта;

копія документа про державної реєстрації речових (перереєстрації) юридичної особи (свідоцтво про державної реєстрації речових, виписка з рішення місцевої виконавчого й розпорядницького органу, Мін'юсту Республіки Білорусь у тощо.), вірність якоїсвидетельствована нотаріально або реєструючим органом;

статут і (чи) установчого договору юридичної особи, виходячи з яких діє юридична особа, чи їх копії, вірність якихсвидетельствована нотаріально або реєструючим органом;

дублікат повідомлення про присвоєння облікового номери платника відкриття рахунки.Дубликат дійсний відкриття рахунки протягом місяця з видачі. Відкриття кількох рахунків за одним дублікату заборонена;

довідкаРУСП «>Белгосстрах» реєстрацію як страхувальника по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань або заяву власника рахунки, підписаний уповноваженими особами, що містить інформацію у тому, що власник рахунки відповідно до законодавства заборонена реєстрації як платника обов'язкових страхових внесків та інших платежів до органах Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у;

картка із зразками підписів, і відбитку печатки посадових осіб юридичної особи, котрі мають розпоряджатися банківським рахунком, засвідчений нотаріально. І тому до банку видаються засвідчені підписом уповноваженого обличчя і печаткою юридичної особи копії документів, підтверджують повноваження осіб, наділених правом першою і (чи) другий підписи документів щодо розрахунків у безготівкової чи готівкової формі, зокрема:

1) документи, видані податковими органами, про внесення даних про керівника і бухгалтері (головного бухгалтера) (про заміну керівника і бухгалтера (головного бухгалтера) відповідного юридичної особи в Державного реєстру платників (інших зобов'язаних осіб) Республіки Білорусь у;

2) виписки із протоколу органу, уповноваженого статутом організації, про призначення посаду;

3) накази про призначення посаду;

4) посвідчення керівника;

5) доручення (за наявності).

Бланки карток надаються банком, оскільки форма картки Інструкцією № 127 не визначено.

Зазвичай, процедура збирання й оформлення документів, і навіть саме порушення вкладного (депозитного) рахунки займають близько 3 робочих днів.

Купуємо іноземної валюти

Далі потрібно купити долари США за білоруські рублі. Порядок скоєннявалютно обмінних операцій банками, суб'єктами валютних операцій, банками нерезидентами і індивідуальними підприємцями встановлено у Інструкції про порядок скоєннявалютно обмінних операцій із участю юридичних осіб і індивідуальних підприємців, затвердженої постановою Правління Національного банку України Республіки Білорусь у від 28.07.2005 № 112 (далі - Інструкція № 112).

Відповідно до нормами Інструкції № 112 купівля іноземної валюти завжди повинна мати цільової характер. Так, відповідно до п. 20.5 Інструкції № 112 суб'єкт валютних операцій - резидент вправі купувати іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку Республіки Білорусь у реалізації розрахунків з валютної операції з банком.

Підставою на купівлю іноземної валюти з цієї валютної операції, здійснюваної у межахгражданскоправовой угоди, служить документ, підтверджує її укладання договору з банком. По валютних операцій, чиненим поза межамигражданскоправовой угоди, як підставу на купівлю іноземної валюти видаються документи, службовці основою здійснення такої валютної операції.

Натомість, відповідно до ст. 4 Закону Республіки Білорусь у від 22.07.2003 № 2263 «Про валютне регулювання і валютному контролі» валютними операціями є у тому однині і угоди, що передбачають використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, платіжних документів мають у іноземній валюті.

Оскільки внесок (депозит) є угодою з банком, яка передбачає використання іноземної валюти, купівля іноземної валюти на її розміщення у внесок (депозит) законодавством передбачена.

У той самий час, щоб отримати іноземної валюти на її розміщення у внесок (депозит), необхідно мати підстави, тобто укладений із банком договір вкладу (депозиту) в іноземній валюті, і після цього купувати іноземної валюти.

Купівля валюти може здійснюватися із рахунку вкладника в білоруські рублі, відповідає вимогам Інструкції № 112. Так, відповідно до п. 28 Інструкції № 112 перерахування білоруських карбованців на оплату одержуваної суб'єктом валютних операцій - резидентом іноземної валюти може здійснюватися з наступних рахунків:

· з рахунку головного державної скарбниці Міністерства фінансів, головних управлінь Міністерства фінансів областями і 2002 р. Мінську, якщо іноземна валюта купується бюджетними організаціями та (чи) організаціями, можуть бути розпорядниками коштів за республіканському і керували місцевим бюджетам;

· з цього (розрахункового) рахунки суб'єкта валютних операцій - резидента;

· з рахунку судів;

· з благодійного рахунки суб'єкта валютних операцій - резидента;

· з інших рахунків суб'єкта валютних операцій - резидента, виступає покупцем іноземної валюти;

· з інших рахунків - за наявності дозволу Національного банку України.

Що це може вважатися «іншими рахунками суб'єкта валютних операцій - резидента»? Відповідно до Інструкцією № 127 банківські рахунки - це поточні (розрахункові) рахунки, включаючи субрахунка і спеціальні рахунки, відкриті згідно з законодавством, благодійні, тимчасові, кореспондентські,картсчета, рахунку розміщення вкладів (депозитів). У цьому що відкривали банківські рахунки суб'єктів господарювання є власниками таких рахунків.

Інакше кажучи, оскільки вкладний (депозитний) рахунок є «іншим рахунком» вкладника, перерахування білоруських карбованців на оплату одержуваної суб'єктом валютних операцій - резидентом іноземної валюти допускається від нього, а аналізованої ситуації - і з поточного (розрахункового) рахунки суб'єкта валютних операцій - резидента.

Купити іноземної валюти можна двома шляхами: подавши до банку заявку для придбання іноземної валюти або представивши до банку платіжного доручення для придбання іноземної валюти.

Натомість, треба говорити, що подача заявки для придбання валюти передбачає обов'язкову наявність в організації спеціального валютного рахунку зберігання купленої іноземної валюти, відкритого у банку. При здійсненні перекладу з купівлею іноземної валюти ніякого, крім поточного (розрахункового) в білоруські рублі, рахунки організація може і мати.

Можна, але обережно

>Вкладчикам,предпринимающим такі заходи із переведення вкладів (депозитів) з білоруських карбованців на долари США, рекомендуємо виважено підійти до цього питання. Адже поручитися через те, що долар США продовжить своє зростання, як за те, що відбуватиметься зі світовою і національної економікою, не може ніхто. Оскільки банківсько системо відчуває кризу ліквідності, банки пропонуватимуть досить привабливі для вкладників умови за депозитними вкладами (депозитах): як високі відсоткові ставки, і привабливі умови дострокового розірвання договору вкладу (депозиту).Вкладчику залишається обрати жаданий банк і депозитний «продукт» і основі здійснювати моніторинг світового і національної ринку з метою оперативного прийняття виважених рішень.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

1.Ашмарина О.М. Деякі аспекти розширення предмета фінансового права Російській Федерації. - М., 2004.

2. Агарков М.М. Предмет і системи радянського громадянського права // Радянське держава й право. - 1940. - № 8-9.

3. АлексєєвС.С. Загальні теоретичних проблем системи радянського права. - М, 1961.

4.БайтинМ.И., ПетровД.Е. Метод регулювання у системі права: види й структури // Журнал російського права - 2006. - № 2.

5.БайтинМ.И., ПетровД.Е. Система права: продовження дискусії // Держава право. - 2003. - № 1.

6.ВельскийК.С. До питання предметі адміністративного права // Держава право. - 1997. - № 11.

7. Вінницький Д.В. Російське податкове право: проблеми теорії тапрак тики. - СПб., 2003.

8. Горбунова О.Н. Поняття предмети й методу фінансового правничий та його місце у системі російського права // Фінансове право: Підручник / Відп. ред.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація