Реферати українською » Банковское дело » Характеристика банківських операцій


Реферат Характеристика банківських операцій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Університет Сучасних Знань

Контрольна робота

з дисципліни «Банківські операції»

студентки грн.РП3 – 9-05Б1Ф (4,6 із)

спеціальності фінанси

Руденко Ірини Володимирівни

Луганськ – 2009


Зміст

Запровадження

1. Особливості ведення рахунків клієнтів

1.1 Рахунки суб'єктів підприємницької діяльності

1.2 Рахунки фізичних осіб

2. Структура процес формування банківського капіталу

2.1 Статутний капітал

2.2 Основний капітал

2.3 Депозитні операції

Завдання 1

Завдання 2

Висновок

Список літератури


Запровадження

На етапі економічного розвитку, за умов трансформації національної економіки серед проблем, що з виходом України на кризового стану, важливе його місце займає завдання формування ефективної банківської системи. Як найважливіший елемент відновлювальної структури економіки з банківських установ організовують рух і перерозподіл ресурсів суспільства на їх грошах. Через банківську систему проходять розрахунки та обов'язкові платежі суб'єктів господарювання і у цілому. Саме комерційних банків виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів немає і перетворення в реальний капітал, виконуючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції, і забезпечують в такий спосіб необхідність економіки додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово-господарську діяльність комерційних банків – це і є галузь, що має бути здатна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, і навіть найшвидше і гнучкого реагування на певні зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

Комерційні банки - займаються практично всі видами кредитно-розрахункових та фінансових операцій, що з обслуговуванням господарську діяльність своїм клієнтам. Спочатку, комерційних банків створювалися як галузеві. Так було в Україні створено:Укрлесбанк,Укрстройбанк,Укрмонтажспецбанк та інших. Ці банки мали посприяти розв'язанню передусім внутрішньогалузевих проблем, прискоренню темпів науково-технічного прогресу на підприємствах, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості своєї продукції.

Галузеві міністерства та підвідомчі їм підприємства, створенням своїх банків, намагалися мобілізувати якнайбільше коштів в розвитку галузі й стати незалежною від кредитно-фінансовій політики, що проводилася державою через звані спеціалізовані банки - Промстройбанк, Агропромбанк,Жилсоцбанк.

Комерційні банки класифікуються за низкою ознак залежно від форм власності. Вони поділяються на приватні й державні. Нині України державним комерційним банком є лише Ексімбанк (>Экспортно-Импортний банк). За формою організації, серед приватних банків переважають акціонерні, як, товариств відкритого і закритого типу.

Комерційні банки, залежно від виконуваних операцій, бувають універсальними і спеціалізованими. Нині в Україні все комерційних банків прагнуть бути універсальними, хоча зовсім в повному обсязі виконують спектр банківських операцій. Сучасні банки пропонують своїх клієнтів широкий набір послуг, беруть участь у різноманітних фінансові операції, забезпечуючи професійне виконання покладених ними функцій.

Задля більшої виконання одній з своїх важливих функцій – розрахунково-платіжній – комерційних банків роблять різноманітні посередницькі операції, пов'язані з обслуговуванням руху коштів клієнтів. Далі ми розглянемо особливості ведення рахунків клієнтів.


1. Особливості ведення рахунків клієнтів

 

1.1 Рахунки суб'єктів підприємницької діяльності

Ведення банками рахунків клієнтів є необхідною передумовою і важливішої складової їх розрахунково-касового обслуговування. Весь процес ведення рахунків умовно можна розділити втричі стадії: відкриття, обслуговування, закриття рахунків.

Для зберігання коштів і всіх видів операцій банки відкривають своїх клієнтів три "види рахунків: поточні, депозитні (вкладні), бюджетні. Перші дві виду рахунків можуть відкриватися у Раді національної і в іноземній валюті, а останній – лише у національної.

Банки відкривають рахунки національної валюти для такі групи клієнтів:

юридичних і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (далі – підприємства) – резидентів, зареєстрованих у установленому порядку;

філій, представництв, відділень, інших відділених підрозділів підприємств – резидентів, зареєстрованих у установленому порядку (далі – підрозділи підприємств);

представництв юридичних – нерезидентів, іноземних інвесторів;

фізичних осіб (резидентів та нерезидентів).

У віданні рахунків цих чотирьох груп клієнтів є як спільні риси, і визначено відмінності.

Поточні рахунки національної валюти банки відкривають підприємствам всіх видів тварин і форм власності, їх відокремленим підрозділам, представництвам фірм-нерезидентів, фізичних осіб до ухвалення і збереження їхніх власних коштів й у всіх розрахунково-касових операцій із ними. Ці рахунки найчастіше використовують банківській практиці, по них здійснюється переважна більшість міжгосподарських платежів, які відбуваються через банківську систему.

Поточні рахунку всіх видів банківських операцій відчиняються о будь-яких банках України у вибором імені клієнта й згоди цих банків.

Сьогодні немає жодних обмежень щодо кількості банківських рахунків, що потенційно можуть відкривати зазначені особи. Водночас у разі відкриття двох чи більше потокових рахунків власник рахунки – суб'єкт підприємницької діяльність у перебігу 3 робочих днів із моменту відкриття наступного рахунки визначає одне із рахунків як основний, у якому враховується заборгованість,списиваемая в безспірному порядку, і каже номер цього рахунки податковому органу за місцем реєстрацію ЗМІ й банкам, у яких відкриті додаткові рахунки.

Натомість банки, у яких відкриваються додаткові рахунки, протягом трьох днів крім податкові органи повідомляють й у банк, у якому відкритий основний рахунок, про відкриття додаткових рахунків.

Задля збереження коштів за вчинення всіх видів операцій із ними юридичні особи-резиденти та його підрозділи, і навіть фізичні особи – підприємці відкривають у трилітрові банки потокові рахунки.Поточние бюджетні рахунки відкриваються підприємствами та його окремими підрозділами у разі, коли їм виділяються кошти з допомогою державного чи місцевих бюджетів для над цільовим використанням.

Депозитні рахунки підприємствам, і їх підрозділам відкривають визначений термін і певної платній основі. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунки і після закінчення терміну збереження повертаються на потоковий рахунок. Не дозволяється здійснювати безготівкові платежі і видачу готівкових коштів із депозитного рахунки.

Щоб сформувати статутного фонду господарського суспільства клієнти банку можуть відкривати лише одне рахунок (в іноземної чи національної валюти) і тільки рахунок (в іноземної чи національної валюти) в кожному угоді спільної (загальної) діяльності без створення юридичної особи.

Юридичні особи (нерезиденти) можуть відкривати території України поточні рахунку інвестування на національної та іноземній валюті. Поточні рахунку здійснення господарської діяльності Україні відкриваються представництвам юридичних (нерезидентам).

Датою початку операцій із видатках справа рук суб'єкта підприємницької діяльність у установі банку є дата реєстрації отримання банком відзначеного повідомлення. Повідомлення зберігається у справі юридичного оформлення.

Днем відкриття рахунку вважається дата, відзначена на заяві про відкриття рахунки розділі "Відмітки банку".

Місцем перебування власника рахунки вважається адресу, відзначений картці із зразками підписів, і відбитком друку, які мають відповідати адресою, відзначеному у статуті і свідоцтві про державної реєстрації речових.

Що стосується зміни місцезнаходження власник рахунки протягом трьох днів із дня внесення змін - у свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний подати законопроекти до банк:

нову копію посвідчення про реєстрацію з внесеними змінами, засвідченого органом, який його видав, чи нотаріально;

копію внесених змін до установчих документів,засвидетельствованную органом, який зареєстрував зміни, чи нотаріально.

З наданих документів вносяться відповідні зміни до картку із зразками підписів, і відбитком друку чи надається нова картка.

Документи для відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто подають у банк особи, які заслуговують першої та другої підписів, і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. Що стосується зміни особи, що має право підписи, знову призначені особа повинна особисто подати законопроекти до банку картки із зразками підпис пред'явити паспорт. Якщо серед осіб, які заслуговують першої або ж другий підписи, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово є територією України, то відзначені особи зобов'язані додатково подати документи, які підтверджують законність їх перебування території України, а випадках, передбачених чинним законодавством України, – дозволу працевлаштування, якщо інше не передбачено законів і міжнародними договорами України. Копії відзначених документів залишаються у справі юридичного оформлення.

Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльність у протягом десяти календарних днів після одержання банком повний пакет документів для відкриття рахунків.

З отриманням документів для відкриття чи переоформлення банківських рахунків банкиобязанни перевірити подані документи щодо відповідності їх чинного законодавства, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунки би мало бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів і ідентифіковані за підписами в картці із зразками підписів, і відбитком друку;

б) свідоцтво про державної реєстрації речових суб'єктівпредприни-мательской діяльності;

в) з яких випливає написи нотаріуса на документах.

1.2 Рахунки фізичних осіб

Фізичні особи (нерезиденти) можуть відкривати рахунки національної та іноземній валюті території України за умови надання нотаріально засвідченого копіїлегализуемого дозволу центрального банку іноземної держави, громадянином якого є фізична особа, якщо передбачено угодами, ув'язненими між Національного банку України та центральні банки інших держав. Вони можуть відчинити в українських банків такі рахунки національної валюти:

- вклади до запитання (потокові рахунки);

- вкладні (депозитні) рахунки.

Що стосується відкриття рахунків фізичних осіб (нерезидентам), які тимчасово прибутку на Україну з єдиною метою навчання, стажування, лікування, оздоровлення, у відрядження чи приватних справах, договори між банком і особами полягають виключно терміном їх перебування у Україні. Після закінчення терміну перебування у Україні фізичної особи (нерезидента) банк закриває рахунок у порядку, передбаченому умовами договору.

>Поточние рахунки призначені для обліку коштів за заощадженням фізичних осіб до запитання й закони використовують ними задля збереження засобів і проведення безготівкових розрахунків із іншими фізичними і юридичних осіб. Виконання операцій на потокових рахунках відбувається виходячи з розрахункових документів мають у безготівкової і готівкової формах.

На потокові рахунки фізичнихлиц-резидентов нараховуються:

- оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари;

- страхові платежі;

- оплата іншого за надання у найм власного майна;

- кошти за реалізоване власне майно і сільськогосподарську продукцію;

- кошти на національної валюти за продану іноземної валюти;

- інші надходження у відповідність до чинним законодавством.

З потокових рахунків фізичнихлиц-резидентов може бути скоєно з їхньої розпорядженню такі платежі:

- розрахунки за надані послуги юридичними і фізичними особами;

- розрахунки за придбані товари;

- відрахування обов'язкових платежів до бюджету;

- вкладення статутні фонди підприємств;

- розрахунки за куплену іноземної валюти;

- інші платежі, які суперечили чинного законодавства.

Не дозволяється перерахування коштів у будь-якої рахунок фізичних осіб нерезидентів.

>Лицам-нерезидентам на потокові рахунки можуть нараховуватися:

- наявні кошти (за наявності підтвердження джерел походження);

- кошти отримані як оплата праці, допомогу, авторські гонорари;

- засоби від продажу власного майна;

- успадковані кошти;

- страхові суми;

- кошти, які раніше зняті власником рахунки, але з використані їм;

- інші надходження, які суперечили чинного законодавства.

>Вкладние (депозитні) рахунки відкриваються фізичних осіб тієї ж категорій, хто був вказані при характеристики потокових рахунків.

>Вкладние (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, внесених визначений термін і поза встановлену плату. Кошти для цієї рахунки можуть бути готівкою, перераховані з власного вкладного рахунки іншому банку чи власного поточного рахунки. Для фізичних осіб-нерезидентів встановлено нарахування готівкових коштів лише за наявності підтвердження джерела їх походження.

Після закінчення терміну чинності договору про відкриття вкладного рахунки кошти, із цього рахунки може бути виплачено готівкою чи перераховані на власний потоковий рахунок фізичної особи.

Фізичні особи, що відкривають рахунку за своє ім'я, з ім'ям неповнолітніх осіб, або з ім'ям іншого фізичної особи за дорученням, мають висунути свої уповноваженому працівникові банку паспорт чи документ, його який заміняє, і навіть довідку податкового органу про надання ідентифікаційного номери.

Що стосується відкриття рахунку особисто неповнолітнім обличчям, якому виповнилося 16 років, подається свідоцтво про народженні і довідка зі зразком свого підпису, виданої навчальним закладом, де навчається, чи картку зі зразком підписи,засвидетельствованную у встановленому законодавством порядку. З іншого боку, рахунок може бути відкритий у присутності котрогось із батьків з наданням паспорти та свідоцтва народження неповнолітнього особи.


2. Структура процес формування банківського капіталу

 

2.1 Статутний капітал

>Предусловием ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського суспільства є створення відповідної ресурсної бази, тобто. сукупності коштів, що у розпорядження банки з різних джерел постачання та використовуваних їм з метою активних операцій.Первоначальную роль цьому процесі грає формування банківського капіталу.

Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) банку, і належать. Він з статутного і резервного фондів, інших фондів, спільне коріння й спеціальних резервів, нерозділеним прибутку. На відміну від промислових і численних комерційних підприємств, де частина власного капіталу, зазвичай, становить середньому 40-60% загальних активів, комерційних банків працюють сьогодні здебільшого з залученими ресурсами, а власний капітал використовується для своєрідною захисту національних інтересів вкладників та кредиторів і покриття збитків від банківських операцій. За цих умов вважається допустимим, якщо розмір власного капіталу становить менше 4% загальних активів банку. Найважливішою складової банківського капіталу виступає статутний фонд. Його частину - у цілому в банківську систему у різних вартових інтервалах коливалася від 32 до 56% сукупного капіталу українських банків (табл. 2.1).


Таблиця 2.1.Сводние балансові показники комерційних банків України

Показник Значення показника за станом
1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р.
Активи 765 698 8 024 824,3 12 625 456 17 990 750
Капітал 98 230,6 1 130 973 1 696 007 3 017 340
Статутний фонд 31 300,1 563 219,6 930 100 1 698 250
Частина статутного фонду в капіталі, % 31,86 49,79 54,84 56,28

Сьогодні величину статутного капіталу комерційного банку визначається відповідність до рішенням засновників, але може бути нижчою суми еквівалентній 1 млн. євро відповідно курсу національної грошової одиниці, встановленого Національного банку України у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація