Реферати українською » Банковское дело » Вдосконалення діючої методики оцінки кредитоспроможності індивідуального кредітопокупателя


Реферат Вдосконалення діючої методики оцінки кредитоспроможності індивідуального кредітопокупателя

Страница 1 из 2 | Следующая страница

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

 

Кафедра менеджменту


>РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Удосконалення діючої методики оцінки кредитоспроможності індивідуальногокредитопокупателя»


МІНСЬК, 2009


Аби вирішити виявлених за результатами аналізу проблем організації банківського кредитування будівництва й купівлі житла можна запропонувати такі напрями вдосконалення діючої практики житлового кредитування:

- розвиток нових форм та способів залучення ресурсів у сферу кредитування будівництва й купівлі житла;

- розробка заходів із ефективнішого управлінню кредитним ризиком, зумовленим тривалістю відволікання банківських ресурсів немає і складністю прогнозу ймовірності повернення наданих засобів у умовах зміни економічноїконьюктури;

- розширення спектра які надають кредитних послуг на мети житлового будівництва й модифікація діючих умов кредитування з метою підвищення дохідності банку від даних операцій та забезпечення доступності кредитного продукту населенню.

З метою розвитку нових форм та способів залучення ресурсів у сферу кредитування будівництва й купівлі житла пропонується впровадження цільових довгострокових вкладів, зокрема житлових будівельних заощаджень.

Однією з основних способів управління кредитним ризиком банківській є оцінка кредитоспроможності клієнта. Про це свідчить даними від Світового банку, за якими там 21 % всього обсягу неповернених кредитів населення обумовлений неправильної оцінкою інформації клієнта у процесі вивчення його кредитоспроможності.

За оцінками фахівців, республіки більшість прострочених і неповернених кредитів фізичних осіб, зокрема для будівництва і придбання житла, також викликана недостатньо точної оцінкою кредитоспроможністю індивідуального, і тільки незначна частина кредитів - форс-мажорними обставинами (хворобакредитополучателя, стихійне лихо, втрата роботи з причини скорочення штату та інших.)

З іншого боку, впровадження та розвитку іпотечного житлового кредитування у відповідність до Концепцією розвитку різних банківських послуг CSFB Республіка Білорусь до 2010 р. зумовлює необхідність для банків в оцінці кредитоспроможності клієнта враховувати вартість житловий нерухомості, виступає заставою.

Аналіз економічної літератури показав, що з наданні кредитів населенню, зокрема для будівництва і придбання житла, банки застосовують у основному дві системи оцінки кредитоспроможності індивідуальногокредитополучателя:

-бальну систему оцінки (США, Англія, Франція);

-систему, засновану на експертних оцінок економічної доцільності надання кредиту (Росія, Казахстан, Республіки Білорусь).

Бальна система оцінки кредитоспроможності клієнта створюється банками з допомогою регресійного математичного аналізу та полягає в присвоєння балів різним показниками, результатом аналізу якого є визначення класу кредитоспроможності клієнтів до розрахунку відповідного даному класу розміру кредиту.

Перевагою бальної системи оцінки є швидкість визначення кредитоспроможності у присутності клієнта. Проте задля як і системи банк повинен мати значним обсягом інформації клієнта певних вікових, соціальних груп, у своїй дані мали бути зацікавленими старанно статично виважені й вимагають постійного поновлення принаймні зміни економічних умов. Крім, на впровадження бальної системи оцінки потрібен спеціальний програмне забезпечення, у тому числі елементи нейронних мереж, і математичного програмування, що підвищує операційні витрати банку.

Сутність іншого підходи до аналізу кредитоспроможності клієнта які у Росії та Білорусі залежить від розгляді банком достатності і загальну стабільність одержуваних доходів клієнта, виходячи з яких розраховується коефіцієнт платоспроможностікредитополучателя.

Аналіз практики діяльності банків показує, що типових методик з оцінки кредитоспроможностікредитополучателя - фізичних осіб, у Республіці Білорусь немає, тому кожен банк самостійно визначає показники в оцінці кредитоспроможності клієнта. У цілому нині, можна назвати дві методики визначення кредитоспроможності індивідуальнихкредитопокупателей:

1. Методика експертної оцінки кредитоспроможності клієнта, використовуванаАСБ «>Беларусбанк», ВАТ «>Белагропромбанк», ВАТ «>Белвнешекономбанк».

2. Методика оцінки кредитоспроможності клієнта, використовувана ВАТ «>Белинвестбанк», ВАТ «>Приорбанк».

Перша методика передбачає розрахунок коефіцієнта платоспроможності, значення є основою визначення максимально можливої суми кредиту. При зверненні обличчя на банк працівник служби кредитування за даними документів клієнта визначає середньомісячну суму прибутків і витраткредитополучателя, аналізує можливість щомісячного погашення яку просять суми кредити (основного боргу та відсотків) шляхом розрахункукоеффициета платоспроможності (>Кд):

>Кд =П/(Д-Р), де

П - платежів до погашення суми основного боргу та відсотків за кредитами; Д - середньомісячних дохідкредитополучателя протягом останніх 3 місяці; Р – середньомісячний розмір витрат клієнта протягом останніх 3 місяці.

Серед доходів враховуються вести, премії, одноразові винагороди, пенсії, стипендії, доходи за договорами цивільно-правового характеру, прибутки від підприємницької діяльності. До основних статтях витрат ставляться: Витрати споживання, сплата податкових і неподаткових платежів, аліменти, розмір комунальних платежів, щомісячні платежі за раніше отриманими кредитами. Усі доходи і документально підтверджуються.

КоефіцієнтКд показує, який питому вагу щомісячні платежі за кредитами (основний обов'язок і пильнували відсотки) складають у загальному обсязі чистого доходукредитополучателя.

Кредит надається, якщо коефіцієнтКд вбирається у 0,5 тобто. клієнт може мати простий кредит а банках, які використовують дану методику, якщо щомісячні платежі за кредитами становить половину його середньомісячного чистого доходу. У цьому білоруські банки на відміну російських не використовують типових, заздалегідь розрахованих диференційованих значень коефіцієнта платоспроможності залежно від суми доходу клієнта, а орієнтуються на фактично сформований рівень доходу.

Після розрахунку коефіцієнт кредитоспроможності визначається максимальна величина кредиту, який у більшості випадків ні перевищувати 80-90 % вартості житла за кредитом у іноземній валюті і 60-70 % вартості житла - за кредитом у національно валюті.

Відповідно до другий методиці кредитоспроможність клієнта визначається з урахуванням розрахунку щомісячного платежу за кредитами (П) з нерівності:

>П<(Д-Р)-(рКч), де

Д – середньомісячний дохідкредитополучателя протягом останніх 3 місяці; Р – середньомісячні розмір витрат клієнта протягом останніх 3 місяці; р – законодавчо встановлений розмір бюджетупрожиткового мінімуму загалом одну людину;Кч – кількість чоловік у сім'ї.

>Кредитоспособность визначається з рівня прибутку і показника розміру щомісячного платежу за кредитами (П), який на відміну з першої методики не обмежується 50 % розміру чистого доходукредитополучателя, а безпосередньо залежить від бюджету прожиткового мінімуму кожного членів сім'ї.

З отриманого значення розраховується максимальна сума кредиту та термін кредитування.

У цілому нині, застосована бальна методика аналізу кредитоспроможності клієнтів є простими, їхнього використання непотрібен спеціального програмного і апаратного забезпечення.

Попри різний підхід для оцінювання кредитоспроможності, дані методики засновані на єдиних засадах і тому випливає низка схожих недоліків, зокрема:

- щодо максимальної суми кредиту не враховуються витратикредитополучателя з проведення основних ремонтних робіт, за заселення а нове мешкання, що у початковій етапі становить 10-15 % розміру щомісячного платежу за кредитами, і навіть сума комісійної винагороди, що сплачується банку оформлення і супроводження кредиту;

- аналіз проводиться за даними за період, у якому інформацію про доходи та витратахкредитополучателя однією звітну дату;

- до уваги кредитоспроможності не включається вартість купованого житлового приміщення, що може виступати забезпеченням за кредитами;

- під час проведення оцінки немає інформації про моральному образі, репутації, кредитної історіїкредитополучателя.

З іншого боку, основну частину кредитів для будівництва і придбання житла на ВАТ «>Белагропромбанк» становлять пільгові кредити, при наданні яких оцінка кредитоспроможності клієнта проводиться за окремої методиці, котра враховує особливості пільгового кредитування, а, по діючої методиці для кредитів загальних підставах. У цілому нині разі за визначенні кредитоспроможності клієнта до уваги береться сума фінансову допомогу, наданої багатодітних сімей на погашення боргу виданими пільгових кредитів. Не дозволяє точніше визначити максимальну суму боргу кредиту, що у своє чергу, кілька зменшує можливість поліпшення житлових умов багатьох багатодітних сімей.

І все-таки, попри недостатню ефективність застосовуваних методик, на етапі банк я не готовий використовувати бальну систему оцінки кредитоспроможності клієнта. Свідченням цього, є спеціального дорогого програмного забезпечення та забезпечити необхідною інформаційної бази прокредитополучателях.

З огляду на наведені докази, було запропоновано методика, яка містить недоліки діючих підходів і що дозволить здійснювати тонку й науково обгрунтовану оцінку кредитоспроможності індивідуальногокредитополучателя. Ця методика включає три основні етапи (див. рис. 3.1).

          I. Попередній аналіз кредитоспроможності виходячи зтест-анкети, у якому загальну інформацію клієнта.

        II. Оцінка кредитоспроможності шляхом розрахунку запропонованих коефіцієнтів:

->К1-удельний вагу щомісячного платежу за кредитом у сумі щомісячного доходукредитополучателя, з відрахуванням утримань;

->К2-удельний вагу щомісячної суми всіх зобов'язанькредитополучателя, включаючи Витрати зміст, помешкання і експлуатацію житла, у сумі його сукупного доходу;

->К3-соотношение всіх зобов'язанькредитополучателя та розміру бюджету прожиткового мінімуму, законодавчо встановленого одну людину.

       III. Розрахунок максимальної суми кредиту з середнього значення кредитоспроможності, отриманого виходячи з розрахованих коефіцієнтів і з урахуванням оцінної вартості житла.

У першому етапі співробітник банку пропонує кредитоотримувачу заповнититест-анкету, яка користується для попередньої оцінки надання житлового кредиту. Перед заповненнямтест-анкети кредитний співробітник повинен попередити клієнта необхідність надання достовірних даних, які у наступному перевірять службою безпеки банку.

Для зручності клієнтівтест-анкета може бути з сайту банку Інтернету, і навіть поширена у організаціях, що є нарасчетно-кассовом обслуговуванні у банку. Якщо результат заповненнятест-анкети, на думку кредитного інспектора, виявиться негативно позначиться на одержання кредиту, маєш складений протокол суперечки з зазначенням причини відмови. У разі позитивної рішеннятест-анкети і (попередня висновок про можливість кредитування мають бути передані щодо наступного етапу аналізу.


Етап 1

Попередній аналіз виходячи зтест-анкети

                                                      │

>Тест-анкета, висновок

 

                                      Етап 2

Оцінка кредитоспроможності з допомогою експертні оцінки, шляхом розрахунку коефіцієнтів

К1
К3
>К2

          

Розрахунок суми платежу за кредитами (П)

Етап 3

Розрахунок максимальної суми кредиту

        

Розрахунок максимальної суми кредиту з показника щомісячного платежу
Розрахунок максимальної суми кредиту з оцінної вартості житла

                        


Сума кредиту до видачі

>Рис. 1 Алгоритм оцінки кредитоспроможності клієнта

З другого краю етапі співробітник кредитної служби має визначити запропоновані коефіцієнти кредитоспроможності клієнта, враховуючи низку обмежень.

>Рассчитивается коефіцієнт (К1) за такою формулою:

>К1=П1/Д, де

>П1- платежів до погашення суми основного боргу та відсотків за кредитами; Д - середньомісячний розмір чистого доходукредитополучателя.

З діючої банківської практики застосований, його показник співвідношення щомісячного платежу і середньомісячного чистого доходукредитопокупателя (К1) має становити трохи більше 0,5.

>Рассчитаем коефіцієнт (>К2) за такою формулою:

>К2=П2/Д, причомуК2 < 0,7, де

>П2 - платежів до погашення кредиту та початкові Витрати помешкання і комісійне винагороду банку; Д – середня площа чистого доходукредитополучателя.

З діючої банківської практики, коефіцієнт співвідношення щомісячної суми всіх зобов'язанькредитополучателя включаючи платежі за кредитами, разові початкові середньомісячні витрати на ремонту купованого житла, комісійне винагороду банку і доходукредитополучателя (>К2) ні перевищувати 0,7.

>Рассчитаем коефіцієнт (К3) за такою формулою:

К3= (Д -П3) / Р, причому К3 > 1, де

Р - законодавчо встановлений розмір бюджету прожиткового мінімуму.

З діючої банківської практики, приймемо, що показник співвідношення решти коштівкредитополучателя після сплати платежів з кредиту та інші витрат (К3) ні менше розміру бюджету прожиткового мінімуму.

Далі, виходячи з отриманих значень коефіцієнтів кредитоспроможності (До), кредитний співробітник має визначити розмір щомісячного платежу за кредитами (П) по вище викладеним формулам шляхом розрахунку середньої арифметичній отриманих величин. Потому можна можливість перейти до третьому етапу, тобто. визначити максимально можливу суму.

Максимально можливу суму пропонується визначати з допомогою формули розрахункуаннуитетних платежівпостумерандо, повсюдно яка у у світовій практиці банківського житлового кредитування і сприяє зростанню доходів банку, тобто.

>К=П/12>t (1 + (>r + (>Т+1) / 2), де

До – сума кредиту; П – платежів до погашення суми основного боргу та відсотків за кредитами; Т – термін кредитування у роках;r – відсоткову ставку.

Потім розрахована максимальна сума кредиту повинна коригуватися залежно вартості купованого житлового приміщення. У зв'язку з цим кредитному співробітнику слід розрахувати коефіцієнт (>Кж), який відбиває співвідношення вартості житла та незначною сумою кредиту, тобто.

>Кж=P.S/K, де

P.S – вартість купованого житла; До – сума кредиту.

Що стосується, якщо оцінна вартість житла дорівнює наданої сумі кредиту, при розрахунку кредитоспроможності у дохідкредитополучателя мають обов'язково включатися доходи поручителів за кредитами чи додатковий заставу рухомого майна.

Отже, запропонована методика дозволяє точніше визначити кредитоспроможність клієнта, тобто. ефективніше управляти кредитним ризиком банку, є також простий використання, легко адаптується до наявного банківському програмному забезпеченню і вимагає кардинальних змін локальних нормативні акти банків, регулюючих кредитування населення. Проведення попереднього аналізу з допомогоютест-анкети дозволяє першому етапі відмовити недієздатною і неплатоспроможним клієнтом, і навіть клієнтам, які у призовному віці, і громадянам, які мають на даний момент звернення по кредит постійного місця роботи.

Перевагою даної методики є й те, що може бути використана з метою оцінки кредитоспроможності клієнта при кредитуванні у національної, а й у іноземній валюті.

Для пояснення запропонованої методики проведемо з порівняльного аналізу кредитоспроможності клієнта з двох розглянутим раніше методикам і запропонованої методиці.

>Допустикредитополучатель з родиною з двох чоловік полягає обліку які потребують поліпшення житлових умов і уклав договір на часткове будівництво квартири загальною площею 78,7 м2, кошторисна вартість якого становить 39,3 млн. р. З огляду на, що у які у нашої республіці умовам кредитування максимально можливий величина кредиту ні перевищувати 90 % вартості житла, гранична сума кредиту становить 35 370 (39 300 x 0,9) тис. р.

Термін кредитування встановимо 15 років (179 платіжних місяців, оскільки погашення кредиту та сплата відсотків користування їм виробляється з наступного місяці після одержання кредиту.) Приймемо, що відстрочка

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація