Реферати українською » Банковское дело » Розвиток депозитного ринку в Республіці Казахстан


Реферат Розвиток депозитного ринку в Республіці Казахстан

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ РОЗВИТКУДЕПОЗИТНОГО РИНКУ У РК

1.1 Виникнення депозитного ринку

1.2 Роль депозитного ринку наБВУ

2.ОРГАНИЗАЦИЯДЕПОЗИТНЫХОПЕРАЦИ

2.1 Аналіз депозитних операцій ВАТ “Народний банк РК”

2.2 Відсоткова політика за депозитами

2.3 Нові умови гарантування депозитів

3.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІПРАКТИЧЕСКИЕОСНОВЫ СТРАХУВАННЯДЕПОЗИТОВ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

>Депозитний ринок банку як із елементів банківської політики у цілому, головна мета якого залучення якомога більшої обсягу грошових ресурсів за ціною, сприяння процесі проведення депозитних операцій отриманню банківської прибутку або створення умов одержання прибутку у майбутньому, виконує ще кілька важливих функцій в ефективної діяльності банків другого рівня: підтримку необхідного рівня банківської ліквідності; проведення гнучкою відсотковою політики; розвиток банківських послуг CSFB і підвищення якості та управління культури обслуговування клієнтів.

Тому об'єктом даної роботи є підставою депозитний ринок, його організація та структура.

Предмет дослідження представляє організація депозитних операцій безпосередньо біля Республіки Казахстан.

Отже, мета роботи: виявити проблемні аспекти формування депозитного ринку комерційного банку, вивчивши тичинівський організацію Республіка Казахстан.

З мети, поставлені такі:

- вивчити організацію депозитного ринку на комерційних банках Республіки Казахстан

- визначити особливості проведення відсоткової політики щодо вкладах

- виявити проблемні аспекти в депозитної діяльності банку і нові методи по мінімізації ризиків цій сфері (страхування депозитів).

>Методологической основою цього дослідження є теоретичні дані спеціальної навчальної літератури з банківським операціям, статті спеціалістів у галузі економіки, присвячені питанням депозитного ринку, Закон Республіки Казахстан “Про обов'язковому гарантуванні депозитів, розміщених у банках другого рівня Республіки Казахстан”, від 7 липня 2006 року.

 


1.         >ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ РОЗВИТКУДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УРЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 

1.1      Виникнення депозитного ринку

Про ринок заощаджень і накопичень загалом можна казати лише з середини 1994 р.: саме цей період з'явилися реальні умови для накопичення. Саме час відбулася відносна стабілізація курсу тенге, сталося значне зниження рівня місячної інфляції, було зроблено виплати бюджетникам кілька місяців. Найімовірніше, відтоді економічний показник “схильність до накопичення” став різниться від нуля, на рівні повсякденного розуміння означає, що кожна людина замислюється у тому, скільки грошей відкладати на збереження.

Банківський депозитний ринок став відчутним наприкінці 1994 р., коли відсоткові ставки за депозитами стали позитивними.

Необхідно зазначити причини, які примусили банки активізувати депозитну політику, які виявляються щодо сформований тоді ситуації на фінансовому ринку. Ці причини може бути кон'юнктурними, оскільки вони на короткому періоді часу й за зміни ситуації вже можуть бути неактуальними.

Важливо, що мало деякі заощадження. По офіційними даними, заощадження і готівка на руках склали наприкінці 1994 р. 5096,2 млн. тенге. Насправді, за нашими оцінками, реальний розмір заощаджень громадян сягає величини, набагато перевищує цю суму, тому що населення активнорекапитализировало свої накопичення. І це сума досить велика, щоб викликати інтерес банків до залучення цих коштів. Це може бути першої локальної причиною.

Можна відзначити, що вже початок активно шукати ефективні і, найголовніше, надійні способи вкладення свої заощадження. Різнівисокорисковие види вкладень вичерпали ліміт довіри серед населення. Про це свідчать хвиля банкрутств різних трастових, венчурних підприємств, що прокотилася тоді. Тому до кінця 1994 р. населення психологічно тяжіло до вкладенню грошей до стійкі, юридично легітимні фінансові установи, якими є банки. Можна сміливо сказати, що після тих подій, ми ринково подорослішали, перестали шукати неадекватно високі відсотки. Це друга локальна причина, яка вимагала глибокого аналізу та зміни депозитної політики.

До всього цього треба додати, що кілька банків почав розробку різних програм, привабливих для потенційних вкладників. Тобто фінансовому ринку з'явився елемент конкуренції між банками за вкладників. Конкуренція на депозитному ринку починаючи відтоді посилюється, оскільки робота у цій сфері тільки розпочинається. Це є вже третьою локальної причиною щодо активної, можна навіть сказати агресивної депозитної політиці.

Крім цього, досить привабливими населення стали податкові пільги (спочатку оформлені як тимчасові) при вкладанні коштів у банківські депозити. Фізичні особи позбавлені податку за депозитами.

У розвинутих банківських системах банки відіграють істотне значення залучення заощаджень населення, підприємств, примушуючи працювати величезні грошові маси в розвитку економіки. Аналіз пасивів найбільших світових банків показує, що заощадження населення й засоби підприємств складають у зобов'язання банків середньому 70-80%. У Казахстані аналогічний показник, до складу якого вартість розрахункових рахунках, вклади, депозити, загалом для банків дорівнював наприкінці 1994 р всього 15-35%. Загальна сума вкладів і депозитів в пасивах банків середньому коливалася і від кількох відсотків до 25%. Це засвідчує тому, що банки Казахстану тоді в неповної мері використовували свої спроби з залученню коштів населення Криму і підприємств. Подальші події на депозитному ринку показали, що банки досить активно кинулися форсувати своє становище у бік посилення.

Згідно з програмою реформування банківської системи, ухваленій у першій половині 1994 р., аукціонні ресурси Національного банку мали видаватися лише вирішення питань ліквідності. Це надавало питання проведенні активної депозитної політикин6есколько змушений характер.

Починаючи з кінця 1994 р. банкидиверсифицируют види депозитів, виробництво деяких видів депозитів додатково проводиться лотерея. Змінюється дизайн документів, виділені на клієнтів. Цікавим напрямом є залучення коштів клієнтів наспецкартсчета. Конкуренція на депозитному ринку, можливо, посилиться, оскільки робота банків цій сфері тільки розпочинається.

Важливо зазначити, завдяки зниження інфляції до кінця 1994 р. банківські відсоток за вкладами і депозитах стали позитивними у реальному відношенні (подія притаманно багатьох сегментів ринку у період). Це зробив привабливим вкладення коштів саме у систему банків. Нині між банками йде відсоткова боротьба за потенційних клієнтів. Кожен банк залежно від своїх фізичних можливостей дає високі відсоткові ставки.

Спостерігається цікавий чинник: раніше для формування відсоткові ставки банки значною мірою орієнтувалися на ставку рефінансування, той зараз банки при розрахунку відсоткових ставок першу чергу ставлять економічну доцільність. Це підтверджується відмінностями вартості ресурсів на депозитному і міжбанківському ринках.

Цікаве факт, що вартість ресурсів у вигляді депозитів у регіонах різна. Передусім це залежить від того, що у локальних ринках банки почали відсоткову боротьбу клієнтів, у результаті що на деяких регіональних депозитних ринках формуються неадекватні відсоткові ставки. Наприклад, початку 1996 р. у Семипалатинську,Актау плату 3- і6-месячние депозити становила 70-80%, а окремих банках – 90% річних, тоді як загалом по банківську систему відсоткові ставки становили 50-60%.

Аналіз банківських пасивів кінця 1994 р. показав, що банки будуть у найближчим часом продовжувати трансформувати портфелі зобов'язань та це сприятиме посиленню банківської конкуренції на окремих ранках ресурсів.

1.2      Роль депозитного ринку наБВУ

 

Можна розглядати внутрішню несуперечність депозитного ринку на кілька аспектів. І це тимчасова структура депозитних ставок, та його диференціація за сумами, видам вкладів у порівнянні з іншими порівняними інструментами тієї самої банку (сертифікатами, векселями тощо.), і навіть різноманітні категоріям клієнтури (наприклад, для фізичних юридичних осіб).

Розглядаючи сутність депозитного ринку комерційних банків, необхідно торкнутися такі питання, як: суб'єкти і об'єкти депозитного ринку, принципи її формування, і навіть кордону депозитного ринку.

До складу суб'єктів депозитного ринку комерційного банку включені клієнти банку, комерційних банків і державних установ. До об'єктах депозитного ринку віднесено залучені кошти банку і висуваються додаткові послуги банку (комплексне обслуговування).

У основі формування депозитного ринку комерційного банку лежать як загальні, і специфічні принципи.

Під загальними принципами депозитного ринку розуміються принципи, єдині й у державної грошово-кредитної політики, проведеної на макроекономічному рівні, й у політики лише на рівні кожної конкретної комерційного банку. До них слід віднести принципи комплексного підходу, наукової обгрунтованості, оптимальності та ефективності, і навіть єдність всіх елементів депозитного ринку банку. Комплексний підхід виражається як і розробці теоретичних основ, пріоритетних напрямів депозитного ринку банки з погляду стратегії його розвитку, і у визначенні найефективніших і оптимальних для цього етапу розвитку банку тактичних прийомів і методів його реалізації.

До специфічних принципам депозитного ринку ставляться принципи забезпечення оптимальний рівень витрат банку, безпеки проведення депозитних операцій, надійності, оскільки банк, здійснюючи акумуляцію тимчасово вільних коштів із метою їхньої наступного розміщення, прагнуть отримати дохід не за будь-яку ціну, і з урахуванням реалізації ринку, де вона здійснює своєї діяльності.

Дотримання перелічених принципів дозволяє банку сформувати як стратегічні, і тактичні напрями у організації депозитного процесу, забезпечуючи цим ефективність яких і оптимізацію його депозитного ринку.

Розглядаючи депозитний ринок банку як із елементів банківської політики у цілому, необхідно виходити із те, що основна мета депозитного ринку є залучення якомога більшої обсягу грошових ресурсів за ціною. Успішна реалізація цієї багатогранної мети депозитного ринку банку передбачає рішення, у процесі її формування завдань, як:

– сприяння процесі проведення депозитних операцій отриманню банківської прибутку або створення умов одержання прибутку у майбутньому;

– підтримку необхідного рівня банківської ліквідності;

– забезпечення диверсифікації суб'єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів;

– підтримку взаємозв'язок харчування та взаємну узгодженість між депозитними операціями і операціями з видачі позичок за сумами й терміни депозитів і кредитних вкладень;

– мінімізація вільних коштів у депозитних рахунках;

– проведення гнучкою відсотковою політики;

– постійне пошук шляхи й кошти зменшення відсоткових витрат за притягнутим ресурсів;

– розвиток банківських послуг CSFB і підвищення якості та фізичної культури обслуговування клієнтів.

У цьому питанні доцільно також розглянути механізм формування депозитного ринку комерційного банку. Від ефективності функціонування даного механізму великою мірою залежить успішне виконання цілей і завдань, поставлені банком у процесі розробки і проведення депозитної політики.

Кожен із етапів формування депозитного ринку комерційного банку безпосередньо пов'язані з іншими і обов'язковий на формування оптимальної депозитної політики і правильною організації депозитного процесу. У процесі вироблення механізму депозитного ринку банку беруть участь різні структурні підрозділи розміщуються банку.

У цього питання також потрібен відзначити, що важливий чинник, визначальним ліквідність банку, є якість його депозитної бази. Критерієм якості депозитів був частиною їхнього стабільність. Чим більший стабільна частина депозитів, то вище ліквідність банку, позаяк у цій частини акумульовані ресурси не залишають банк. Збільшення стабільної частини депозитів знижує потреба банку ліквідних активах, оскільки передбачаєвозобновляемость зобов'язань банку.


2.ОРГАНИЗАЦИЯДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦІЙ

2.1 Аналіз депозитних операцій ВАТ “Народний банк РК”

Народний банк РК робить операції з депозитах, прийнятою від фізичних осіб юридичних осіб, резидентів та нерезидентів Республіки Казахстан відповідно до чинним законодавством Республіки Казахстан. Банк гарантує, своїм майном, схоронність депозитів, прийнятих від клієнтів.

Упродовж дев'яти місяців цього року залишки на рахунках клієнтів зросли на 16,7%, склавши 91 млрд. тенге наприкінці вересня. Зростання засобів і депозитів клієнтів стався, переважно, з допомогою термінових депозитів населення, які збільшилися на 47,8% з початку року.

Та загалом за січень-серпень цього року частка Банку над ринком клієнтських депозитів знизилася з 26,5% до 22,0%. Сталося зміцнення позицій на депозитному ринку банків-конкурентів: ВАТ «>БанкТуранАлем» - з 15,6% до 20,7%, ВАТ «Казкомерцбанк» - з 17,9% до 24,1%.

Ставки винагороди (інтересу) попривлекаемим депозитах у залежність від виду депозиту і термінів, затверджуютьсяНаблюдательним Радою банку з пропозицій Правління банку.

Банк переглядає ставки винагороди залежно від економічної ситуації в, як у ринку, і закордонних ринках, але з рідше ніж кожного місяця.

Ставка витрат за рахунках приватних осіб дев'ять місяців знизилася з 7,18% до 5,86% річних. По терміновим вкладах населення тенге ставка витрат знизилася з 13,57% до 12,89% (відповідні середні ставки залученняБВУ з 15,6% до 14,4%), у валюті з 9,51% до 7 66% (з 8,6% до 6,1% відповідно). Проте треба сказати, зростання вкладів населення банках другого рівня цілому вищим, ніж у Народному Банку, що призвело до їх зниження частки Банку над ринком депозитів населення в кінець серпня до 27,1% (наприкінці 2000 року - 39,0%, наприкінці серпня 2000 року - 40,3%). Ставка витрат за терміновим рахунках юридичних осіб у тенге дев'ять місяців знизилася з 13,95% до 9,59%. Проте, протягом звітний період ставки Банку були вище, ніж у в середньому у ринку на 2-3 пункту.

При встановленні ставок винагороди Банк виходить із аналізу:

• загальної економічної ситуації в Казахстану

• ринку державних цінних паперів Казахстану

• міжбанківського ринку Казахстану

• аналогічних ставок банків конкурентів

• офіційних ставок Національного Банку Республіки Казахстан

• тенденції валютних курсів

Ставки винагороди (інтерес) переглядаються банком в в односторонньому порядку - Нові ставки діють з їхнього затвердження. Банк повідомляєдепозиторов то ставках винагороди (інтересу) через засоби інформації або повідомленнями на іменних інформаційних стендах, і в середині і поза будинку банку.

Депозитна діяльність банку уніфікована за всі філіям банку:

• єдині ставки винагороди

• єдині депозитні послуги

Банк надає послуги наступним видам депозитів:

• депозити до запитання

• термінові депозити

• термінові депозити з додатковими внесками

• накопичувальні (ощадні) депозити.

Депозити можуть прийматися обмеженням мінімальних і максимальних сум вкладів. Рахунок за депозитом може бути відкритий за умови першого вкладу, певного банком.

Гроші на депозит вносяться готівкою або перерахуванням. За кожним виду депозитів існує положення, які розкривають деталі тієї чи іншої виду депозиту. За деякими видами депозитів Банк видаєдепозитору - фізичній особі депозитну (>вкладную) книжку, що є документом, які б правадепозитора і його пред'явлення - обов'язкова умова реалізації будь-який операції з депозиту.

Банк утримує суму відповідно до Указом Президента РК "Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету".

Клієнт проти неї:

• отримання інформації з руху депозитного рахунки

• передати управління депозитним рахунком іншій юридичній особі

• на зняття депозиту раннє обумовленого терміну

• перевести депозиту

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація