Реферати українською » Банковское дело » Публічне розміщення акцій (IPO)


Реферат Публічне розміщення акцій (IPO)

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Сутність і перевагиIPO над іншими джерелами залучення інвестицій

1.1 Характеристика методів залучення інвестицій

1.2 Переваги публічного розміщення акцій (>IPO)

2. Аналіз практики проведення публічного розміщення акцій (>IPO) російськими компаніями

2.1 Детективною є здійснення публічного розміщення (>IPO) у Росії

2.2 Розміщення акцій російськими компаніями закордонних торгових майданчиках

3. Перспективи розвиткуIPO за умов фінансової нестабільності

3.1 Загальне стан розвитку інструментаIPO до

3.2 Фінансовий криза й її наслідки в розвиткуIPO до та СНД

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

У представленої нами курсової роботі розглядається одне з найбільш практичних і найефективніших засобів залучення інвестицій російськими компаніями, саме залучення інвестицій шляхом проведення додаткової емісії акцій, наступного розміщення на фондову біржу. У доповіді міжнародної практиці цей спосіб залучення інвестицій називаєтьсяInitial PublicOffering, тобтоIPO. Цей термін перекладається російську мову як первинне публічне розміщення.

Останніми роками великі російські підприємства виявляють великий інтерес доIPO. Рік у рік, починаючи з року, збільшується кількість компаній, які оголошують про бажання провестиIPO. Це переважно пояснюється лише тим, що російські підприємства усвідомили потреба в залученні значних фінансових активів на довгостроковий період для реалізації інвестиційних, інноваційних проектів, і навіть її подальшого розвитку бізнесу. Крім цього, інтерес підігрівають успішно здійсненіIPO російськими компаніями.

Справжньою сенсацією сталоIPO російської Роснафти на Лондонській біржі 2006. Від розміщення 15% своїх акцій наLSE компанія отримала 10,8 млрд. дол.IPO Роснафти стало як найбільшим із всіхIPO, здійснених російськими компаніями, а й однією з найбільших за обсягом залучених коштів за історіюLSE.

Наукова розробленість. Детективною є здійсненняIPO досить освітлена як зарубіжними (СтівенБлоуерс, Пітер Гріффіт, Томас Мілан,Энгау У.), і вітчизняними авторами (>Гулькин П., Потьомкін А.).

Структура роботи. У цьому випускний роботі докладно розглядається процедураIPO, заходи, які потрібно провести компанії та документи, які потрібно оформити. Окрему увагу приділено стадії підготовки компанії доIPO, від якої залежить кінцевий успіх у залучення інвестицій.

У першій главі роботи розглядаються альтернативні варіанти залучення коштів, доступні до російських підприємств, та робиться висновок у тому, що з цілого ряду російських компанійIPO є найвигіднішою джерелом залучення фінансових ресурсів, оскільки дає компанії велику кількість додаткових переваг.

У другій главі аналізу зазнала процедура проведенняIPO, і навіть важливе місце приділено можливості проведенняIPO російськими компаніями там.

У заключної частини розглянуті перспективиIPO до, визначено чинники, стримуючі розвитку цього інструмента залучення інвестицій і сформульовані пропозиції з рекомендації з його подальшого розвитку.

Практична значимість. Проведення і прийняття сформульованих нами в 3 главі заходів та рекомендацій ще надалі мати позитивний вплив в розвиткуIPO у Росії.

У нашій роботі ми використали якобщелогические методи (індукція, дедукція, аналіз), і статистичні методи (побудова таблиць).

Мета нашої роботи – проаналізувати залучення інвестицій російськими компаніями шляхом первинного публічного розміщення акцій.

Завдання нашої роботи:

1. вивчити форми запозичення російськими компаніями коштів;

2. проаналізувати процедуру проведенняIPO;

3. сформулювати пропозиції з рекомендації з подальшого розвиткуIPO у Росії.


1. Сутність і перевагиIPO над іншими джерелами залучення інвестицій

1.1 Характеристика методів залучення інвестицій

Адже рано чи пізно будь-яка компанія з проблемою нестачі власні кошти подальшого розвитку,особеено яскраво виявляється зараз у період що грянув кризи ліквідності. У разі допоможе приходять зовнішні джерела фінансування.

Для російських компаній - унаслідок нерозвиненості ринку кількість можливих форм зовнішнього запозичення коштів обмежена. Найпопулярнішими формами є: отримання банківських кредитів, випуск облігацій і акцій.

Кожна їх має свої особливості, які слід урахувати, обираючи той чи інший засіб привернення коштів.

Найчастіше російські компанії вдаються для використання банківського кредиту. Причина - банківський кредит найбільш швидкий засіб привернення позикових ресурсів. Проте високі відсоткові ставки за кредитами, малий термін подання кредиту обмежують використання цього способу російськими компаніями. Банківські кредити переважно джерелом невеликих запозичень. Зазвичай на поточні видатки, відновлення виробничих потужностей, фінансування обігового капіталу. Банківські позички що неспроможні використовуватися на фінансування довгострокових потреб російських підприємств. Великі запозичення у своїй методі недоцільні у зв'язку з дорожнечею цього інструмента.

Для великих запозичень фінансових ресурсів компанії зазвичай використовують випуск облігацій.

>Облигация – боргова цінний папір, з якої підприємство займає певну суму, натомість зобов'язується виплатити фіксований відсоток, і навіть повернути основну суму боргу в разі настання за встановлений термін. У цьому емітент зобов'язаний виплачувати дохід за облігаціями незалежно від величини прибутків і фінансового результату діяльності. Облігації можуть звертатися біржі чи позабіржовомуринке.[1]

Існує велика розмаїтість облігацій залежно та умовами їх випуску, розміщення, звернення, виплати прибутку і погашення. Облігації може бути середньо- і довгостроковими, конвертованими чи неконвертованими, з фіксованою чи змінним купоном. Подисконтним облігаціях відсоток не встановлюється взагалі, а дохід утворюється рахунок різниці між ціною погашення і ціною придбання.

Зазвичай до випуску облігацій вдаються лише великі й відомі над ринком компанії. Сам випуск облігацій зазвичай здійснюється за участі фінансових консультантів чи інвестиційних банків.

Важливо, що кредити і облігації є борговими інструментами залучення інвестицій.

Перерахуємо переваги боргових інструментів як залучення інвестицій:

1. власники зберігають повний контроль над компанією;

2. виплати відсотків з запозиченим засобам ставляться на собівартість;

3. строки й умови зобов'язань встановлені відомі;

4. кредитор не бере участь у розподілі прибутку компанії.

Крім використання боргових інструментів, компанії мають можливість залучати кошти шляхом випуску акцій. Випуск акцій належать до дольовій фінансуванню.

Залучення інвестицій з допомогою емісії акцій – це складний процес під назвою первинне публічне розміщення.Превичное - оскільки акції розміщуються на первинному ринку. Публічне – отже, що цінних паперів розміщуються на фондову біржу, де з їхніми може купити широке коло інвесторів

Первинне публічне розміщення акцій компанії йдуть на залучення довгострокових інвестицій. Як уже відзначалося вище, для реалізації довгострокових проектів російські компанії частішеиспозьуютоблигационное запозичення. Однак у часто випуск акцій є найприйнятнішої формою залучення інвестицій.

Переваги залучення інвестицій з допомогою випуску акцій та його подальшого розміщення на фондову біржу (>IPO) розгляне наступному розділі.

1.2 Переваги публічного розміщення акцій (>IPO)

Перш ніж, як розглянути перевагиIPO над іншими формами запозичення, слід зазначити, іноді первинне публічне розміщення акцій (>IPO) можна розглядати підприємствами як засіб залучення довгострокових інвестицій. Причина - до облігаційним позикам вдаються великі й славнозвісні над ринком компанії, а невеликих, але перспективних компаній традиційнеоблигационное запозичення неможливо. Але з нерозвиненості ринку й малої популярності та перетворення вивченості процесуIPO компанії малого середнього бізнесу у Россі не використовують цей інструмент щодо залучення коштів. Про його можливості залучення інвестицій з допомогоюIPO багато компаній навіть розуміють. Хоча у російської практиціIPO є приклад залучення інвестицій невеличкий компанією. У тому 2005 року вММВБ і ВПС було розміщено по 5% акцій компанії «Хліб Алтаю». З допомогоюIPO компанії вдалося залучити більш як вісім млн. дол. Цей прикладIPO є доказом можливості використання інструментаIPO компаніями середнього бізнесу.

Далі розглянемо перевагиIPO проти іншими формами запозичення:

1. Залучення довгострокових фінансових ресурсів, який треба повертати.

Це покращує фінансове становище компанії, забезпечує її коштів її подальшого розвитку. Ці засоби використовують на придбання низки інших компаній, погашення наявної заборгованості, фінансування обігового капіталу, набуття чи модернізації наявних виробничих потужностей, фінансування програм НДДКР.Привлекаемие у такий спосіб кошти можуть витрачатися керівництвом компанії на власний розсуд. Та заодно повинні враховуватися очікування інвесторів, дають грошей реалізацію певної стратегію розвитку.

2. Набуття капіталізація (ринкову вартість).

Тільки завдяки перейшла публічний ринок компанія й бізнес знаходять ринкову вартість. Вартість публічної компанії, зазвичай, завжди перевищує номінальну вартість закритою приватної фірми. Таке явище має місце завдяки існуючої ліквідності і наявності досить легко виявленої інформації про компанії.

3. Поліпшення фінансового становища підприємства.

Причиною є надходження доходів від продажу акцій з цього приводу підприємства міста і збільшення його акціонерного капіталу. ХочаIPO перестав бути із єдиним джерелом фінансування бізнесу, її наслідки для фінансового становища компанії з погляду привабливості структури балансу не можна з фінансуванням борговими методами. ПриIPO відбувається збільшення власного капіталу підприємства:

- з допомогою зростання акціонерного капіталу результаті продажу акцій компанії;

- з допомогою додаткового капіталу внаслідок отримання емісійного доходу.

4. Можливість залучення інвестицій у майбутньому більш вигіднихусловиях.[2]

Статус публічної компанії зазвичайвлечет зростання її чистої вартості та збільшенням власні кошти. Поліпшення співвідношення позикових коштів до власним збільшує фінансовийлеаеридж, цим дозволяє компанії, за необхідності, залучати додатковий позиковий капітал під менші відсотки. У цьому, якщо акції користуються попитом, підприємство має можливість на вигідні умови здійснювати додаткові емісії.

5. Полегшення процесу диверсифікації, шляхом купівлі-продажу компаній, зливань і придбань.

Приватні компанії звичайно мають зв'язками у колах необхідними коштами, які б підкріпити власну політику на ринках зливань і придбань. Наприклад злиття можна як ефективний засіб в стислі терміни здійснити диверсифікацію бізнесу підприємства. Крім цього, підвищується економія з допомогою масштабів діяльності, стають доступними джерела фінансування, відбувається вихід на раніше закриті для компанії ринки.

6. Поліпшення престижу, іміджу компанії.

Увага, з якою світ і російська преса опікуються компанією, яка ставить планиIPO, забезпечує компанії широку безплатну рекламу, що згодом позитивно впливає її корпоративному іміджі. З іншого боку, біржа, де звертаються папери компанії, зацікавлена збільшення обсягів торгів її акціями. Тому вона мусить давати додатковий активний маркетинг, який завжди дозволена самоїкомпании-емитенту з різних обмежень. Збільшення числа які бажають придбати акції підприємства можуть призвести до розширення масштабів її діяльність, оскільки нові акціонери більш зацікавлені у налагодженні ділових відносин із такий компанією.

7. Забезпечення ліквідності.

При виході на цивілізований і прозорий організований ринок акцій, немає ніяких проблеми з оцінкою власності власників акцій та використанням акцій у ролі об'єкта купівлі-продажу.

8. Мотивація і збереження персоналу.

Завдання мотивації й утримання ключового персоналу однаково актуальна як початківців і малих, так зрілих великих компаній. На підвищення зацікавленості основних бізнесу співробітників активно використовуються різноманітні схеми опціонів вдатися до акцій.

Заробітну плату виявляється менш привабливим стимулом на роботу проти одноразовим і вагомим винагородою. Впевненість щодо можливості отримання чудовий день солідної суми є вельми дійовим стимулом, який спонукає людей самовіддано трудитися для своєї компанії.

Усі вищезгадані перевагиIPO, можна поділити дві широкі групи:

1) залучення довгострокового капіталу;

2) переваги, одержувані компанією на придбання статусу публічної.

Відомі ситуації, коли залучення довгострокового капіталу перестав бути самоціллю проведенняIPO. Іноді важливішою причиною рішення провестиIPO є придбання публічного статусу, є новим етапом у розвитку компанії.

Окремо слід зазначити, після відомих проведенняIPO керівництво жертвує свободою компанії, саме втрачає частина контролю за ній, позбавляється закритості. Тепер власникам слід ретельно висвітлювати все основні аспекти своєї діяльності, зміни. У цьому, прихована раніше інформація стає досяжною широкого кола користувачів, серед яких і конкуренти, і клієнти, і працівники компанії, і недоброзичливці.

ПроведенняIPO є дуже складним процесом, який компанія витрачає великі кошти, час й зусилля. Тому доIPO необхідно старанно готуватися, інакше переваги можуть перетвориться на недоліки. У світовій є чимало прикладів невдалихIPO, що є наслідком:

- непродуманої стратегію розвитку компанії;

- передчасного виходу фінансовий ринок;

- інших неписьменних дій керівництва підприємства.

У другій главі нашої роботи докладно розглянемо весь процес проведення публічного розміщення акцій у Росії, що розпочнеться від рішення проведенняIPO і коли скінчиться упорядкуванням звіту про результати розміщення.


2. Аналіз практики проведення публічного розміщення акцій (>IPO) російськими компаніями

2.1 Детективною є здійснення публічного розміщення (>IPO) у Росії

Успішна реалізація інвестиційного механізму країні й стати запорукою її економічного розвитку і спричинити результати діяльності всіх фінансових установ. Проте, досі одним із головних економічних труднощів Росії залишається гостра потреба у інвестиційних ресурсах.

>IPO (>Initial PublicOffering), т. е. первинне публічне розміщення акцій, – це ефективного механізму залучення до основі першого виходу компанії відкрите ринок та розміщення акцій серед первинних інвесторів фінансування. У цьомуIPO є джерелом залучення коштів у компанії, а й у економіку держави; це спосіб поліпшити інвестиційний клімат країни.

КласичнеIPO передбачає публічне розміщення інвесторам додаткового нового випуску акцій, що відбувається відповідну державної реєстрації. На відміну віддоразмещения (>follow-on), у разіIPO висновок акцій на біржу відбувається вперше («РБК», «Сьомий континент»). Якщо акціонери пропонують на продаж свої акції (як у з виробником соків «>Лебедянский»), це вжеSecondary PublicOffering – реалізація компанією раніше емітованих паперів. Надалі, з метою справжньої роботи, ми ототожнюємоIPO із кожним публічним розміщенням акцій біржі.

До 2006 р. міцно приклеївся ярлик «бумIPO», адже інвестори відзначають наявність великого споживчого ринку на регіоні, високу дохідність інвестицій і чималі можливості у видобувних галузях.

Щоправда, розмови про бумі російськихIPO – очевидне непорозуміння: за 2004-2006 рр. – 41 розміщення – хіба ж бум? Так було в Індії на початку 1990-х проходило по 50IPO на місяць, в окремі місяці по 200 – й дуже протягом трьох років. Потім настільки бурхливе зростання кількості розміщень уповільнився, але натомість Індія увійшла у список чотирьох країн (поруч із США, Канадою та Румунією), де на кількох біржах торгуються папери більше трьох тис. фірм! Для нас із нашим «бумом» доти ще рости й рости.

З іншого боку, ще п'ять років як розв'язано далеко не всі у Росії уявляв, що означає процес первинного розміщення акцій біржі. Зараз із кожним роком експертною спільнотою відзначаються поступово все частіші позиції Росії на глобальному ринкуIPO. На 2006 р.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація