Реферати українською » Банковское дело » Шляхи вдосконалення іпотечного кредитування


Реферат Шляхи вдосконалення іпотечного кредитування

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Оглавление

 

Запровадження.......................................................................................................... 2

Глава 1. Теоретичні основи іпотечного кредитування........................... 5

1.1 Основні поняття, принципи й ті види іпотеки........................................ 5

1.2 Аналіз умов іпотечного кредитування у РФ................................... 10

1.3 Особливості іпотечного кредитування у Росії.................................. 20

Глава 2. Шляхи вдосконалення іпотечного кредитування (з прикладу Сибірського банку Ощадбанку Росії).............................................................................. 28

2.1 Аналіз кредитного портфеля Сибірського банку Ощадбанку Росії... 28

2.2 Аналіз іпотечного кредитування.......................................................... 40

2.3 Рекомендації для вдосконалення іпотечного кредитування працівників установ культури у Сибірському банку Ощадбанку Росії................... 49

Укладання.................................................................................................... 60

Список літератури....................................................................................... 64

 


Запровадження

Принаймні становлення ринкових відносин, у Росії з'являються фінансові механізми, властиві розвинених країн. Однією з таких механізмів є іпотека, актуалізація якої у останнім часом пов'язані з поруч макроекономічних причин:

· поглиблення ринкових змін і стабілізація економічної ситуації в;

· розвиток виробництва і становлення інститутів ринкової економіки, функціонування яких задіяла різноманітні фінансово-економічних механізмів;

· переорієнтування фінансових організацій корисною і, передусім банків, на «довгим» позиціям;

· відсутність ефективних способів збереження та накопичення коштів, наявних проблем населення (фондовий ринок перебуває у стагнації, відсотки за вкладами в американські банки найчастіше нижчий рівня інфляції, при щодо стабільному курсі долара його купівля невигідна тощо.);

· високий рівень ліквідності нерухомості, передусім житла, що робить вигідним вкладення засобів у нього;

· житлова проблему актуальна багатьом сімей;

· підвищення рівня доходів певній його частині населення тощо.

Становлення іпотеки у Росії стало, передусім, наслідком певної стабілізації економічного становища, оскільки іпотечне кредитування розраховане на тривалої термін і, можливо лише за умов досить стійкого економічного розвитку. Саме тому, з державною погляду, розвиток іпотеки перестав бути самоціллю, а вирішенню багатьох макроекономічних завдань, оскільки закликає всіх суб'єктів цього процесу поступово переорієнтовуватися під період взаємодії, робить їх зацікавлені у сприянні економічної стабільності. Отже, щоб іпотека стала дієвим чинником підвищення економічної стабільності, необхідно активну участь держави у процесах.

Іпотечне кредитування широко розвинене у різних країнах, стосовно особливостям яких розроблено різні варіанти схем кредитування. Великий досвід у цій напрямі був й у дореволюційної Росії. Аналіз накопиченого досвіду уможливлює швидке розвиток іпотеки нині, шляхом адаптації найефективніших схем до російських особливостям.

У той самий час у час ще повністю необхідний ефективне використання механізму іпотечного кредитування набір умов. Це спричиняє з того що при іпотечне кредитування у цій обстановці необхідно враховувати високий рівень різних ризиків, парирування яких призводить до визначених економічних втрат. Саме тому така важлива мета, що стоїть перед іпотекою, створення умов зниження вартості кредитів, доступних для фізичних юридичних осіб, доки досягнуто. Іпотека стане ефективним фінансово-економічним механізмом в тому разі, якщо вона вигідною всім суб'єктів процесу іпотечного кредитування. І тому необхідно, передусім, щоб він економічно вигідно відрізнялася з інших способів кредитування, наявних у зараз у Росії.

Іпотечне кредитування - це порівняно нового вигляду кредитування. Розвиток такого виду кредитування відбувається на складної економічної ситуації в. Але, попри це людей, готових користуватися іпотекою, вулицю значно більше, ніж пропозицій цьому ринку. Нині розвиток іпотечного кредитування досягло певної критичної позначки, після чого ми маємо ходу тому. Подальший розвиток залежатиме від дій держави й з інших найважливіших чинників.

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасним розвитком іпотечного кредитування у Росії. Іпотека є потужною соціальним інструментом, який реально допомагає населенню за умов розвитку.

Мета дослідження – з урахуванням вивчення теорії та практики розробити рекомендації для вдосконалення іпотечного кредитування працівників культури з прикладу «Сибірського банку Ощадбанку Росії».

Задля реалізації мети вирішити такі завдання:

- вивчити вітчизняну та закордонну літературу на цю тему;

- проаналізувати умови іпотечного кредитування у РФ;

- розглянути особливості іпотечного кредитування у Росії;

- проаналізувати діяльності з іпотечному кредитування «Сибірського банку Ощадбанку Росії».

Об'єкт дослідження – іпотечне кредитування у РФ.

Предмет дослідження – основні шляхів розвитку іпотечного кредитування працівників культури з прикладу «Сибірського банку Ощадбанку Росії».

Базою дослідження є «Сибірський банк Ощадбанку Росії».

Методи дослідження:

· аналіз літератури з темі дослідження;

· контент-аналіз документів по іпотечному кредитування «Сибірського банку Ощадбанку Росії».

Структура роботи: запровадження, дві глави, висновок, список літератури та докладання.

 


Глава 1 Теоретичні основи іпотечного кредитування

 

1.1 Основні поняття, принципи й ті види іпотеки

Слово «іпотека» грецького походження. Вперше він був вжито у законодавстві Солона (6 в. до зв. е.).

Саме поняття «іпотека» полягає в давньоримських принципах застави, будучи більш досконалої його формою. Згодом змінювалися лише умови надання, об'єми та мети іпотечного кредиту, надійність забезпечення, кредитних відносин, що з іпотекою.

Іпотека - це одне з форм майнового забезпечення зобов'язання боржника, коли він нерухомого майна залишається в власності боржника, а кредитор у разі невиконання останнім свого зобов'язання набуває право отримати задоволення з допомогою реалізації цього майна [10,c.88].

Зобов'язання боржника може бути лише банківським, а й зобов'язанням, заснованим на купівлі-продажу, оренді, підряді, іншому договорі, заподіянні шкоди тощо. п.

Іпотека характеризується такими відмітними рисами:

По-перше, іпотека, як і кожен заставу, - це спосіб забезпечення належного виконання іншого (основного) зобов'язання – позики чи кредитного договору, договору оренди - і т. буд. Отже, іпотека виходить з основному зобов'язанні, оскільки ж без нього вона утрачає будь-який сенс.

По-друге, як предмет іпотеки завжди виступає нерухомість. До нерухомого майна ставляться земельні ділянки і всі, що міцно із нею пов'язано: підприємства, житлові будинки, інші будинки, споруди.

По-третє, предмет іпотеки завжди знаходиться у володінні боржника. Він також залишається власником, користувачем і фактичним власником цього майна, але втрачає право розпорядження їм, по крайнього заходу без згоди кредитора, тимчасово заставного періоду.

По-четверте, договір кредитора і боржника встановити іпотеки оформляється спеціальним документом - заставної, що супроводжується нотаріальним посвідченням і прийняття державної реєстрацією.

По-п'яте, зі значним перевищенні вартості застави над сумою виданого кредиту іпотека дає нагоду отримати додаткові іпотечні позички під заставу тієї самої майна (друга, третя іпотека). Права іпотечних кредиторів за одним й тому нерухомого майна задовольняються гаразд реєстрації іпотеки, т. е. внесення записи реєстрацію іпотеки у спеціальні іпотечні книжки.

І, нарешті, у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, кредитор вправі вимагати продажу закладеного майна з прилюдних торгів. При реалізації майна, закладеного за договором іпотеки, іпотечний кредитор має переваги над іншими кредиторами у вигляді суми, яка вказана у заставної [9,c.14; 39,c.10].

З сказаного вище варто, які можна виокремити такі принципи іпотеки:

1. гласності, чи публічності, - доступ кожного зацікавленої особи до інформації, котра міститься в іпотечної книзі;

2. спеціальності - можливість встановлення іпотеки лише у певної нерухомості й у певному об'ємі;

3. достовірності - запис у публічних книгах означають, що стосовно даного майна немає інших правий і правових обмежень, крім позначених;

4. старшості - перевагу одногозакладного права перед іншим залежно від часу внесення їх у іпотечну книжку;

5. безповоротності - іпотека припиняється лише у випадках, прямо передбачених у законі чи договорі;

6. незастосовностіпогасительной давності до занесеним в іпотечну книжку правам.

Іпотечні кредити класифікуються різноманітні ознаками.

1. По об'єкту нерухомості:

- земельні ділянки;

- підприємства, і навіть будинку, спорудження та інше нерухомого майна, використовуване у підприємницької діяльності;

- житлові будинки, квартири та костенківську частини житлових будинків культури та квартир, які з одній або кількох ізольованих кімнат;

- дачі, садові вдома, гаражі та інші будівлі споживчого призначення;

- повітряні, морські суду, суду каботажного плавання і космічні об'єкти;

- об'єкти незавершеного будівництва.

2. По цілям кредитування:

- придбання готового житла в багатоквартирному домі або окремого будинку по одну чи кілька родин реа-білітованих як основного чи додаткового місце проживання; придбання вдома для сезонного проживання, дачі, садових будиночків з ділянками землі; придбання земельних ділянок під забудову. Зазвичай, кредити купівля готового житла надаються єдиним разовим платежем;

- для будівництва, реконструкцію, перегляд індивідуального житла, будинків сезонного проживання, на інженерне облаштування земельних ділянок (прокладку комунікаційних мереж);

- будівництво і придбання готового житла з єдиною метою інвестицій. Дане кредитування будівництва житла відбувається поетапно: кожну наступну платіж відбувається лише після завершення його попереднього етапу.

3. По виду кредитора:

• Банківські;

•Небанковские.

4. По виду позичальників:

4.1 Як суб'єктів кредитування:

• Кредити, надані забудовникам: і будівельникам;

• Кредити, надані безпосередньо майбутньому власнику житла;

4.2 За рівнем афільованості позичальників кредити можуть надаватися:

• Працівникам банків;

• Працівникам фірм - клієнтів банку;

• Клієнтамриелтерских фірм, клієнти;

• Особам, котрі мешкають у цьому регіоні;

• Усім охочим.

5. По способу рефінансування.Ипотечним кредитуванням репетирують різноманітні кредитні інститути. Особливості своєї діяльності укладено в способі рефінансування видавали кредитів (Таблиця 1.1) [43,c.55].

6. По термінів кредитування. У багатьох країн класифікація кредитів різниться за термінами (Таблиця 1.2) [43,c.56].

7. По способу амортизації боргу:

- Постійний іпотечний кредит;

- Кредит зі змінними виплатами;

- Кредит з одноразовим погашенням відповідно до особливих умов

8. По виду відсоткової ставки:

- Кредит з фіксованою відсотковою ставкою в;

- Кредит з перемінної відсотковою ставкою в.


Таблиця 1.1

№>п/п Спосіб рефінансування Вигляд кредитного інституту
1 Випуск іпотечних облігації Іпотечні банки
2 Попередні накопичення позичальників, державні субсидії >Стройсберкасси
3 Власні, залучені і позикові кошти (зокрема позики відділу міжнародних організацій) Універсалістські банки
4 Продаж заставних іпотечному агентству чи великому іпотечному банку, власні, залучені і позикові кошти (зокрема позики відділу міжнародних організацій) Кредитні установи, займаються іпотечним кредитуванням і які уклали договір з іпотечним агентством чи великим іпотечним банком

Таблиця 1.2

Класифікація кредитів за термінами

Види кредитів Великобританія

>Страниконтиненталь-

іншої Європи

США Росія
Короткострокові До 3-х років До 1 року До1года До1года
Середньострокові 3-10 років 1 -5 років >1-10лет 1-3 року
Довгострокові Більше10лет

Більше 1

років

>Более1 0 років >Более3-х років

9. За можливості погашення:

• З правом погашення;

• Без права погашення;

• З правом погашення з умовою сплати штрафу.

10. За рівнем забезпеченості (величині початкового платежу). Сума кредиту їх може становити від 50 до 100% вартості закладеного майна.

З іншого боку, іпотечні кредити може бути:

• Звичайні і комбіновані (видані кількома кредиторами);

•Субсидируемие і видані загальних умовах.

Отже, іпотечний кредит - це кредит, зобов'язання, повернення яких забезпечене запорукою нерухомого майна (іпотекою).

Іпотечне кредитування - це цілісний механізм реалізації

відносин, виникаючих щодо видачі, продажу та обслуговування

іпотечних кредитів.

Можна відзначити, що іпотека - поняття різнобічніша і багатогранне. Ці розбіжності зумовлені першу чергу відмітними рисами іпотеки, з яких своє чергу виділяються її головних принципів.

Класифікація іпотечних кредитів проводиться у разі різним ознаками, які фіксуються законодавчими і нормативними документами, і навітьобщеустановленними правилами.

1.2 Аналіз умов іпотечного кредитування у РФ

Розвиток іпотечного житлового кредитування відбувається на складної економічної ситуації в. Статистичні дані фіксують, з одного боку, недостатню забезпеченість російських громадян житлом, з іншого - невеличкі обсяги іпотечних житлових кредитів, виданих комерційними банками.

Російські банки неохоче займаються іпотечним кредитуванням. Причина цього, передусім, в дисбалансі між попитом на довгі дешевих кредитів і пропозиціями щодо банків коротких, власне, і дорогих кредитів. На розв'язання проблеми і спрямовувалося створення Агентства іпотечному житловому кредитування (>АИЖК) 1997 р. Позаяк у Росії обрана дворівнева модель організації іпотечного ринку, то головне завданняАИЖК було визначено організація вторинного іпотечного ринку на Росії.АИЖК, за досвідом американських колег, мало викуповуватиме в банків іпотечні житлові кредити і почати випускати під сумнів їхню забезпечення цінних паперів з найбільш конкурентоспроможною дохідністю, при цьому гарантовані державою. Ці цінних паперів планувалося продавати на вторинному ринку. Такий фінансовий інститут мав би стати мостом, що з'єднує банківську систему і фондовий ринок [1,c.67].

Діяльність Агентства також мала спрямувати на сприяння створенню надійних процедур іпотечного кредитування. Кошти для рефінансування іпотечних кредитів формуються з допомогою випуску облігацій загального боргу. Для фінансування його основний діяльності з придбання іпотечних кредитів на вторинному ринку Агентство може випускатиИЦБ, забезпечені запорукою прав вимогами з іпотечним кредитах чи заставних. Перша емісія облігаційАИЖК відбулася у квітні 2006р. обсягом 1,07 млрд. крб. Розміщення другого випуску облігаційАИЖК минуло наММВБ 25 травня2007г. Обсяг емісії становив

1,5 млрд. крб., чи 1,5 млн. облігацій номіналом 1000 крб. з датою погашення 1 лютого2013г. Ними 12 раз буде виплачений купонний дохід. Обсяг емісії третього випуску дорівнював 2,25 млрд. крб.

Для розвитку житлового кредитування у регіонахАИЖК уклало угоди з регіональними операторами в 70 регіонах. Усього за стандартамАИЖКрефинансировано 16,7 тис. іпотечних кредитів, що становить 6,7 млрд. крб. Активна постачання заставних йде з Башкирії, Новосибірській, Оренбурзької, Самарської і Алтайського краю.

За2005-2007гг. сталося становлення первинного іпотечного ринку. Так було в 2005 р., за даними Асоціації регіональних банків, населенню було видано іпотечних кредитів на 3,3 млрд. крб. , а2007г. - вже 13,8 млрд. крб. Коли дивитися на як «чисту» іпотеку (кредити під заставу наявного житла), проте видані кредити для закупівлі нерухомості, їх обсяги лише двох десятках великих банків2007г. склали 1490 млн. дол., а й за шість місяців2008г. цю цифру сягнула вже 1076 млн. дол. (всього у Росії, за даними Центробанку, початку2008г. в іпотеку працювали 218 кредитних організацій).

У рік банківсько системо видає від 30 до 40 тис. кредитів, тоді як його можливості

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація