Реферати українською » Банковское дело » Шляхи збільшення кредитного потенціалу комерційного банку


Реферат Шляхи збільшення кредитного потенціалу комерційного банку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>НЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ «>ТИСБИ»

Економічний факультет

Спеціальність «Фінанси і кредиту»

Кафедра «Банківська справа»

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

на задану тему:

«Шляхи збільшення кредитного потенціалу комерційного банку»

Роботу виконав

Студент (ка)гр.ЗЭ-62БСокуноваЛ.И.

Науковий керівник

>К.е.н., професорДашина Є.І.

Казань,2010г.


Зміст

Запровадження

1. Сутність, призначення та порядок формування кредитного потенціалу комерційного банку

1.1. Поняття, характеристика і структура кредитного потенціалу комерційного банку

1.2 Роль кредитного потенціалу до діяльності комерційного банку

1.3 Структура і формування власних і залучених коштів

2. Оцінка кредитного потенціалу ефективність його роботи використання їх у ЗАТВТБ-24

2.1 Короткаекономико-организационная характеристика ЗАТВТБ-24

2.2 Аналіз формування кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24 рахунок власних коштів

2.3 Аналіз формування кредитного потенціалу доВТБ-24за рахунок залучених коштів

3. Проблеми у сфері формування та ефективність використання кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24 і для вдосконалення кредитного потенціалу ЗАТВТБ-24

3.1 Проблеми формування кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24

3.2 Рекомендації підвищення ефективність використання кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Мобілізація і зосередження вільних коштів – пріоритетна функція ні економічна основа у діяльності комерційного банку. Від цього залежить кількість засобів, які переважно шляхом кредиту, і навіть інших активних операцій беруть у процес відтворення. Не вся сукупність мобілізованих у банку коштів вільна з метою активних операцій банку. Ця обставина породжує поняття кредитного потенціалу, яке економічно зумовлено поруч об'єктивних причин.

Теоретично у сучасній банківську систему є можливість безмежного перенесення спочатку створеного депозиту вже з банку інший, а цьому зв'язку й безмежного зростання кредитів, видавали комерційними банками. У зарубіжній економічної літературі такий процес отримав назву мультиплікації депозиту і експансії кредиту. Прямим обмежувачем зростання депозитів і кредитів на банківську систему служить обов'язковий резерв, який установлюють Центральним Банком. Отже, кредитний потенціал комерційного банку відбиває величина мобілізованих у банку коштів з відрахуванням резерву ліквідності. Кожен комерційний банк прагне сформувати мінімальний резерв ліквідних засобів і забезпечити граничний кредитний потенціал, з своєї ліквідності, надійності і прибутковості. Цим обумовлюється актуальність теми дипломної роботи.

>Значимим компонентом банківського регулювання резерву ліквідності є кваліфіковане управління готівкою з метою підтримки каси на мінімально допустимому рівні, і одночасне забезпечення прибутковості операцій.

Об'єктивне вплив спільний рівень кредитного потенціалу комерційного банку надає нижченаведена сукупність чинників:

сукупна величина мобілізованих у банку джерел коштів;

структура і стабільність джерел кредитного потенціалу;

рівень обов'язкових резервів, встановлюваних Центральним Банком;

режим використання обов'язкового резерву, коли допускається застосування цього резерву підтримки поточної ліквідності комерційного банку;

загальна сума і структура зобов'язань банку.

Ефективність коштів кредитного потенціалу банку досягається, якщо:

забезпечується необхідний мінімум ліквідності;

використовується вся сукупність коштів кредитного потенціалу;

досягається максимально високий прибуток на кредитний потенціал.

Особливого значення з метою оцінки стабільності спрямування коштів кредитного потенціалу до активи банку має банківський аналіз джерел цих коштів. Усі джерела кредитного потенціалу банку діляться за власні і позикові. Першорядне останнє місце посідають позикові кошти, які у вигляді депозитів, вкладів і міжбанківських позичок.

Систематичний аналіз структури коштів кредитного потенціалу дозволяє банку виявляти певні закономірності рухається його коштів. Дані закономірності необхідно використовуватиме вироблення ефективної політики у розподіл коштів кредитного потенціалу ліквідності банку. Банківська політика виходить з реальних економічні передумови та джерела кредитного потенціалу. Для успішної його реалізації банку необхідно вести облік чинників, що впливають у потоків коштів кредитного потенціалу.

Предметом випускний кваліфікаційної праці є шляху збільшення кредитного потенціалу комерційного банку з прикладу банку ЗАТВТБ-24».

Об'єкт дослідження – ЗАТ ВТБ 24.

Мета цієї роботи – розглянути шляху збільшення кредитного потенціалу комерційного банку і запропонувати рекомендації щодо вдосконалення.

У зв'язку з поставленої метою вирішити такі:

розглянути поняття, характеристику і структуру кредитного потенціалу комерційного банку;

оцінити роль кредитного потенціалу до діяльності комерційного банку;

розглянути структуру і формування власних і залучених коштів;

дати короткуекономико-организационную характеристику ЗАТВТБ-24;

проаналізувати формування кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24 рахунок власних коштів;

проаналізувати формування кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24 з допомогою залучених коштів;

виявити проблеми формування кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24;

дати рекомендації підвищення ефективність використання кредитного потенціалу до ЗАТВТБ-24.

>Теоретическую і методологічну базу випускний кваліфікаційної роботи склали: законодавство Російської Федерації про банки та надійної банківської діяльності, інструктивні матеріали Центрального Банку та Міністерства фінансів Російської Федерації. Також було використані матеріали періодичної преси, вітчизняна та зарубіжна економічна і правова література, матеріали офіційного інтернет-сайта Банку Росії, статистична інформацію про діяльності ряду кредитних установ.

Наукова новизна роботи залежить від вдосконаленні науково-методичного підходи до підвищення ефективності процесу управління кредитним потенціалом комерційного банку, з допомогою визначення ефективних умов розміщення ресурсів у позичкову заборгованість з урахуванням рівня половини їхньої стійкості, що дозволяє мінімізувати взаємні ризики банку і клієнтів - і підвищити рівень прибутку комерційного банку.


1. Сутність, призначення та порядок формування кредитного потенціалу комерційного банку

1.1 Поняття, характеристика і структура кредитного потенціалу комерційного банку

Кредитна політика комерційного банку є систему грошово-кредитних заходів, проведених банком задля досягнення певних фінансових результатів і одна із елементів банківськоїполитики[9,С.18].

На початковому етапі знають реалізації кредитної політики проводиться оцінка макроекономічної ситуації у в цілому, регіону роботи потенційних позичальників зокрема, аналіз галузевої динаміки вибраних напрямів кредитування, перевірка готовності персоналу банку роботи з різними категоріямиссудополучателей, ухвалення низки внутрішньобанківських тих нормативних документів. Проведена робота виникає поза полем діяльності безпосереднього кредитного підрозділи і належить більше на роботу аналітичних і маркетингових служб банку, але наявність цих необхідних елементів аналізу роблять процес кредитування осмисленим і підготовленим.

З проведених досліджень керівництво банку приймає меморандум кредитної політики на конкретний період (зазвичай 1 рік). У документіизлагаются[10,С.264]:

1. основні напрями кредитної роботи банку на майбутній період, конкретні показники кредитної діяльності (нормативи і ліміти), щоб забезпечити необхідний рівень рентабельності й захищеності від кредитних ризиків, наприклад:

співвідношення кредитів і депозитів;

співвідношення власного капіталу і активів;

ліміти сегментів портфеля активів банку цілому;

ліміти сегментів кредитного портфеля (ліміти на кредитування підприємств галузі, однієї форми власності, жодного виду кредитування тощо.).

Зазвичай розмір ліміту включає трохи більше 25 % від величини загального кредитного портфеля. Збільшення певного сегмента понад ліміт це можливо за засобів захисту від надання цього підвищеного кредитногориска.[13,С.110]

клієнтські ліміти:

а акціонерів (пайовиків);

б) для старих, з певною історією взаємовідносин, клієнтів;

в) нових клієнтів;

р) длянеклиентов банку;

географічні ліміти кредитування (потрібні для банків, мають іногородні філії із різним рівнем підготовленості персоналу до проведення якісної кредитної роботи, і навіть длямонобанков, але бажаючих проводити активні операції у регіонах);

вимогами з проведенню роботи із забезпеченням (види застав, стандарти оформлення, маржа щодо оцінки тощо.);

вимогами з документального оформлення і супроводу кредитів;

запланований рівень кредитної маржі і прийняття рішення про її зміні.

2. Стверджується Положення про порядок видачі кредитів, де відбивається:

організація кредитного процесу;

перелік необхідних документів від позичальника і стандарти підготовки проектів кредитних договорів;

проведення оцінки забезпечення.

Тільки після ухвалення цих документів, що регламентують кредитний процес, можна казати про внутрішньої готовності банку на роботу на кредитування.

Кредитна політика комерційного банку полягає в реальних економічні передумови та джерела кредитного потенціалу. Для успішної його реалізації банку необхідно вести облік всіх згаданих чинників, які мають вплив у потоків припливу коштів кредитногопотенциала.[28,С.232]

У зв'язку з цим необхідно розглянути основні чинники, які впливають на ефективність політики банку області формування коштів кредитного потенціалу.

До основним формам підвищення джерел кредитного потенціалуотносятся:[15,С.46]

підвищення числа банківських клієнтів;

збільшення коштів що у банку його учасників і клієнтів;

зростання організаційної мережі банку;

об'єднання коштів його учасників і клієнтів банку з цільовим призначенням (наприклад, створення спільного фонду житлового будівництва).

Кошти господарських підприємств і закупівельних організацій – основний чинник формування кредитного потенціалу. Аналіз і - оцінка реальні можливості до акумуляції коштів в підприємства, з одного боку, і у грошових засобах цього ж підприємства з іншого – найважливіші елементи банківської кредитноїполитики.[34,С.9]

У зарубіжній практиці перевагу надають тим клієнтам банку, що своє господарську діяльність повністю здійснюють через даний банк і депонують у ньому всі свої кошти.

Для банків особливе значення має тут більше постійних клієнтів, позаяк у цьому разі понад стабільні депозити у банку та її ліквідність. При роботи із залученням ресурсів немає істотного значення кількісне співвідношення деяких статей активу з залученими депозитами. Справді, нижча відсоткове співвідношення середньострокових і частка довгострокових коштів за активу з залученими депозитами отже менше, що більш високе співвідношення, якщо у другий випадок забезпечується стабільність депозитів з конкретних джерел з урахуванням давно встановлених традиційнихсвязей.[39,С.49]

Ефективність використання коштів і ліквідність коштів підприємств і закупівельних організацій безпосередньо б'ють по стабільності кредитного потенціалу банку. У цьому банк дол добре знати діяльність своїм клієнтам, систематично аналізуючи такі його показники,как:[45,С.93]

ліквідність балансу;

рентабельність використання коштів, зокрема оборотність оборотних засобів як реальний економічний критерій ступеня ліквідності коштів;

плани виробництва та відповідність умовам ринкової кон'юнктури товарів;

технічний рівень підприємства міста і перспективи його розвитку;

питому вагу продукції, виробленої експорту, та інших.

Кошти населення мають займати особливу увагу банківській політиці формування коштів кредитного потенціалу. Основні чинники, які впливають для закупівлі заощаджень населенням,следующие:[45,С.104]

1. Розмір грошових доходів населення і схильність до заощадженням.

2. Організація придбання заощаджень шляхом широкої банківської мережі.

3. Якість надання послуг населенню.

4. Організація інформаційної служби.

5. Технічна оснащеність відділу банку з працювати з населенням.

6. Хороші знання клієнтів, їх регіональне розподіл, фінансові сили, інтенсивність потреби і його використання коштів у банку, надійність у виконанні зобов'язань, можливості забезпечення інші чинники, основі яких можна створити реальне уявлення про припливі і відтоку коштів населення.

Банківська система Росії, відповідальна запитам ринкової економіки, отримала юридичне оформлення з прийняттямФедеральних Законів «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» і «Про банки та надійної банківської діяльності». Статут за Центральний банк Російської Федерації закріпив його нормотворчу функцію, спрямовану влади на рішення завдань із регулювання банківську діяльність.

Процес залучення коштів клієнтів, їх максимальна величина, регламентується Інструкцією ЦБ РФ №1 «Про порядок регулювання діяльності банків» і Вказівкою ЦБ РФ N192-У «Про додаткові заходи із захисту інтересів вкладників банків». Для комерційного банку встановлено обов'язковий нормативHI 1 – максимальна величина залучених грошових вкладів (депозитів) населення, граничне значення 100%.[7,С.6]

Кредитні ресурси, надані комерційним банком, їх форми, види регламентує Становище ЦБ РФ №54-П «Положення про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями коштів та його повернення (погашення)».

Відповідно до статтею 24 Федерального Закону «Про банки та надійної банківської діяльності», з метою забезпечення фінансової надійності комерційний банк має резерви, порядок формування та використання яких встановлюється Банком Росії. Мінімальні розміри резервів теж встановлюються Банком Росії.

Крім оцінки кредитних ризиків, комерційних банків зобов'язані дотримуватися обов'язкові економічні нормативи, встановлювані відповідно до Інструкцією ЦБ РФ № 1 «Про порядок регулювання діяльності».


1.2 Роль кредитного потенціалу до діяльності комерційного банку

Розвиток кредитних операцій комерційних банків багато в чому обумовлюється рівнем їх кредитного потенціалу, який уміє виявляти асиметричну реакцію на позитивні й негативні управлінські рішення і впливу довкілля.Асимметричность проявляється у відносно високій ступеня опірності позитивним,созидающим впливам, яке виражається в ослабленні реакцію них, тоді як негативні і руйнівні впливу можуть надавати досить швидке й суттєвий негативний ефект. Зусилля, сконцентровані на структуруванні і підтримці ефективної діяльності банківської системи, більше тих, що викликають її руйнація, тому завжди легше зашкодити, ніж домогтися еквівалентного позитивного ефекту.

Дане властивість кредитного потенціалу є і функцією його абсолютної величини: велика величина забезпечує підвищену стійкість, проте потрібні значних зусиль банку кожної одиниці її приросту. Кредитний потенціал менші за розміром дозволяє забезпечити високих темпів відносного приросту, але у у максимальному ступені піддається впливам негативних зовнішніх і розвитку внутрішніхфакторов.[24,С.12]

Умови формування та використання кредитного потенціалу комерційних банків цілому є складними і суперечливими. Стан кредитного потенціалу комерційних банків зумовлювалося цілою низкою чинників:

глибоким кризою нефінансового сектору економіки;

жорсткиммонетаристским курсом Грошової Політики, що привів його до надзвичайно вузької грошової базі як наслідок, до неплатежів, використанню грошових сурогатів;

неефективна структура заощаджень населення, що характеризується більший обсяг індивідуальних заощаджень, зосередженим поза банківської системи.

За сучасних умов однією з найважливіших результатів стратегічного планування та управління банком є збільшення потенціалу підвищення ефективність його роботи використання. Банківський потенціал визначається, з одного боку, сукупністю коштів, якими володіє установа, з другого – тими матеріальними і нематеріальними активами, якими вона володіє. До нематеріальною активам можнаотнести:[58,С.302]

ім'я банку, його впливи та зв'язки (>goodwill) як у фінансові ринки, і у регіоні, або у країні у цілому, досвід роботи з активами і пасивами;

оптимальні для даних економічних умов форми та методи роботи;

передові інформаційні та інші банківські технології;

обсяг знань і навиків, відповідний високій кваліфікації керівників, фахівців, працівників тощо.

Хороші знання тенденції на кредитному ринку платять можливість комерційному банку проводити ділову політику еф і еластично, а кошти свого кредитного потенціалу використовувати вільніше. Якщо комерційний закон надає банку ясну картину на кредитному ринку, тим самим він забезпечує собі можливість підлозі міжбанківського кредиту на кредитному ринку на час виникнення власних зобов'язань без ризику неліквідності. З іншого боку, кредитний ринок дозволяє банку підтримувати високу ліквідність свої кошти продажем їх у цьомуринке.[28,С.343]

На цей час часу кредитна політика комерційного банку забезпечує безупинне використання всіх коштів, які створюються задоволення які підлягають погашення зобов'язань та мінімального резерву ліквідності. Залишок коштів необхідне реалізувати на грошовому

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація