Реферати українською » Банковское дело » Робота банку АТ "Банк ТуранАлем" в умовах переходу до ринкових відносин


Реферат Робота банку АТ "Банк ТуранАлем" в умовах переходу до ринкових відносин

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>МИНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

РГК Карагандинський державний індустріальний університет

КафедраМенеджмента

>ОТЧЕТ

по переддипломної практиці

 

>Исин ДіасКалямович

Теміртау,2009г


Зміст

Запровадження

1. Загальна характеристика банку

2. Організаційна структура управління

3. Управління виробництвом

4. Управління персоналом

5. Інформаційна структура управління

6. Економічні служби й фінансового менеджменту

7. Управління маркетингом

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Перехід Республіки Казахстан до ринкових відносин пред'являє нові вимоги до керівникам підприємств та фахівцям у різноманітних галузях діяльності. Вони мають мати новим типом економічного мислення та поведінки, умінням приймати самостійні економічних рішень з урахуванням аналізу та оцінки поточної та перспективної економічної ситуації в, чітко формулювати мета розвитку та виробляти механізм досягнення поставленої мети.

У разі розвитку ринкових відносин, підприємство, кожен підприємець повинен мати господарську стратегію, знаходити головне ланка для перемоги у конкурентної боротьби. Без “стратегічного бачення” майбутнього, без пошуку довгострокових конкурентних переваг неможливо забезпечити ефективне функціонування бізнесу.

У Республіці Казахстан існує дворівнева банківсько системо:

– перший рівень – Національний Банк Республіки Казахстан;

– другий – все комерційних банків, крім АТ «Банк Розвитку Казахстану», має особливий правової статус, визначається законодавчим актом Республіки Казахстан.

З 2004 року всі фінансові інститути країни регулюються Агентством Республіки Казахстан із регулювання і нагляду ринку та фінансових організацій, виділеним зі структури Національного Банку Республіки Казахстан.

На 1 жовтня 2008 року у республіці функціонують 34 банку другого рівня, 14 банків з іноземним участю (включаючи 9 дочірніх банків банків-нерезидентів Республіки Казахстан), й АТ «Банк Розвитку Казахстану», який є банком другого рівня.

>Банковскому сектору Республіки Казахстан властива висока концентрація активів, і навіть депозитів фізичних юридичних осіб. Останні кілька років лідерство утримується трьома найбільшими банками республіки, як АТ «Казкомерцбанк», АТ «БанкТуранАлем», АТ «Народний Банк», що перевершують інші банки за величиною активів.

АТ «БанкТуранАлем» – універсальний фінансовий інститут, який базі технологій й фахової сервісу забезпечує потреби клієнтів в банківських послугах. Основними принципами діяльності АТ «БанкТуранАлем» є дотримання консенсусу інтересів клієнтів - і банку, індивідуального підходу кожного клієнта і відкритість до конструктивного діалогу. У 1991 року з урахуванням ЗовнішекономбанкуКазССР було створеноАлембанк, а 1997 року у результаті реструктуризації і злиттяТуранбанка іАлембанка грунтувавсяБанкТуранАлем.

Сьогодні Банк надає своїх клієнтів повний перелік традиційних банківських послуг CSFB.

Працюючи з велику кількість підприємств у різних галузях економіки, Банк готовий запропонувати клієнтам продукти, розроблені з урахуванням їхньої від реальних потреб.Отлаженная система тарифів послуги дозволила оптимізувати процес адаптації Банку до особливостей кожного регіону та клієнта.

Сьогодні Банк пропонує юридичним і фізичних осіб широкий, спектр традиційних банківських послуг CSFB, як-от обслуговування поточних рахунків, розміщення строкових вкладів, надання споживчих кредитів і кредитів підприємствам малого середнього бізнесу, іпотека, обмінні операції з іноземною валютою, фінансування експортно-імпортних операцій, надання брокерських та інших послуг.

Клієнти традиційно пред'являють високі вимоги до рівня обслуговування, широті наданих банківських продуктів, і навіть можливості доступу до кредитних ресурсів.

Швидкість і якість проведення операцій – базис ведення бізнесу з обслуговування клієнтів. Професіоналізм співробітників і індивідуального підходу кожного клієнта забезпечують Банку конкурентні переваги над ринком банківських послуг CSFB та створюють репутацію оперативного і найнадійнішого банку.

Метою практики стало закріплення і навіть поглиблення знань, отриманих під час навчання у вузі, придбання практичних навичок роботи за фахом за умов переходу банку АТ “ БанкТуранАлем ” до ринкових відносин.

Досягнення поставленої мети було вирішено ряд взаємозалежних завдань:

- Була дана характеристика банку “ БанкТуранАлем ”;

-Проанализирована організаційну структуру філії банку;

-Изучена інформаційна система коштує управління;

-Охарактеризован маркетинговий відділ банку;

- Дано оцінку управлінню виробництвом і які персоналом в підрозділах банку;

- Виявлено особливості фінансового менеджменту у банку;

-Виполнена індивідуальна частина програми практики.


1. Загальна характеристика банку

Акціонерне суспільство “>БанкТуранАлем” побудоване спочатку закрите товариство 15 січня 1997 року внаслідок злиття АБ “>АлемБанк Казахстан” і КАБ “>Туранбанк” за рішенням Правління Національного Банку Республіки Казахстан за узгодженням із Урядом Республіки Казахстан.

АБ “>АлемБанк Казахстан” було засновано 1990 року як Казахстанський філія Зовнішекономбанку СРСР і розглядався як із провідних фінансових установ Казахстану і по 1994 року був єдиним банком країни, проводять міжнародні операції.АлемБанк був охарактеризований першим банком, підключеним до міжнародних банківським системам SWIFT і Reuters, і він першим учасником систем VISA International і MasterCard.

Історія КАБ “>Туранбанк” починається з 1925 року, коли біля республіки було відкрите відділення Промбудбанку СРСР. Діяльність банку була тісно пов'язана з формуванням і становленням індустріального сектору економіки – банк провадив фінансування будівництва й обслуговування найбільших підприємств Казахстану.

Обидва банку грали значної ролі становлення та розвиткуиндустриально-аграрного сектору економіки, як і банківської системи Казахстану загалом.

З огляду на велике значення цих банків для економіки Казахстану, Уряд республіки, яка володіла 100% пакетом акцій обох банків, через МіністерствоФинансов та духовності Національний Банк прийняв рішення про їхнє злитті влади та створенні їхній базі АТ “>БанкТуранАлем”. Банк буврекапиталезирован Урядом й цілком приватизований з аукціону у березні 1998 року.

30 вересня 1998 року, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, Банк був у Відкрите товариство “>БанкТуранАлем”, номер державної реєстрації речових3903-1900-АО.

26 вересня 2003 року, АТ « БанкТуранАлем », минуло державну перереєстрацію у зв'язку з зміною найменування і приведенням статуту банку відповідність до норм Закону РК « Про акціонерних товариствах».

>Измененное найменування – Акціонерне суспільство « БанкТуранАлем».

УНачале 2009 року, держава викупило контрольний пакет акцій АТ « БанкТуранАлем»

АТ “>БанкТуранАлем” здійснює своєї діяльності виходячи з ліцензії Національного Банку Республіки Казахстан для проведення операцій, передбачених банківським законодавством в тенге й у іноземній валюті № 242 від 21 березня 2000 року й одна із трьох найбільших універсальних банків Республіки Казахстан, надають всього спектра банківських послуг CSFB, наявних на казахстанському ринку.

Юридична адреса Банку:

головний офіс АТ “БанкТуранАлем” розташовується за адресою:

480099, р. Алмати,мкр.Самал-2, вул.Жолдасбекова, 97.

2. Період складання річного звіту

Річний фінансовий звіт за 2008 рік складено із 1 січня 2008 року у 31 грудня 2008 року.

3. Опис основний роботи і характеру операцій банку

Банк є юридичною особою та здійснює своєї діяльності виходячи з чинного законодавства Республіки Казахстан, Статуту і враження внутрішніх положень Банку.

Банк здійснює своєї діяльності виходячи з ліцензій Національного банку України Республіки Казахстан для проведення банківських операцій.

Ліцензія дає права для проведення наступних видів операцій:

1) банківських операцій на тенге і в іноземній валюті:

- прийом депозитів, відкриття музею та ведення банківських рахунків юридичних;

- прийом депозитів, відкриття музею та ведення банківських рахунків фізичних осіб;

- відкриття музею та ведення кореспондентських рахунків банків та організацій, здійснюють окремі види банківських операцій;

- відкриття музею та ведення металевих рахунків фізичних юридичних осіб, у яких відбивається фізичне кількістьаффинированних дорогоцінних металів, що належать цій особі;

- касові операції: прийом, видача, перерахунок, розмін, обмін, сортування, упаковування й зберігання банкнотів монет;

- перекладні операції: виконання дорученні юридичних і фізичних осіб із переказування грошей;

- облікові операції: облік (дисконт) векселів та інших боргових зобов'язань юридичних і фізичних осіб;

- позикові операції: надання кредитів на грошової форми за умов платності, терміновості і повернення;

- здійснення розрахунків з дорученням фізичних юридичних осіб, зокрема банків-кореспондентів, з їхньої банківських рахунків;

- довірчі (трастові) операції: управління грошима,аффинированними дорогоцінними металами і цінними паперами у сфері і за дорученням довірителя;

- клірингові операції: збір, звіряння, сортування й підтвердження платежів, і навіть проведення їх взаємозаліку й визначення чистих позицій учасників клірингу;

-сейфовие операції: послуги зі збереження цінних паперів, випущених документарній формі, документів і майже цінностей клієнтів, включаючи здачу у наймсейфових ящиків, шаф і приміщень;

- ломбардні операції: надання короткострокових кредитів під заставудепонируемих, легко реалізованих цінних паперів і рухомого майна;

- випуск платіжних карток;

- інкасація і пересилання банкнот, монет та матеріальних цінностей;

- організація обмінних операцій із іноземною валютою;

- прийом на інкасо платіжних документів (крім векселів);

- випуск чекових книжок;

- відкриття (виставляння) й підтвердження акредитива і виконання зобов'язань у ній;

- видача банківських гарантій, які передбачають виконання в грошової форми;

- видача банківських поручительств та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають виконання в грошової форми.

2) інших операцій, передбачених банківським законодавством:

- купівлю, прийом на заставу, облік, збереження і продажаффинированних дорогоцінних металів (золота, срібла, платини, металів платинової групи) у зливках, монет з дорогоцінних металів;

- купівлю, прийом на заставу, облік, збереження і продаж ювелірні вироби, містять дорогоцінні метали і коштовним камінням;

- операції з векселями: прийняття векселів на інкасо, надання послуг за оплаті векселі платникам, і навіть оплатадомицилированних векселів, акцепт векселів гаразд посередництва;

- здійснення лізингової діяльності;

- емісію власних цінних паперів (крім акцій);

-факторинговие операції: придбання прав вимоги платежу з покупця товарів (робіт, послуг) з прийняттям ризику платежу;

-форфейтинговие операції (>форфейтирование): оплату боргового зобов'язання покупця товарів (робіт, послуг) шляхом придбання векселі без обороту на продавця.


2. Організаційна структура банку

 

АТ БанкТуранАлем надає найширший спектр послуг на фінансовому країни, постійно розширюючи сфери діяльності:

·          фінансування (андерайтинг, кредитування і проектне фінансування, фінансовий лізинг, вексельне обслуговування, торгове фінансування).

При видачі кредиту банк допоможе клієнту: структурувати угоду, організувати фінансування терміном від 1 дні 7 років на суму від 100 тис. до 35 млн. доларів, побудувати менеджмент, виявити і хеджирувати ризики, знайти партнера. Позичальник, одержуючи кредит в БанкуТуранАлем, набуває ряд переваг, які полегшують навантаження обслуговування кредиту та оптимізують фінансові витрати:

- позичальник має право часткове освоєння кредиту. У разі платиться винагороду лише з освоєної частини кредиту

- позичальник має право дострокове повернення кредиту. У разі платиться винагороду лише термін використання кредиту

Також можливо прискорити процедуру надання кредиту: на позичальника встановлюється загальний кредитний ліміт раніше виникнення потреби у грошах. Ліміт встановлюється з урахуванням яку просять інформації. На момент виникнення потреби у грошах, залишається тільки обговорити заставне забезпечення у сумі посталої потреби. У позичальника немає ніяких зобов'язань в останній момент встановлення кредитного ліміту, крім надання фінансової інформації на регулярної основі.

Торговельне фінансування включає фінансування експортних і імпортних операцій методом: надання чи підтвердження гарантій, відкриття чи підтвердження акредитивів. При організації торгового фінансування банк готовий надати клієнту: консультаційний блок (експертизупредконтрактнихиили контрактних умов; вибірторгово-финансового інструмента, комбінації інструментів; структуру трансакції), фінансовий блок (пошук оптимальної західної кредитної лінії на на фінансування; відкриття акредитива, надання гарантії підтвердження гарантії, і акредитива; узгоджений з усіма партнерами документальний текст фінансового інструмента; перевірку документів; здійснення платежу).

·          казначейські угоди (угодиРЕПО, операції із цінними паперами, депозитні і конверсійні операції, довірче управління активами, хеджування)

На 1.01.02 БанкТуранАлем займає перше місце обсягу депозитів банківській секторі Казахстану, і їм частка ринку становить 21,6 %.

У 2001 рокуБанкТуранАлем зайняв перше місце обсягу конверсійних операцій, і навіть перше місце операціям над ринком корпоративних і введення державних цінних паперів.

·          розрахунково-касове обслуговування (розрахункове і касове обслуговування, послуги клірингу, інкасація): відкриття рахунку, перекладні операції у зміцнілій національній, іноземній валюті; перекладні операції у національній валюті із майбутньою датоювалютирования; зміну умов, анулювання, повернення платежів; консалтинг валютних операцій; надання архіву рахунки; видача готівки із рахунку; обмін дрібних купюр на великі; інкасація готівки від банку до офісу і навпаки; супровід цінностей, можливість обслуговування з використання комп'ютерної- модемної зв'язку «>Банк-Клиент».

·          інші послуги (послуги фінансового консалтингу,кастодиальное обслуговування, допомогу у отриманні рейтингу)

основні напрями розвитку Банку:

1. Сприяти розвитку реального сектору економіки Казахстану

2. Розширювати спектр наданих фінансових послуг щодо гарантії високоякісного обслуговування клієнтів

3. Сприяти розвитку інфраструктури

4. Приймати активну участь у соціальні програми Уряди Казахстану

5. Підвищувати фінансову стабільність банку, сприяти збільшення довіри до банківську систему Казахстану серед населення

Організація роботи операційного відділу

Операційний відділ банку здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Цей відділ складається з семи співробітників. Керівництво операційним відділом доручається головного бухгалтера. До функцій співробітників операційного відділу входить:

 - Ведення рахунків клієнтів

 - Перевірка правильності заповнення платіжних документів, і правильності їх проведення електронної системі обліку

 - Підтвердження документів посланих на транзакцію

 - Закриття бухгалтерських документів протягом дня, і підрахунок балансу із них

Операційний відділ виконує функції з обслуговування платіжних і розрахункових операцій клієнтів, відкриттю, ведення та закриття рахунків клієнтів - і нарахуванню винагороди із них, обслуговування вимог державні органи, що стосуються рахунків клієнтів, як-от заморожування рахунків, інкасове розпорядження податкових служб тощо.

Обслуговування клієнтів надається протягом операційного дня, який починається у 9-00 і закінчується 16-00 годин. Саме тоді операційний відділ виконує все функціональних обов'язків фронт офісу. Після 16-00 годин операційний відділ перетворюється на режим бек офісу і виконує технічне обслуговування операцій проведених протягом операційного дні й обслуговування рахунків клієнтів, формує бухгалтерські документи, які у протягом операційного дня, становить щоденні звіти.

Каса, функціонуюча протягом операційного дня, підрозділяється наприходную і видаткову, так і безпосередньо взаємодіє зі операційним відділом. Каса використовується обслуговування готівково-грошового обороту клієнта. Можна виділити вечірню касу, діяльність якої розпочинається після операційного дня.

Прийом готівки вприходную касу виготовляють підставі оголошення на внесок готівкою, до складу якої входять:

>1.объявление на внесок готівкою

>2.квитанция

>3.ордер

Оголошення підшивається до касовим документам дня,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація