Реферати українською » Банковское дело » Проблеми іпотечного кредитування та можливі методи посилення його ролі в економічному зростанні Республіки Казахстан


Реферат Проблеми іпотечного кредитування та можливі методи посилення його ролі в економічному зростанні Республіки Казахстан

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА АТ «>ТЕМИРБАНК» ТА ЙОГО СИСТЕМИИПОТЕЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Характеристика АТ «>Темирбанк»

1.2 Характеристика системи іпотечного кредитування у АТ «>Темирбанк»

2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «>ТЕМИРБАНК» ТА ЙОГОССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

2.1 Аналіз діяльності АТ «>Темирбанк»

2.2 Аналіз позичкового портфеля АТ «>Темирбанк»

3.ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТУВАННЯ УКОММЕРЧЕСКИХБАНКАХ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

3.1 Сутність й ролі іпотечного кредитування у діяльності банку

3.2 Система іпотечного кредитування у Республіці Казахстан

3.3 Проблеми іпотечного кредитування і його розвитку

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Іпотека, тобто забезпечення виконання різних фінансових, економічних цивільно-правових зобов'язань з допомогою застави нерухомого майна, традиційно служить країни з розвиненою ринковою економікою однією з найважливіших інструментів забезпечення нормально функціонувати фінансово-економічного механізму, підтримки належним чином платіжної дисципліни, надійної гарантією правий і законних інтересів кредиторів, однією з ефективних способів переходу ресурсів у руки рентабельно діючих власників.

Існуюча Республіка Казахстан проблема неплатежів, що склалася атмосфера загального взаємного недовіри суб'єктів господарювання, дуже багато банкрутств підприємницьких структур, повальна заборгованість юридичних і фізичних осіб бюджетам різних рівнів, і навіть заборгованість самих бюджетів з праці та інших виплатах, залежність платоспроможності комерційних організацій, від змін політичного клімату – усе це обумовлює необхідність істотного посилити контроль під час проведення великих комерційних угод. Така ситуація призводить до того, що стався розрив сформованих зв'язків, існують проблеми з формуванням каналів збуту, й виникають проблеми фінансування великих операцій.

У цьому розширення застосування іпотеки як засобу забезпечення повернення іпотечних кредитів дозволить значною мірою підвищити інтеграційні тенденції, і навіть розблокувати перешкоди по дорозі розвитку господарських зв'язків, підвищити надійність капіталовкладень, і навіть дати імпульс житлового будівництва та інших галузей національної економіки.

Іпотека в час однією з ефективних інструментів рішення багатьох важливих соціальних, економічних пріоритетів і правових проблем, що у нашій країні. Проте, на думку багатьох фахівців, би в економічному аспекті у іпотечного кредитування є поруч із великими перспективами і значні проблеми.

Вирішити ці проблеми непросто, але, з іншого боку, не роблячи спроб до розв'язання, неможливо збільшити ефективність іпотечного кредитування. Усе сказане вище підтверджує актуальність і практично багато важать теми курсової роботи.

Мета курсової роботи залежить від аналізі основних проблем іпотечного кредитування і розгляді можливих методів посилення її роль економічному зростанні Республіки Казахстан.

У межах поставленої мети перетвориться на роботі сформульовані такі:

- охарактеризувати АТ «>Темирбанк» та її систему іпотечного кредитування;

- вивчити економічну сутність іпотеки, іпотечного кредитування, і навіть визначити її місце у сукупності банківських операцій;

- досліджувати проблеми участі банків іпотечне кредитування;

- проаналізувати проблеми і перспективи розвитку іпотечного кредитування у Республіці Казахстан.

Об'єкт дослідження – Дочірня організація «БТА» АТ «>Темирбанк».

Предметом розгляду у курсової роботі є ринок іпотечного кредитування у Республіці Казахстан

Нормативну базу курсової роботи склали: Закон РК «Про банки та надійної банківської діяльність у Республіці Казахстан»; Закон Республіки Казахстан «Про грошової системи Республіки Казахстан»; Закон Республіки Казахстан «Про внесення і доповнень до деяких акти з питань банківську діяльність».

Теоретичною, методологічної базою курсової роботи послужили наукові становища, опубліковані роботах таких учених як:КожагапановЕ.Ю.,СейткасимовГ.К.,ЖамшиевБ.Э.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА АТ «>ТЕМИРБАНК» ТА ЙОГО СИСТЕМИИПОТЕЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯ

 

1.1 Характеристика АТ «>Темирбанк» історія, організаційну структуру, зовнішня середовище

 

Акціонерне суспільство «>Темирбанк» грунтується 26 березня 1992 року. головний офіс лежить у місті Алмати. Філіальна мережу банку налічує 21 філія і більше 120 точок продажів, представлених практично в усіх обласних центрах Казахстану і з чисельністю населення понад 50 000 людина. «>Темирбанк» - одна з найбільших банків Казахстану і всієї Середню Азію.

Повне найменування - Дочірня організація Акціонерного суспільства «БанкТуранАлем» - Акціонерне суспільство «>Темирбанк».

План продажу 2009 року грунтується на якісному і кількісним розширенні лінійки кредитних і депозитних продуктів, і навіть розвитку інноваційних технологій, серед яких Інтернет, іSMS-банкинг і карткові продукти.

>Темирбанк - володар найбільшої мережіФилиалов, розташованих по всій території Республіки Казахстан. Філії й структурні підрозділи розміщуються Банку перебувають практично переважають у всіх значних населених пунктів. Більше чотирьох років тому я Банком створена власна розрахункова система, яка охоплює всі операційні підрозділи і забезпечує розрахунки клієнтів і в середині банку, і на міжбанківському ринку.

Створення і функціонування, правове регулювання банківську діяльність АТ «>Темирбанк» здійснюється Конституцією Республіки Казахстан, інших законів, нормативними актами Республіки Казахстан.

АТ «>Темирбанк» діє підставі Статуту, який приймається його учасниками, взаємовідносини банків з клієнтами будуються з урахуванням договорів. Банк й українські підприємства, беручи договірні відносини, друг з одним, прагнуть здійсненню своїх госпрозрахункових інтересів, ефективному співробітництву.

Нагляд над діяльністю АТ «>Темирбанк» здійснюють установи НБ РК, які контролюють дотримання обов'язкових економічних нормативів з підтримки надійності і ліквідності банківської системи (інструкція НБ РК від 16 січня 2004 р. N110-И «Про обов'язкових нормативи банків») і перевіряють правильність виконання банківського законодавства і нормативних актів НБ РК.

Основне завдання АТ «>Темирбанк» – це розвиток яка орієнтована інтереси клієнтів регіональної фінансової групи, що надає у Казахстані сусідніх країнах послуги усім сегментах ринку (банківському, страховому, пенсійному, цінних паперів,лизинговом), високо цінує свою репутацію, працює за європейських стандартів, ефективно має свою капітал та людські ресурси.

Як забезпечення кредитів прийнято високоліквідні активи як гарантій банків другого рівня, грошей, застав нерухомого і рухомого майна.

З початку діяльності АТ «>Темирбанк» схвалено до фінансування 33 інвестиційні проекти у сумі 842,9 млн. доларів з участю Банку 463,9 млн. доларів, зокрема один півріччі – 7 проектів у сумі 351,6 млн. доларів з участю Банку – 120,5 млн. доларів. Освоєння по схваленим початку діяльності Банку інвестиційними проектами становило 259,3 млн. доларів, зокрема один півріччі 2009 року – 71,6 млн. доларів.

З моменту заснування банк своєї діяльності дотримується принципів універсальності, тобто надання своїх клієнтів комплексу високоякісних банківських послуг CSFB на усіх напрямах, включаючи відкриття музею та обслуговування поточних рахунків, випуск і обслуговування міжнародних пластикових карток VISA, відкриття музею та ведення строкових вкладів, кредитування, і навіть швидкі переклади грошей, продаж дорожніх чеків і надання персональних сейфів.

Будучи постійним активний учасник обговорення й впровадження принципів корпоративного управління у Казахстані, АТ «>Темирбанк» вважає, що корпоративне управління, розкриття інформації, організація відносин із інвесторами, впровадження ефективних систем внутрішнього контролю та аудиту є найважливішими умовами, визначальними здатність казахстанського ринку цінних паперів залучати інвестиції.

Комплексний підхід в обслуговуванні клієнтів, вдосконалення системам управління роботою задля досягнення максимальній ефективності, балансу ризикованості та дохідністю операцій визначили успіх АТ «>Темирбанк» над ринком Казахстану.

Комерційна діяльність АТ «>Темирбанк» включає розрахунково-касове обслуговування фізичних юридичних осіб, послуги з дебетовим і кредитних картках, і навіть торгове і проектне фінансування бізнесу.

Однією з основних напрямів є прийом депозитів і надання позичок і кредитних інструментів в тенге і в іноземній валюті. АТ «>Темирбанк» є також однією з провідних операторів над ринком цінних паперів і валютної біржі Казахстані та надає консультаційні і експертні послуги з інвестуванню в РК і країн СНД.

Основа роботи АТ «>Темирбанк» - принцип відповідального кредитування й прозорості бізнесу.

Завдяки передовим технологіям кредитування банк пропонує клієнтам прості і швидкі рішення, об'єктивні умови і намагається до взаємовигідної партнерству.

У АТ «>Темирбанк» прийнято Кодекс відповідального кредитування.

Аналіз коефіцієнтів АТ «>Темирбанк» представлено таблиці 1.1


Таблиця 1.1 - Аналіз коефіцієнтів АТ «>Темирбанк»

>Коеффициентний аналіз активів 2007 2008 2009
Коефіцієнт випередження (Ко =Тр позичкових активів/Тр суми активів) - 1,06 1,04
Оперативність розміщення власні кошти (>Эсс =СС/Кредитние вкладення) 0,25 0,19 0,17
Оперативність розміщення залучених коштів (>Эсс =ПС/Кредитние вкладення) 1,83 1,93 1,96
Оперативність розміщення власні кошти (>Эсс =СС/АПД) 0,19 0,09 0,09
Оперативність розміщення залучених коштів (>Эсс =ПС/АПД) 0,87 0,89 0,95
Реальна ціна ресурсів
>РЦкр = Середньозважена ціна ресурсів / (100% Норма відрахувань доФОР)*100% 7,32 8,37 6,29
Мінімальний необхідний обсяг доходу
>НОД = ВБ +ПлБ 1 286 008,00 1 691 234,00 2 642 877,00
Недоліки банку 987 524,00 1 213 743,00 1 476 694,00
Платежі до бюджету 398 484,00 487 491,00 1 214 183,00
Відсоткова маржа
>Пм =НОД/объем кредитнихвложений*100% 5,23 4,55 5,43
Рентабельність активів
>ROA= Прибуток / Активи 0,0143 0,0123 0,0231

У таблиці 1.1 наведено основні коефіцієнти, що характеризують діяльність АТ «>Темирбанк».

Значення, отримані внаслідок розрахунку коефіцієнта випередження, свідчать, зростання позичкових активів приміром із вищими темпами, ніж зростання загального обсягу активів.

Це свідчить, що банк активно розміщає залучені кошти, розширює клієнтську базу збільшує частку відсоткових доходів по кредитних операцій.

Маржа банку має можливість досить високе значення,т.к. у середньому РК його значення вбирається у 5%.

Показники оцінки відсоткової маржі, спреду і внутрішньої вартості операцій представлені у таблиці 1.2

Таблиця 1.2 - Показники оцінки відсоткової маржі, спреду і внутрішньої вартості операцій

Найменування показника Формула розрахунку 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Показники оцінки відсоткової маржі, спреду і внутрішньої вартості операцій

 

 

1. Чиста відсоткова маржа Чистий відсотковий дохід / Середня вартість дохідних активів 0,043 0,028 0,035
2. Чистанепроцентная маржа Чистийнепроцентний дохід / Середня вартість активів 0,001 0,008 0,004
3. Коефіцієнт внутрішньої вартості операцій (Сукупні витрати - додаткові доходи) /Доходние активи 0,119 0,126 0,101
4. Спред Відсоткові доходи /Доходние активи - Відсоткові витрати / Зобов'язання 0,045 0,029 0,036

Розглянемо ці показники докладніше:

1) Чиста відсоткова маржа характеризує ступінь прибутковості працюючих активів.

Цей показник має нестабільну тенденцію і як 3-4%. Це мінімальне дозволене значення, говорить про рівні проблемних позичок у банку і супроводжується підвищенням ризику.

Цим пояснюється перевищення інших витрат над іншими доходами, адже основна частину видатків – це резерви на можливі втрати з позик.

2) Чистанепроцентная маржа характеризує ступінь прибутковості банку, ефективність комісійних операцій.

Динаміка показника маєповишательную тенденцію, що свідчить про зниженні загального ризику банку.

>3)..Коеффициент внутрішньої вартості операцій характеризує мінімальну, не приносить ціну банківського продукту. До 2009 р. динаміка має тенденцію до їх зниження, отже, можна оцінити показник з позитивною погляду.

4) Спред характеризує розкид відсоткові ставки між розміщенням та притягненням коштів.

Спред знизився з 4,5% до 3,6%, що проект відбиває падіння відсоткового ризику.

У цілому нині показники оцінки відсоткової маржі, спреду і внутрішньої вартості операцій маютьскачкообразную динаміку, це, АТ «>Темирбанк» не управляє даними показниками.

Аналіз обов'язкових нормативів АТ «>Темирбанк» представлено таблиці 1.3.

Таблиця 1.3- Аналіз обов'язкових нормативів АТ «>Темирбанк»

Умовне позначення Назва нормативу >Допустимое значення нормативу Фактичне значення нормативу
2007 2008 2009
>Н1 >Достаточности капіталу

>min 10%

>min 11%

12,5 10,3 11,3
>Н2 >Мгновенной ліквідності >min 15% 52,9 44,3 31,4
>Н3 Поточної ліквідності >min 50% 74,5 56,4 52
>Н4 Довгостроковою ліквідності >max 120% 76 113,7 97,5
Н5 Загальною ліквідності >min 20% 38,4 - -
>Н6 Максимальний розмір ризику однієї позичальника чи групу пов'язаних позичальників >max 25% 21,4 19,4 21,7
>Н7 Максимальний розмір великих кредитних ризиків >max 800% 482,5 541,5 361,2
>Н9.1 Сукупна величина кредит. ризиків, на акціонерів (учасників) >max 50% 0 0 0
>Н10.1 Сукупна величина кредитів і позик, виданих інсайдерам >max 3% 0,6 0,9 2,3
>Н12 Використання власні кошти для придбання часткою інших юридичних >max 25% 0 0 0

З метою контролю над здатністю АТ «>Темирбанк» забезпечити вчасна й повне виконання своїх грошових та інших зобов'язань, що випливають із операцій із використанням фінансових інструментів, встановлюються нормативи миттєвою, поточної, довгострокової і загальної ліквідності, які регулюють (обмежують) ризики втрати банком ліквідності і визначаються як ставлення між активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів, інших чинників, і навіть ставлення до його ліквідних активів (готівкових коштів, вимог до запитання, короткострокових цінних паперів, інших легко реалізованих активів) і сумарних активів.

У уже згадуваному періоді АТ «>Темирбанк» виконував все обов'язкові нормативи відповідно до вимогами Національного Банку Республіки Казахстан.

1.2 Характеристика системи іпотечного кредитування у АТ «>Темирбанк» (види,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація