Реферати українською » Банковское дело » Проблеми щодо забезпечення стійкості національної валюти


Реферат Проблеми щодо забезпечення стійкості національної валюти

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1 Теоретичні основи виникнення національної валюти в РК

1.1 Еволюція національної валюти РК

1.2 Національна валюта – символ суверенності держави.Графический символ тенге

1.3 Грошова система РК

2 Національний банк РК як регулятор стійкості національної валюти РК

2.1 Сталість національної валюти як головна мета грошово-кредитної політики Національного Банку РК

2.2 Операції Національного Банку РК у національній валюті

2.3Конвертируемость національної валюти

3 Проблеми та перспективи забезпечення стійкості національної валюти в РК

3.1 Створення золотовалютних резервів і валютні інтервенції

3.2 Перспективи валютної політики у РК

3.3 Випуск нот Національного Банку РК як інструмент стійкості національної валюти

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

Відповідно до указу Президента Республіки Казахстан «Про введення національної валюти Республіки Казахстан» від 12 листопада 1993 р. національної валюти Республіки Казахстан – тенге введена в грошове поводження з 15 листопада 1993 р. «За десять років можуть відзначити, – підкреслює Президент Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєв, – що тенге стало реальної базою задля забезпечення економічного суверенітету країни. Казахстан зміг провести незалежну фінансово-економічну політику, здійснювати самостійну грошово-кредитної політики, проводити кардинальні економічних реформ. Але сьогодні вже ніхто не сумнівається – казахстанський тенге відбувся, і зайняв гідну нішу, відповідну нашому сьогоднішньому економічному стану, у низці світових валют» [13, з. 2-3]. Як президент, сьогодні тенге вільно конвертується в усіх країнах Центральної Азії і у Росії.

З відомих економістів Казахстану, працювали Головою Національний Банку Республіки Казахстан у різний час,Д.Х.Сембаев представляє тенге символом незалежності суверенної держави й найважливішим інструментом здійснення власної національної грошово-кредитної політики (>ДКП). З огляду на перетворення тенге за 15 років у одну «з найстабільніших валют з СНД». На думку Р. Марченко, «запровадження власної грошової одиниці лягло основою самостійної економічної політики і став ключовим етапом по дорозі ринкових перетворень» країни. «У найближчими роками Національний Банк має наміру зберегти режим вільно плаваючого обмінного курсу тенге, який сприяти збереженню цінової конкурентоспроможності казахстанських товарів… А збереження існуючих тенденцій сприятиме подальшого розвитку вітчизняної економіки та збереженню стійкості валюти в в довгостроковій перспективі» [12, з. 2–3].

З законодавчо-нормативних актів держави й Уряди країни, передусім Закону «Про грошової системи Республіки Казахстан» Національний Банк проводить самостійнуДенежно-Кредитную Політику з метою прискорення структурної перебудови, зниження інфляції, досягнення стабільної економічного зростання, забезпечення рівноваги платіжного балансу і за стійкості національної валюти. Постатданним, валовий внутрішній продукт РК за 1999–2006 роки збільшений на 40,1% та її обсяг до 9 738,8 млрд. тенге. Зростання продукції промисловості становив 48,2, сільського господарства – 47,7 і учасників будівництва - 87,1%. Середньорічні темпи зростання ВВП 2003–2006 роках заплановано довести до 7,8% і збільшити його обсяг за 2001–2015 роки у 3,5 разу. Позитивне сальдо торгового балансу по найважливішим товарам і послугам на світові ринки сягнула майже 4 млрд. доларів. У 2006 року середньомісячна номінальна заробітна плата цілому в економіці становила 40 775 тенге. У порівняні з 2005 роком, вона зросла на 19,7%, у реальному вираженні – на 10,2%.

Довгострокова стратегія «>Казахстан2030» іиндустриально-инновационная політика відкривають нові змогу забезпечення стійкості національної валюти, і економічного зростання, підйому добробуту та міністерства культури народу з урахуванням зростання відповідність до досягненнями світової науки, техніки, технологій і передового досвіду темпів розвитку паливно-енергетичного, металургійного, машинобудівного, хімічного, агропромислового і транспортно-комунікаційних комплексів, диверсифікації виробництва та подолання його сировинної спрямованості при технологічному оновленню, поліпшенні якості товарів та послуг, посиленні їх конкурентоспроможності на світових ринках т.д.

Домагаючись стійкості тенге, наша держава підвищує дієвість своєї незалежної грошово-кредитної і фінансово-бюджетної політики. Це може зміцнювати завойовані позиції з ніші світових валют, зробити тенге вільно конвертованій ширшому масштабі, як інструмента потужного важеля грошово-кредитної і валютної політики, фінансового інструмента забезпечення стабільного зростання економіки умовах інтеграції різних країн СНД, створення ЄврАзЕС і єдиної економічного простору Білорусі, Казахстану, Росії й України.

З доцільності взаємодії валютних спілок та фінансових систем різних держав, коли кожному їх можливо «доведеться чимось поступитися» у сфері більшої користь від об'єднати зусилля, гармонізації фінансових, економічних, інституціональних і законодавчих умов забезпечення розвитку з нейтралізацією негативного впливу тій чи іншій інвалюти, необхідність розробки національних інтересів та союзницьких заходів для валютно-фінансової стабілізації загалом і період регіональних чи глобальних економічних криз, Н.А. Назарбаєв вказує: «Просто впевнений, що це нагальна потреба сьогодення. Якщо не будемо це робити, те, як раз таки, і ризикуємо «потрапити» до зони впливу якийсь чужій валюти. Говорячи «ми», мені випала у вигляді як Казахстан, але, майже всі держави СНД» [14, з. 2-3].

Згідно зі звітом Національного Банку, за підсумками 10 місяців 2007 року, інфляція у Казахстані становила 13,4%, це майже вдвічі вищий, якщо така ж інфляція за 10 місяців року, половина такого зростання посідає останні зо вересень-жовтень ціни зросли на 6,7%. Річна інфляція у жовтні 2007 року досягла 15,3%, цього рівня інфляції був протягом семирічного віку. Такий зростання інфляції відбувається і натомість дуже поміркованого грошового пропозиції, що досить парадоксально. Грошова маса за 10 місяців зросла лише на 18%, це нижче, ніж темпи зростання номінального ВВП, а грошова база взагалі змінилася за 10 місяців.

Основною причиною інфляції 2007 року однак фахівці вважають різкий стрибок ціни продовольчі товари на світовому ринку, простіше, ми зіштовхнулися з проблемою, як імпорт інфляції. Передусім подорожчали такі товари, як пшениця і олію.

Казахстан – країна, із відкриту економіку, ми є частиною світового фінансового ринку, відповідно, такі коливання надаватимуть на нас вплив [3, з. 3].

На жаль, 2007 року лише у тимчасової точці зійшлися кілька чинників, і, інфляційні очікування у Казахстані різко зросли. По-перше, ще влітку 2007 року виникали чутки про кризу банківській секторі Казахстану, який міг бути викликаний нестабільністю на світових фінансові ринки і майбутніми виплатами по зовнішнім боргом, по-друге, ходили чутки проденаминации тенге, підстави котрим взагалі відсутні, і навіть сам зростання ціни світові ринки.

Що стосується валютної політики Національний банк дотримується режиму плаваючого обмінного курсу тенге, це, Національний банк не встановлює орієнтирів чи коридорів за коливаннями курсу тенге. Проте, підстави різкої зміни курсу національної валюти зараз відсутні, все фундаментальні чинники свідчать, що значних коливань курсу національної валюти найближчим часом не передбачається. За 10 місяців 2007 року середньозважений обмінний курс тенге становив 122,98 тенге за долар, біржовий курс - на кінець жовтня склався лише на рівні 120,89 тенге за долар.

І з початку року за станом 16 листопада тенге зміцнився стосовно долара номінальному вираженні п'ять%.

У 2007 року міжнародні резерви Національного банку України скоротилися п'ять% і дорівнювали наприкінці жовтня 18,1 млрд. дол. Зменшення сталося через продажу Національного банку іноземної валюти на внутрішньому ринку і підтримки курсу тенге, особливо - поажиотажних явищ у серпні 2007 року. Також Національний Банк використовував золотовалютні резерви для конвертації активів Національного фонду у долари, існувала проблема – відтік коштів нерезидентів з казахстанського ринку. Золотовалютні активи не використовувалися на погашення зовнішнього боргу банків другого рівня або підтримки окремих суб'єктів ринку. За підсумками 9 місяців 2007 року золотовалютні активи Національного банку України покривають 5,2 місяці імпорту при мінімально допустимому рівні місяці.

Починаючи із серпня 2007 року, грошово-кредитна політика Національного банку України була для підтримки короткостроковій ліквідності банків другого рівня.

Національний Банк значно розширив перелік інструментів, запропонованих банком другого рівня. У торік Національний Банк значно посилив механізм мінімальних резервних вимог, банки Казахстану дуже критикували політику Національний Банку, вони мали втричі більше резервувати грошей до Національного банку. Але, тим щонайменше, саме ця кошти на серпні-вересні 2007 року спрацювали так званої фінансової подушкою. Національний банк відкрив доступом до цим коштам й під заставу цих грошей кредитував банки.

Виниклі проблеми у банків поглиблено зниженням припливу депозитів в банківську систему, дане свідчить, що у вересні-жовтні спостерігався незначний відтік депозитів з банків, проте, за даними листопада, за 12 днів листопада обсяг депозитів виріс вже в 2%.

Кредитна активність банків не зупинилася, загальний обсяг кредитів початку 2007 року зріс на 53,6%. У цілому нині ситуація у банківську систему можна охарактеризувати як стабільну. Банки загалом зіштовхнулися з проблемою дефіциту лише короткостроковій ліквідності, тоді як і середньостроковому плані таких проблем я не передбачається. Банки і зараз використовувати ресурси Національного банку України, однак у умов надлишкової ліквідності попит на ресурси Національного банку України до серпня 2007 року був нульовим.

Отже, вважається, що банки виходить із проблемою короткостроковій ліквідності завдяки заходам, зокрема і банку, який бачить очевидна відновлення здібності наших банківрефинансироваться там. За попередніми даними, у жовтні банки Казахстану залучили близько двох млрд. дол. до Казахстану, але, тим щонайменше, залишки зовнішньої заборгованості припинили зростати, тобто банки рефінансуються і нових позичок приваблюють.

Важливе завдання на цих умовах є взаємодія державні органи для запобігання можливих кризових явищ. Нещодавно підписано меморандум про фінансову стабільність між урядом РК, Національного банку і Агентством фінансового нагляду. Останню підпис поставив прем'єр-міністр Казахстану, це були 10 листопада 2007 року. Документ встановлює основні засади взаємодії державних органів разі кризових явищ у банківській системі. Це дозволить у майбутньому очікувати ефективних механізмів дозволу кризових ситуацій й забезпечення необхідної ліквідності.

Нині іде процес підписання угоди між банками другого рівня, Національного банку іАФН про надання позик банкам другого рівня Національного банку, проте, процес підписання ще завершено. Цю угоду ініційовано по тому, як Національний банк надав банкам другого рівня досить великий обсяг ліквідності, яка була потрібна раніше. У умовах Національного банку було вирішено, позаяк він надає таку велику короткострокову ліквідність, то проти неї вимагати дій у відповідь з коригування своєї політики, окремі моменти якому було доситьрискованни, із боку банків другого рівня.

Грошово-кредитна політика спрямована у цій ситуації як забезпечення стабільність цін – з цим завданням зараз зіштовхуються багато центральні банки. Важливе завдання на є підтримання сталого розвитку фінансової систем, тому деякі заходи, пов'язані з ослабленням грошово-кредитної політики, короткострокові і є безпосередньою реакцією на що відбуваються.

З'являються повідомлення і складні проблеми, потребують швидкого й рішення.

Один із них – проблема розробки маловивчених питань теорії та методології, визначення критеріїв і показників, аналізу та оцінки стану, обгрунтування перспектив поліпшення використання комплексу фінансово-кредитних важелів, інструментів, індикаторів і амортизаторів, вибору ефективних методів, засобів і шляхів впливу механізму державного регулювання забезпечення стійкості національної валюти, і стабільності розвитку РК. Вирішення проблеми має що зростає наукове і практичного значення, що робить цю дипломну роботу актуальною.

Метою дипломної роботи є підставою розгляд проблем забезпечення стійкості національної валюти в РК. І тому поставили кілька завдань, які потрібні допоможуть розкрити всю повноту даної дипломної роботи:

· розглянути теоретичні основи формування національної валюти в РК,

· простежити етапи розвитку та становлення національної валюти РК,

· проаналізувати загалом грошової системи РК,

· розглянути роботу Національного банку України РК як регулятора стійкості національної валюти РК,

· і навіть описати сутність проблем забезпечення стійкості національної валюти в РК.

Об'єктом дослідження є валютно-фінансові відносини.

Предметом дослідження є грошово-кредитна політика Республіки Казахстан.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку літератури та додатків.

Аби вирішити поставлених завдань для підготовки дипломної роботи було використані нормативні акти Республіки Казахстан, наукова література на тему «Гроші. Кредит. Банки», матеріали періодичних видань, офіційними документами за підсумками розвитку грошово-кредитної політики РК.


1. Теоретичні основи виникнення національної валюти в РК

Національні гроші представляють із ключових елементів ринкової економіки та служать найважливішим важелем механізму державного регулювання її розвитку.

Як своїх національних грошей Республіка Казахстан запровадила свій грошовий знак – тенге, успішно застосовуваний протягом 15 років.

>Тенге посідає особливе місце у системі ключових елементів і важелів механізму, з допомогою якого держава регулює економіку задля забезпечення її нормально функціонувати й ефективного розвитку.

За своєю суттю тенге – є достатньо складне соціально-економічне явище, постає як індульгенція і квінтесенція успішності функціонування ринкової економіки Казахстані, її прямим породженням своєрідною візитною карткою.

Як відомо, економічно розвинених країн мають стійкою національної валютою. У слабких країн національної валюти найчастіше нестійка. Звідси очевидна закономірна взаємозв'язок – стійка валюта сприяє формуванню сильної економіки. Національні гроші опосередковують майже всі товарні, інвестиційні, фінансові потоки, які відбуваються трапилося в ринковій економіці. Навіть там, де безпосередньо не використовуються, наприклад, під час операції натурального обміну між підприємствами, вони продовжують функцію лічильної одиниці [18, з. 139].

1.1 Еволюція національної валюти РК

Найбільш старі гроші, виявлені вченими біля Казахстану – це древні монети, знайдені під час розкопок міст Отрар,Тараз, Туркестан,Баласагун,Суяб. Найбільш ранні датуються 6 століттям. У період до 12 століття їхнього виготовляли вручну з міді, срібла, бронзи, золота. На монетах, зазвичай, зображувався родової знак – тамга і вказувався титул найголовнішого верховного правителя – кагана. Тоді кожен із новачків випускав власні монети зі своїми титулом, тому вони принципово різняться між собою, але тільки зображеннями, а й у товщині, і за формою. Пізніше, у середні

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація