Реферати українською » Банковское дело » Програмні продукти для банківської діяльності


Реферат Програмні продукти для банківської діяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

УНІВЕРСИТЕТ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ОСВІТИ

>ЧЕРЕПОВЕЦКИЙФИЛИАЛ

Факультет інформаційних технологій

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни “Банківські інформаційні технології ”

На тему:

“Програмні продукти для банківську діяльність”

Виконавець: студент 4 курсу

Сєрова М. А.

Науковий керівник:

докторпед. наук

>Шутикова М. І.

>Череповец,2010г.


Зміст

Запровадження

1. Програмні продукти банківську діяльність

1.1 Аналіз ефективності діяльності банку

1.2 Електронні таблиці

1.3 Аналітичні докладання

1.3.1 Програмні продукти фірми “>Диасофт”

1.3.2 Програмні продукти фірми “>Инверсия”

1.3.3 Програмні продукти фірми “Банківські інформаційні системи”

1.3.4 Програмні продукти фірми “ІНЕК”

1.3.5 Програмні продукти фірми “>R-StyleSoftlab”

1.3.6 Програмні продукти фірми “СофтВел”

2. Практична частина

2.1Программний-комплекс “Банківський аналітик”

2.2Листинг програми “Банківський Аналітик”

Укладання

Список літератури


Запровадження

Роботу сучасного банку неможливо уявити без прогресивних системам управління, дозволяють координувати діяльність підрозділів банків, розширювати міжбанківські зв'язку, комплексно розв'язувати проблеми аналізу банківську діяльність, удосконалювати технології банківських операцій та підвищувати рівень їхнього керованості, ще, сприяти поліпшити якість обслуговування з допомогою автоматизованих робочих місць спеціалістів всіх рівнів.

Вибір банками тієї чи іншої програмного забезпечення пов'язані з співвідношенням ціна – надійність – продуктивність. Багато банків як набувають продукт, а й підписують угоди на наступне обслуговування, підтримку високошвидкісного обміну даними між філіями, з клієнтами, коїться з іншими банками.

Актуальною проблемою нині є автоматизація банківську діяльність, тобто злиття програмних продуктів, дозволяють заповнювати лише кілька вихідних форм для звітності, і високо інтелектуальних комплексів, вирішальних завдання управління банком та її філіями.

Мета цієї курсової праці полягає у вивченні структури, можливостей та особливостей програмних продуктів, запропонованихфирмами-разрабочиками, задля забезпечення й підтримки діяльності банків.

Важливе завдання на є розгляд програмного комплексу “Банківський аналітик”фирми-разрабочика “ІНЕК”. Ознайомлення з інтерфейсом, структурою програми, і навіть принципами її.


1. Програмні продукти банківську діяльність

1.1 Аналіз ефективності діяльності банку

Методики, технології, інструменти

Сьогодні лежить досить багато різних видів аналізу банківську діяльність: аналіз фінансової звітності, аналізу виконання планів та бюджетів, аналіз ключових показників ефективності (>KeyPerformanceIndicators,KPIs, аналіз ключових показників ефективності), аналіз збалансованих систем показників (>BalancedScorecard, аналіз збалансованих систем показників) і т.ін.

Аналітична складова наявна й у різноманітних видах управлінського обліку, зокрема таких методах, якPCA (>ProfitCenterAccounting, професійний центр управлінського обліку) іфондирование. Розглянемо ці дві методу докладніше.

МетодологіяPCA (>ProfitCenterAccounting) передбачає виділення у структурі банку центрів доходу (>profitcenters, центр доходу) і торговельних центрів витрат (>costcenters, центр витрат). Натомість, центри витрат класифікуються відповідно до тим, як їхні витрати переносяться на центри доходу. Наприклад, внутрішнікост-центрипрофит-центра відносять всі свої витрати лише з підрозділи цьогопрофит-центра, відповідно до деякою базою розподілу (наприклад, пропорційно кількості працівників), а витратикост-центров підтримки підлягають віднесенню попри всі профіт центри відповідно до використовуваної методологією. Метою є визначення прибутку кожного профіт центру, і навіть областей діяльності (як сумипрофитов за напрямами — >corporatebanking(корпоративнийбанкинг),financialmarkets(финансовий ринок),retailbanking(розничние банківські послуги)) шляхом розрахунку: “>процентие доходи – відсоткові витрати + непроцентні доходи – непроцентні витрати – свої операційні витрати – розподілені операційні витрати”.

Методологіяфондирования передбачає виділення у структурі відсоткових прибутків і витрат банку тієї частини, пов'язана зі вартістю грошей для банку (>фондирования) тій частині, яку підрозділ отримує понадфондирования (маржа підрозділи). Для акумулювання всіхдоходов/расходов, що зфондированием, виділяється спеціальне “віртуальне” підрозділ — внутрішній банк, яке є джерелом коштів на операцій, що виробляють й інші підрозділи банку.

Відповідно до вищевикладеними методологіями фінансовий результат банку складається з таких компонентів:

сумамаржинальнихдоходов/расходов по відсотковим операціямпрофит-центров;

сума непроцентнихдоходов/расходов понепроцентним операціямпрофит-центров;

фінансовий результат внутрішнього банку (>нетто-результатфондирования);

сума операційних витратпрофит-центров;

сума операційних витраткост-центров, розподілена напрофит-центри.

Поєднання цих методологій дозволять досить докладно оцінити ефективність діяльності банку та її підрозділів.

Іншим можливим об'єктом для аналізу є продукти і клієнти банку, при цьому може застосовуватися методологіяCPP (>Customer andProductProfitability, купівельна і продуктова ефективність).

Отже, для аналізу банківську діяльність знадобляться різноманітні інструменти — від найпростіших електронних таблиць до аналітичних функцій автоматизованих банківських систем (АБС) і спеціалізованих аналітичних додатків.


1.2 Електронні таблиці

Однією з поширених аналітичних інструментів є звичайні електронні таблиці. Практика показує, цей інструмент частенько використовується для аналізу. Оскільки електронні таблиці — одне з найбільш простих, доступних і інструментів (у Росії такий Microsoft Excel). Електронні таблиці зручні на вирішення невеликих аналітичних завдань, зате принаймні ускладнення методології, зростання обсягу даних, і залучення у той процес нових і нових користувачів швидко досягають краю своїх можливостей.

Якщо спробувати систематизувати недоліки електронних таблиць, можна виділити три основних ракурсу:

1. Адміністрування й підтримка програмних засобів (слабкі можливості електронних таблиць у частині поділу прав доступу, проблеми реалізації аналітичних моделей, необхідність програмування при реалізації аналітичних моделей, відсутність вбудованих механізмів підтримки аналітичних методик);

2. Якість даних (помилки у посиланнях імакросах, відсутністьссилочной цілісності даних, відсутність змін даних, відсутність версій);

3. Можливості аналізу (обмежені можливості варіаційного аналізу, відсутність багатовимірного уявлення даних, відсутність гнучкості при побудові звітів).

1.3 Аналітичні докладання

 

Аналітичні докладання - це інформаційні системи, щоб забезпечити потреби організацій автоматизації процесів обробки, аналізу та оптимізації бізнес-процесів. Цей термін був у 1997 р. компанієюIDC[1] для позначення програмних продуктів, аналітична функціональність яких перевищувала можливості транзакційних систем, до яких ставляться системи управління ресурсами підприємств (>EnterpriseResourcePlanning,ERP, систему управління ресурсами підприємств), автоматизовані банківські системи (АБС), системи управління взаємовідносинами з клієнтами (>CustomerRelationships Management,CRM, систему управління взаємовідносинами з клієнтами) та інших.

Відповідно до їхніх назв, аналітичні докладання націлені для проведення аналізу, метою якого є глибоке розуміння й усвідомлення, що сталося, відбувається чи станеться, і чому.

Аналітичні докладання оперують даними, перетворюючи на корисну інформацію, що допомагає людині зробити певні висновки у тому, який стан бізнесу, які її рушійні сили, можна поліпшити і завдяки яких дій, що є важливою, що — немає. У кінцевому підсумку, аналітичні докладання допомагають керівнику приймати обгрунтовані рішення, засновані на фактах.

На думку аналітиків, котрі займаються вивченням ринку програмного забезпечення, у тому, щоб система могла вважатися аналітичним додатком, вона повинна переважно задовольняти наступним критеріям:

1. Структурувати і автоматизувати процеси, які допомагають поліпшити стан справ шляхом застосування правил, процедур і технологій (заснованих на виключно відповідної методології) на вирішення певних бізнес-проблем і нових можливостей;

2. Підтримувати аналітичні функції, тобто. дії з аналізу даних, отриманих із різних джерел (внутрішніх чи зовнішніх, фінансових чи операційних), включаючи аналіз трендів та прогнозування ситуації у майбутньому;

3. Це має бути самостійний програмний продукт, здатний працювати незалежно від транзакційних систем, але водночас здатний взаємодіяти із нею “у обидва боки”, як і плані отримання транзакційних даних, і у частини зворотної передачі результатів їх опрацювання.

Аналітичні докладання часто засновані на багатомірних базах даних. Це дозволяє узгодити й усе необхідні дані, і всебизнес-правила, описують їх взаємозв'язки і на вирішення бізнес-завдань.

З “предметної” погляду, IDC виділяє три основних сегмента ринку аналітичних додатків:

1. Системи управління ефективністю бізнесу (>Financial/BusinessPerformance Management,финансовое/бизнес управління продуктивністю). Аналітичні докладання цього призначені для аналізу та оптимізації фінансових індикаторів (наприклад, з погляду бюджетного планування) і/або оцінки стратегію розвитку організації у цілому (наприклад, з допомогою коштів стратегічного управління).

2. Додатка для аналізуоперационной/производственной діяльності (>Operations/ProductionAnalysis,операционно-производственний аналіз). Аналітичні докладання цього призначені для аналізу та оптимізації процесів виробництва і/або поставок продукції та послуг (наприклад, планування попиту, оптимізація роботи персоналу).

3. Системи аналізу відносин із клієнтами (>CRMAnalysis, аналіз управління взаємовідносинами з клієнтами). Аналітичні докладання цього призначені на вирішення завдань, як, наприклад, оцінка прибутковості клієнтів, “утримання” клієнтів, маркетинговий аналіз.

Використання сучасних інформаційних технологій кардинально впливає і змінює бізнес-процеси у трилітрові банки, виводячи їх у принципово вищому рівні. Банківські технології нерозривно пов'язані з інформаційними технологіями, що забезпечують комплексну автоматизацію бізнесу.

На ринку програмного забезпечення існують різноманітні фірми розробники, які пропонують свої інформаційні послуги з підтримці працездатності банківських систем. До них належатьИнверсия, ІНЕК,Диасофт, БІС,Софтвел,R-StyleSoftlab й інші.

1.3.1 Програмні продукти фірми “>Диасофт”

“>Диасофт” - лідирує постачальник комплексних програмних рішень підприємствам різних галузей, передусім, для кредитно-фінансових інститутів. Компанія проектує, створює наразі і впроваджує системи, що цілком вирішують завдання автоматизації діяльності російських та Міжнародних банків, фінансових, інвестиційних та страхових компаній. Більше 700 організацій та філій використовують програмні продукти “>Диасофт” як комплексного рішення, загальна кількість організацій, використовують рішення компанії, перевищує 5000. Клієнти компанії - четверта частина російських банків. Більше половини іноземних банків, що працюють у Росії, вибрали “>Диасофт” основний постачальник систем автоматизації.

“>Диасофт” створює рішенняWorkFlow,5NT, “Нова Афіна”,Datagy,Master,Flextera, що дозволяють автоматизувати бізнес-процеси банку, управляти банківською діяльністю та представляти інформацію про діяльність банку Інтернет. Розглянемо докладніше деякі продукти:

1. “>WorkFlow” - оптимальне рішення для роздрібних банків будь-яких масштабів. Цю систему нової генерації, об'єднала у собі найефективніші із сучасних прикладних та інформаційних технологій:workflow-документооборот,CRM-технологии,Интернет-доступ до всієї функціональності системи, як співробітників банку, і його клієнтів. “>WorkFlow” орієнтоване на комплексну обробку всіх видів електронних документів, що відбивають реальні інформаційні потоки банку. Система підкоряє єдиним правилам весь документообіг банку від фронт- до бек-офісу, дозволяючи як реального часу формувати дані для фінансового і управлінського обліку. “>WorkFlow” забезпечує роботу банку головних промислових серверах баз даних: Oracle,SybaseASE, і навіть MSSQLServer. Банк може самостійно вибрати платформу, відповідну потребам та бюджетові. “>WorkFlow” автоматизує формування обов'язкової і статистичної звітності банку, забезпечує підтримку міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. “>5NT” – комплексне розв'язання значних оптових банків. Це був єдиний у Росії система автоматизації банківську діяльність, розвинена до комплексного, задовольняючого всім сучасним вимогам банків. Рішення дає величезне конкурентна перевага банкам, які займаються оптової діяльністю, з більший обсяг валютних операцій, активно працюють на міжбанківському й фондовому ринках. Система “>5NT” є класичним додатком, реалізованою в архітектурі клієнт-сервер. Містить у собі сучасну технологічну платформу і переваги використання промисловихСУБДSybaseASE і MSSQLServer. Рішення дозволяє перекласти один програмний продукт усі підрозділи банку, займаються розрахунково-касовим обслуговуванням, кредитними, депозитними операціями, операціями із цінними паперами, операціями на грошових ринках, операціями з пластиковими мапами та інші види операцій. До складу системи входять кошти інтеграцію з основними торговими системами (>ММВБ, ВПС, МФБ, Reuters та інші), забезпечується електронна взаємодія з найбільшими російськими, і міжнародними розрахунковими організаціями (>ДКК,НДЦ, ВТБ,Cedel,EuroClear). Рішення “>5NT” підтримує формати повідомлень SWIFT іTelex.

3. “Нова Афіна” – рішення для банків з унікальними технологіями роботи. Рішення “Нова Афіна” включає у собі повнофункціональний комплекс послуг за ефективному управліннюбизнес-процессами сучасного банку й підтримки стратегії його розвитку. Ця універсальна, легкоадаптируемая під вимоги банку, відкритої системи - надійний інструмент, у якого широкі можливості настройки. Реалізована в архітектурі клієнт-сервер на платформі Oracle, “Нова Афіна” цілком відповідає промисловим стандартам, забезпечує безпеку, ефективності роботи, абсолютну захищеність даних, і операцій на системи та дозволяє вирішувати широке коло завдань рівня. “Нова Афіна” стала перша з російських компаній, що спеціалізуються з виробництві банківських програмних продуктів, сертифікованої щодо відповідності стандартуISO9001:2000.

Нині рішення “>Диасофт” використовують Банк Москви,БИНБАНК, Газпромбанк,КИТФинанс,Росбанк, Ощадбанк Росії, СОЮЗ,ТрансКредитБанк, БГУРАЛСИБ,Барклайс Банк, БНППариба Банк, Дойче Банк,Дрезднер Банк, ІНГ Банк (Євразія), Королівський Банк Шотландії, Мерседес-Бенц Банк Рус, Тойота Банк,ЮниКредит Банк та інших.

Клієнтами “>Диасофт” є провідні інвестиційні і страхові компанії:Абсолют-Инвест,УРАЛСИБ Кепітал,УРАЛСИБЭссет Менеджмент,Церих кепітал менеджмент,S.L. CapitalServices Limited, Інгосстрах,Росгосстрах, Згода,Спасские Ворота,Прогресс-Гарант, Чеська страхової компанії і ще.

Партнерами “>Диасофт” є лідери ІТ-ринку, такі як IBM, Oracle, Microsoft,Hewlett Packard, Fujitsu-Siemens, Intel,Sybase, Sun Microsystems,Informatica,Scorto Corp.,СтинсКоман і ще.


1.3.2 Програмні продукти фірми “>Инверсия”

Компанія “>Инверсия” входить у лідерів серед російських розроблювачів і постачальників програмного забезпечення для фінансово-кредитних організацій.Профилем компанії є комплексна автоматизація кредитно-фінансових організацій, автоматизація окремих напрямів бізнесу, системна інтеграція. Постачання системного ПО: Oracle,SCO Group. Послуги з впровадженню, підтримці, навчання, модернізації.

Програмне забезпечення дозволяє їм отримати єдине централізоване рішення длямногофилиального банку, який дозволяє працювати у різних вартових поясах, розширити спектр наданих банківських послуг CSFB всім цільових категорій клієнтів, реалізувати сучасної інфраструктури обробки банківських документів з зручним інтерфейсом пошуку даних, і т.ін. Розглянемо докладніше деякі продукти:

1.         “БАНК XXI СТОЛІТТЯ”- автоматизована банківсько системо, призначена розвитку бізнесумногофилиального банку будь-якого масштабу і збільшення його конкурентних переваг з допомогою унікальної архітектури, використанняСУБД Oracle і власних ноу-хау у реалізаціїбизнес-логики системи. У запропонованої АБС широкий, спектр покриття предметної області, підтримка всіх глав плану рахунків кредитних організацій, податковий і управлінський облік, реалізована концепціяклиенто- іпроцессноориентированного сервісного обслуговування, наявність інтегрованого каталогу учасників бізнес-процесів із елементамиCRM, забезпечення on-line і off-line роботи філій, відділень віддалених робочих місць.

2.         Система “>ФАКТОРИНГ” - дозволяє комплексно автоматизуватифакторинговий бізнес банків. Ця система має гнучконастраиваемой схемою бухгалтерського обліку. Можливість закладу лицевих рахунків до закладу домовленості профакторинговом обслуговуванні чи ж після реєстрації грошових вимог. Дозволяє виробляти резервування співробітником відділу ризиків з його робочого місця або ж здійснювати його за закритті дня. Припустимо резервування якON-LINE за будь-якої виплаті і погашенні фінансування. Можливість постачальникам самим реєструвати своїх вимоги, і переглядати інформацію з банківських рахунках і платежах (WEB).

3.Программно-Аппаратний Комплекс “Касовий центр”- варта автоматизації основних технологічних процесів за операціями: приймання й оформлення заявок, інкасації, касипересчета, сховища. “Касовий центр” включає у собі такі модулі:Инкассации, Касипересчета, Сховища, Прийом й заявок, Робоча місце керівника.

Банки, які скористалися перевагами, запропонованими “>Инверсией”:

Олександрівський,АЛЕФ-Банк, Альфа-Банк, Всеросійський Банк Розвитку Регіонів,Глобекс,ГПБ-Ипотека,ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК, Комерцбанк, Кредит Європа Банк,Мба-Москва, Міжнародний Промисловий Банк, Морський Банк, Московський Банк Реконструкції й Розвитку, НаціональнаФакторинговая Компанія,Нордеа Банк, Російський Банк Розвитку, Російський Капітал,Совкомбанк,Транскредитбанк, Уральський Банк

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація