Реферати українською » Банковское дело » Проект регіонального розвитку системи іпотечного кредитування (на прикладі міста Хабаровська)


Реферат Проект регіонального розвитку системи іпотечного кредитування (на прикладі міста Хабаровська)

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

федеральнеагенТство за освітою

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

Проект регіонального розвитку системи іпотечного кредитування (з прикладу міста Хабаровська)


Хабаровськ 2008


Зміст

 

Запровадження

1. Основи іпотечного житлового кредитування у Російської Федерації

1.1 Іпотека: поняття і сутність

1.2 Організаційний механізм іпотечного житлового кредитування

2. Характеристика нормативно-правової бази на регулювання іпотечного житлового кредитування у Російської Федерації

2.1 Нормативно-правова база державні органи влади

2.2 Нормативно-правова база органів місцевого самоврядування

3. Удосконалення механізму житлового іпотечного кредитування у місті Хабаровську

Укладання

Список джерел


Запровадження

Актуальність теми. До переходу на ринкові відносини основними джерелами поповнення житловий фонд нашої країни були державне до житлового будівництва і будівництво житла підприємствами і міжнародними організаціями, а кооперативний і індивідуальне житлове будівництва грали допоміжну роль. Проте на початку 90-х рр. намітилося різке згортання темпів будівництва житла з боку держави, підприємств і закупівельних організацій, що призвело до майже повного зникнення який або підтримку населення у житловій сфері. З іншого боку, внаслідок криз, що потрясли країни наприкінці ХХ століття, у Росії сильно зросла диференціація доходів населення. З цих причин одній з соціальних проблем сьогодні є забезпечення населення житлом. У Росії її житло є дорогим об'єктом і купівля цього товару при разовому отриманні доходу (вести) багатьом росіян практично неможлива.

Створення умов довгострокового іпотечного кредитування є такою альтернативою населенню, вимушеного зараз збирати на житло у обсязі, оскільки він дозволяє їм отримати житло у користування на початковому етапі знають.

З іншого боку, іпотека містить у собі, величезний потенціал економічного розвитку, розвитку кредитної системи. Вона дозволяє нерухомості перетворюватися на робочий капітал, що дозволяє кредиторам отримати гарантований дохід, а населенню – фінансувати купівлю житла.

Іпотечне житлове кредитування одна із самих перевірених у світі і надійних засобів залучення приватних інвестицій у житлову сферу. У зарубіжній практиці іпотечне кредитування приносить банкам стабільний прибуток при порівняно невеликих ризики, дозволяючи найвигідніше поєднувати інтереси населення поліпшенні житлових умов, комерційних банків та інших кредиторів – в ефективною і прибуткової роботи, будівельного комплексу – в ритмічної завантаженні виробництва та, ясна річ, держави, зацікавлений у загальному економічному зростанні.

Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, що проблему розвитку системи іпотечного кредитування у Росії є актуальною у соціально-економічному плані. Про це свідчить тим, що останні роки у напрямі розвитку кредитування населення Росії під заставу житла було зроблено важливі кроки. Нині розробити концепцію розвитку системи іпотечного житлового кредитування у РФ, схвалена і затверджена Постановою Уряди РФ від 11 січня 2000 року, що визначає місце й ролі іпотечного кредитування у житловому фінансуванні, у кредитній системі Російської Федерації, і навіть стратегію держави у становленні даної сфери. З іншого боку, ухвалено кілька законів, є базовими для іпотечного житлового кредитування у Росії.

Аналіз вивчених джерел постачання та літератури. Під час написання даного курсового проекту прокуратура вивчила наукові публікації, навчальні посібники, статті, законодавчі акти, програми з розвитку іпотечного кредитування у РФ, Хабаровському краї, місті Хабаровську, саме:

1. Про іпотеку (заставі нерухомості): Федеральний закон РФ від 16.07.1998 №>102-ФЗ // Збори законодавства РФ. – 1998. – №29. – 3400;

2. Концепція вживлення і розвитку системи іпотечного житлового кредитування у Хабаровському краї: постанову Губернатора Хабаровського краю від 20.10.2006. №175 // Збірник нормативних актів адміністрації Хабаровського краю. – 2000. – №6. – З. 231;

3. Концепція розвитку системи іпотечного житлового кредитування у російської Федерації: постанову Уряди від 08.05.02 р. №302 // Збори законодавстваР.Ф. – 17.01.2000. – №3. – З. 278;

4. Про порядок і промислових умовах державної підтримки жителям Хабаровського краю на будівництві житла за умов іпотеки з допомогою бюджетних коштів: постанову Губернатора Хабаровського краю від 15.03.05 №61 // Збори законодавства Хабаровського краю. – 2005. – №3. – З. 207–212;

5. Про затвердження міської цільової програми «Соціальна іпотека жителям міста Хабаровська на 2006–2017 роки» рішенняХабаровской міської Думи від 20.06.06. №270 // Збірник нормативних актів адміністрації міста Хабаровська іХабаровской міської Думи. – 2006. – №6. – З. 75–87;

6. Про затвердження міської цільової програми «Житло молодих сімей на 2006–2009 роки» рішенняХабаровской міської Думи від 20.06.06 №269 // Збірник нормативних актів адміністрації міста Хабаровська іХабаровской міської Думи. – 2006. – №6. – З. 89–100;

7.Басин Є.В.Ипотечно-жилищное кредитування – найважливіший інструмент рішення житлової проблеми, у Росії / Є.В.Басин // Житлове право. – 1999. – №2. – З 6-ї;

8.ГрудцинаЛ.Ю. Інструменти іпотечного кредитування /Л.Ю.Грудцина // Законодавство і економіка. – 2006. – №2. – З. 66–67;

9. Саркісян О.Г. Іпотечне кредитування на етапі / О.Г. Саркісян // Банківська справа. – 2006. – №8. – З. 46–52.

З допомогою закону «Про іпотеку (заставі нерухомості)» від 16.07.1998 №>102-ФЗ автор дав визначення іпотеки, визначив принципи і вивчив механізм іпотечного кредитування. СтаттяЛ.Ю.Грудциной «Інструменти іпотечного кредитування» було використано доведення класифікації видів тварин і схем іпотечного кредитування.

Для найповнішого і достовірного викладу фактів, що описують обрану тему, потрібно було вивчити законодавчу базу Російської Федерації, Хабаровського краю, міста Хабаровська у сфері розвитку іпотечного кредитування.

Концепція розвитку системи іпотечного житлового кредитування у Російської Федерації й концепція вживлення і розвитку системи іпотечного житлового кредитування у Хабаровському краї визначають проблеми розвитку іпотечного кредитування федеральному рівні, і рівні суб'єкта РФ. У цих документах відбиті шляхи вирішення іпотечного кредитування, наведено перелік програм в розвитку іпотеки, які порушують і соціальну іпотеку, і іпотеку молодих сімей. Концепції визначають загальні напрями, куди мають орієнтуватися органи виконавчої влади місцевого самоврядування до ухвалення власних програм в розвитку іпотечного житлового кредитування населення.

Для дослідження іпотечного житлового кредитування населення місті Хабаровську був вивчено і проаналізоване рішенняХабаровской міської Думи від 20.06.06 №270 «Про затвердження міської цільової програми – соціальна іпотека жителям міста Хабаровська на 2006–2017 роки» і рішенняХабаровской міської Думи від 20.06.06 №269 «Про затвердження міської цільової програми – житло молодих сімей на 2006–2009 роки». У перелічених документах оглядово освятили сутність проблеми соціальної іпотеки і іпотеки молодих сімей. Розроблено механізм видачі кредитів, терміни виплати відсотків, пільги. Проведений аналіз вище названих законодавчих актів дозволив дійти невтішного висновку недосконалість механізму іпотечного житлового кредитування у місті Хабаровську.

О.Г. Саркісян у статті «Іпотечне кредитування на етапі» визначив насущні проблеми іпотечного житлового кредитування, що як Російській Федерації, і лише на рівні суб'єкта РФ і місцевого самоврядування.

Метою роботи є розробка проекту розвитку системи іпотечного житлового кредитування (з прикладу міста Хабаровська).

Основними завданнями, поставленими під час написання даної роботи, є: виявлення організаційно – правових основ, створених у розвиток іпотечного житлового кредитування; виявлення основних труднощів і можливих розвитку іпотеки до; розробка проекту з вдосконаленню системи житлової іпотеки та розвитку іпотечного житлового кредитування у місті Хабаровську.

Об'єктом дослідження є система іпотечного житлового кредитування.

Предметом дослідження є діяльність із вдосконаленню системи іпотечного житлового кредитування у місті Хабаровську.

Методами дослідження у цій роботі є історичний,абстрактно-логический, монографічний і аналітичний.

Емпіричною базою курсового проекту є Федеральне законодавство, нормативно-правові акти суб'єктів РФ, економічна література, дані періодичних видань, і навіть Інтернет – сайтів російські оператори іпотечного житлового кредитування.

>Хронологические рамки дослідження. Аналіз, проводять у курсовому проекті, передбачає обробку зібраного матеріалу протягом останніх 3–5 років.

Практична значимість. Проект розвитку системи іпотечного житлового кредитування передбачає внесення змін чи поправок у вже чинного законодавства. Оскільки проект стосується пропозиції Програми розвитку іпотечного житлового кредитування молодих сімей – Міська цільова Програма «Житло молодих сімей на 2008–2011 роки», було б доцільним внесення поправок у вже існуючу Програму, а чи не розробляти нову. Також в курсовому проекті наведено перелік основних проблем, що має іпотечне житлове кредитування, з яких, потрібно ухвалити нові нормативно-правові акти.


1. Основи іпотечного житлового кредитування у Російської Федерації

 

1.1  Іпотека: поняття і сутність

Іпотека – це одне з форм майнового забезпечення зобов'язання боржника, коли він нерухомого майна залишається в власності боржника, а кредитор у разі невиконання останнім свого зобов'язання набуває право отримати задоволення з допомогою реалізації цього майна. Зобов'язання боржника може бути лише банківським, а й зобов'язанням, заснованим на купівлі-продажу, оренді, підряді, іншому договорі, заподіянні шкоди тощо.

З сказаного слід, які можна виокремити такі принципи іпотеки:

- гласність, чи публічність – доступ кожного зацікавленої особи до інформації, котра міститься в іпотечної книзі;

- спеціальність – можливість встановлення іпотеки лише у певної нерухомості й у певному об'ємі;

- достовірність – запис у публічних книгах означають, що стосовно даного майна немає інших правий і правових обмежень, крім позначених;

- старшинство – перевагу одногозакладного права перед іншим залежно від часу внесення їх у іпотечну книжку;

- безповоротність – іпотека припиняється лише у випадках, прямо передбачених у законі чи договорі; незастосовностіпогасительной давності до занесеним в іпотечну книжку правам.

Отже, іпотечний кредит – це кредит, зобов'язання, повернення яких забезпечене запорукою нерухомого майна (іпотекою).

Іпотечне кредитування – це цілісний механізм реалізації відносин, виникаючих щодо видачі, продаж і обслуговування іпотечних кредитів.

Існує така класифікація іпотечних кредитів:

1. По об'єкту нерухомості:

- земельні ділянки;

- підприємства, і навіть будинку, спорудження та інше нерухомого майна, використовуване у підприємницької діяльності;

- житлові будинки, квартири і завадило частині житлових будинків культури та квартир, які з одній або кількох ізольованих кімнат;

- дачі, садові вдома, гаражі та інші будівлі споживчого призначення;

- повітряні суду, морські суду, суду каботажного плавання, космічні об'єкти;

- об'єкти незавершеного будівництва.

2. По цілям кредитування:

- придбання готового житла в багатоквартирному домі або окремого будинку по одну чи кілька родин реа-білітованих як основного чи додаткового місце проживання;

- придбання вдома для сезонного проживання, дачі, садових будиночків з ділянками землі;

- придбання земельних ділянок під забудову.

3. По виду кредитора:

- банківські;

- небанківські.

4. По виду позичальників як суб'єктів кредитування:

- забудовники й будівельники;

- майбутній власник житла;

- за рівнем афільованості позичальників.

5. По способу рефінансування:

– випуск іпотечних облігацій;

– попередні накопичення позичальників, державні субсидії та інших.

6. По способу амортизації боргу:

- постійний іпотечний кредит;

- кредиту із перемінними виплатами;

- кредиту із одноразовим погашенням.

7. По виду відсоткової ставки.

8. За можливості погашення.

9. За рівнем забезпеченості.

З іншого боку, іпотечні кредити може бути звичайними і комбінованими (>видаваемими кількома кредиторами), і навітьсубсидиарними івидаваемими загальних умовах.

Проте, вже нині є дуже багато суб'єктів Федерації, що реалізують власні іпотечні програми розвитку йнакопивший певний досвіду у цій сфері. Перша програма іпотечного кредитування у Росії розробили АТ «Корпорація «Житлова ініціатива» разом з Ощадбанком іГосстрахом Росії. Це програма передбачає кілька схем іпотечного кредитування житлового будівництва:

1. «>Форвардкредитинвест» – цю схему розрахована комерційні забудовників (юридичних), які проводять будівництво житла з його продажу заможним клієнтам, включаючи комерційні структури.

2. «>Ретрокредитинвест» – цю схему варта громадян, бажаючих поліпшити свої житлові умови.

3. «>Фьючерсинвест» – варта громадян, які хочуть закладати свою нерухомість.

4. «>Комбинвест» – основою програмних засобів покладено комбінована схема організації процесу інвестування житла системоюжилстройсбережений і часткового інвестування цих заощаджень на конкретні об'єкти і надання відповідного житла громадянам.

Широке користування кредитом є необхідною передумовою нормально функціонувати економіки кожної держави неможливо без серйозного забезпечення як інтересів кредитора. Найбільш ефективно вони може бути захищені з використання сторонами застави нерухомості (іпотеки), оскільки:

1) нерухомість порівняно мало схильна до ризику загибель чи раптового зникнення, а її наявність легко перевіряється;

2) нерухомість маєосложненнойоборотоспособностью (що з необхідністю реєстрації угод із нею як у державних органах), що дозволяє кредитору легко проконтролювати або взагалі заборонити її відчуження;

3) вартість нерухомості має тенденцію до постійному зростанню, що дає кредитору гарантії погашення заборгованості;

4) високу вартість нерухомості і зростає ризик її втрати є потужним стимулом, що спонукає боржника точному і своєчасному виконання своїх зобов'язань.

Іпотека – це надання позички під заставу нерухомості.

До нерухомого майна, що є предметом іпотечного зобов'язання, ставляться земельні ділянки, ділянки надр, відособлені водні об'єкти, лісу, багаторічні насадження, будинку, спорудження та все, що міцно пов'язані з землею, тобто. об'єкти, переміщення яких безнесоразмерного шкоди їх призначенню неможливо.

У заставу не приймаються особливо охоронювані земельні ділянки, муніципальне і державне майно, і навіть майно, щодо якої факт приватизації визнаний недійсним.

Але найбільше зацікавлення представляє іпотечне кредитування житла,т.к. житло трапилося в ринковій економіці – найбільш представницький індикатор зростання, який відбиває динаміку розвитку різних секторів економіки та впевненість населення своє майбутнє, у майбутньому країни загалом.

Нині країни створено необхідні передумови, як у федеральному, і регіональному рівнях спершу реалізації системи іпотечного житлового кредитування:

1.Приватизировано 55% житла, що становить близько 1 мільярда кв. метрів житловий фонд загальної вартості щонайменше 300 мільярдами доларів, і це створює основу несформованого вторинного ринку житла;

2. Прийнято Федеральний закон «Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним» і Федеральний закон «Про іпотеку (заставі нерухомості)», котрі закладають правову базу для функціонування системи іпотечного кредитування;

3. Федеральної комісією з ринку цінних паперів з участю Держбуду Росії розпочато роботу для розробки стандартів емісії довгострокових іпотечних цінних паперів;

4. Законодавчо оформлена діяльність усіх фахових суб'єктів іпотечного ринку (оціночних,риелтерских, страхових компаній).

При іпотечне кредитування позики надаються на термін, який розтягує

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація