Реферати українською » Банковское дело » Основи біржової торгівлі, товарна біржа


Реферат Основи біржової торгівлі, товарна біржа

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Саратовська державна академія права

Поволзький регіональний юридичний інститут

Навчальна дисципліна – економіка

Контрольна робота

 Тема 22

Основи біржовий торгівлі, товарна біржа

Саратов – 2000


ПЛАН

Запровадження

3

1. Еволюція форм оптової торгівлі, і поява товарних бірж

4

2. Роль біржовий торгівлі у сучасній світовій економіці

7


3. Біржові операції із реальним товаром

16


Укладання

18

Список літератури

19


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

У разі переходу на ринкові відносини економіка країни загалом, як і і економіка суверенних республік, повинна зазнати кардинальні зміни. Фактично необхідносоз вдихнути нове ринкове економічне середовище для нормально функціонувати народного господарства. Весь світовий досвід дока зал життєвість і ефективність ринкової економіки.Свойст венні ринку механізми саморегулювання забезпечать збалансованість економіки при найкращою координаціїдеятельности над усіма виробниками, раціональне використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів. Ринок вимагає гнучкості виробництва, його сприйнятливості до економічним досягненням.

Ефективне функціонування виробництва вимагає наявності адекватної йому сфери звернення. Заснована нараспределительних принципах сфера звернення адміністративно-командної економіки немає майбутнього, вона минає. На зміну їй приходить сфера звернення, побудована на ринкових засадах. Природно, що вона повинна мати відповідній інфраструктурі.

Однією з основних елементів сфери звернення ринкової економики є товарні біржі. Отже, курс перекладу економіки нашої країни на ринкові відносини висуває в качестве одній з першочергові завдання створити широку мережі товарних бірж, включаючи регіональні, республіканські і міжреспубліканські. Завдання це робота.

Товарні біржі сприяють забезпечення безперервності процесса розширеного відтворення й прискоренню кругообігу суспільного продукту. Скорочення часу звернення товарів підвищує ефективність використання основних фондів,трудових ресурсів, зменшує потреба у оборотних коштах, банковском кредиті і тим самим дозволяє ресурси, направлені на інші галузі господарства.

У цьому роботі відбиті найважливіші проблеми, які стоять перед товарними біржами на етапі і у перспективі. Добре налагоджена робота товарних бірж має надати значний вплив все процес створення економіки ринкового типу, і на ефективність народногохозяйства як країни загалом, і конструкції окремих регіонів іреспублик.


1. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМОПТОВОЙ ТОРГІВЛІ ІПОЯВЛЕНИЕТОВАРНЫХБИРЖ

Товарна біржа як продукт розвитку ринку, ринковихотношений пройшла тривалий шлях. Форми біржовий торгівлі, маючи ряд загальних організаційних чорт, водночас постійноизменялись, пристосовувалися для потреб економіки. З'являлися нові функції, перетворювався характер угод, відбувалася поступова трансформація економічної спрямованості біржі – стара організаційна форма наповнювалася новим економическим змістом.

Виникнення біржі Європі як своєрідною, наділеною особливими рисами форми ринку належать до XVI – XVII ст., тобто. на період початку розвитку ринку України і наступного станівления капіталістичних виробничих відносин.

Спочатку виникла адекватнадомануфактурному виробництву форма оптової торгівлі – біржа реального товару. Її відмітними рисами, складовими жодну з особливостей і сучасних бірж, були регулярність поновлення торгу, приуроченість торгівлі до якогось місцеві і підпорядкованість заздалегідь встановленим правилам. Найхарактерніші операції – операції з готівковим товаром.

Промислова революція викликала величезне розширення попиту сировину й продовольство, призвела до збільшення якобъе мало, і номенклатури світової торгівлі, до підвищення вимог до однорідності якості товару і регулярності поставок. На ряду з наданням місця, організацією торгу і фіксацією торгових звичаїв до основних функцій товарної біржі почали лояльніше ставитися: встановлення стандартів товару, розробка типових контрактів,котирование цін, врегулювання суперечок (арбітраж) я інформаційна діяльність. Біржі дедалі більше стали перетвращаться до центрів міжнародної торгівлі. Провідну роль придбали угоди терміном з реальною продукцією, котрі гарантували поставку товару необхідного якості у потрібний термін за цінами,обеспечивавшим можливість одержання прибутку, що дозволило фірмам наперед вважати свої потенційні витрати виробництва. Через війну вивільнялася частина капіталу, не учасника продуктивної діяльності, а що був лише гарантованим. У разі вільної конкуренції, коли над ринком безліч продавців і покупців, такий тип біржі сприяв просуванню величезних і всівозраставших товарних мас від виробника до споживача з найменшими суспільно Необхідними витратами праці та капіталу.

Понад те, угоди терміном із реальним товаром, залучаючиспекулятивние капітали, збільшували ємність ринку виробництва і створювали візможность для виробника і посередника швидше реалізовувати свій товар, скорочуючи період обертання. Найбільші біржі стали центрами торгівлі міжнародного значення, а які складалися ними ціни, регулярно опубліковані спеціальними комітетами, придбали характер світових.

Біржа реального товару у своїй вищої формі придбала такі відмінності, як: укладання угод з урахуванням описи якості за відсутності самого товару; специфічний, притаманнийний лише біржі характер угод (зустрічні пропозиціїпокупателей і продавців); торгівля масової, однорідної, якісно яку можна продукцією, окремі партії якої як наслідок виявилися взаємозамінними; спекулятивність.

Важливим економічним умовою виникнення торгівлі терміном і те, що за умови коливання цін виникає ризик непередбачених втрат перезимувало і крім торгової прибутку залишається місце для прибуток від зміни чи спекуляції. У цьомуспекуляция носить непоодинокий характер, а є постійною, пронизуючи будь-яку угоду. Економічною підвалиною виникнення торгівлі терміном є саме природа ринку – стихійність, не визначеність, нестійкість.

Наприкінці XIX – початку XX в. значення бірж реального товару стало падати. Але, з іншого боку, з'явився став швидко розвиватися зовсім нове тип товарної біржі – ф'ючерсна. Процес переходу виявився розтягнутим за термінами й різним формою у різних країнах, а біржова торгівля чавуном, вугіллям, спиртом,солодом, сіном та інші товарами взагалі припинилася.

Товарні біржі Росії виникли межі ХХ століття у місцях найбільшої концентрації торгового від попиту йпредложения і Єгиптом розвивалися залежно цілої низки гео графічних, економічних пріоритетів і історичних чинників. У часи товарні біржі був у 77 містах нашої країни.

Росіяни дореволюційні біржі багато в чому відрізнялися від західноєвропейські американських. У тому розвитку переважали тенденції, чужі закордонної практиці, що викликало тоді значну критику право їх відсталість, архаїзм. Росіяни біржі, хоч і виробили поняття замінного товару, але спеціально біржових було невідомо. 

На 1 жовтня 1926 р. – апогей біржовий торгівлі – країни налічувалося 114 товарних бірж. Їх членами полягала 8514 торгово-промишленних підприємств і доходи приватних осіб. Державні і кооперативні організації становили 67 %, а приватні особи – 33 % учасників.

Попри щодо значне поширення товарних бірж зкоммерческо-риночной погляду, вони вже на той час виглядали досить застарілий тип організації торговли.

Надалі, за умов згортання непу і курсу на жсткую централізацію під управлінням народним господарством,начинает послідовно проводитися лінія ліквідацію товарних бірж. У грудні 1926 р. прийняте рішення скорочення їхньої числа доі звуження своїх функцій, а лютому 1930 – про ліквідацію.

Незалежно від нашого бажання, якщо справді хочемо вводити на що ринкові відносини, доведеться зробити третю спробу – після дореволюційного періоду й непу – запровадження товарних бірж позов у господарський механізм. Вона потребує ретельної попередньої проробки, обліку лишеимеющегосяопита.[1]


2. РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ У СУЧАСНІЙ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЦІ

Біржова торгівля організується торговцями для полегшення процесу торгівлі, розробки ефективнішого механізму, і згодом, хеджування (захист, страховка від несприятливого зміни).

Біржова діяльність концентрується у місцях виробництва та споживання товарів; ведеться за специфічним видам товарів (так званим, біржовим товарам) великими партіями; ведеться за відсутності товару за зразками, з описів; ведеться контрактами і договорами з їхньої постачання майбутньому й правом на висновок таких угод майбутньому; проводиться регулярно, враховується концентрація попиту й пропозиції, і навіть покупців і продавців; відрізняється гласністю торгів, всі бажаючі можуть одержати інформацію про ув'язнених угодах та ціни; вільне ціноутворення, ціни чутливі і дуже реагують на кон'юнктури ринку; ведеться біржовими посередниками, які можуть опинитися виступати від імені у виробників і споживачів товару; відсутність впливу прямого впливу держави щодо процес біржового торгу; виробляє два стандарту: з якості та за цінами товарів.

Біржа - це класичний інститут ринкової економіки, що формує оптовий ринок товарів.

Біржа має:

- організаційну основу;

- економічну основу;

- юридичну основу.

Біржа, з погляду організаційної основи, це добре обладнане ринкове місце, наданий брокерам і дилерам, т. е. професіоналам біржового справи.

З економічного погляду, це організований у певному місці регулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, у якому відбувається торгівля цінних паперів, оптової торгівлі за зразками та стандартів, за договорами і контрактами з їхньої постачання майбутньому, і навіть продаж валюти, і рідкісноземельних металів за цінами офіційно встановленим з урахуванням попиту й пропозиції.

Біржа є юридичною особою, які мають відособленим майном, то, можливо позивачем і відповідачем у суді, арбітражний суд (третейському суді).

Біржа - організує,системообразующая частина ринкової структури. Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти. Функції біржі:

Організація ринку сировини з допомогою біржового механізму:

- передусім біржа забезпечує попит сировини, який безпосередньо з його використанням.Специфически біржовий попит здійснюють діячі біржі - біржові спекулянти. Біржова торгівля забезпечує можливість, що за теперішніх цінах нічого очікувати ні дефіциту, ні затоварення;

- біржі звертається не сам товар, а титул власності нього ж контракт про поставки товару. Сучасна товарна біржа - це ринок контрактів про поставки товару при відносно невеликих розміри його ніколи реальних поставок. Біржа, не пов'язуючи рух великих мас товарів, вирівнює попит.

Виявлення й регулювання біржових цін.

Біржа бере участь у виявленні і регулювання ціни всі види біржових товарів концентрація попиту й пропозиції біржі, висновок великої кількості угод виключає вплив неринкових чинників на ціну, роблять її щоби якнайтісніше прилягала до реального попиту і пропозиції. Біржова ціна встановлюється у її котирування, яка сприймається як найважливіша функція біржі. Під котируванням розуміють фіксування ціни біржі протягом кожного дня її, реєстрацію курсу валюти чи цінних паперів, ціну біржових товарів.Котирование цін - це реєстрація біржових цін по біржовим правилам зі своїми післядующей публікацією.

Звідси видно один із компонентів організації ринку - стабілізація цін:

- коливання ціни, викликані розбіжністю реального від попиту й реального пропозиції, слабко еластичні, погашають негайно, а скоріш маютькумулятивностью - здатністю перетворюватися на різким коливанням ціни. Біржова спекуляція є механізмом невздувания цін, які стабілізації;

- важливий чинник стабілізації цін є гласність укладання угоди, публічне встановлення ціни початок і поклала край біржового дня (біржова котирування), обмеження денного коливання цін межами, встановленими біржовими правилами. Із цим пов'язана інформаційна діяльність бірж.

Вироблення товарних стандартів, встановлення сортів, прийнятних споживачам і тому які мають відносної ліквідністю, реєстрація марок фірм, допущених до біржову торгівлю. Що особливо важливо. Це свого роду ценз на якість продукції, виробленої фірмою. Важливою стороною діяльності біржі є стандартизація типових контрактів, свого роду встановлення традицій торгівлі.

Як і раніше біржі виконують свою >товаропроводящую функцію, т. е. ту функцію, через котру вони спочатку і виникли - придбання й продаж реального товару.

>Стабилизируя ціни на всі обмежений список сировини й товарів, біржі стабілізують і рецидив виробництва інших, як біржових товарів.

Стабілізація грошового обігу євро і полегшення кредиту. Біржа збільшує ємність грошового звернення, т. до. вона становить собою сферу максимальної ліквідності товарів. Біржа - одну з найважливіших сфер докладання позичкового капіталу, оскільки він надає надійне забезпечення позичок і зводить ризик до мінімуму.

Врегулювання різноманітних суперечок і розбіжностей між сторонами - арбітражна діяльність. У процесі біржових торгів силу найрізноманітніших причин (помилка, спроба обману тощо. буд.) можливі випадки виникнення спірних ситуацій між учасниками біржовий торгівлі, котрі за своєму характеру можна розв'язати безпосередньо лише з біржі, і її відповідним нейтральним органом. Зазвичай це третейський суд чи арбітраж.

Формування й функціонування світового фінансового ринку. Сучасна товарна біржа у тому моменті з'єднує функціонування товарної, фондовій і валютних бірж.

>Биржевое страхування (хеджування) учасників біржовий торгівлі від несприятливих їм коливання цін. І тому біржі використовуються спеціальні види операцій та механізми їх укладання. Виконуючи завдання страхування учасників біржового торгу, біржа й не так організує торгівлю, як її обслуговує. Біржа створює умови у тому, що покупці, й продавці реального товару за власним бажанням міг би одночасно брати участь у відповідних біржових торгах як клієнтів чи учасників. Це підвищує довіру до біржі, привертає до ній ринкових спекулянтів, збільшуючи кількість торгуючих як безпосередньо, і через посередників.

Організація біржових зборів щодо гласних прилюдних торгів, саме: - організація біржових торгів; - розробка правил біржовий торгівлі; - матеріально-технічне забезпечення торгів; - кваліфікований апарат біржі. Для організації торгів біржа передусім, повинний мати гарно обладнані “ринковим місцем” (біржовим залом), яка могла б вміщати досить багато продавців і покупців, провідних відкритий біржовий торг. Використання сучасних електронних зв'язку не вимагає фізичної присутності торгуючих у залі, а дозволяє вести торгівлю через електронні комп'ютерні термінали. Та й у цьому випадку біржа покликана забезпечити високоефективну систему електронної торгівлі. Організація жадає від біржі розробки та дотримання суворі правила торгівлі, т. е. і правил поведінки учасників торгу у залі. Матеріально-технічне забезпечення торгів включає устаткування біржового залу робочих місць учасників торгу, комп'ютерне забезпечення тощо. буд.

Розробка біржових контрактів, що включає: - стандартизацію вимог до якісних характеристикам біржових торгів; - стандартизацію розмірів партій товарів; - вироблення єдиних вимог до розрахунків по біржовим угодам. Біржа встановлює жорсткі вимоги до тих товарам,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація