Реферати українською » Банковское дело » Організація міжбанківських розрахунків


Реферат Організація міжбанківських розрахунків

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Недержавне освітнє установа вищого професійної освіти

Академія управління ">ТИСБИ"

Заочне економічне відділення

Кафедра "Банківська справа"

>Випускная кваліфікаційна робота

На тему: "Організація міжбанківських розрахунків з прикладу ЗАТВТБ-24"

Роботу виконала

Студентка грн.ЗЭ-62Б

Шитова І.А.

Науковий керівник

>К.е.н., професорДашина Є.І.

Казань,2010г.


Зміст

Запровадження

1. Теоретичні і методологічні аспекти міжбанківських розрахунків

1.1 Визначення й сутність міжбанківських розрахунків

1.2 Основні засади організації міжбанківських розрахунків

1.3 Нормативно-правові основи організації міжбанківських розрахунків

2. Організація міжбанківських розрахунків ЗАТ ВТБ

2.1 Короткаекономико-организационная характеристика банку ЗАТВТБ-24

2.2 Оцінка ефективності економічної діяльність у ЗАТВТБ-24

2.3 Розрахунок показників, характеризуючих ефективність міжбанківських розрахунків ЗАТВТБ-24

3. Напрями вдосконалення організації міжбанківських розрахунків ЗАТВТБ-24

3.1 Зарубіжна практика організації міжбанківських розрахунків

3.2 Рекомендації підвищення ефективності здійснення міжбанківських розрахунків ЗАТВТБ-24

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Організація міжбанківських розрахунків є одним із центральних проблем розвитку банківської справи у сприйнятті сучасних економічних умов.

У нашій країні стався перехід до платіжної системі, загальноприйнятої у світі. Ця система охоплює розрахунки між підприємствами (внефинансовом реальному секторі економіки), між банками, і навіть іншими кредитно-фінансовими інститутами (у фінансовому секторі). Відбувається бурхливий розвиток у сфері застосування нових прогресивних форм безготівкових розрахунків населення (у власному секторі).

Часом не тільки впровадження, а й регулювання нових розрахунків пов'язане з великими труднощами економічного, організаційного й технічного характеру. Зокрема, освоєння останніх форм міжбанківських розрахунків пов'язаний із складним процесом реорганізації установ колишніх державних спеціальних банків самостійні комерційних банків; розвитком Центральним банком РФ власної мережі філій, настановленим здійснення міжбанківських розрахунків; з перебудовою системиемиссионно-кассового регулювання. Серйозно позначається відсутність досвіду у створенні таких розрахунків.

У грошових розрахунках і платежах, проведених банками, знаходять своє втілення майже всі види економічних взаємин у суспільстві. Це своє чергу, неможливо без взаємних розрахунків між банками, що з широким розгалуженням господарських зв'язків, великий територіальної відмежуванням підприємств, і навіть деякими іншими чинниками. По суті, тільки основі розрахунків між різними банками та його філіями, можливо завершити розрахунки у веденні бізнесу.

Певна частина міжбанківських розрахунків служить для економічних зв'язків самих кредитних та фінансових інститутів. Наприклад, під час розміщення коштів у формі депозитів і кредитів, отриманні від цього кредитів на порядку рефінансування, припереучете векселів друг в одного й у центральному банку, купівлі і продаж цінних паперів, зокрема державних, при наданні дотацій, субвенцій й розтринькування бюджетних позичок.Межбанковские розрахункиопосредуют й різні види зовнішніх економічних зв'язків, з'являються у процесі експорту-імпорту товарів та послуг, капіталів і міграції робочої сили в.

>Межбанковские розрахунки – це метод банківських зв'язків, застосовуваний у основному обслуговуванні торговельних відносин за і включає у собі сукупність різноманітних форм співпраці між банками. Натомість, міжбанківські розрахунки реалізовуються шляхом кореспондентських відносин.

Кореспондентські відносини – традиційна форма банківських зв'язків, що використовується переважно з обслуговування зовнішньої торгівлі, і куди входять у собі сукупність всіх можливих форм співпраці між банками. Встановлення кореспондентських відносин між двома банками передбачає висновок кореспондентського угоди. Це означає, що банки, обмінявшись контрольними документами (альбомами зразків підписів осіб, уповноважених підписувати банківську документацію ключ для ідентифікації телеграфної листування), виконують різні операції з дорученням одне одного у рамках встановлених одна одній лімітів для проведення тих чи інших операцій.Корреспондентское угоду містить у всі умови і порядки, виходячи з яких будуватися взаємовідносини банків.

Примножування обсягів міжнародних банківських операцій, розширення їх видів при синхронному збільшенні ризиків по аналогічним операціям викликали трансформацію традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Коли раніше банки відводили кореспондентським відносинам другорядну, виключно технічну роль, то сьогодні вони розглядаються банками як інструмент зменшення ризиків за операціями, і навіть як важливий джерело одержання прибутку.

У межах кореспондентського угоди виробляються акцепти тратт, акредитивні операції, видача гарантій, виплата перекладів, інкасо документів тощо. Для зручності розрахунків банки-кореспонденти відкривають одна одній кореспондентські рахунки різних валютах. Для торгових партнерів наявність кореспондентських відносин між банками експортера і імпортера відіграє, оскільки це дозволяє здійснювати без затримок міжнародні розрахунки і уникати них третіх банків (отже уникати додаткових витрат).

Предметом дослідження, у дипломної роботі виступає організація міжбанківських розрахунків й їх подальше вдосконалення. Об'єктом дослідження, у роботі є ЗАТ ВТБ 24.

Актуальність роботи зумовлена тим, що змінилося традиційний погляд на кореспондентські відносини через збільшення обсягів міжбанківських операцій, розширення їхніх видів за збільшення ризиків за схожими операціям. Кілька років тому банки відводили кореспондентським відносинам другорядну роль, а сучасних економічних умов вони розглядаються банками як інструмент зниження ризиків за операціями, й одночасно важливий джерело одержання додаткового прибутку.

Мета роботи – розглянути організацію міжбанківських розрахунків й їх подальше вдосконалення з прикладу ЗАТ ВТБ 24.

У зв'язку з метою випускний кваліфікаційної праці були поставлені такі:

- дати визначення та сутність міжбанківських розрахунків;

- описати основні засади організації міжбанківських розрахунків;

- розглянути нормативно-правові основи організації міжбанківських розрахунків;

- дати короткуекономико-организационную характеристику банку ЗАТВТБ-24;

- оцінити ефективність економічної діяльність у ЗАТВТБ-24;

- розрахувати показники, що характеризують ефективність міжбанківських розрахунків ЗАТВТБ-24;

- розглянути зарубіжну практику організації міжбанківських розрахунків;

- дати рекомендації підвищення ефективності здійснення міжбанківських розрахунків ЗАТВТБ-24.

>Теоретическую і методологічну базу випускний кваліфікаційної роботи склали: законодавство Російської Федерації про банки та надійної банківської діяльності, інструктивні матеріали Центрального Банку та Міністерства фінансів Російської Федерації. Також було використані матеріали періодичної преси, вітчизняна та зарубіжна економічна і правова література, матеріали офіційного інтернет-сайта Банку Росії, статистична інформацію про діяльності ряду кредитних установ.


1. Теоретичні і методологічні аспекти міжбанківських розрахунків

1.1 Визначення й сутність міжбанківських розрахунків

У разі існування безлічі комерційних банків та їхнього філій економіки країни об'єктивно необхідно встановлення взаємних перетинів поміж ними, яка реалізується системою кореспондентських відносин. Кореспондентські відносини, висловлюючи певний рівень довіри між банками-кореспондентами,опосредуют реалізацію взаємних доручень банків.Корреспондентскими відносинами передбачається великий набір взаємних банківських послуг CSFB.Межбанковские розрахунки, будучи однією з видів відносин між банками, пов'язані переважно з виконанням доручень клієнтів банків із переведення коштів на рахунки, відкриті інших банках (оплата товарів, послуг та виконання робіт, здійсненнянетоварних платежів), і навіть власних операцій банку. До організації міжбанківських розрахунків пред'являються високі вимоги з погляду чіткості їх проведення, скорочення часу й трудомісткостісовершения.[24, з. 413]

Взаємні розрахунки між банками здійснювалися досі із системимежфилиальних оборотів (МФО). Цю систему розрахунків між банками дозволяла досить ефективно проводити облік контроль даних операцій та відбивала процес перерозподілу коштів між установами банків рамках єдиного банку, чинного з урахуванням державної власності. Зміна форми власності банківській справі – створення акціонерних і пайових банків – зажадало розмежування власності у сфері розрахунків міжбанками.[30, з. 198]

Чинна система міжбанківських розрахунків виходить з здійсненні платежів через кореспондентські рахунки комерційних банків, відкриті установах за Центральний банк Російської Федерації – розрахунково-касових центрах (РКЦ), і навіть кореспондентські рахунки банків, відкриті з урахуванням прямих кореспондентських угод між банками.

Основний функцією розрахунково-касових центрів є проведення міжбанківських розрахунків із відкриттям кореспондентських рахунків банків, і навіть проведення емісійно-касових та інших операцій. Кожному РКЦ присвоєно номер, який має таку структуру:

· 1-ї розряд – код Росії;

· 2-ї і 3-й розряди – код республіки, краю, області біля Російської Федерації;

· 4-й і 5-ї розряди – номер РКЦ, що з 2-го і 3-го розряду їх тризначних умовних номерів;

· 6-ї і 8-ї розряди мають значення 000 (головного РКЦ – 001, й інших установ Банку Росії – 002).[28, з. 19]

Кореспондентські рахунки комерційних банків відчиняються о РКЦ за місцем розташування комерційного банку. Кожному комерційному банку може бути відкритий лише одне кореспондентський рахунок у одному РКЦ.

Для відкриття кореспондентського рахунки банк представляє в РКЦ заяву для відкриття рахунки, картку зразків підписів, і друку (два примірника).Филиалу комерційного банку може бути відкритий кореспондентський субрахунок в РКЦ за місцем його перебування із дозволу установи Банку Росії з місцеві перебування комерційного банку.

Кореспондентські відносини між РКЦ комерційним банком оформляються кореспондентським угодою. Оплата ж розрахункове обслуговування комерційних банків не стягується. Відсотки на залишки коштів у кореспондентському рахунку в РКЦ не нараховуються.

Кореспондентські рахунки комерційних банків РКЦ відкриваються на балансовому рахунку 161 "Кореспондентські рахунки комерційних банків та інших кредитних установ у установах за Центральний банк РФ" (30102 "Кореспондентські рахунки кредитних організацій банку Росії"). Кожному комерційному банку і філії присвоєно умовний номер, що складається з восьмиразрядов:[28, з. 24]

·1-5-й розряди відповідають1-5-му розрядам номери РКЦ, обслуговуючого банк або його філія;

·6-8-й розряди – умовний номер банку або його філії, де 6-ї розряд – ознака банку.

Номер кореспондентського рахунки банку або його філії складається наступнимобразом:[28, із 25-ма]

· 1-ї розряд – ознака банку;

· 2-ї і 3-й розряди – номер особового рахунку багатозначно 00;

·4-6-й розряди – номер балансового рахунки банку;

· 7-й розряд – контрольний ключ кореспондентського рахунки;

· 8-ї і 9-ї розряди – останні двоє розрядутрехзначного умовного номери банку.

Платежі з кореспондентських рахунків (субрахунків) комерційних банків (їх філій) в РКЦ здійснюються у межах залишку на кореспондентському рахунку (>субсчете). Списання грошей складає основі платіжного доручення банку. Підкріплення кореспондентських рахунків виробляється у вигляді зарахування ними коштів, що у адресу банку та її клієнтів, залучення міжбанківських кредитів, зокрема отримання кредитів за Центральний банк Росії, зарахуванняинкассированной банком грошової виручки. Джерелом підкріплення кореспондентського субрахунка філії банку може статися переклад коштів із кореспондентського рахунки банку.

Банки забезпечують своєчасне надходження свій кореспондентський рахунок (субрахунок) засобів у розмірах, необхідні їх проведення. Коли коштів у кореспондентському рахунку (>субсчете) в РКЦ платежі з кореспондентського рахунки здійснюються у встановленої черговості списання коштів, а неоплачені документи вкладаються у картотеку прострочених; комерційному банку іде повідомлення про суми неоплачених документів. За наявності у комерційного банку картотеки прострочених документів мають у протягом п'яти днів Центральний банк РФ пред'являє вимоги до комерційного банку поповнення залишку коштів у кореспондентському рахунку в РКЦ. За невиконання цих вимог до комерційного банку можна буде застосувати санкції до відкликання ліцензії за проведення банківськихопераций.[31, з. 214]

За відсутності чи недостатності коштів у кореспондентському рахунку банку йому може бути наданий централізований кредит реалізації невідкладних платежів із дозволу керівника Головного територіального управління Банку Росії. Право отримання такого кредиту мають комерційних банків, дотримуються встановлені Центральним банком РФ економічні нормативи і виконують обов'язкові резервні вимоги. Кредит надається комерційному банку терміном сьомої робочих днів, у розмірі, не перевищує 25% коштів комерційного банку, переказаних у фонд обов'язкових резервів з урахуванням підписання з комерційним банком кредитної угоди. За користування даним кредитом встановлено відсоткову ставку у вигляді 1,2 облікової ставки за Центральний банк.

>Виверка розрахунків з кореспондентському рахунку комерційного банку РКЦ виробляється щомісяця виходячи з відомостей перевірки стану розрахунків.

Новим Планом рахунків бухгалтерського обліку відбиття операцій банку з кореспондентському рахунку в РКЦ використовувати рахунок 30102 "Кореспондентські рахунки кредитних організацій Банку Росії".

Існують два варіанта організації міжбанківських розрахунків із допомогою кореспондентських рахунків: децентралізований, заснований на кореспондентських відносинах комерційних банків друг з одним, і централізований, у якому розрахунки між банками проводяться через їх кореспондентські рахунки,откриваемие вЦБР.

У нашій країні міжбанківські розрахунки орієнтуються другого варіант. Проведення розрахунків між банками здійснюють спеціально створювані цих цілей органиЦБР – розрахунково-касові центри (РКЦ). У РКЦ за місцем розташування правлінь комерційних банків відкриваються кореспондентські рахунки банків.

Філії банків мають кореспондентські рахунки типу субрахунків. Для відкриття кореспондентських рахунків комерційних банків представляють: заяву для відкриття рахунки, копію зареєстрованого статуту (завіреного нотаріально), зразки підписів перших осіб банку і відбитку печатки банку. Поруч із відкриттям рахунки полягає договору про кореспондентських стосунки з РКЦЦБР, де передбачаються права, обов'язки обох сторін й у виконанні узятихобязательств.[27, з. 134]

Через кореспондентські рахунки банки здійснюють весь коло операцій, що з обслуговуванням своєї клієнтури, і навіть операції самого банку як господарського суб'єкта. Для установи банку кореспондентський рахунок – це свого роду "розрахунковий" рахунок, у ньому зберігаються усі засоби комерційного банку (як власні, не використані їм гроші своїм клієнтам, і навіть невикористані гроші, отримані в позичку з інших кредитних установ).

Серед недоліків розрахунків з міжбанківським кореспондентським рахунках варто виокремити такіфактори:[58]

· розгалужена система обумовлює розпорошення коштів по численним банкам-кореспондентам. Розрахункові операції носять локальний характер, проводяться одним банком за дорученням і завдяки іншого, тому, приміром, для кореспондентських відносин із тисячею банків потрібно відкрити тисячу рахунків. Середньому банку це неприйнятно. До того ж управління засобами веде до потреби обмежувати загальна кількість коррахунків;

· розрахунки з міжбанківським коррахунків менш піддаються контролю із боку центрального банку, отже, і більше ризикують. Партнерство між банками у процесі кореспондентських відносин пов'язані з ризиками фінансової надійності контрагентів і вимагає кваліфікованого аналізу результатів своєї діяльності;

· відповідно до Федеральним законом "Про банки та надійної банківської діяльності" комерційний банк повинен щомісяця повідомляти до Банку Росії про виявлених коррахунках біля РФ за кордоном.

Важливо, що ці недоліки відсутні під час відкриття рахунків в підрозділах центрального банку, що займає мережею коррахунків з усіма комерційними банками і надійність якого, власне, не обмежена.

А загалом система розрахунків через взаємні коррахунки банків менш ефективна проти глобальної валовий системою з урахуванням РКЦ у зв'язку з розрізненістю коррахунків і слабким взаємодією між основними банками (банками, мають міжбанківські розрахункові центри). Кореспондентські банківські зв'язку, діючи паралельно з і доповнюючи її, вносять

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація