Реферати українською » Банковское дело » Призначення саморегулівних організацій на ринку цінних паперів


Реферат Призначення саморегулівних організацій на ринку цінних паперів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат


Призначення саморегульованих організацій над ринком цінних паперів

                                                                      

>Саранск 2008


Зміст

>Введение………………………………………………………………...…3

1. Поняття саморегульованих організацій над ринком ціннихбумаг……………………………………………………………………………...4

2. Права саморегульованих організацій регулювання ринку ціннихбумаг………………………………………………….………………….7

3. Правову базу діяльності саморегульованих організацій над ринком цінних паперів……………………………………………………………. .9

>Заключение………………………………………….…………………….13

Список використанихисточников…………….……………………...14


Запровадження

 

Вперше у російському законодавстві поняття ">саморегулируемие організації" було закріплено у постанову Федеральної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 12 липня 1995 р. N 3, яким завжди було затверджено Тимчасовий положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Згаданою становищем було закріплено правової статус саморегульованій організації.Саморегулируемими організаціями іменувалися добровільні некомерційні організації, створювані професійними учасниками ринку цінних паперів та постійно діючі відповідно до вимогами законодавства Російської Федерації про цінні папери. Спочатку термінсаморегулируемие організації вживався лише стосовно фондового ринку.

Правове забезпечення діяльності саморегульованих організацій Російської Федерації свого розвитку минуло два етапу. Перший етап розпочалося 1995 р. з законодавчого закріплення терміна "саморегульована організація та тривав до 1998 р. На цьому етапі в нормативні акти правової статус саморегульованих організацій виявився досить докладно регламентований, але над ринком цінних паперів. Другий етап розпочалося 1998 р., яке кульмінацією став 2002 рік. Саморегульовані організації у цієї період стали виникати у різноманітних галузях підприємницької роботи і членство у яких окремих груп підприємців стала обов'язковою.

Кількість і спрямованість саморегульованих організацій повинні встановлюватися державою, оскільки і той ж предмет саморегулювання неспроможна регулюватися одразу з двома чи більше однотипними органами.


1. Поняття саморегульованих організацій над ринком цінних паперів

 

>Саморегулируемая організація - добровільне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, функціонуюче за принципами некомерційної організації. (Про ринок цінних паперів: Федер. закон від 22.04.1996 №39-ФЗ.-В ред. від06.12.2007.-Ст. 48).

>Саморегулируемая організація створюється професійними учасниками ринку цінних паперів задля забезпечення умов його діяльності, дотримання стандартів професійної етики над ринком цінних паперів, захисту національних інтересів власників цінних паперів та інших клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів, є членами саморегулювальної організації, встановлення правив і стандартів проведення операцій із цінними паперами, які забезпечують ефективну діяльність ринку цінних паперів.

Організація, заснована щонайменше ніж десятьма професійними учасниками ринку цінних паперів, набуває статусу саморегулювальної організації виходячи з дозволу, виданого федеральним органом виконавчої влади з ринку ціннихбумаг.(О ринку цінних паперів: Федер. закон від 22.04.1996 №39-ФЗ.-В ред. від06.12.2007.-Ст. 48-50)

Що стосується, якщо членів саморегульованій організації стало менш як десять, Федеральна комісія призупиняє дію виданої їй ліцензії терміном близько трьох місяців. Якщо з закінченні зазначеного терміну кількість членів саморегульованій організації не наведено у відповідність із вимогами щодо кількості членів, Федеральна комісія анулює видану їй ліцензію.

>Саморегулируемая організація зобов'язана представляти до федерального орган виконавчої влади з ринку цінних паперів дані про всі зміни, внесених до них з приводу створення, стану та правила саморегулювальної організації, з коротким обгрунтуванням про причини і цілей цих змін.

Зміни і вважаються прийнятими, якщо протягом 30 календарних днів із моменту їхнє надходження федеральним органом виконавчої влади з ринку цінних паперів не спрямоване письмове повідомлення про відмову від з указівкою її причин.
(Про ринок цінних паперів: Федер. закон від 22.04.1996 №39-ФЗ.-В ред. від06.12.2007.-Ст. 50)

Що стосується, якщо члени саморегульованій організації є кредитними організаціями, Центральний банк Російської Федерації вправі встановлювати за узгодженням із Федеральної комісією додаткових вимог порядок здійснення діяльності такої авторитетної організації щодо кредитних організацій.

Об'єднуються всаморегулируемие організації професійні вони цінних паперів. Увійти досаморегулируемую організацію вправі юридичних осіб, зокрема кредитні організації, і навіть підприємці без утворення юридичної особи, які проводять такі види діяльності:

- брокерська діяльність

- дилерська діяльність

- діяльність із управлінню цінними паперами

- діяльність із визначенню взаємних зобов'язань (клірінг)

- депозитарна діяльність

- діяльність із ведення реєстру власників цінних паперів

- діяльність із організації торгівлі над ринком цінних паперів

>Саморегулируемая організація є некомерційним освітою, тому всі доходи саморегульованій організації використовуються лише заради виконання статутних завдань і розподіляються серед його членів.

Вирізняють такі це основна прикмета саморегульованій організації:

· Добровільне об'єднання;

· Членство – професійні вони цінних паперів;

· Функції і саморегулювання, встановлення формальних правил поведінки учасників організації над ринком;

· Взаємини із державою – держава передає їй частину власних функцій.

Російськими правових нормсаморегулируемие організації можуть приймати відвідувачів форму:

· Асоціації;

· Професійних спілок;

· Професійних громадських організацій.

Саморегульовані організації виконують певні функції:

1)Саморегулирование діяльності учасників над ринком цінних паперів;

2) Підтримка високих професійних стандартів, і підготовка кадрів на ринку цінних паперів;

3)Отстаивание своїх інтересів у ринку перед державою.

>Саморегулируемими організаціями звичайно є організатори ринку цінних паперів (біржі чи його союзи), об'єднання інших різних груп професійних учасників ринку цінних паперів.

На російському ринку цінних паперів функціонують такісаморегулируемие організації: Національної асоціації учасників ринку (1994 р.), Національної асоціації учасників ринку державних цінних паперів (1996 р.), Союз фондових бірж Росії (1993 р.), Асоціація валютних бірж (1995 р.), Російський біржовий союз (1992 р.) та інші


2. Права саморегульованих організацій регулювання ринку цінних паперів

 

>Саморегулируемая організація встановлює обов'язкові на свої членів правила здійснення професійної діяльності над ринком цінних паперів, стандарти проведення операцій із цінними паперами та здійснює контролю над дотриманням.

>Саморегулируемая організація вправі:

· одержувати інформацію за результатами перевірок діяльності своїх членів;

· розробляти правил і стандарти здійснення професійної роботи і операцій із цінними паперами своїми членами і здійснювати контролю над дотриманням;

· контролювати дотримання своїми членами прийнятих саморегулювальної організацією правив і стандартів здійснення професійної роботи і операцій із цінними паперами;

· здійснювати навчання громадян, у сфері професійної діяльності над ринком цінних паперів, соціальній та разі, якщо саморегульована організація є акредитованої федеральним органом виконавчої влади з ринку цінних паперів, приймати кваліфікаційні екзамени та видавати кваліфікаційні атестати.

>Саморегулируемая організація професійних учасників ринку цінних паперів немає права здійснювати підприємницьку діяльність, зокрема професійну діяльність ринку цінних паперів чи бути учасником юридичної особи, здійснює дорадництво.

>Саморегулируемая організація вправі створювати реалізації підприємницької діяльності господарське товариство лише після отримання згоди Федеральної комісії.

>Саморегулируемая організація для реалізації своїх повноважень біля суб'єктів Російської Федерації вправі створювати своїх філій і рівень представництва. (Положення про саморегульованих організаціях професійних учасників ринку цінних паперів:Утв. постановою Федер.комис. з ринку цінних паперів від 01.07.1997 №24.-В ред. від14.08.2002.-ПП. 1.5, 1.7, 2.4)

Статтею 17 Федерального закону від 05.03.1999 N46-ФЗ встановлено, щосаморегулируемие організації вправі створювати компенсаційні й інші фонди з метою відшкодування понесеного інвесторами - фізичними особами шкоди внаслідок діяльності професійних учасників - членів саморегульованій організації.


3. Правову базу діяльності саморегульованих організацій над ринком цінних паперів

 

Правову базу діяльності саморегульованих організацій над ринком цінних паперів полягає в розмаїтті нормативних актів, серед яких можна назвати три основних рівня:

· правову базу діяльності саморегульованих організацій над ринком цінних паперів;

· правові основи діяльності саморегульованих організацій різні сфери підприємницької діяльності;

· правове регулювання діяльності інститутів аналогічнихсаморегулируемим організаціям.

Федеральним законом “Про ринок цінних паперів” встановлено перелік документів, які видають у Федеральну комісію з отримання врегулювання створення саморегульованій організації:

1) завірені копії документів з приводу створення саморегулювальної організації;

2) правил і становища організації, прийняті її членами і виспівати усіма членами саморегульованій організації.

Правила й положення саморегульованій організації повинні містити вимоги, які пред'являються саморегульованій організації та її членам щодо:

1) професійної кваліфікації персоналу (крім технічного);

2) правив і стандартів здійснення професійної діяльності;

3) правил, обмежують маніпулювання цінами;

4) документації, ведення облік і звітність;

5) розміру їхніх власних коштів;

6) правил вступу до організації професійного учасника ринку цінних паперів і чи винятки з неї;

7) рівних прав на представництво під час виборів до органів управління організації та що у управлінні організацією;

8) порядку розподілу витрат, виплат, зборів серед членів організації;

9) захисту прав клієнтів, включаючи порядок розгляду претензій та розгляд скарг клієнтів членів організації;

10) зобов'язань її стосовно клієнтам та інших особам з відшкодування шкоди через помилки чи недоглядів під час здійснення членом організації його професійній діяльності, і навіть неправомірних дій члена організації, або його посадових осіб і/або персоналу;

11) дотримання порядку розгляду претензій та розгляд скарг членів організації;

12) процедур проведення перевірок дотримання членами організації встановлених правив і стандартів, включаючи створення контрольного органу і Порядок ознайомлення з результатами перевірок інших члени організації;

13) санкцій та інших заходів щодо членів організації, їх посадових осіб і/або персоналові та порядку їхнього застосування;

14) вимог щодо забезпечення відкритості інформації для перевірок, які за ініціативи організації;

15) контролю над виконанням санкцій та дійових заходів, застосовуваних до членів організації, та порядку їх обліку.

У видачі дозволу можуть відмовити з таких підстав:

- в представлених документах немає необхідних вимог;

- передбачається можливість дискримінації прав клієнтів, користувалися послугами членів організації;

- передбачається необгрунтована дискримінація членів організації;

- передбачається необгрунтовані обмеження на організацію та влитися вихід з неї;

- передбачається обмеження, які перешкоджали розвитку конкуренції професійних учасників ринку цінних паперів, зокрема регламентація ставок винагороди і доходів від професійної діяльності членів організації;

- передбачено регулювання питань, не які стосуються компетенції, і навіть які відповідають цілям діяльності саморегулювальної організації;

- передбачається надання недостовірною чи неповної інформації.

Цей перелік відмовити у видачі дозволу вичерпний, відмова з інших підставах заборонена і може бути у суді.

У разі встановлення Федеральної комісією порушень законодавства Російської Федерації про цінні папери, вимог і стандартів, встановлених Федеральної комісією, правив і положень саморегульованій організації, надання недостовірною чи неповної інформації дозвіл може бути відкликаний.

Таке докладний закріплення у законі правового статусу саморегулювальної організації стало якісно новим кроком. Після прийняття закону діяльність саморегульованих організацій стала містити законодавчу базу. У порівняні з Тимчасовим становищем від 12.07.1995 р. правової статус саморегульованих організацій було набагато розширено. Тепер створюватисаморегулируемие організації мали право як організації, здійснюють діяльність із ведення реєстру власників цінних паперів (як і Положенні), а й учасники, здійснюють інші види діяльності на фондовий ринок. У законі були значно розширено повноваження саморегульованих організацій, закріплено порядок створення цих організацій, що було додаткової гарантією прав професійних учасників ринку цінних паперів.

Для розвитку положень цього закону було прийнято відповідні укази президента і постанови Федеральної комісії з цінних паперів і фондового ринку. 


Укладання

 

Останніми роками роль саморегульованих організацій над ринком цінних паперів стає значимішою. У цьому найважливішим є подальша розробка правив і стандартів, відповідно до якими має здійснюватися додаткове до державного регулювання саморегулювання ринку.

>Саморегулируемая організація - добровільне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, функціонуюче за принципами некомерційної організації.

 >Саморегулируемая організація встановлює обов'язкові на свої членів правила здійснення професійної діяльності над ринком цінних паперів, стандарти проведення операцій із цінними паперами та здійснює контролю над дотриманням.

>Саморегулируемими організаціями звичайно є організатори ринку цінних паперів (біржі чи його союзи), об'єднання інших різних груп професійних учасників ринку цінних паперів.

>Саморегулируемая організація створюється професійними учасниками ринку цінних паперів задля забезпечення умов його діяльності, дотримання стандартів професійної етики над ринком цінних паперів, захисту національних інтересів власників цінних паперів та інших клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів, є членами саморегульованій організації, встановлення правив і стандартів проведення операцій із цінними паперами, які забезпечують ефективну діяльність ринку цінних паперів.

Діяльність саморегульованих організацій пов'язані з саморегулюванням діяльності учасників над ринком цінних паперів; підтримкою високих професійних стандартів, і підготовка кадрів на ринку цінних паперів; відстоюванням своїх інтересів у ринку перед державою.


Список використаних джерел

 

1. Цивільний кодекс Російської Федерації;

2. Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. N39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" (зизм.идоп. від 26 листопада 1998 р., 8 липня 1999 р., 7 серпня 2001 р.);

3. Федеральний закон від 5 березня 1999 р. N46-ФЗ "Про захист правий і законних інтересів інвесторів над ринком цінних паперів" (з ізм. ідоп. від 27 грудня 2000 р.,30декабря 2001 р.);

4. указ президента РФ від 4 листопада 1994 р. N 2063 "Про заходи з державного регулювання ринку цінних паперів Російській Федерації" (з ізм. ідоп. від 22марта1996 р., 25 липня цього р., 18 січня 2002 р.);

5. Постанова Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 1 липня 1997 р. N 24 «Про Положення про саморегульованих організаціях професійних учасників ринку цінних паперів і Положення ліцензування саморегульованих організаціях професійних учасників ринку цінних паперів» ( з ізм. Ідоп. Від 14 липня 1998 р.)

6. Розпорядження Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 1 червня 1998г.N501-р "Про підвищення ефективності діяльності саморегульованих організацій професійних учасників ринку цінних паперів";

7. Розпорядження Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 20 березня 2001 р. N219-р "Про Положення Раду саморегульованих організацій професійних учасників ринку цінних паперів при Федеральної комісії з ринку,
цінних паперів";

8. Розпорядження Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 17 вересня 1998 р. N982-р "Про взаємодіїФКЦБ Росії ізсаморегулируемими організаціями під час проведення перевірок діяльності професійних учасників ринку цінних паперів";

9.БатяеваТ.А., Столяров І.І. Ринок цінних паперів:Учеб. посібник. – М.:НИФРА-М, 2007. – 304 з. – (Підручники факультету управління МДУ їм.М.В.Ломоносова).

10. Ринок цінних паперів:Учебник/Под ред.В.А.Галанова,А.И.Басова. –

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація