Реферати українською » Банковское дело » Методологія оцінки фінансової діяльності банку


Реферат Методологія оцінки фінансової діяльності банку

Страница 1 из 13 | Следующая страница

>Оглавление

      Запровадження.

1. Глава № 1. Методологія аналізу фінансового становища банку:

1.1.Общеекономическая ситуація у країні.

1.2. Структура банківської системи Росії.

1.3. Функції ЦБ РФ, створені задля підтримку надійності й оцінку діяльності банківських установ.

1.4. Діяльність комерційних банків.

1.5. Чинники, що впливають стійкість банків.

1.6. Поняття ризики.

1.7. Засоби управління ризиками.

1.8. До основних рис фінансового становища банків:

1.8.1. Капітал банку.

1.8.2. Активи балансу.

1.8.3. Ліквідність банку.

1.8.4.Платежеспособность банку.

1.9. Джерела інформації.

1.10. Аналіз загальної фінансової звітності (Інструкції ЦБ РФ №17).

1.11.Рейтинговая оцінка комерційних банків.

      1.11.1. Поняття рейтингу.

      1.11.2. Недоліки що використовуються у час рейтингів.

      1.11.3. Підходи у складанні рейтингів.

1.12. Внутрішній аналіз фінансового становища комерційного банку.

1.12.1. Експрес – аналіз.

1.12.2.Детализированний аналіз.

1.13. Російська практика оцінки ліквідності комерційного банку.

1.14. Запровадження нової виборчої системи економічних нормативів, максимально наближених доМСФО:

1.14.1. Норматив достатності капіталу банку.

1.14.2. Нормативи ліквідності банку.

2. Глава №2. Оцінка фінансового становища комерційного банку:

   2.1. Аналіз фінансового становища комерційного банку, проведений ЦБ РФ:

2.14.1. Методика аналізу виконання економічних нормативів за Інструкцією №1 ЦБ РФ.

2.14.2. Аналіз фінансової звітності комерційного банку з Інструкції № 17 ЦБ РФ.

2.2. Аналіз фінансового становища банків з допомогою рейтингової оцінки.

2.3. Внутрішній аналіз фінансового становища комерційного банку:

     2.3.1. Аналіз пасивних операцій.

     2.3.2. Аналіз активних операцій. 

3. Глава № 3. Створення єдиної системи оцінки фінансового становища комерційного банку:

>3.14.Недостатки російських методів оцінки фінансового становища комерційних банків.

>3.15.Зарубежний досвід оцінки фінансового становища комерційних банків – рейтингова система CAMEL.

>3.16.Аналитический центр фінансової інформації.

   Укладання.

Запровадження.

        У разі глобалізації економіки, створення регіональних економічних просторів (Єдиний ринок у Європі, НАФТА на американському континенті), розширення інвестиційних можливостей, розвитку міжнародних ринків, бурхливих процесів у сфері інформаційних технологій дедалі більше значення набуває необхідність гармонізації стандартів фінансової звітності в усьому світі.

       З метою задоволення потреб світового співтовариства на створенні сучасної системи фінансової звітності в 1973 року було створено Комітет із міжнародних стандартів фінансової звітності (>КМСФО). До нього увій-шли представники професійних організацій бухгалтерів: Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії та. СьогодніКМСФО об'єднує посланців 143 бухгалтерських організації з 104 країн, які мають інтереси 2 млн. бухгалтерів. Комітет є незалежною приватної організацією, мету, якої полягає у розробці єдиних принципів бухгалтерського обліку, використовуваних комерційними організаціями усього світу під час складання фінансової звітності.

      Сьогодні три країни із провідних держав світу підтримали міжнародні стандарти фінансової звітності. Це – США, де діє своя система звітності – GAAP, Канада і навіть Японія. 

      З урахуванням активно що розвивається процесу переходу багатьох країн світу нові форму фінансової звітності питання вибору системи міжнародних стандартів із усією гостротою зайняв Росії. Не таємниця, що американськоїGAAR іКМСФО розгорнулася завзята боротьба за право включення Росії у сферу свого впливу. Важко сказати, що вирішальним чином вплинула бути прийнятим російською владою рішення з даному питанню, однак невдовзі,06.03.1998г., вийшла постанова Уряди РФ N 283 “Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності”. Відповідно до, програмних засобів, мета реформування системи бухгалтерського обліку у тому, аби навести національну систему бухгалтерського обліку відповідно до вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів фінансової звітності. Тим самим було Україна однозначно висловилася за користьМСФО. 

      Відповідно до Наказом N43н від06.07.99г. про затвердження Положення по бухгалтерського обліку “Бухгалтерська звітність організацій” (>ПБУ 4) нова бухгалтерська звітність запроваджується з 2000 р.

      З переходом Росії наМСФО спрощує доступ міжнародним, передусім американським, інвесторам і кредиторам російський ринок, чого вони дуже зацікавлені.

     КМСФО бачить мета вироблення єдиних норм бухгалтерського обліку у цьому, щоб зробити рівних умов інвесторам в усіх країнах світу. Ось і починаються перешкоди. Вже помічено, що у країни правила бухгалтерського обліку у принципі розвиваються й інші напрямі. Він триває більш як у інтересах податкові органи, ніж у інтересах інвесторів. Вочевидь, що таких країн і Росія. Отже, проект включення Росії у число країн, які використовуютьМСФО, зажадає переорієнтації бухгалтерського обліку, тобто. зміна цілі з податкової на інвестиційну. Така зміна дається нелегко [25]. Проблеми переходу на міжнародні принципи обліку в російських банках ми розглянемо у розділі №1.

      На момент у Росії фінансова звітність організацій існує у двох варіантів: одна – для податкові органи, інша – для інвесторів у рамках застосуванняМСФО. І аналіз фінансової звітності комерційних банків здійснюють, спираючись на дві Інструкції ЦБ РФ: Інструкція Банку Росії від01.10.97г №1 “Про порядок регулювання діяльності банків” (далі Інструкція №1) і Інструкції Банку Росії від01.10.1997г №17 “Складання фінансової звітності” (далі Інструкція №17).

       Інструкція №1 використовуються виключно контролю над діяльністю комерційних банків. Вона встановлює порядку розрахунку всіх показників, які входять у розрахунок обов'язкових економічних нормативів, і навіть гранично припустимі значення самих економічних нормативів. З представленої звітності ЦБ РФ і аналізі критеріїв фінансового становища кредитної організації, визначається: якої категорії належить банк, тобто. є він проблемним чи ні. Звітність, складена за Інструкцією №1 мало користі більшості, як інвесторів, і вкладників. У розділі №2 ми докладніше зупинимося на методиці аналізу за Інструкцією №1.

       Інструкція №17 – це нову форму фінансової звітності, що є певним етапом наближення російських норм бухгалтерського обліку міжнародних стандартів та практиці. Головне призначення міжнародних стандартів загальної фінансової звітності – зробити його такий, щоб він можна було корисна найбільшому числу користувачів до ухвалення ними економічних рішень. У розділі №2 розглянута методика аналізу звітності банку з прикладу Інструкції №17.

       Відмінності в підходах до написання звітності й обумовила різницю у тих чи інших показників. Російська фінансова звітність розрахована здебільшого задоволення потреб наглядових органів, у її головна специфіка. У досить багато зайвої й малозрозумілою для інвесторів інформації. Основні перевагиМСФО у цьому, що вони досить прості до вивчення і осмисленні. До всякої статті самої звітності даються чіткі пояснення, коментарі. У обов'язковому порядку до фінансової звітності присутній облікова політика, яку банком.Перечисляются основні припущення, що застосовувалися для формування фінансової звітності. Безсумнівно, аналіз, складений за Інструкцією №17 більш прогресивний і більше корисний для осмислення про діяльність комерційного банку [>26,с.67].

       З 2001 р. у Росії здійснюється пілотний проект переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності з участю Європейського співтовариства. Він проходив з урахуванням 6 російських банків. У перебігу 16 місяців, першому етапі роботи, буде створено нормативна база, визначать терміни перекладу наМСФО всієї банківської системи. Основна мета проведення програми – підвищення прозорості вітчизняних кредитних організацій для кредиторів, вкладників та західних інвесторів. На думку експертів, не різке, а поступове її впровадження допоможе ЦБ РФ з урахуванням помилках та прорахунках застосувати накопичений досвід під час введення нових правил бухгалтерського обліку в повсякденний банківський ужиток.

               Мета цієї роботи: з урахуванням проведеного аналізу фінансового становища “>Условного” комерційного банку, показати суттєві відмінностей у підході до аналізу за Інструкцією №1 ЦБ РФ, тоді як Інструкцією №17 ЦБ РФ. Розкрити переваги та недоліки обох методів обліку, і зазначити проблеми переходу на Міжнародні принципи обліку в російських банках.

 

Глава № 1. Методологія аналізу фінансового становища банку.

 

1.1 >Общеекономическая ситуація у країні.

        Відновлення банківської системи після кризи 1998 роки пішов швидшими темпами, ніж передбачали експерти. Розширення операцій банків, яке започаткували зі 2 кварталу 1999 року, дає можливість тимчасової перепочинку навіть у тих кредитним організаціям, які втратили значну частину капіталу. Однак було б помилкою вважати, що найбільш важке вже позаду. На нинішньому етапі ключовим питанням стає забезпечення “м'яку посадку” банківської системи та висновок в нову траєкторію розвитку. Слід зазначити, зростання банківського сектора залежать торік виявився досить рівномірним: найбільших банків відновлювалися трохи спритнішим дрібних, а регіональні трохи швидше московських. Така динаміка пояснюється лише тим, що банки підживлювалися засобами підприємств. 2000 року це джерело зростання був практично вичерпано. Тепер за різною мірою імовірності можна розраховувати лише приплив коштів приватних вкладників та інвестицій з-за кордону. Та заодно необхідно зберегти платоспроможний банківську систему [9].

     Однією з умов визнання російських банків міжнародним банківським співтовариством є підготування як загальної бухгалтерської і фінансової звітності, а й внутрішньої звітності як, щоби якнайтісніше прилягала до Міжнародних стандартів фінансової звітності (>МСФО). Кожна група користувачів фінансової звітності (акціонери, потенційні інвестори, законопроектний тощо.) прагнуть одержати різноманітні інформацію про комерційному банку. Однак тих випадках, коли виникла потреба надання фінансової звітності закордонному партнеру, російські банки змушені готувати цю звітність відповідно до вимогамиМСФО. Це умова дотримуються все банки, які прагнуть отримати закордонні кредити [10].

     Глобалізація ринку фінансових і банківських послуг CSFB призвела до необхідності вироблення міжнародних стандартів регулювання банківську діяльність. Такі зусилля прийнято провідними світовими фінансовими колами у липні 1988 року у Базелі.Базельское угоду, відоме під назвою “InternationalCovergence of CapitalMeasures and CapitalStandards”, є спробу застосувати єдині правила регулювання банківську діяльність в індустріально розвинених країн Заходу.

      Банк Росії із початку 1990-х років прагне дотримуватися даних рекомендацій регулярно працюють з російськими комерційними банками. Ця практика відбито у цілий ряд тих нормативних документів, прийнятих Банком Росії, починаючи з 1991 року. Керівництво нашої країни, включаючи Банк Росії, прагнути інтегрувати Росію у світову фінансову систему. Цей процес відбувається відбувається досить інтенсивно, та ведучу роль у цьому відіграє Банк Росії. У основних напрямах державної грошово-кредитної політики на 1998 рік, відомого як рік переходу вітчизняній банківській системи нового План рахунків бухгалтерського обліку, зазначалося, що вдосконалення системи банківського нагляду проводиться Банком Росії у тісній взаємодії зі міжнародними фінансовими організаціями -Базельским комітетом по банківському нагляду, Міжнародним валютним фондом, Світовий банк, і навіть Європейським банком реконструкції й розвитку. Питання переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, як відомо, із усією гостротою підвівся і Росії [11].

     У травні2000года на парламентських слуханнях було оголошено, що російська система бухобліку грунтуватиметься міжнародні стандарти фінансової звітності (>МСФО). Проте думки учасників заходи стосовно темпів і повноти впровадження розійшлися. Іноземці наполягали, що міжнародних принципів бухгалтерського обліку є необхідною передумовою для припливу інвестицій у Росію – навіть більше важливим, ніж дозвіл податкових проблем. Одне з провідних експертів міжнародного центру системи бухобліку ДевідДамант пообіцяв, що то за п'ять років очікується приєднання до Міжнародних стандартів фінансової звітності (>МСФО) всіх країн – членів Європейського співтовариства. Надалі, протягом двох-трьох років, може відбутися злиття цих стандартів потім з американськими. Отже, вже 7-10 років інвестори в усьому світі дістануть змогу аналізувати фінансову звітність організацій різних країн, складену відповідно до одними й тими самими принципами. І всі країни, які будуть непідготовленими цьому моменту, не зможуть нормально конкурувати на міжнародних ринках. Чекати із правил ще 3-4 року - Росія, на його думку неспроможна [12].

       Але саме процес переходу на міжнародні принципи фінансової звітності банків пов'язані з великими проблемами. Що за проблеми ми розглянемо далі.

1.2 Проблеми переходу на міжнародні принципи обліку у трилітрові банки.

      Проблеми переходу на міжнародні принципи бухгалтерського обліку займають важливе місце у становленні вітчизняній банківській системи.

       Передумови, сформовані нині у комерційних банках банках, на вирішення цього запитання є, проте стримуюче впливають з їхньої розвиток надають такі потужні чинники.

       Перший. Нерівномірний насичення комерційних банків кваліфікованими бухгалтерськими кадрами. Гострий дефіцит таких фахівцях особливо відчувають недавно створені банки. Вочевидь, без активної участі самих банків, і навіть без співробітництва з іншими консультантами, і різних банківських асоціацій, проблему підготовки кваліфікованих бухгалтерських кадрів вирішити дуже важко.

      Другий. Принципове зміна поглядів на бухгалтерської професії, що зараз зароджується банківській практиці у зв'язку з прилученням міжнародних стандартів обліку. Коли раніше бухгалтерський облік прирівнювалося досчетоводству, нині бачимо, що з кордоном банківський бізнес відійшов аналогічних уявлень.Счетоводство – ведення записів за рахунками – лише деякі з бухгалтерського обліку. Крім рахівництва бухгалтерський облік нині включає у собі аналіз облікової інформації та участь у прийнятті управлінські рішення, тобто. банківській менеджменті. При рейтингової оцінці банківського персоналу що у аналізі та управлінні банком має розглядатись як обов'язкове для бухгалтерських кадрів.

      Третій. Недостатність нормативної бази щодо бухгалтерського оформлення цілого ряду банківських операцій, досить застарілий План рахунків комерційних банків та російські стандарти ускладнюють аналіз банківську діяльність, неможливо використовувати показники і коефіцієнти оцінки надійності, стійкості банків, використовувані у закордонній банківської практиці.

      Четвертий. Недостатній рівень технічної оснащеності коштів передачі, телекомунікацій, і захисту банківської інформації від проникнення фальшивих документів, загальний низький рівень банківської безпеки, включаючи комп'ютерну безпеку. Звідси, нездатність деяких банків забезпечити банківську таємницю, тоді як розвиток банківського бізнесу вимагає спорудження банківської таємниці до рангу державної політики. Відповідно до, західної статистики 60% всіх злочинів у банківської сфери відбувається персоналом банку.

      П'ятий. Недостатній професіоналізм у сфері бухгалтерського обліку деяких аудиторських фірм, відсутність їхньої відповідальності якість перевірок також негативно б'є по загальному рівні бухгалтерської роботи. Банківська інфраструктура повинна мати кваліфікований аудит, яка б як підтвердженням звітності, а й оцінював якість керівництва,

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація