Реферати українською » Банковское дело » Механізм безготівкових розрахунків, використовуваних комерційними банками


Реферат Механізм безготівкових розрахунків, використовуваних комерційними банками

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Запровадження

При товарно-грошових стосунках у процесі купівлі - продажу, і надання послуг, задоволення різноманітних претензій та зобов'язання, і навіть і розподілу і перерозподілу, коштів виникають грошові розрахунки.

Основну частина грошових розрахунків становить безготівковий розрахунок. Він утворюється тоді, коли розрахунки виробляються без прямого використання готівки, тобто. при перерахування грошей за рахунками кредитних установ чи заліках взаємних вимог. Безготівковий розрахунок використовують у таких сферах господарських відносин, як реалізація продукції, робіт і постачальники послуг; здобуття влади та повернення банківських кредитів; виплата і фактичних доходів. Міжналично-денежним і безготівковим зверненням існує тісний і взаємна залежність: гроші постійно переходять із однієї сфери звернення до іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит у банку, і навпаки.

За сучасних умов гроші є негативним атрибутом господарському житті. Тому всі угоди, пов'язані з постачанням тих матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Останні можуть приймати відвідувачів як готівкову, і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків із використанням безготівкових грошей набагато кращий платежів готівкою, оскільки досягається значна економія на витратах звернення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє наявність розгалуженої мережі банків, і навіть зацікавленість держави у розвитку, як увишеотмеченной причини, і для вивчення та митного регулювання макроекономічних процесів.

Зміни відбуваються й у функціонуванні банків: підвищується самостійність й ролі банків; вишукуються шляху зростання ефективності банківського обслуговування, йде пошук оптимального розмежування сфер роботи і функцій, спеціалізованих фінансово-кредитних і банківських установ, постійно розробляються нове банківське законодавство відповідно до завданнями сучасного етапу розвитку.

Зростання ролі банків економічного життя суспільства пов'язана зі зміною речовинної форми грошей, саме широким використанням безготівкових засобів і розрахунків.

>Платежним агентом по безготівковим розрахунках є банк. Безготівкові гроші не можуть зберігатися лише у банках на рахунках юридичних. Ці банки зараховують вступники на рахунки суми, виконують розпорядження підприємств про їхнє перерахування і видачі з рахунку, і навіть проводять інші банківські операції, передбачені банківськими правилами і договорами.

Актуальність роботи визначається, передусім, тим, що ефективно працюючі платіжні системи збільшують стабільність фінансову сферу держави, знижують операційні вади у економіці, підвищують ефективність використання фінансових ресурсів немає і ліквідність ринку і сприяютьвисокорезультативному проведенню грошово-кредитної політики. Останніми роками питання, які стосуються фінансових ризиків та розвитку платіжних систем, вийшли на чільне місце. Центральні банки зацікавлені у забезпеченні надійності функціонування платіжних систем як частини своєї громадянської відповідальності за грошову одиницю (просування її використання як засобу обміну) і спільної мети забезпечення фінансової стабільності економік.

Метою справжньої роботи є підставою з урахуванням вивчення теорії та існуючого механізму безготівкових розрахунків, використовуваного комерційними банками, виявити складаються тенденції і проблеми, визначити можливі напрями його вдосконалення з метою підвищення прибутковості банківських операцій, прискорення розрахунків, зменшенню витрат звернення.

Виходячи мети, під час написання дипломної роботи було поставлені такі:

1) Розглянути теоретичні основи організації безготівкових розрахунків;

2) Розглянути форми безготівкових розрахунків;

3) Виявити проблеми і перспективи розвитку безготівкової системи розрахунків.

Предметом дослідження даної дипломної роботи є підставою сукупність теоретичних і методичних питань, що з визначенням організаційних механізмів вдосконалення безготівкових розрахунків у галузях економіки та банківську діяльність.

Об'єктом дослідження виступають розрахунки та обов'язкові платежі в галузях економіки.


Глава 1. Теоретичні основи організації безготівкових розрахунків

1.1 Поняття і економічне значення безготівкових розрахунків у сучасному грошовому обороті

Економіка кожної держави єшироко-разветвленную мережу різних суб'єктів господарювання. Основою перетинів поміж ними є розрахунки та обов'язкові платежі. І саме створення високоефективної надійної платіжної системи забезпечує реалізацію їх економічних можливостей.

Головні складові платіжного обороту діляться на готівкові і безготівкові розрахунки. Сьогодні безготівковий грошовий оборот поступово витісняєналично-денежние розрахунки у грошових системах різних країн. Цьому сприяють низькі витрати з порівнянню з готівкою розрахунками, швидкість їх здійснення, наявність розгалуженої мережі банків, і навіть зацікавленість держави у розвитку. Сьогодні близько 80 % платежів посідає безготівковий грошовий оборот. Основна частина проведення безготівкових розрахунків посідає комерційних банків. Саме тому їм належить найважливішарасчетно-платежная функція в платіжної системі держави.

Зблизька поняття безготівкових розрахунків необхідно розглянути такі терміни як безготівкові гроші, розрахунок, система безготівкових розрахунків, платіжна система.

Безготівкові гроші - гроші, кошти банківські рахунки, використовувані на оплату, взаємних розрахунків у вигляді перерахувань з однієї рахунку за інший [10, із чотирьох].

Безготівкові гроші - економічна категорія, що означає кредитові залишки різних рахунків клієнтури в російських банках: розрахункових, поточних, поточних валютних, кореспондентських, рахунків на фінансування капітальних вкладень та інших.

Кілька незвичайно розкриває поняття безготівкових грошей С.В.Сарбаш: «Безготівкові кошти – це впорядковані законом і договором банківського рахунки результати спеціальних математичних операцій (облікові записи), дають певним суб'єктам право отримати у обмін вчинення операцій будь-якої об'єкт громадянського права (річ, роботу, послугу), не сплачуючи для неї готівки» [19, з 14-ма].

З перелічених вище визначень можна дійти невтішного висновку, що означає визначення «безготівковий» передбачає застосування готівки, а термін «розрахунки» характеризує процес підрахунку грошових зобов'язань.

Розрахунок – дію, у результаті якого грошові зобов'язання між двома або як сторонами вважаються виконаними. Розрахунки в народному господарстві є сукупність економічних – товарно-грошових відносин, що з виникненням і врегулюванням взаємних вимог, і зобов'язань суб'єктів ринку на процесі здійснення господарських операцій [6, з. 3].

Отже, термін «безготівкові розрахунки» то, можливо визначений «правові відносини, передумовою застосування яких є право вимоги власника рахунки певної грошової суми за зазначеними реквізитам у визначений термін і поза винагороду, і навітькорреспондирующая даному праву обов'язок банку».

Система безготівкових розрахунків у Російської Федерації є сукупність державних законів і керував, регулюючих механізм організації розрахунків у народному господарстві, і сукупність банківських чи інших установ, які забезпечували проведення платежів контроль над їх правильним здійсненням.Элементами системи безготівкових розрахунків є: принципи організації безготівкових розрахунків, форми розрахунків, способи платежу, інструменти розрахунків й відповідний документообіг.

Термін платіжна система почали вживати банківських робітників у другої половини 90-х років, і він, власне, замінив раніше застосовували термін «система безготівкових розрахунків». Наведемо кілька визначень платіжної системи:

1) сукупність правил, установ і технічних механізмів для переказування грошей;

2) набір механізмів до виконання зобов'язань, прийнятих господарюючими суб'єктами на придбання ними матеріальних чи фінансових ресурсів [15,с.11];

3) набір механізмів, здійснює переміщення грошових фондів, інструментарій, з якого в грошах реалізуються передачі вартостей у межах взятих зобов'язань [10,с.16];

4) сукупність адекватного програмного забезпечення, ліній зв'язку, обчислювальних потужностей, організацій робіт, економічного і основам правової забезпечення для переказування грошей [19,с.10].

 Поняття платіжної системи ширші й полягають складніша поняття безготівкових розрахунків, оскільки платіжна система включає як об'єкт (гроші), а й процедури з цим об'єктом, і суб'єкти, виконують ці процедури.

Отже, платіжна система є сукупність правил, установ і технічних механізмів для переказування грошей.

Систему безготівкових розрахунків можна визначити, як сукупність правив і установ, формують механізм безготівкових розрахунків й які забезпечуватимуть їхню проведення. Ці визначення показуютьнекоторою тотожність, наступність даних понять.

Значення безготівкових розрахунків у умовах глобалізації фінансових ринків, прискоренні оборотності коштів вміє більше значення для сучасної економіки оскільки:

1) безготівкові розрахунки сприяють концентрації грошових ресурсів у банках. Тимчасово вільні кошти підприємств, які у банках, є з джерел кредитування;

2) безготівкові розрахунки сприяють нормальному кругообігу засобів у народному господарстві;

3) чітке розмежування безготівкового й готівкового грошового оборотів створює умови, які полегшують планування грошового обігу євро і безготівкового грошового обороту.

Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє точніше визначати розміри емісії і вилучення готівки з обігу. У Російській Федерації безготівкові розрахунки здійснюються через платіжну систему Банку Росії і близько приватні платіжні системи, представленівнутрибанковскими платіжними системами для розрахунків між підрозділами однієї кредитної організації, платіжними системами кредитних організацій для розрахунків з кореспондентським рахунках, відкритим за іншими кредитних організаціях, платіжними системами розрахункових небанківських кредитних організацій, і навіть системами розрахунків між клієнтами одного підрозділи кредитної організації (філії).

Платіжна система Банку Росії і близько приватні платіжні системи діють виходячи з Цивільного кодексу РФ,Федеральних законів «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» і «Про банки та надійної банківської діяльності», інших федеральних законів, в також нормативні акти Банку Росії. Так було в ДК РФ визначено умови договорів банківського внеску банківського рахунки (>гл.45), які включають таємницю банківського рахунки, черговість списання коштів з рахунку при недостатності коштів на рахунку задоволення всіх пред'явлених щодо нього вимог (ст. 855), терміни проведення операцій із рахунку, форми розрахунків (гол. 46) й учасників при проведенні платежу. Для проведення міжбанківських розрахунків Положенням №2П Банку Росії «Про безготівкових розрахунках Російській Федерації» від 3 жовтня 2002 року передбачено такі платіжні системи: платіжні системи Банку Росії, рахунки «>Лоро-Ностро»,межфилиальние розрахунки. Розкриємо сутність кожної з наведених систем.

Платіжна система Банку Росії регіональні компоненти, розташовані і функціонують у кожному з 79 територіальних установ Банку Росії.

У платіжної системі Банку Росії використовуються національні банківські ідентифікаційними кодами і єдині формати розрахункових документів. Платежі здійснюються як електронним способом, і з допомогою паперової технології.

>Пользователями системи електронних платежів Банку Росії є кредитні організації, філії та інші клієнти Банку Росії, мають кореспондентські рахунки (субрахунка), банківські рахунки установах Банку Росії, включених у складі учасників електронних платежів. Платежі з метою електронним способом можуть спрямовуватися клієнтами до Банку Росії з системам телекомунікації, на магнітних і паперових носіях.

Оплата розрахункових документів ввозяться встановленої законодавством черговості. У положенні №2-П зроблено уточнення у тому, що сплата розрахункових документів, які стосуються одній черзі, виробляється у календарної черговості надходження розрахункових документів.Картотека неоплачених розрахункових документів, що підлягають обліку в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії, залежно від встановленого у договорі між Банком же Росії та кредитної організацією (філією) способу обміну розрахунковими документами, ведеться на паперових носіях і (чи) як електронних баз даних.

Кредитна організація (філія) проти неї відкликати розрахункові документи клієнтів - і платіжні доручення з власним операціям, не оплачені через брак коштів у кореспондентському рахунку (>субсчете) і уміщені у картотеку неоплачених розрахункових документів мають у Банку Росії, до її оплати.

Платіжна система Банку Росії є дворівневої, що включає всередині - і міжрегіональний рівні, у яких рахунки клієнтів Банку Росії відчиняються й досліджують установах Банку Росії. У цьому підвнутрирегиональними платежами розуміються платежі між платником і одержувачем, розташованими біля одного регіону, під міжрегіональними платежами - платежі між платником і одержувачем, розташованими біля різних регіонах.

На 01.01.2009 учасниками платіжної системи Банку Росії були 632 установи Банку Росії, 1108 кредитних організацій корисною і 2395 філій кредитних організацій.

З іншого боку, на розрахунковому обслуговуванні перебували клієнти, які є кредитними організаціями, у кількості 20541. У порівняні з 01.01.2008 їх зменшилося на 30,0%. Зменшення кількості зазначених клієнтів відбувається внаслідок реалізації вимог статті 215.1 Бюджетного кодексу Російської Федерації й зумовлено передачею Федеральному казначейству касового обслуговування виконання федерального бюджету Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень.

У 2008 року кількість платежів, проведених через платіжну систему Банку Росії, збільшилося проти 2007 роком на 12,7% та й склав 940,1 млн. платежів, а обсяг платежів становило 15,8% - до 516,3 трлн. рублів. Загалом необмеженій кількості й обсязі платежів, проведених через платіжну систему Банку Росії у 2008 року, частка платежів кредитних організацій (філій) становила 83,7% за кількістю 84,9% за обсягом платежів, частка платежів клієнтів, які є кредитними організаціями, - 16,1 і 10,1%, частка власних платежів Банку Росії - 0,2 і 5,0% відповідно.

Через платіжну систему Банку Росії у 2008 року проведено 47,2% від загальної кількості і 71,7% від загального обсягу міжбанківських платежів до Російської Федерації.

Наведені вище показники свідчать про значимість платіжної системи Банку Росії задля забезпечення функціонування банківської системи країни й про потребу послуг надійно функціонуючої платіжної системи Банку Росії взаємопов'язані як системи міжбанківських перекладів коштів із найменшими фінансовими ризиками і високим якістю платіжних послуг.

Банком Росії виконуються заходи скорочення термінів скоєння розрахункових операцій. У 2008 року середні терміни скоєння розрахункових операцій із всім застосовуваним технологіям навнутрирегиональном рівні склали 0,62 дня, але в міжрегіональному рівні - 0,97 дня. Скорочення середніх термінів скоєння розрахункових операцій досягається, переважно, з допомогою розвитку електронних технологій та скорочення середніх термінів скоєння розрахункових операцій із застосуванням.

>Рис. 1. Структура платіжної системи РФ.

Платіжна система Банку Росії входять такі системи розрахунків, різняться територіальнимохвату, обсягу проведених платежів, правилами і регламенту функціонування, складу учасників, що використовуються розрахунковим документам, швидкості їх проведення і використовуваної технології:

1) система банківських електронних термінових платежів;

2) більш як 70 окремих систем внутрірегіональних електронних розрахунків;

3) система міжрегіональних електронних розрахунків;

4) системи розрахунків із застосуванням авізо (поштових і телеграфних), засновані на використанні паперових технологій та інші.

Сукупність систем розрахунків, які забезпечували проведення платежів клієнтів кожного з регіонів Російської Федерації, становить регіональну компоненту платіжної системи Банку Росії. У регіональних компонентах розрахунки здійснюються у відповідно до встановлених регламентами за часом (в одинадцяти вартових поясах).

Платежі в системах розрахунків Банку Росії проводяться без будь-яких спеціальних вимог

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація