Реферати українською » Банковское дело » Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку на прикладі ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКФ Банк")


Реферат Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку на прикладі ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" (ТОВ "ХКФ Банк")

Страница 1 из 10 | Следующая страница

 

Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку з прикладу ТОВ ">Хоум Кредит ендФинанс Банк" (ТОВ ">ХКФ Банк")


Зміст

Запровадження

Глава1.Теоритические аспекти забезпечення фінансової безпеки комерційних банків Росії

1.1 Сутність, місце й ролі фінансової складової у системі забезпечення економічній безпеці банківську діяльність

1.2 Систему керування безпекою у комерційних банках банках

1.3 Чинники забезпечення фінансової складової безпеки банківську діяльність

Глава2.Оценка фінансової безпеки комерційного банку ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

2.1 Коротка характеристика ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності Банку

2.3 Аналіз фінансової безпеки Банку

Глава 3. Оптимізація механізму фінансової безпеки ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

3.1 Загальні заходи вдосконалення механізму фінансової безпеки в Банку

3.2 Шляхи вдосконалення стійкості Банку та вдосконалення методик її оцінки

3.3 Підвищення якостіIT-сопровождения, як із основних антикризових завдань Банку

Укладання

Список використовуваної літератури

Додатка


Запровадження

Слабкість системи економічної і втрати фінансової безпеки, відсутність конструктивних методів захисту банківську діяльність визначає її нестійкість. Проте, науково обгрунтована концепцію й механізм забезпечення фінансової безпеки банківську діяльність ще сформувалися.

Серед проблем захисту банківську діяльність від загроз зовнішнього й внутрішнього характеру дедалі більше актуалізується необхідність забезпечення охорони фінансових ресурсів, захисту і розбазарювання майна комерційного банку, створення його фінансової безпеки. Для комерційних банків особливо значимими є такі умови ефективною і безпечної діяльності, як забезпечення повернення кредитів, підвищення прибутковості, підтримку ліквідності, зниження банківських ризиків.

Актуальність теми дипломної роботи визначається потребою розв'язання концептуальних питань забезпечення безпеки банківську діяльність. Це з тим, що банківська діяльність завжди пов'язані з ризиком, можливої витіканням конфіденційної комп'ютерної інформації, наявністю внутрішніх та зовнішніх загроз. Напружена криміногенна обстановка країни, появу у Росії активно діючих структур економічної розвідки, міжнародної організовану злочинність, повсюдне застосування жорстких методів на банківські структури визначають актуальність аналізованої у роботі проблеми на найближчу перспективу.

Рівень наукової розробки проблем підвищення економічній безпеці комерційного банку досить великий, проте фундаментальних праць з використанню конкретних інструментів, сприяють економічній безпеці банківської системи та її суб'єктів, доки досить.

Узагальнення сучасної спеціальної літератури показує, що присвячена переважно організаційним, технічною освітою і правових аспектів банківської безпеки; до того ж час специфічні проблеми стійкості й надійності банків (повернення кредитів, зниження банківських ризиків, запобігання легалізації тіньових доходів) є теоретичнонеразработанними. У умовах важливе значення має комплексний підхід до аналізу проблеми забезпечення фінансової безпеки банківську діяльність і їх у банківської практиці. Значущість і актуальність теми визначили вибір напрями дослідження, цілі й завдання роботи.

Мета справжнього дослідження полягає у вивченні механізму забезпечення фінансової безпеки комерційного банку з прикладу ТОВХоум Кредит ендФинанс Банк (ТОВХКФ Банк).

Поставлене мета дослідження зумовлює необхідність розв'язання наступних завдань:

1. Вивчити теоретичні аспекти забезпечення фінансової безпеки комерційних банків Росії

2. Оцінити фінансову безпеку комерційного банку ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

3. Оптимізувати механізм фінансової безпеки ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

Предметом дослідження є механізм забезпечення фінансової безпеки в комерційному банку.

Об'єктом дослідження є процеси забезпечення фінансової безпеки у власність ТОВ «>Хоум Кредит ендФинанс Банк»

>Теоретико-методологическую основу дослідження склали фундаментальні розробки у сфері теорії та практики фінансів, податків, які у працях вітчизняних і іноземних авторів, є представниками інституціонального напрями підвищення безпеки суб'єктів економічної діяльності.

При дослідженні аналізованих негараздів у ролі нормативно-правової бази на використовувалися Конституція РФ, Цивільний кодекс РФ, ФЗ «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії), ФЗ «Про банки та надійної банківської діяльності», законодавчі акти, інструктивні матеріали Банку Росії, і навіть які регламентують корпоративні документи російських комерційних банків, передусім Ощадбанку Росії.

>Информационно-емпирическая база дослідження представленаекономико-статистическими даними, котрі характеризують рівень економічних правопорушень банківській сфері. У процесі підготовки даної роботи широко використовувалися такі науково-методологічні джерела: вітчизняні й іноземні незалежні монографії за відповідною проблематики, періодичних видань, офіційні статистичні і інформаційні дані, представлені Комітетом з державної статистиці, Укази президента Росії, постанови і розпорядження Уряди, Web сайти Інтернет.


Глава1.Теоритические аспекти забезпечення фінансової безпеки комерційних банків Росії

 

1.1 Сутність, місце й ролі фінансової складової у системі забезпечення економічній безпеці банківську діяльність

Економічна безпеку банківську діяльність – цей стан ефективнішого використання ресурсів задля унеможливлення загроз і забезпечення стабільного функціонування комерційних банків.

Головна мета забезпечення економічній безпеці банку є досягнення максимальної стабільності функціонування, і навіть створення основи зовнішньої і перспектив зростання незалежно від об'єктивних і суб'єктивних загрозливих чинників. У справжніх умовах непередбачуваною фінансової кон'юнктури це особливо на часі.

Досягнення найвищого рівня економічній безпеці банк має проводити роботу з забезпечення стабільності та ефективності функціонування основних її складових, до яких належать: фінансова складова, інформаційна складова, техніко-технологічна складова, кадрова складова, правова складова.

Фінансова складова є найважливішою, оскільки фінансова стабільність свідчить про забезпеченості банку власними фінансових ресурсів, рівні їх використання, напрямі розміщення.

Найважливішою і занадто складною є проблему забезпечення фінансової складової безпеки комерційного банку,т.к. в усталеному, ефективно що працює банку є чималі кошти вирішення завдань захисту інформації, охороні співробітників банку, залученню в усі структури висококваліфікованих фахівців.

З іншого боку, фінансова складова - це результуюча від інших складових, її високий рівень визначається успішністю дій зі іншим що становить.

Сутність фінансової складової безпеки банківську діяльність полягає у забезпеченні організаційно-управлінських, режимних, технічних і профілактичних заходів, які гарантують якісну захист правий і інтересів комерційного банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення повернення кредитів, схоронність фінансових і тих матеріальних цінностей.

Під процесом забезпечення фінансової складової економічній безпеці комерційних банків слід розуміти сукупність заходів, вкладених у запобігання шкоди від негативних впливів з їхньої економічної безпеки щодо різних аспектів фінансово-економічної діяльності. Саме запобігання шкоди, як явно загрозливого економічній безпеці підприємства, а й потенційно можливого, становить мета роботи фінансових менеджерів з підтримки стійкості бізнесу.

Негативні впливу, загрозливі фінансової складової економічній безпеці кредитної організації, може мати суб'єктивний і об'єктивного характеру. До негативним впливам суб'єктивного типу ставляться внутрішні і його зовнішні впливу, основу яких вмостилися усвідомлені дії (котрий іноді бездіяльність) покупців, безліч інших суб'єктів ринку послуг і товарів комерційного банки з метою заподіяння шкоди цієї організації, і навіть неякісна робота її працівників чи партнерів з бізнесу. На відміну від впливів суб'єктивного характеру, негативні впливу об'єктивного плану є породженням обставин непереборної сили або подібних із нею зі своєї суті Доповнень і джерелам виникнення обставин політичного й макроекономічної характеру, тобто. обставин, які пов'язані прямо пов'язана з діяльністю цієї організації чи його співробітників.

У підрозділі негативних впливів суб'єктивного типу на внутрішні і його зовнішні відбивається характер взаємовідносин винуватців заподіяного з постраждалої організацією. Приміром, внутрішні негативні впливу виникають помилковими, котрий іноді несумлінними діями або бездіяльністю її працівників у важливій сфері, як фінансове планування і управління активами.

Причиною чималого шкоди може бути неефективне управління обіговими коштами і структурою капіталу, недостатній контролю над співвідношенням основних та оборотних засобів, позикових засобів і власного капіталу.

Серйозною загрозою фінансової безпеки представляють теж вади на організації контролю над структурою вкладень, співвідношенням частин фінансового портфеля по ризикованості і середньовиваженої дохідності. У кінцевому підсумку такі помилки, якщо вони відбуваються систематично чи супроводжуються значними наслідками, зазвичай, призводять до втрати організацією самостійності чи спричиняються до її банкрутства.

До зовнішніх негативним впливам суб'єктивного типу із питань фінансової складової економічній безпеці ставляться методи лікування й прийомів конкурентної боротьби, застосовувані конкуруючими комерційними організаціями, із метою забезпечення собі додаткових переваг над ринком. До поширеним видам негативних впливів із боку конкурентів належить цінова конкуренція, підвищення якості та поліпшення споживчих властивостей банківських продуктів, активна рекламна підтримка й сервісні програми, зниження, і навіть такі специфічні і всім доступні види впливів, як промисловий шпигунство (поки що рідко зустрічається у Росії) і, навпаки, поширена практика інтересів органів влади й управління.

Негативні впливу об'єктивного типу, породженіфорсмажорними обставинами (стихійними лихами, війнами, масовими заворушеннями тощо.) або іншими близькими до них обставинами об'єктивного типу (міжнародними угодами івнутригосударственними законодавчими актами, блокадами, ембарго, страйками, несприятливої кон'юнктурою цін, курсів обміну валют тощо.), виникають щодо рідко й бувають зазвичай важко передбачити, але попри це їхнє потрібна враховувати своєї діяльності всім підприємцям. Серед заходів, що застосовуються відвернення чи мінімізації шкоди від негативних впливів об'єктивного типу, можна назвати докладну опрацювання форсмажорних застережень в договорах з контрагентами, розробку сценаріїв реагування всіх структурних підрозділів організації на наступ форсмажорних обставин й створення необхідних ресурсних резервів.

Оцінка за поточний рівень забезпечення фінансової складової економічній безпеці здійснюється за кільком основним напрямам. Передусім, вивчається фінансова звітність. За підсумками звітних даних аналізується структура і динаміка капіталу організації, рівень її автономії і втрати фінансової незалежності він позикових коштів, ситуація з ліквідністю обігових коштів та платоспроможністю в цей час і перспективу.Соответствующему аналізу піддається використання основних та оборотних засобів, структура, груповий й віковий склад виробничих фондів та інші аналогічні показники. Особливий наголос робиться на структурі оборотних засобів, рівні ліквідності запасів та дебіторської заборгованості, і навіть на показниках оборотності обігових коштів і тривалості одного їх обороту.

Фінансова звітність є й важливим джерелом даних, необхідні аналізу структури витрат Банку та його динаміки. Аналізуючи структуру витрат, можна визначити тип стратегії банку і її орієнтації на високотехнологічні, інтенсивні шляхів розвитку, виявити приховані резерви економії ресурсів.

Завершуючи вивчення фінансової звітності, необхідно старанно проаналізувати її прибутковість і рентабельність. Показники прибутковості і рентабельності характеризують ефективності роботи організації, використання капіталу та інших ресурсів, обгрунтованість структури витрат: дозволяють порівнювати її коїться з іншими кредитними організаціями.

Наступне напрям оцінки за поточний рівень забезпечення фінансової складової економічній безпеці пов'язані з вивченням конкурентного становища Банку на відповідному ринку й аналізом властивих їй конкурентних переваг. Зібрана інформація є підставою для класифікації конкуруючих суб'єктів залежно від властивих їм конкурентних переваг. Додатковими критеріями до такої класифікації можуть бути фінансові показники своєї діяльності: прибутковість і рентабельність, розмір виплачених дивідендів і величину прибутку, що припадає однією акцію, динаміка курсової вартості акцій та інших цінних паперів іт.д.[1]

Принципове значення для економічній безпеці кожного банку має визначення довгострокових розвитку бізнесу, коли він бере участь, і чітке уявлення про його ролі та місця у бізнесі. Починається в перспективному плануванні з прогнозування споживчих запитів і переваг, що стосуються банківських продуктів та надаваних послуг. У цьому обов'язково враховується можливість появи над ринком нових аналогічних продуктів, від вже як споживчими властивостями, і, можливо, умови надання. Потім проводиться оцінка загального обсягу й динаміки платоспроможного попиту продукти.Анализируются основні тенденції в стратегіях потенційних конкурентів. І врешті-решт конкретизується місце даної кредитної організації над ринком банківських послуг CSFB.

Система заходів дозволяє забезпечувати стійку економічної безпеки банківську діяльність. Основу цих заходів становить планування та прогнозування. Прогнозні оцінки відбито у стратегічному плані підприємства, що містить якісних параметрів використання всіх ресурсів. Задля реалізації стратегії забезпечення банківської безпеки визначаються основні тактичні кроки. Найбільш оптимальної представляється розробка кількох альтернативних сценаріїв розвитку в комерційному банку, і розрахунку показників забезпечення економічній безпеці банківську діяльність з кожного з них. Після вибору оптимального варіанта за результатами розрахунків здійснюється складання поточних банківських планів.

 

1.2 Систему керування безпекою у комерційних банках банках

Забезпечення власної воєнної безпеки одна із постійно діючих напрямів діяльності будь-який кредитно-фінансовій організації. Відповідно управління безпекою виступає як один із необхідних елементіввнутрибанковского менеджменту. Воно окреслюється формалізований (тобто. закріплений у нормативні документи) процес, направлений замінити рішення встановленого переліку управлінських завдань із відповідному напрямку діяльності.

Задля більшої необхідної ефективності управління безпекою має здійснюватися у рамках цілісної системи управління, структура якої ілюструється наступній схемою:


Малюнок 1. – Структура цілісної системи управління безпеку комерційного банку.

Стратегія забезпечення безпеки – сукупність довгострокових цілей і управлінських підходів, реалізація яких забезпечує захист кредитно-фінансовій організації від потенційних загроз розголошення комерційних і банківської таємниці, і навіть нанесення їй будь-яких за інші форми шкоди майнового і немайнової характеру.

У своїй основі стратегія забезпечення безпеки банку може мати жодну з трьох розглянутих нижче концепцій.

Варіант 1. Концепція попереднього протидії.

Ця концепція є логічним наслідком обраної банком стратегії розвитку і що з неї агресивної конку рентної стратегії. Вона припускає можливість використання службою безпеки найактивніших методів профілактики та протидії можливим загрозам. Основним критерієм вибору служить максимальна ефективність тієї чи іншої методу, у своїй питання етичності його застосування відходять другого план. При реалізації аналізованої концепції допускаються, зокрема, банківський шпигунство, який завжди легітимні методи контролю за лояльністю власного персоналові та т.п.

Переваги концепції:

можливість розв'язання які в банку проблем, що стосуються забезпечення власної воєнної безпеки, практично й без участі держави;

забезпечення пріоритету методів профілактичного протидії потенційним загрозам;

можливість забезпечення ефективної підтримки інших напряміввнутрибанковского менеджменту, насамперед, маркетингу та управління персоналом.

Недоліки концепції:

висока ймовірність адекватної відповіді із боку жертв такої політики конкурентів;

неминучі суперечність із чинним законодавством, отже, потенційні проблеми з її правоохоронними, судовими і наглядовими органами;

необхідність вищого рівня ресурсної підтримки – фінансової, кадрової, матеріально-технічної.

Рекомендації щодо застосування: значних банків, орієнтованих обслуговування високорентабельних підприємств (галузей) чи що працюють у умовах жорсткого пресингу із боку конкурентів або кримінальних структур.

Варіант 2: Концепція пасивного захисту.

Ця концепція є логічним наслідком раніше обраної банком стратегії

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація