Реферати українською » Банковское дело » Маркетингове дослідження банківських вкладів


Реферат Маркетингове дослідження банківських вкладів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ПОДІЛ 1.ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯБАНКОВСКИХВКЛАДОВ

1.1 Банківський маркетинг. Поняття і сутність

1.2 Роль маркетингових досліджень, у діяльності банку

ПОДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ІОПРЕДЕЛЕНИЕДОЛИ РИНКУВКЛАДОВБайкальского банку Ощадбанку Росії

2.2 ХарактеристикаБайкальского банку Ощадбанку Росії, і запропонованих ним банківських вкладів

2.2 Дослідження й визначення частка ринку вкладівБайкальского банку Ощадбанку Росії

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У процесі своєї діяльності банки створюють нових вимог і реструктуризувати зобов'язання, стаючи товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, банк створює нове зобов'язання – депозит, а видаючи позичку – нову вимогу до позичальнику. Ці операції основні, але поза ними банк здійснює операції з випуску, купівлі і продаж первинних і вторинних цінних паперів, операції з іноземною валютою, трастові операції, і інші [4].

Конкуренція на фінансовому ринку зросла настільки, що з здобуття права вижити, банки маємо навчитися продавати повний набірбанкрвских продуктів. Мета у тому, щоб зробити свого роду банківський універмаг з обслуговуванням клієнта з однієї прилавка.

Що ж до маркетингу, та найбільш важливим для банку є розробка нових продуктів із хорошим дизайном й дорогими зручними доставкою споживачеві. Використання маркетингової стратегії і техніки продажів стає невід'ємною частиною організаційної структури банку. Банки у тому ключі охоче використовують одне із найбільш популярних маркетингових інструментів – маркетингові дослідження.

Мета цієї курсової роботи – вивчити теоретичний практичним матеріалу дослідження банківських вкладів.

Завдання:

- розглянути поняття банківського маркетингу;

- вивчити роль маркетингу для діяльності банків;

- розглянути даний вид маркетингової діяльності з прикладу конкретного банку;

- зробити основні висновків та пропозицій.


ПОДІЛ 1.ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯБАНКОВСКИХВКЛАДОВ

1.1 Банківський маркетинг. Поняття і сутність

Основними елементами системи банківського маркетингу є: дослідження ринку, розробка та реалізація цій основі ринкової (конкурентної) стратегії. Маркетинг (від англійськогоmarket — ринок) — комплексна система організації виробництва та збуту товарів, орієнтована задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку з урахуванням вивчення і прогнозування ринку [5].

Застосування банком маркетингу характеризується наявністю у його діяльності наступних чорт, є сутнісними ознаками маркетингу:

• орієнтація банку під потребу клієнтів (маркетингова філософія);

• застосування цілої сукупності інструментів ринкової політики (>маркетинг-микс);

• планомірна координація всіх видів діяльність у сфері збуту (маркетингове управління).

Коли дивитися на маркетинг тільки з погляду інструментарію ринкової політики, його банки застосовували віддавна. Вони здійснювали розробку товару (наприклад, визначали величина кредиту, термін кредитування, умови видачі погашення), встановлювали ціну (відсоткову ставку, комісійне винагороду), формували система збуту (наприклад, через власну філійну мережу чи через банки-партнери) і, нарешті, забезпечували реалізацію (переважно у вигляді персональної продажу).

Сьогодні поняття маркетингу банківській сфері включає виявлення існують і потенційних ринків надання послуг; вибір сфер найвигідного пропозиції банківських послуг CSFB й визначення потреб клієнтів у тих сферах; встановлення коротко- і частка довгострокових цілей у розвиток існують і створення нових видів послуг; пропозиції послуг в такий спосіб, щоб привернути увагу клієнтів до отриманню, за дотримання умови постійного контролем із боку банку за якісним виконанням та придбанням прибуток від реалізації [9].

Нині кредитні установи країни з розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних юридичних осіб, надаючи їм близько 270 видів різних послуг.

Особливості банківських послуг CSFB, з погляду, полягають у наступному:

• вони у основі абстрактні, немає матеріальної субстанції;

• надання банківських послуг CSFB пов'язані з використанням грошей до різні форми і якостях (кошти підприємств, комерційних банків, центрального банку формі готівки, бухгалтерських записів іплатежно-расчетних документів);

• абстрактні банківські послуги набувають конкретний характер з урахуванням договірних відносин;

• купівля-продаж більшості банківських послуг CSFB характерна протяжністю у часі. Зазвичай, угода >не обмежується однократним актом. Банківський клієнт під час здійснення вкладу, отримання кредиту,абонировании сейфа входить у більш-менш тривалу зв'язку з банком.

У ринковій економіці комерційний банк існує остільки, бо є попит з його товар (послуги). Залежно попиту банк виробляє конкретну маркетингову політику й дотримується їх у процесі своєї діяльності. Головне направлення у стратегію розвитку банки приділяють нині розробці нових банківських продуктів (чи його модернізації), гак як розцінюють їх як найважливіше засіб забезпечення стабільності свого функціонування, економічного розвитку і конкурентоспроможності. Без цього ринку просто неможливо.

Проведення маркетингових досліджень стало реальної потребою й остаточно увійшло практику господарську діяльність банків. Глибина і спрямованість досліджень залежать значною мірою від характеру діяльності банку, випущеної їм продукції (для юридичних чи фізичних осіб), ступеня диверсифікації продукції, величин капіталу та підвищення рівня доходів банку. З іншого боку, масштаб проведених досліджень визначається також цілями і стратегією банку, саме: рішеннями щодо змін своєї діяльності, виходу ринок з новими продуктами, змінами у асортиментної діяльності тощо.

Такий підхід проведення більш поглиблених маркетингових досліджень, вкладених у визначення як кінцевої мети перспективних ринків, а частіше, сегментів ринків, де банк міг би одержати частку ринку нафтопродуктів та утримувати позиції з протягом періоду, що визначається життєвим циклом товару. Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка зменшення потенційні можливості банку і ускладнення його позицій на конкретному ринку сегменті. Цей результат у процесі подальшої маркетингової діяльності розробки програми маркетингу зіставляється із виробничими, фінансовими, трудовими та інші ресурсами і оцінюється ефективність діяльності банку на конкретному ринку.

Найважливішими інструментами маркетингового дослідження є:

- аналіз ринку;

- спостереження ринком;

- прогнозування ринку.

Аналіз ринку є з'ясування ринкової ситуації та можливість збуту на момент. Його основні завдання — визначити конкурентну позицію банку над ринком і започаткувати сегментацію останнього. Конкурентна позиція — це положення, де він чи іншого банк займає на ринки збуту відповідно до результатами своєї діяльності, соціальній та відповідності зі своїми достоїнствами й недолікамипосравнению коїться з іншими кредитними інститутами.

Найчастіше найважливішої характеристикою конкурентної позиції є частка банку у тому чи іншому ринку збуту або його відносна частка цьому ринку (тобто. питому вагу на частини ринку, займаній даним банком і двома-трьома найсильнішими конкурентами). Цього проте замало характеристики конкурентної позиції. Важливо також знати, наскільки дана позиція стійка. Можливий потенціал реально визначити з допомогою аналізу конкурентоспроможності банку, її спроможність забезпечувати пропозицію проти конкурентами, його конкурентних переваг. Тільки володіння конкурентними перевагами дозволяє завоювати міцні позиції над ринком. Для всебічної оцінки конкурентоспроможності слід усе її показники систематизувати як таблиці і порівняти з аналогічними показниками у конкурентів.

1.2 Роль маркетингових досліджень, у діяльності банку

Маркетингові комунікації завжди живуть і "працюють" як постійний непереривчастий діалог обох сторін ринкових відносин. Проте часто цього діалогу ведеться стихійно і хаотично. Маркетинговими комунікаціями які завжди управляють.

Маркетингові дослідження як ефективний інструмент свідомого управління маркетинговими комунікаціями із боку продавця. У статті ми постараємося це показати на конкретному практичному прикладі. Дослідження допомагають продавцю організовувати і контролювати комунікації з покупцем. Особливо це актуально тим галузей бізнесу, де компанія, її маркетинговий відділ, не можемо прямого спілкування з усіма клієнтами. Це компанії, що виробляють масові товари чи надають масові послуги.

Дослідження вибудовують зворотний зв'язку з клієнтами, роблять акценти за тими моментах, важливі для компанії. Без досліджень навіть за активній роботі з покупцями неминуче щось втрачається. Нерідко це, без якої важко побудувати осмислену маркетингову стратегію. У нижчеподаній таблиці 1.1 представлені різні типи маркетингових досліджень із зазначенням завдань, що вони вирішують керувати маркетинговими комунікаціями.

Таблиця 1.1 Типи маркетингових досліджень

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ
Аналіз ринку з урахуванням існуючої інформації (статистики, звітів за галуззю тощо.)

· визначення цільової аудиторії, її обсягу, соціально-демографічних характеристик, її платоспроможності

· особливості поведінки конкурентів у будівництві маркетингових комунікацій з споживачами

Опитування експертів Вирішує такі завдання, як і аналіз ринку. Зазвичай доповнює картину, оскільки часто важко знайти вичерпну інформацію про ринок.
Якісні дослідження з споживачами (>Маркетенговие дослідження, глибинні інтерв'ю)

· розуміння відносини споживачів доуслуге/товару

· розуміння мови, понять, що використовуються споживачами

· визначення ключових мотивацій припокупке/непокупке і використання/невикористаннятовара/услуги

· тестуваннятоваров/продуктов/услуг як існуючих, і нових

· тестування різних комунікативних коштів (слоган, реклама, етикетка тощо.)

Опитування споживачів

· визначення частки цільової аудиторії серед населення

· визначення та уточнення характеристик цільової аудиторії

· відстеження впливу різних гілок маркетингових акцій на цільову аудиторію

· кількісну оцінку комунікативних коштів цільової аудиторією


Ці типи досліджень покривають основні завдання керувати маркетинговими комунікаціями. Решта, або різновиду методу, або не стосується власне маркетинговим дослідженням (наприклад, суто психологічні методи тестування).

>Маркетенговие дослідження (чифокус-групповие дискусії) допомагають вирішувати такі:

- розуміння відносини споживачів доуслуге/товару

- розуміння мови, понять, що використовуються споживачами

- визначення ключових мотивацій припокупке/непокупке і використання/невикористаннятовара/услуги

- тестуваннятоваров/продуктов/услуг як існуючих, і нових

- визначення сформованого іміджу, і причин його існування

- тестування різних комунікативних коштів (слоган, реклама, етикетка тощо.)

- і навіть інші проблеми.

Перші маркетингові дослідження банківської сфери у Росії, проводилося наприкінці 1998 - початку 1999 року. Час, коли ще були згадки російському кризу. Практика приватних вкладів у банки була слабкій економіці та нечисленної. В багатьох людей запрошення вкладати гроші у банк викликали негативні асоціації із сумним досвідом фінансових пірамід.

Ось як і виглядало у висловлюваннях учасників фокус-груп (січень 99):

- Недовіра, втрата заощаджень під час перебудови: "Держава нас як слід надуло одного разу, але це отже може бути вдруге."

- Нестабільність банків: "Мене лякає непередбачуваність наших банків."

- Мало інформації про банки: "Ми мало про неї знаємо, про банки."

- Недоступність банків для звичайних людей: "Еліта вкладає гроші у банк."

Нарівні з позитивними асоціаціями по місцевих банках ("незалежні, чемні і уважні, молоді вчені, які прагнуть добре і оперативно працювати у розвиток держави, зв'язків із зарубіжними країнами й поліпшення життєвий рівень"), існували й негативні ("ненадійність, некомпетентність, нажива, ризик, слабкий сервіс і слабка звітність, невідповідність світових стандартів і незабезпеченість статутного капіталу.")

Проте, уже 2000 року, коли провідні банки розвинули систему послуг приватних осіб, з'явилося більше "звичайних" людей, стали клієнтами банків, висловлювання учасників фокус-груп показали підвищення довіри банків, позитивне зміна середовища для маркетингових комунікацій. Ці висловлювання відзначали такі зміни, як

>o стабілізація економіки нашої країни,

>o реальне отримання дивідендів в російських банках,

>o банки довели здатність ефективно працювати у за існуючих умов,

>o в російських банках видно професіоналізм,

>o побільшало банківської реклами й інформації.

Для банку імідж дуже важливий. Зрозуміло, що з найважливіших завдань дослідження було вивчення іміджу банку та її основних конкурентів. Так само важливо було зрозуміти, чому склався саме такий імідж. Що сказати, показати, повідомити клієнтам, зробити, щоб сформувати бажаний імідж.

Перші Маркетингові засвідчили, деякі російські банки поступаються свої конкурентам відповідає іміджу країни. Так, Народний Банк характеризувався учасниками як "рідний, близький, доступним всіх, надійний". Причинами цього було:

1. звичка робити комунальні платежі і реально отримувати пенсії у колишньому Ощадбанку,

2. широка мережу для країні, кожен знаходила філія НБ неподалік будинку

3. банк державний, отже є якісь гарантії.

Дослідження допомогли визначити, за якими ознаками люди судять над надійністю банку. І банки почали працювати у бік формування образу надійного банку.

Вже влітку 2000 року Маркетингові засвідчили, що досягнуто суттєві результати: (висловлювання учасників груп про деякі російських банках):

A. "Загалом, це досить солідний банк"

B. "По-людськи ставляться, немає черг"

З. ">Рекламируется добре, багато точок, чемні, ввічливі"

D. "Одне з перших банків, який організувався з комерційних і досі пір тримається на плаву"

Опитування підтвердили результат кількісно: число людей, вважали БТА надійним банком, істотно зросла.

Маркетингові дослідження - незамінне засіб визначення мови цільової аудиторії та інформаційного середовища. Без знайти спільну мову з клієнтами годі й думати про ефективні комунікаціях.

Важливо також, щоб цьому мові казала, кого клієнту приємно слухати, кому він довіряє. А цьому і треба ретельно й прискіпливо довідатися в самих клієнтів на фокус-групах.

Приміром, на фокус-групах з'ясувалося, що з вирішальних умов вибору банку вкладу є рекомендація знайомих людей ("Мені мій сусід порадив укласти гроші у цей банк, оскільки вона сама вже цього давно займається і добре заробляє. Вона сама говорив, що живе лише з відсотки.")

>Виявляется як мотив для вкладу ("живе лише з відсотки"), а й засіб повідомлення, яке користується довірою - сусід, який "сам вже цього давно займається", досвідчена людина.

І от з'являється реклама БТА, де герой ">мультяшного" ролика бачить свого сусіда з надувною човном для риболовлі, що він купив відсотки від короткострокового депозиту.

Цей ролик серійний. Герой бачить свого сусіда,обзаводящегося корисними речами сезон за сезоном. Так Маркетингові дослідження працюють управління комунікаціями.

Щоб співаку визначити мову споживачів, клієнтів ефективно пропонувати учасникам самим стати в позицію керівника банку, сценариста ролика тощо. Люди видають дуже багато такого, що не сказано б, відповідаючи на прямі питання.

І треба не забувати, що учасники - не професіонали у цій сфері. Тому для використання їх ідей треба підходити дуже акуратно, із відповідною "обробкою". Проте задля визначення мотивів й мови це добре підходить.

Отже, Маркетингові дослідження можуть використовуватися як ефективний інструмент керувати маркетинговими комунікаціями.

Вони допомагають краще знайти й зрозуміти об'єкт комунікацій - цільову групу. Зрозуміти їхню мову, звички й причинииспользования/неиспользования послуг, їхнє ставлення до досліджуваної проблемі.

Маркетингові дослідження допомагають визначити зміст комунікацій. Наприклад, учасники груп для БТА хотіли б отримати таку інформацію, як:

a. джерела залучення капіталу,

b. розмірУставного фонду,

з. плановані та постійно діючі об'єкти інвестування,

>d. тощо.

Це

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: МДМ-Банк
  1. Огляд: >МДМ-Банк Заснований у 1993 р.; сьогодні >МДМ-Банк – це з найбільших приватних фінансових
 • Реферат на тему: Медичне страхування
  Етапи історичного поступу добровільного соціального страхування. Законодавча базу й особливості
 • Реферат на тему: Медичне страхування
  Поняття соціального і соціального страхування. Сутність соціального страхування. Медичне
 • Реферат на тему: Медичне страхування в Російській Федерації
  >ОглавлениеЗапровадження   Глава 1. Медичне страхування РФ 1.1. Система соціального
 • Реферат на тему: Медичне страхування та страховий ризик
  Медичне страхування Медичне страхування – це сукупність видів страхування, які передбачають

Навігація