Реферати українською » Банковское дело » Кредитування юридичних


Реферат Кредитування юридичних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

РЕФЕРАТ

Фундаментальна обізнаність із., табл., рис., ист., прил.

БАНКІВСЬКА КРЕДИТ, КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ВІДСОТКОВА СТАВКА, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, ЗАПОРУКА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Об'єктом даної дипломної роботи є підставою ЗАТ Банк «Первомайський» ДО «Белореченский», що у місті Белореченске. Предмет дослідження - процес кредитування юридичних.

Мета дипломної роботи - провести оцінку процесу кредитування юридичних осіб у ЗАТ Банк «Первомайський» ДО «Белореченский» розробити і рекомендації, створені задля його вдосконалення.

Діяльність використані монографічний, економіко-статистичний, логико-конструктивный, расчетно-коэффициентный методи дослідження.

У результаті оцінки кредитного процесу юридичних ЗАТ Банк «Первомайський» ДО «Белореченский» виявлено такі: висока відсоткову ставку за кредитами, відсутність довгострокового кредитування термін більше трьох років та тривалого оформлення заявки на кредит.

З проведеного дослідження розроблено рекомендації для вдосконалення процесу кредитування юридичних.


СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Необхідність і сутність кредиту

1.2 Види кредитування юридичних

1.3 Кредитна політика банку

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

БанкА «Первомайський» (ЗАТ)

2.1 Организационно-правовая характеристика банку

2.2 Оцінка економічних показників діяльності банку

3 КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ У Банку

«Первомайський» (ЗАТ)

 3.1 Особливості організації кредитування юридичних осіб у Банку «Первомайський» (ЗАТ)

3.2 Оцінка кредитних продуктів наданих юридичних осіб

3.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника

 3.4 Рекомендації для вдосконалення процесу кредитування юридичних

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Додаток А Бухгалтерський баланс, 2005 р.

Додаток Б Звіт прибутки і збитках, 2005 р.

Додаток У Бухгалтерський баланс, 2006 р.

Додаток Р Звіт прибутки і збитках, 2006 р.

Додаток Д Бухгалтерський баланс, 2007 р.

Додаток Ж Звіт прибутки і збитках, 2007 р.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Кредитна система Російській Федерації складається з кількох рівнів, де комерційних банків є основним ланкою банківської системи. Однією з функцій комерційного банку є видача кредитів, як із активних операцій дає найбільший дохід. Кредит, будучи важливим інструментом платежу, застосовується задоволення різноманітних потреб позичальника, і розподілу і споживання валовий продукт. Це позичка в грошової форми, надана кредитором позичальнику за умов повернення, платності користування ссудой. Різноманітні види кредитів грамотно управлятимуть, тобто зводити до мінімуму можливі негативні наслідки кредитних операцій.

Об'єктом даної дипломної роботи є підставою ЗАТ Банк «Первомайський» ДО «Белореченский», що у місті Белореченске. Предмет дослідження -

Досягнення цього було поставлені такі:

- розкрити теоретичні основи

- дати організаційно-правову характеристику Банку «Первомайський» (ЗАТ);

- провести оцінку банку;

- розглянути в Банку «Первомайський» (ЗАТ);

- провести оцінку кредитних продуктів, наданих юридичних осіб;

- розробити рекомендації.

Діяльність використані монографічний, економіко-статистичний, логико-конструктивный, расчетно-коэффициентный методи дослідження.

У процесі роботи було використані періодичних видань і навчальні посібники таких авторів, як Белоглазова Р. М., Жаровская Є. П., Лаврушин Про. І. та інші. Діяльність використовувалися також фінансова і бухгалтерська звітність Банку «Первомайський» (ЗАТ) за 2005 - 2007 рр.


1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Необхідність і сутність кредиту

У практичній економічної діяльності кредит є передачу у тимчасове користування тих матеріальних цінностей в грошової чи товарної формі. У цьому кредитні відносини проявляються у вигляді конкретних кредитних угод, форми й умови яких дотримуються значним різноманіттям. Сутність ж кредиту завжди стійка і незмінна незалежно від специфіки його прояви, завжди зберігає риси, властиві економічним відносинам, лежачим основу кредиту.

Позичальник - суб'єкт кредитного відносини, який одержує позичку і зобов'язаний її повернути у призначений термін. Заемщиками може бути юридичні і особи, які відчувають тимчасовий недолік власні кошти - державні підприємства, акціонерні товариства, приватних фірм, банки, держава, громадяни тощо. Разом про те, самого бажання отримати позичку замало участі у кредитному відношенні як позичальника. Ссудополучатель має надати економічні та юридичні гарантії повернення ссуженных коштів за закінченні терміну кредиту.

Крім кредиторів і позичальників, елементом структури кредитних відносин є об'єкт передачі - те, що передається від кредитора до позичальнику І що робить свій зворотний шлях від позичальника до кредитору. Об'єктом передачі виступає ссуженная вартість, як особлива частина вартості. Насамперед, вона становить собою своєрідну нереалізовану вартість. Вивільнена вартість, осідаюча одного з суб'єктів кредитних відносин, характеризує уповільнення її руху, неможливість в момент розпочати новий господарський цикл. Завдяки кредиту вартість, тимчасово зупинена у своїй русі, продовжує шлях, переходячи до нового власника, яка має окреслилася потреба у її використанні потреби виробництва та звернення. Кредит, зазвичай, передбачає освіту тих доходів, що їх отримані позичальником у його господарстві. Практично позичальник звертається до кредитору з жаданням позичку як оскільки у цей час він не бачить вільних коштів, а й оскільки зацікавлений отриманні доходів, зокрема доходів, які можна було б послуговуватись для майбутніх платежів [9].

Сутність кредиту виступає у його трьох функціях:

1) розподілу на поворотній основі коштів (розподільча функція);

2) створення кредитних коштів обігу євро і заміщення готівки (емісійна функція);

3) здійснення контролю над ефективністю діяльності економічних суб'єктів (контрольна функція).

Будь-який кредитор - чи це банк, підприємець чи приватна особа - своєрідно через позичку контролює стан позичальника, прагнучи запобігти невчасне повернення боргу. Усі кредитне справа побудовано з допомогою юридичної погляду на цивільному законодавстві країни, де поруч із актами купівлі-продажу, оренди, найму, перевезення тощо. чітко охарактеризовані грошові зобов'язання, розрахунки, кредитування, комісійні операції, і інші акти, повсякденно які скоювалися з допомогою грошових операцій. Хоча функція кредиту - категорія об'єктивна, існуюча незалежно від волі й бажання людей, кредитна система може створити умови, дозволяють повніше використовувати кредит задля досягнення поставленої мети [21].

Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу позичковий і своє відносини між кредиторами і позичальниками. За сприяння вільні грошові капітали й доходи підприємств, особистого сектори й держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який передається за плату у тимчасове користування. Капітал фізично, як коштів виробництва, неспроможна переливатися лише з галузей у інші. Цей процес відбувається здійснюється зазвичай, у формі руху грошового капіталу. Тому кредит трапилося в ринковій економіці необхідний передусім еластичний механізм переходу капіталу лише з галузей у інші і урівнювання норми прибутку.

Кошти позичкового фонду йдуть на капітальних вкладень - відтворення основних фондів у разі, коли галузі підприємству потрібно здійснити витрати до фактичного накопичення ресурсів (амортизації, прибутку). Зі збільшенням економіки та розвитком господарства зростає й розмір ресурсів. Отже, у складі ресурсів на кредитування (позичкового фонду) входять грошові резерви підприємств і закупівельних організацій, высвобождающиеся у процесі кругообігу капіталу, грошові резерви, промовці вигляді спеціальних фондів, і навіть фонд амортизаційних відрахувань, використовувані для капіталовкладень, державний грошовий резерв, що з сум поточних грошових ресурсів бюджету, фонд коштів, спеціально що виділяється у розвиток кредитних відносин (наприклад, для довгострокового кредитування капіталовкладень), грошові накопичення населення, аккумулируемые банками, емісія грошових знаків, здійснювана відповідно до потребами зростання обігу готівки грошей. Кредит є способом міжгалузевого і міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Кредитні відносини обумовлені безперервним кругообігом засобів у господарство і дозволяють ефективно використовувати всі фонди коштів потреб виробництва, торгівлі, і споживання.

Кредит дозволяє протиріччя між необхідністю вільного переходу капіталу лише з галузей виробництва, у інші і закріпленням виробничого капіталу певної натуральному вигляді. Він дає змогу також долати обмеженість індивідуального капіталу. У той самий час кредит необхідний підтримки безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо у умовах становлення ринкових відносин. Ссудный капітал перерозподіляється між галузями, націлюючись з урахуванням ринкових орієнтирів у ті сфери, що забезпечують отримання вищої прибутку чи яким віддається перевагу відповідно до загальнонаціональними програмами розвитку Росії [34].

Кредит здатний активний вплив на об'єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей. Вызывая до життя різноманітні форми кредитних грошей, він забезпечує створення бази щодо прискорений розвиток безготівкових розрахунків, впровадження нових засобів. Усе це сприяє економії витрат обігу євро і підвищення ефективності громадського відтворення загалом. Завдяки кредиту відбувається швидший процес капіталізації прибутку, отже, концентрації виробництва.

З огляду на це банкам і позичальникам рекомендується використовувати різні види позичок. Вибір їх - справа як технічне. Обираючи конкретний вид кредиту, позичальники враховують економічну доцільність, з'ясовують, дозволяє ця форма кредитування найповніше використовувати позичку підвищення дохідності та розвитку своєї діяльності.

1.2 Види кредитування юридичних

Банківський кредит - це таке кредит, у якому власники вільних коштів надають в позичку позичальникам за посередництвом банків.

Грошова форма згаданого кредиту дає можливість отримати оптимальну його будь-якій галузі господарську діяльність, на особисті мети фізичних осіб та інші потреби [3].

Банківські кредити поділяються на цілий ряд видів за критеріями чи ознаками. У основу їх класифікації можуть покладено різні особливості, відбивають ті чи інші боку кредитування.

Залежно від суб'єкта кредитування розрізняють кредити державною мовою і недержавним підприємствам, і організаціям, громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, іншим банкам, іншим господарюючих суб'єктів, включно з органами влади, спільні підприємства, міжнародні об'єднання та молодіжні організації.

По термінів користування кредити бувають до запитання і термінові (серед яких, своєю чергою, виділяють короткострокові, середньострокові і довгострокові).

Нетривалий кредит надається на період до один рік і обслуговує рух обігового капіталу підприємства, сприяє своєчасному здійсненню розрахунків, підвищує платоспроможність підприємства, зміцнює фінансове становище. Нетривалий кредит є ідеальним джерелом формування тієї частини обігового капіталу, що схильна до найбільш частим коливань.

Крім коротко-, середньо- і частка довгострокових позичок існує вид кредиту особливої терміновості - онкольный кредит (від анг. money of call - позичка до запитання), який погашається на першу вимогу. Він видається банком брокерам, дилерам і клієнтам для сверхкраткосрочных потреб і використовується, зазвичай, при біржових спекуляціях [24].

За розмірами розрізняють кредити великі, середні і малі. По забезпечення - незабезпечені (бланкові) кредити й забезпечені, які, своєю чергою, характером забезпечення поділяються на заставні, гарантовані і застраховані.

По способу видачі банківські позички розмежовуються на позички компенсаційні і платіжні. У першому випадку кредит іде на розрахунковий рахунок позичальника для відшкодування останньому його власні кошти, вкладених або у товарно-матеріальні цінності, або у витрати. У другий випадок банківська позичка іде безпосередньо на оплату розрахунково-грошових документів, пропонованих позичальнику до оплати за кредитуемым заходам.

За методами погашення розрізняють банківські позички, погашаемые на виплату (частинами, частками), і позички, погашаемые одноразово, на певну дату.

Кредит класифікується за видами залежно від платності її використання. Тут виділяють платний і безплатний, дорогою, і дешевий кредити. За основу такого розподілу береться розмір відсоткової ставки, встановленої користування ссудой.

Наступною перспективної формою нетрадиційного банківського кредитування є лізинг. Лізинг - це кредитування відносин орендодавців і арендополучателей у зв'язку з експлуатацією технологічного устаткування. Лізинг є договір оренди, який передбачає надання лизингодателем (орендодавцем) належних йому устаткування, машин, оргтехніки, транспортних засобів, споруд виробничого, торговельного і складського призначення лизингополучателю (орендарю) в виняткове користування на установлений термін за певний винагороду - орендної плати, що включає відсоткову ставку, закриваючу вартість залучення коштів орендодавцем на грошовому ринку з урахуванням необхідної прибутку банку і амортизацію майна. Від кредиту лізинг особливий тим, по закінченні термін і всієї зумовленої суми договору об'єкт лізингу залишається власністю лізингодавця (якщо договором не передбачено викуп об'єкта лізингу по залишкової вартості або передачі у власність лізингоодержувача). При кредиті ж банк залишає у себе право власності на об'єкт як запоруку позички [10].

Основними критеріями надання позичок банками стають ризик, ліквідність і прибутковість їх використання позичальником. Банки багато уваги стали приділяти аналізу кредитоспроможності своїм клієнтам, ефективності і окупності кредитуемых заходів. Різко зросла значення і розширилися форми забезпечення повернення банківських позичок.

1.3 Кредитна політика банку

Стратегія і тактика банку сфері отримання й надання кре дитов становить суть його кредитної політики.

Банк, будучи самостійним кредитним установою, проводить свою кредитну політику з урахуванням політичні й економічні вус ловий, рівня розвитку банківського законодавства, міжбанківської конкуренції, ступеня розвитку банківської інфраструктури інше.

Кредитна політика банку включає у собі такі елементи:

Наявність ресурсів в банку та його структура зумовлюють проведе ние кредитної політики. Кредитна політика великою мірою залежить від ліквідності банку.

Кредитування проводиться кількома етапами, серед яких сле дме виділити: підготовчий; розгляд кредитного проекту; оформлення кредитної документації; етап використання кредиту та наступного контролю у процесі кредитування.

Кредитна політика комерційного банку - це його ме роприятий, завдання яких - підвищення дохідності кредитних опера ций та подальше зниження кредитного ризику [20].

Розробляючи кредитну політику, банк має враховувати ряд об'єктивних і піддається:

1. Макроекономічні:

- загальний стан економіки нашої країни;

- грошово-кредитна політика Банку Росії;

- фінансова політика Уряди Росії.

2. Регіональні й галузеві:

- стан економіки регіонах і галузях, обслуговуваних банком;

- склад клієнтів, їх потреба у кредиті;

- наявність банків-конкурентів.

3. Внутрибанковские:

- величина власні кошти (капіталу) банку;

- структура пасивів;

- спроможністю і досвід персоналу.

Наявність ресурсів у комерційного банку є вихідним щодо кредитної політики. Якщо кредитна операція вистачає доходної та менше ризикованою, банк може збільшити обсяг коштів, виділені на кредитування. Ще більш помітне впливом геть кредитну політику надає структура що мають у розпорядженні банків коштів. Якщо їх складі достатній питому вагу займають довгострокові ресурси, то банк має більші можливості для довгострокового кредитування. Також, кредитна політика залежить значною мірою від ліквідності банку, можливості виконання ним зобов'язань перед кредиторами - юридичними і фізичними особами, які зберігають кошти рахунках банку [6].

Кредитна політика залежить від спеціалізації банку. Банк може спеціалізуватися

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація