Реферати українською » Банковское дело » Аналіз банківської системи Татарстану


Реферат Аналіз банківської системи Татарстану

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження.

        Банки – одна з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток своєї діяльності – необхідна умова реального створення ринкового механізму. Існуюча сучасна дворівнева банківсько системо грає найважливішу роль забезпеченні функціонування народного господарства. Здійснюючи розрахункові, вкладні, кредитні та інші операції, банки виконують суспільно необхідні функції. Разом про те банківська діяльність схильна до численним ризикам і саме тому більшості країн ця діяльність є найбільш регульованим виглядом підприємництва. У цьому регулювання має яскраво виражені національні особливості, відбивають специфіку формування національної банківської системи.

        Стійкість банків істотно впливає ефективність економіки нашої країни. Криза ліквідності і банкрутство багатьох банків в1995-1996 роках означав певною мірою закінчення першим етапом становлення ринкової банківської системи. Аналізуючи цей етап виникла конкурентне середовище у сфері банківських послуг CSFB. Це і натомість високих темпів інфляції, які забезпечують без великих зусиль отримання істотних доходів від банківську діяльність. Настає більш зрілий етап розвитку, коли стійкість банків може бути гарантована тільки основі використання наукових, перевірених міжнародної практикою, методів управління. Сподіватимемося, що перехід у найближчому майбутньому до трирівневої банківську систему забезпечить нашої республіці якісно новий етап розвитку сучасної ринкової банківської системи.

               

Аналіз сучасної банківської системи Татарстану.

        Сучасна банківсько системо Татарстану є 124 кредитні організації. У тому числі Національний банк Республіки Татарстан, 26 самостійних кредитних організацій корисною і 98 спеціалізованих кредитних інститутів. Національний банк РТ, як верхній рівень банківської системи, є й невід'ємною складовою частиною банківської системи Російської Федерації. У той самий короткий час він має достатньої самостійністю у багатьох питань банківську діяльність, грошового регулювання і зовнішньоекономічних відносин біля Татарстану. Національний банк РТ – це злагоджений механізм апарату управління, це 16 розрахунково-касових центрів - і 21 відділ РКЦ.

        Другий рівень банківської системи представлений 26-ту комерційними банками. Розглянемо їх докладніше.

        Наша республіка вступив у 2000 рік у умовах помітного пожвавлення економіки, подолавши найгостріші наслідки фінансового та економічної кризи серпня 1998 року. Минулий наблизив банківський сектор до виробника, зробив банки більш залежать від стану справ у реальному секторі, хоча говорити про нові якісних перервах у розвитку банківської системи поки що зарано.

        І все-таки аналіз підсумків 9 балів місяців цього року дозволяє будувати висновки про збереженні основних тенденцій поліпшення економічної і втрати фінансової ситуації, наметившихся в минулому року. Кредитні організації республіки нині утримують щодо стабільне становище по основними параметрами своєї діяльність у порівнянні коїться з іншими регіонами і з Росією цілому.

        За даними Банку Росії на 1 жовтня 2000 року Татарстан має максимальне значення в Приволжском федеральному окрузі за кількістю дійових кредитних організацій.

        На 1 жовтня 2000 року Татарстан обіймав 8-ое місце за кількістю кредитних організацій серед усіх регіонів Росії, поступившись лише Москві, Санкт-Петербургу, і навіть областям:

Московської, Тюменської, Свердловській, Краснодарскому краю і Дагестану.

        За кількістю великих кредитних організацій ( мають зареєстрований статутний капітал у понад 60 млн.рублей) Татарстан займає третє місце серед регіонів Російської Федерації після Москви й Московській області ( разом із Свердловській областю) – за станом 1 липня цього року ми мали 8 таких банків.

         Істотно вище ми частка великих кредитних громадських організацій і у порівнянні з Росією цілому: 32% проти 25,4%. По наведеній нижче графіку можна порівняти угруповання кредитних організацій за величиною зареєстрованого статутного капіталу Татарстані й Росії за станом 1 жовтня 2000 року.

        Якщо ж порівнювати угруповання кредитних організацій Татарстану початку і поклала край звітного кварталу, то відзначається істотне збільшення частки банків з зареєстрованим статутним капіталом понад 60 млн. рублів: з 26,9% до 30,8%, чи вводити майже на 3,9 відсоткових пункти ( у Росії з 21,9% до 25,4%, чи 3,5 відсоткових пункти).

        Загальна сума статутних капіталів, зареєстрованих у статутах діючих кредитних організацій республіки, становила на 1 жовтня цього року трохи більше 3,6 млрд. рублів. Нині з 26 кредитних організацій республіки 8 є значними банками з зареєстрованим статутним капіталом понад 60 млн. рублів, причому у 5-ти їх цей капітал від 100 млн. карбованців і вище, зокрема в банку «Ак Барс» – в 2 млрд. рублів.

        Татарстанские банки останнім часом найчастіше займають верхні рядки рейтингів російських економічних видань ( см.приложение 1 )

        Результати свідчать, що із усіх кредитних організацій, які сьогодні республіки, прибутково закінчили звітний період 24 кредитні організації загальну суму 169 млн. рублів, причому більше з неї – прибуток 20 самостійних банків Татарстану, близько 38% загального обсягу прибутку посідає Ощадбанк «Татарстан».

        Як очевидно з наведеного графіка, частка прибуткових кредитних організацій порівнянні з докризисным рівнем (63,2%) і з 1998-м (59,5%) була значно вищий і становить 72,7%, однак у порівнянні з 1999 роком (78,8%) дещо зменшилася на 6,1 відсоткових пункти.

                З збитком закінчили 8 кредитних організацій загальній сумі 21,2 млн. рублів. Усього допустили збитки 4 банку, причому загальна не сума їхніх порівняно невелика – 17,7 млн. рублів.

         Позитивним моментом у розвитку банківської системи нашої республіки є і те, що поточного року відзначається подальше зниження числа проблемних кредитних організацій: з 9 – початку року по 4 – на 9 місяців цього року. Кількість банків, які стосуються 4 класифікаційної групі банків (що у критичному фінансове становище) скоротилася з 4 до 2.

        Продолжен процес збільшення масштабів банківську діяльність. Валюта зведеного балансу становила 44,4 млрд. рублів, збільшившись за минулий квартал номінально на 7,7%.

        Відзначений подальше зростання власні кошти кредитних організацій. Усього протягом першого кварталу цього року збільшили свої кошти 15 банків республіки (чи 60% від їх загальної кількості ) загальну суму 322,4 млн. рублів. Через війну сукупний капітал банківської системи Татарстану становило 8,8% в номінальному вираженні.         

        Примітно, більшість банків забезпечили зростання капіталу темпами, випереджаючими інфляцію. Найбільший зростання власні кошти відзначений у СБС – Агро – в 2,4 разу, у Татфондбанка – в 1,9 разу.

        Зберігається тенденція збільшення ресурсної бази кредитних організацій республіки. Залучені кредитними організаціями кошти сягнули поточного року 25,4 млрд. рублів, що більше, порівняно з початком року в 26,6% - в номінальному обчисленні і 20,9% - з урахуванням інфляції за квартал. У порівняні з докризисным періодом реальний обсяг усіх залучених коштів (з урахуванням інфляції) становить сьогодні 6,8 млрд. рублів, проти 5,9 млрд. рублів – на 1.08.98г.

        Основним чинником зростання ресурсної бази стали кошти юридичних, зрослі на 31,6%. Також зросла частка залишків на розрахункових рахунках підприємств і закупівельних організацій. Така динаміка є наслідком деякого пожвавлення виробництва, розпочатого торік і продолжившегося нинішнього року.

        Разом про те, у структурі ресурсної бази зберігається переважання коштів фізичних осіб, хоча частка в обсязі залучених ресурсів постійно падає. Загальна сума вкладів населення кредитних організаціях республіки (включаючи філії) досягла до 1 квітня 2000 року 7,1 млн.рублей, що номінально майже вдвічі більша докризового періоду, хоча реально, з урахуванням інфляції цей період, вона становить лише 78,3% від рівня цього рівня.

        Характерно, що з забезпеченні зростання обсягів вкладів протягом першого кварталу на 0,85 млрд. карбованців на Ощадбанку «Татарстан» тенденція до зростання частки вкладів, подальша після серпня 1998 року й продолжившаяся в минулому року, кілька призупинилася, починаючи в лютому цього року: якби 1.02.2000 року питому вагу вкладів, залучених Ощадбанком «Татарстан», становив 82,4%, то, на 1.04.2000г. він скоротився рівня початку 2002 року і становить 81,6% (Росією вона була на 1.03.2000г. 72,9%). Перед Ощадбанку «Татарстан» сьогодні припадає близько половини (48,0%) всіх ресурсів, залучуваних кредитними організаціями республіки (початку року – 52,8%).

        На самостійні банки Татарстану доводиться 45,4% всіх мобилизуемых кредитними організаціями коштів, і тільки 6,5% посідає інші філії.

        Приріст ресурсної бази відбувався тлі зниження відсоткові ставки по карбованцевих депозитах як фізичних, і юридичних. Різке падіння дохідності більшості інструментів ринку і многоэтапное зниження ставки рефінансування ЦБ змушує банки знижувати відсотки за банківських депозитах. Проте банківські вклади залишаються однією з надійних способів розміщення тимчасово вільних заощаджень фізичних осіб, хоча темпи зростання їх такі великі, а частка в ресурсної базі знижується.

        За даними Банку Росії, депозити фізичних осіб, розміщені кредитних організаціях країни, збільшились протягом рік 139 млрд. рублів.

        Для активів банківської системи республіки характерний суттєве зростання: втративши рейтинг 300 найбільших банків Росії за величиною чистих активів на 1 вересня ц.р. було названо і наші банки: «Ак Барс» (29 місце), «Девон-Кредит» (60 місце), Татфондбанк (77 місце), «Казанський» (116 місце), Татсоцбанк (141 місце).

        Помітно зросли цього року «працюючі» активи, у структурі яких основну частину (понад 70 відсотків%) займають кредити. Темпи приросту видавали татарстанськими банками кредитів помітно випереджають аналогічні загальноросійські темпи. Основну частину - у кредитному портфелі займають кредити економіці.

         Свідченням поліпшення якості кредитного портфеля банків є зниження рівня простроченої боргу наданими кредитами, як і абсолютному обсязі, і частки в обсязі кредитних вкладень. Примітно, що у структурі кредитних вкладень переважають кредити, видані самостійними банками Татарстану (10 млрд.рублей чи 79,6% у сумі).

        У Татарстані у чверті від загальної кількості самостійних банків частка доходів від кредитних операцій перевищує половину обсягу доходів цих банків.

         Щоправда, найчастіше кредитна діяльність банків зводиться до задоволенню сьогохвилинних потреб підприємств, що у сформованих умовах банки які завжди вирішуються надавати підприємствам довгострокові кредити. Причин безліч, і вони загальновідомі. І це стислі терміни залучення грошових ресурсів (кошти, залучені банками нашої республіки терміном понад один рік, становлять сьогодні лише близько 8% зобов'язань банків), низький рівень платоспроможності підприємств (розрахункові рахунки більшості підприємств заблоковані картотекою, сукупна сума чим 1 жовтня 2000 р. становить наших банках 64,8 млрд. рублів), і відсутність заходів зі стимулювання інвестиційної активності кредитних організацій, і ще. Тим більше що, багато промислові підприємства відчувають гостру потребу саме у довгих грошах, бо лише довгострокові інвестиційні кредити можуть забезпечити розвиток виробництва та введення на дію нових потужностей. Загалом в Росії частка кредитів, наданих підприємствам, і організаціям терміном у рік і від, у загальному обсягу виданих ним кредитів, становила на 1 вересня 2000 року 35,6%.

Перспективи розвитку банківської системи Татарстану.

Останні 10 років банківсько системо пережила друге народження. За прикладом Москви, 25 листопада 1991 року відбулися установчі збори Банковій асоціації Татарстану, а 17 лютого 1992 року – її офіційна реєстрація.

        Асоціація – недержавна і некомерційна організація, що об'єднує на добровільних засадах банки та інші організації та установи, діяльність яких пов'язане з кредитно-грошової системою Татарстану. У неї охоплює практично всі комерційних банків республіки. Асоціація їм потрібні у тому, щоб він активно захищала правничий та інтереси своїх членів в законодавчих органах влади, Національного банку РТ, правоохоронних, фінансових, податкових та інших держустановах республіки. Зараз Банківська асоціація на диво завзято домагається від уряду республіки чітких правилами гри для банків, які можуть кредитувати виробництво, звісно за умови пільгового оподаткування.

У листопаді створюється Агентство по реструктуризації кредитних організацій (АРКО). Основне завдання цієї наукової установи є санація комерційних банків.

І тому усі наявні кредитні організації розділені чотирма групи:

- які мають проблем;

- стабільні регіональні комерційних банків, які опорними в відроджуваної банківську систему;

- великі кредитні організації, які є невтішними після серпня 1998 року, за якими буде виділена госпомощь з їхньою високою соціальної значимості;

- розорилися банки, які мають перспектив і тому підлягають закриттю.

Центральний банк планує проводити також додаткові заходи для реструктуризації ДКО і ОФЗ, поновленню ринку державних цінних паперів.

Тривають переговори з іноземними інвесторами по вопроосам виконання форвардних контрактів, ув'язнених російськими комерційними банками. Як один з вар'янтів повернення боргів можна використовувати їх переоформлення за частки акціонерного капіталу передачі іноземним кредиторам.

Національний банк РТ що з Центральним банком Росії має наміру прискорити розробку нормативної бази регулювання діяльності татарстанських комерційних банків з урахуванням рекомендацій міжнародного Базельського комітету з питань банківському нагляду, зробити прозору фінансову звітність банків з урахуванням світових рівнів бухобліку.

Передбачається створити кілька спеціалізованих “банківських реєстраторів” для ведення реєстрів акціонерів всіх комерційних банків.

Будуть пожорсткішали ліцензування та нагляд за банківськими холдингами, і навіть участю комерційних банків фінансово-промислові групи.

Планується повністю відновити ринкову систему рефінансування банків.

З іншого боку, ведеться робота створення посередньо- і довгостроковій програми розвитку банківського сектора залежать Татарстану.

Не відбудуться руйнівні внутрішні чи зовнішні політичні катаклізми, банківсько системо має перспективи якої і подальшого дальшого поступу, оскільки навіть сучасної обстановці чимало кредитних інститутів, які долаючи труднощі, домагаються хороших результатів.

Банківська система може і має стати реформатором вітчизняної економіки, допомагаючи їй інтегруватися у світові ринкові зв'язку.


Укладання.

Динамічний розвиток виробництва і стабільне функціонування економіки будь-якій державі немислимо без ефективно побудованої і працюючої банківської системи.

Ситуація економіки є наслідком як загальної незбалансованості і безпорадності усім світові ринки (крім сировинних і озброєння) постсоветсткой економіки, і глибоких

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація