Реферати українською » Банковское дело » Эмиссионная діяльність банків


Реферат Эмиссионная діяльність банків

Страница 1 из 6 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................4

1. ВИПУСК БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ

      ЦЕННЫХ БУМАГ...........................................................................6

     1.1 Випуск акцій комерційними банками..................................6

     1.2 Порядок випуску облігацій комерційними

             банками......................................................................................9

     1.3 Порядок випуску та звернення

             комерційними банками сертификатов................................11

     1.4 Порядок випуску та звернення комерційними

             банками власних векселей..............................................13

     1.5 Опционы, ф'ючерси, свопи, варранты..................................15

2. ПОРЯДОК ВИПУСКУ І РЕЄСТРАЦІЇ

     АКЦІЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ...........................19

     2.1 Загальні відомостей про акціях комерційного банка..………..19

     2.2 Визначення вартості акций................................................20

     2.3 Перший випуск акций..............................................................20

     2.4 Повторний випуск акций........................................................21

     2.5 Порядок випуску та державній реєстрації акцій

             кредитними организациями...............................................…26

            2.5.1 Прийняття емітентом рішення

                       про випуск цінних бумаг...........................................….26

            2.5.2 Проспект эмиссии........................................................…28

            2.5.3 Реєстрація випуску цінних бумаг..........................…30

            2.5.4 Розміщення акций.......................................................…33

            2.5.5 Реєстрація підсумків випуску акций...........................…37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................….41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................…43

ПРИЛОЖЕНИЯ.................................................................................…45

Додаток 1. Заява на реєстрацію выпуска.................…46

Додаток 2. Рішення про випуск цінних бумаг....................…48

Додаток 3. Проспект эмиссии..............................................…51

Додаток 4. Звіт про результати выпуска...................................…52

Додаток 5. Сберегательный сертификат.............................…53

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Комерційні банки, будучи посередниками на фінансовому ринку, можуть виступати емітентами різних видів цінних паперів. Вони емітують як акції та облігації, а й інструменти грошового ринку –депозитні і ощадні сертифікати, векселі. Коли основі емісії акцій і облігацій формується власний і позиковий капітал банку, то випуск сертифікатів і векселів можна як залучення керованих депозитів, чи безвідкличних вкладів.

Щоб сформувати або збільшення статутного капіталу банк випускає акції. Вони може бути звичайними і привілейованими, іменними і пред'явника.

З метою притягнення додаткових коштів реалізації активних операцій комерційних банків випускають облігації.

Комерційні банки із залучення додаткових грошових ресурсів здійснюють випуск цінних паперів, іменованих сертифікатами (грошовий документ-удостоверение). Залежно від орієнтації на інвестора сертифікати поділяються на депозитні і ощадні. Вони уявляють собою грошові документи, з яких випливає внесення коштів у певний час, мають зазвичай фіксовану ставку відсотка.

Випуск власних векселів дозволяє банкам збільшити обсяг залучених коштів. Для клієнтів банківський вексель - одна з універсальних платіжних коштів.

До похідним цінних паперів банку відносять опціони, ф'ючерси, свопи і варранты. Вони важливі фінансовими інструментами.

Основним законодавчим документом у сфері эмиссионно-учредительской діяльності є Інструкція ЦБР від 17 вересня 1996 р. N 8 «Про правила випуску та державній реєстрації цінних паперів кредитними організаціями біля Російської Федерації» (нова редакція Інструкції Банку Росії N 8) (з ізм. і доп. від 6 листопада 1996 р., 8 серпня 1997 р., в ред. від 23 листопада 1998 р.)

Метою згаданої курсової роботи є підставою докладний аналіз діяльності кредитних організацій з випуску власних цінних паперів.

Вивчивши рекомендовану літературу, у цій роботі я намагалася відбити питання, пов'язані з формою випуску цінних паперів, порядком їх реєстрацію ЗМІ й розміщення, і навіть перераховані і охарактеризовані цінних паперів, эмитируемые комерційними банками.

1. ВИПУСК БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Комерційні банки можуть випускати такі види цінних паперів – акції з формування статутного капіталу (фонду), власні боргові зобов'язання: облігації, депозитні і ощадні сертифікати, векселі – задля залучення додаткових позикових коштів.

Порядок випуску комерційними банками акцій і облігацій регламентується такими нормативними документами:

> Листом Міністерства фінансів РФ від 3 березня 1992 р. «Про правила випуску та державній реєстрації цінних паперів біля РФ» (зі змінами, внесеними листами від 27 січня 1993 р. №5, від 4 лютого 1993 р. №7 і південь від 15 листопада 1993 р. №132),

> Інструкцією ЦБР від 17 вересня 1996 р. N 8 «Про правила випуску та державній реєстрації цінних паперів кредитними організаціями біля Російської Федерації» (нова редакція Інструкції Банку Росії N 8) (з ізм. і доп. від 6 листопада 1996 р., 8 серпня 1997 р., в ред. від 23 листопада 1998 р.);

> Федеральним законом від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" (зі змінами від 26 листопада 1998 р.);

> Федеральним законом від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ "Про акціонерних товариствах" (зі змінами від 13 червня 1996 р.).

Мета випуску цінних паперів то, можливо:

> засновництво – створення нової комерційного банку або перетворення пайового банку акціонерний, тобто. здійснення першої, установчій емісії акцій;

> збільшення акціонерного капіталу банку шляхом випуску і розміщення на ринку наступних емісій акцій;

> формування позикового капіталу шляхом випуску облігацій і випуску неемісійних цінних паперів;

> фінансове управління – вдосконалення схем платежів, оптимізація фінансових потоків тощо.

1.1 Випуск акцій комерційними банками

Акціонерні комерційних банків на формування і свого статутного капіталу вдаються до випуску власних цінних паперів – акцій. Випускаючи власними акціями, комерційних банків виступають як емітенти цінних паперів. Вони несуть від імені зобов'язання в выпускаемым цінних паперів перед власниками цих паперів.

Усі випуски цінних паперів, незалежно від величини випуску і кількість інвесторів підлягають обов'язковій державній реєстрації в ЦБ РФ. У цьому випуски акцій акціонерних банків зі статутним капіталом 400 млрд. крб. і більше (включаючи до уваги гадані підсумки випуску, випуски банком акцій з іншими засновниками чи із часткою іноземного капіталу понад 50 відсотків%, із часткою іноземного капіталу юридичних і фізичних осіб із країн СНД понад 50 відсотків%) реєструються в Департаменті контролю над діяльністю кредитних організацій на фінансові ринки ЦБ РФ.

Кредитні організації можуть випускати як ЗВИЧАЙНІ і ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ акції.

Привилегированные акції банку може мати різну номінальну вартість, якщо не суперечить статутних документів банку, наделяющим правом голоси привілейовані акції. Останні як об'єкт інвестицій пов'язані із меншим ризиком, ніж прості, а й рівень дивідендів із них нижчий від середнього рівня дивідендів, виплачуваних за простими акціям. Інтерес до привілейовані акції над ринком надзвичайно низький, оскільки великі інвестори воліють брати активну що у управлінні банком (що надає їм володіння простими акціями). Але розв'язати то можна випускаючи достатньої кількості конвертовані привілейовані акції. Стабілізація економічної ситуації країні, очевидно, стимулюватиме зростання попиту надійні довгострокові інструменти, зокрема привілейовані акції.

 У Цивільному кодексі РФ (ст. 102, 4) накладаються обмеження на випуск привілейованих акцій, частка яких у загальному обсязі статутного капіталу має перевищувати 25%. Це передбачається й у проекті розробленого законодавства банкам. Тому на випадок перевищення частки привілейованих акцій у структурі статутного капіталу банк має взяти заходи, які допоможуть привести частку привілейованих акцій у відповідність до прийнятої нормою. Ними може бути:

> викуп привілейованих акцій на баланс банки з наступної заміною їх у звичайні акції при черговому випуску цінних паперів (у вирішенні зборів акціонерів з дозволу власників привілейованих акцій);

> конвертування привілейованих акцій у звичайні, якщо передбачено в эмиссионном проспекті або за рішенням зборів акціонерів з дозволу власників привілейованих акцій.

Ні заборони на випуск різновидів привілейованих акцій. До них належать:

* конвертовані (дають підстави протягом визначеного періоду зробити обмін, конвертувати ці паперу на звичайні акції тієї самої емітента);

* відкличні (після закінчення певного терміну можуть відгукуватися,. погашатися емітентом);

* які беруть участь (дають підстави як фіксований, і навіть на экстрадивиденд);

* гарантовані (виплати за ним гарантуються не емітентом, а іншої компанії);

* пріоритетні чи з преимущественными правами – мають переваги (тоді як інші види привілейованих акцій) в виплаті дивідендів, задоволенні претензій тощо.

Привилегированные акції основному випускаються у Росії як мелкономинальные – щодо залучення дрібних інвесторів (без передачі права голоси), матеріальним стимулюванням персоналу, для оформлення його у приватизаційній угоді чи фіксації інших майнових інтересів і зв'язку з емітентом фізичних осіб.

До збільшення випуску і частки капіталі привілейованих акцій вдаються такі банки-акционерные суспільства:

> які прагнуть швидко наростити капітал для реалізації великих проектів;

> котрі воліють зберегти, не розмивати контрольне вплив основний групи власників простих акцій;

> уникаючі випускати облігації, тобто. зобов'язання, якими муситиме погашати борг.

Доцільність випуску привілейованих акцій визначається з урахуванням розрахунку фінансового навантаження з прибутку, що з виплатою фіксованих дивідендів.

1.2 Порядок випуску облігацій комерційними банками

З метою притягнення додаткових коштів реалізації активних операцій комерційних банків можуть випускати облігації. Обов'язковою умовою випуску облігацій є повної оплати всіх випущених банком акцій (для акціонерного банку) чи повної оплати пайовиками своїх часток на статутний капітал банку (для пайового банку). Чинними законодавчими і нормативними документами забороняється одночасний випуск акцій і облігацій.

Поруч із також встановлено, що випуск облігацій, допускається банками не раніше третього року його існування й за умови належного затвердження на той час двох річних балансів. Банки можуть випускати облігації раніше за встановлений термін лише за наявності забезпечення, наданого третіми особами. Обсяг випущених облігацій неспроможна перевищувати суму статутного капіталу банку. При випуску облігацій на величину, перевищує розміру статутного капіталу необхідно забезпечення, надане банку третіми особами. У цьому забезпечення, уявлюване третіми особами по облігаційним позикам, має передбачати конкретну суму, рівну обсягу випуску облігацій за номінальною вартістю, і суму відсотків, належних за облігаціями. При випуску дисконтних облігацій величина забезпечення мусить бути дорівнює обсягу випуску облігацій від номінальної вартості.

Облігації можна випускати як іменними, і на пред'явника, на паперових носіях або у безготівковій формі. Банку заслуговують випускати облігації лише у валюті Російської Федерації, тобто. в рублях і реалізовуватиметься тільки за рублі. Мінімальний термін звернення облігацій – 1 рік. У межах одного випуску облігації можуть реалізовуватися різноманітні цінами, тобто. вимога про єдиної ціні розміщення на облігації не поширюється. Кошти, залучені банком внаслідок випуску облігаційних позик, звільняються й від обов'язкового резервування.

Реєстрація випуску облігацій здійснюється аналогічно порядку, встановленому для випуску акцій і супроводжується реєстрацією проспекту емісії. Комерційні банки можуть реєструвати проспект емісії, якщо виконуються одночасно дві умови:

а) запланований обсяг випуску вбирається у 50 тис. мінімальних розмірів оплати праці;

б) кількість покупців облігацій цього випуску після завершення не зможе перевищити 500 осіб.

Отже банки можуть здійснювати випуск облігацій із державною реєстрацією або без реєстрації проспекту емісії.

При реєстрації випуску облігацій в реєструючий орган додатково мають бути представлені копії договорів чи інших необхідні документи, підтверджують, що це випуск облігацій забезпечений третіми особами, у разі, якщо випуск облігацій супроводжується забезпеченням, наданих цілях випуску облігацій третіми особами.

Регистрационные документи з випуску облігацій мають бути представлені банком в територіальні управління або у Управління цінних паперів ЦБ РФ в в місячний строк моменту винесення рішення про такий випуску. Після реєстрацію ЗМІ й публікації проспекту емісії банк-емітент проти неї розпочати їх реалізацію випущених облігацій. Реалізація облігацій здійснюється банком-емітентом виходячи з укладених договорів із покупцями на обумовлений число облігацій. Банк-эмитент може користуватися послугами посередників (фінансових брокерів), діючих виходячи з спеціальних договорів комісії чи доручення з банком-емітентом. Поруч із, банк може замінити раніше випущені банком конвертовані облігації та інші цінних паперів на знову випущені у відповідність до умовами їх випуску чинного законодавства. Облігації мають бути реалізовані пізніше як за 6 місяців після реєстрації їх випуску.

ЦБ РФ не встановлює мінімальної оплаченої частки випуску облігацій стосовно спочатку заявленому його обсягу, досягнення яку слід для реєстрації підсумків випуску.

Банки можуть реалізувати облігації за номінальною вартістю або з дисконтом. Останній є величиною майбутнього доходу покупця облігацій.

1.3 Порядок випуску та звернення комерційними банками сертифікатів

До іншим цінних паперів, эмитируемым комерційними банками, ставляться депозитні і ощадні сертифікати. Порядок їх випуску та звернення встановлено Листом ЦБ РФ від 10.02.92 № 14-3-20 і доповненнями до цього листа від 18.12.92 № 23 і зажадав від 24.06.93 № 40, і навіть телеграмами ЦБ РФ від 27.12.94 № 221-94 і південь від 26.01.95 № 18-95.

ДЕПОЗИТНЫЙ чи ОЩАДНИЙ СЕРТИФИКАТ – це письмове свідчення банку-емітенту про внесок коштів, удостоверяющее право вкладника або його правонаступника отримання після закінчення за встановлений термін суми депозиту (вкладу) та відсотків у ній. З визначення сертифіката слід, що якого є переданої цінної папером.

Право випуску ощадних сертифікатів надається комерційних банків за умови:

> здійснення ними банківську діяльність щонайменше 2 років;

> публікації річний звітності, підтвердженої аудиторської фірмою;

> дотримання банківського законодавства і нормативних актів ЦБ РФ, зокрема директивних економічних нормативів;

> наявності законодавчо створюваного резервного фонду у вигляді щонайменше 15% від фактично оплаченої суми статутного капіталу і резервів на покриття кредитних ризиків, створених у відповідно до вимог ЦБ РФ.

Комерційні банки заслуговують розпочати випуск сертифікатів тільки після затвердження умов його випуску та звернення головними територіальними управліннями ЦБ РФ. Умови повинні містити цілковитий лад випуску та звернення сертифікатів, опис зовнішнього вигляду і живий взірець (макет) сертифіката.

Сертифікат мусить мати такі обов'язкові реквізити:

> найменування «депозитний» (чи «ощадний») сертифікат;

> причина видачі сертифіката (внесення депозиту чи ощадного вкладу);

> дата внесення, сума (прописом і цифрами);

> безумовне зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит чи внесок;

> дата запитання суми сертифіката;

> ставки відсотка голосів і сума належних відсотків;

> найменування і записуйте адресу банку-емітенту; для іменного сертифіката – власника;

> підписи двох осіб, уповноважених на підписання що така зобов'язань, скріплені печаткою банку.

Див. Додаток 5.

ЦБ РФ може заборонити або визнати випуск недійсним з поверненням всіх зібраних випуску сертифікатів коштів вкладникам, і навіть зажадати дострокової оплати сертифікатів у разі, якщо:

> умови випуску сертифікатів суперечать чинного законодавства чи Правилам із випуску й оформленню депозитних

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація