Реферати українською » Банковское дело » Управління відсотковим ризиком в комерційному банку


Реферат Управління відсотковим ризиком в комерційному банку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Російська економічна академія им.Г.В.Плеханова

Межотраслевой інститут підвищення кваліфікації, і

Переподготовки керівні кадри і фахівців

______________________________________________________________________________________________


Спеціальність : «Фінанси і кредиту»


ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Тема: «Управління відсотковим ризиком в
комерційному банку»

Студент:

Алешечкина Марина Игорьевна


_____________________________


Керівник дипломної роботи:

Боботкова Зінаїда Федорівна

кандидат економічних наук

доцент


_____________________________


«Допустити до захисту»Директор Уральського відділенняМИПК РЭА им.Г.В.Плехановакандидат філософських наукдоцент__________________В.В.Помыкалов
«____» ____________2003 р.


Москва 2003

Запровадження 5

1 Відсотковий ризик у системі банківських ризиків 8

1.1 Ризики банківській діяльності 8

1.1.1 Класифікація банківських ризиків і управління ними 8

1.1.2 Мета і завдання управління банківськими ризиками 11

1.2 Сутність і важливе місце управління відсотковим ризиком у системі керування банком 13

1.3 Чинники відсоткового ризику 16

1.4 Методики оцінки рівня відсоткового ризику 18

1.4.1 Гэп менеджмент 18

1.4.2 Аналіз тривалості портфеля 23

1.5 Висновки 27

2 Управління відсотковим ризиком 29

2.1 Загальні принципи управління відсотковим ризиком у трилітрові банки 29

2 Управління ризиками в КБ «Уралвнешторгбанк» 30

2.1.1 Організація управління ризиками КБ «Уралвнешторгбанк» 30

2.2.2. Органи управління ризиками в КБ «Уралвнешторгбанк» 31

2.2.3 Політика КБ «Уралвнешторгбанк» у сфері управління ризиками 33

2.3 Управління відсотковим ризиком реалізувати основні форми відсоткового ризику в КБ «Уралвнешторгбанк» 35

2.3.1 Форми відсоткового ризику в КБ «Уралвнешторгбанк» 35

2.3.2 Управління відсотковим ризиком в КБ «Уралвнешторгбанк» 41

2.3.3 Гэп менеджемент- основна методику оцінки відсоткового ризику в КБ “Уралвнешторгбанк” 42

2.4 Управління відсотковим ризиком через показник дюрации 45

2.5 ГЭП менеджмент і аналіз тривалості як поточного й залучення стратегічного управління відсотковим ризиком 48

2.6 Методи усунення дисбалансу чутливості до змін відсоткові ставки 50

2.7 Методи зниження відсоткового ризику 52

2.7.1 Способи мінімізації відсоткового ризику в КБ «Уралвнешторгбанк» 52

2.7.2 Страхування банківського відсоткового ризику 54

2.8 Висновки 55

3 Практичне використання комплексної методики управління відсотковим ризиком з прикладу ВАТ «Уралвнешторгбанк» 58

3.1 Огляд фінансових результатів КБ «Уралвнешторгбанк» 58

3.2 Показники діяльності банку поточних умовах 59

3.2.1. Розрахунок відсоткового ризику з допомогою методики Гэп-менеджемент 59

3.2.2. Розрахунок відсоткового ризику з допомогою показника дюрации 63

3.3 Застосування ефективної методики управління відсотковим ризиком з прикладу КБ «Уралвнешторгбанк» 65

3.3.1 Заходи з оздоровленню ситуації та мінімізації відсоткового ризику 65

3.3.2 Зміна структури активів виходячи з результатів ГЭП-менеджемента 66

3.3.3 Результат застосування методики як поточного управління 68

3.3.4 Зміна структури активів і пасивів підставі даних ГЭП-менеджемента і дюрации 70

3.4 Ефективність використання комплексної методики. 71

3.5 Висновки 73

Укладання 75

78

Література 79

Додаток 1 Класифікація банківських ризиків 81

Додаток 2 Методи усунення дисбалансу чутливості до змін відсоткові ставки 82

Додаток 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк» 83

Звіт прибутки і збитках 85

Додаток 4 Дані з оцінки відсоткового ризику з допомогою методики ГЭП-менеджемент в вихідному варіанті 87

Додаток 5 Дані про відсоткових ставках 89

Додаток 6 Розрахунки Чистого відсоткового прибутку і Чистій відсоткової маржі 91

Додаток 7 Дані до розрахунку дюрации 92

Додаток 8 Дані до розрахунку ГЭП після зміни структури активів 94

Додаток 9 Дані до розрахунку дюрации після зміни структури активів 96

Додаток 10 Дані з урахуванням зміни структури активів і пасивів 97


Запровадження

Діяльність банків із залученням ресурсів мусить бути полягає в старанно продуману стратегію управління активами і пасивами. Без цього політика залучення призведе до втрат, бо може бути, що передплачувати залучені ресурси доведеться йти в надто високій ціні. Задля більшої надійності своєї роботи банку необхідно створити систему управління ризиками, здатну виявляти ризики, вимірювати їхньої величини, забезпечувати їх моніторинг, утримувати необхідні інструменти, і процедури реагування на виникаючі загрози. Така система має базуватися на виробленої банком політиці щодо управління ризиками.

Управління ризиками- ключове завдання банківського менеджменту. Особливістю управління банківськими ризиками і те, будь-які рішення носять явно виражений суб'єктивного характеру. А, аби до мінімуму помилки управління, особі, що бере рішення необхідно мати правильне уявлення про джерела виникнення ризиків, знання основних взаємозв'язків між характеристиками діяльності банку і станом зовнішньої економічної середовища. Сказане однаковою мірою належить як до всієї сукупності ризиків, і до окремих видів. Однією з ризиків, із якими випадає постійно зустрічатися сучасному банку, поруч із кредитним ризиком і ризиком ліквідності, є відсотковий ризик (ризик відсоткової ставки). Робота з управлінню останнім є одним з стратегічних напрямів будь-якого банку. Нерідко уміння банку управляти ризиком відсоткової ставки залежить саме її існування – навіть якщо в банку взагалі відсутні проблеми з возвратностью вкладених коштів (комерційних і міжбанківських кредитів), що, звісно, малоймовірно.

Управління відсотковим ризиком одна із найважливіших ланок управління банком загалом. Тому подати повної картини взаємин держави і зв'язків, які виникають за управлінні відсотковим ризиком, визначити область застосовності різних методик управління ним. Ця проблема є ще досить теоретично розробленої, що, як наслідок, який завжди вирішується практично. Річ у тім, що у своїй суті відсотковий ризик набуває помітне впливом геть діяльність банків лише за умов стабільної економіки, розвиненою інфраструктури ринку як наслідок, жорсткій конкуренції. У нестійкою ж економіці, за високої інфляції, банки зазвичай перекладають відсотковий ризик на клієнтів, встановлюючи велику відмінність між ставками залучення іноземних і розміщення. Тим самим було знижується платоспроможність клієнтів, і, збільшується ризик ліквідності банків. Однак у останнім часом підвищився інтерес російських банкірів до процентному ризику. Особливістю цього виду ризику і те, що він у суті, вимагає складних математичних методів для охоплення всіх джерел її виникнення, правильного вимірювання, і адекватного реагування. Нині існують відомі методики управління відсотковим ризиком у сфері ринку цінних паперів, які можна використані при управлінні відсотковим ризиком у банку. Слід зазначити, щодо нашого часу основний проблемою російських банків була проблема кредитного ризику. Слабко розвинена правову базу й не дуже опрацьовані механізми кредитування вели до істотним втрат. Згодом розробили методики, що дозволяють з високим рівнем надійності проводити кредитні операції. Кредитні ризики в різних банків поступово згладжуються. Тож у час головним напрямом підвищення ефективності роботи банку є вдосконалення керування ним загалом. До такого управлінню, насамперед, належить управління відсотковим ризиком. Саме якісного управління ним залежить сьогодні конкурентоспроможність і стабільність діяльності банку.

Отже, об'єктом цього дослідження є діяльність КБ «Уралвнешторгбанка» із управління ризиками.

Предметом дослідження є відсотковий ризик, і навіть діяльність КБ «Уралвнешторгбанка» із управління відсотковим ризиком.

Метою роботи є підставою розробка рекомендацій КБ «Уралвнешторгбанк» для вдосконалення управління відсотковим ризиком, саме з визначення кордонів Шотландії й умов застосовності методик управління відсотковим ризиком в комерційному банку.

Досягнення мети вирішити такі:

  1. вивчити сутність, особливість банківських ризиків і важливе місце відсоткового ризику у системі ризиків;

  2. визначити теоретичні основи використання різних методик оцінки відсоткового ризику (сфера дії, чинники та вплив) в комерційному банку;

  3. вивчити існуючі методики оцінки й управління відсотковим ризиком;

  4. розглянути особливості діяльності з управлінню відсотковим ризиком в КБ «Уралвнешторгбанк»

  5. Визначити ефективність окремих методик управління відсотковим ризиком розробити і рекомендації з використання.

Ця робота має таку структуру: запровадження, три глави, висновок.

Перша глава: визначено види ризиків, суть і місце відсоткового ризику у системі банківських ризиків, методики оцінки, а як і чинники, які б виникненню цього виду ризику.

Другий розділ: розглянуті принципи управління ризиками і зокрема відсотковим ризиком в КБ «Уралвнешторгбанк», і навіть форми відсоткового ризику, які мають місце у даному кредитному установі, вивчені існуючі методики управління відсотковим ризиком, їхньої людської гідності й недоліки, і навіть сформована схема управління відсотковим ризиком у банку,

Третя глава: здійснено застосування комплексної методики управління відсотковим ризиком з прикладу КБ «Уралвнешторгбанк». За підсумками даних запропоновані заходи з єдиною метою оптимізації структури активів і пасивів. У результаті зроблена оцінка ефективність використання практично запропонованої схеми управління відсотковим ризиком.

1 Відсотковий ризик у системі банківських ризиків

1.1 Ризики банківській діяльності

1.1.1 Класифікація банківських ризиків і управління ними

Будь-який економічний суб'єкт своєї діяльності стикається з подіями та чинниками, що він неспроможна регулювати й точно пророкувати. Понад те, це відбувається за кожен її роботи і у кожний час. У середовищі сучасних теоріях стало прийнято враховувати вплив таких невизначеностей на функціонування організацій корисною і пропонувати різні методи зниження їх несприятливого на результат. Отже, було запроваджено поняття ризику.

Ризик – небезпека несприятливого впливу змін різних чинників на результати діяльності.

Класифікація банківських ризиків представленій у додатку 1.

Розглянемо види ризиків докладніше.

Залежно від сфери дії ризики бувають загальні та спеціалізовані. Загальні ризики виникають в усіх банків, а спеціалізовані пов'язані з конкретними напрямами діяльності банків. Спеціалізація ризиків можна проводити по клієнтам банку, за галузями, за операціями, по функціональному призначенню тощо.

За характером обліку банківські ризики діляться на ризики по балансовими і з забалансовым операціям.

Найчастіше кредитний ризик, що виникає по балан совым операціям, поширюється і позабалансові операції, наприклад, під час банкрутства підприємства. Важливим є правильний облік ступеня віз можных збитків одному й тому ж діяльності, що проходить одночасно по балансовими, і по позабалансовим рахунках [3].

По можливостям і методам регулювання ризики бувають відкриті й за криті. Відкриті ризики не підлягають регулювання. Закриті ризики регу лируются шляхом проводити політику диверсифікації, тобто шляхом широкого перерозподілу кредитів на дрібних сумах, наданих великому до личеству клієнтів за збереження загального обсягу операцій банку; запровадження депозитних сертифікатів; страхування кредитів і депозитів; проведення продуманої політики щодо управлінню активами і пасивами та інших.

За методами розрахунку ризики можуть мати комплексний (загальний) і приватний характер. Комплексний ризик розраховується для всієї структури балансу. Приватний ризик розраховується для конкретної операції чи групі операцій.

За впливом на результати діяльності ризики бувають чистими і спекулятивними. Чисті ризики завжди тягнуть у себе втрати для банку, а спекулятивні при різному розвитку подій можуть надавати додатковий прибуток.

Залежно від сфери впливу чи виникнення банківського ризику вони поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх ставляться ризики, які пов'язані з діяльністю банку або клієнта, політичні, економічні та інші. Це втрати, що у результаті розпочатої війни, революції, націоналізації, заборонити платежі зарубіжних країн, консолідації боргів, запровадження ембарго, від міни імпортної ліцензії, загострення економічної кризи країни, сти хийных біду. Розглянемо дані види ризиків докладно.

Ринкові ризики- пов'язані зі змінами в перераспределительных відносинах. До ринкових ризиків ставляться зміну ринкової кон'юнктури, тобто різку зміну цін, попиту й пропозиції, а як і можливі кризові явища, як у внутрішніх ринках, і на міжнародних. Найчастіше аналізованим ризиком серед ринкових є інфляційний [7].

Страновые ризики – це можливість, що внаслідок економічних чи політичних причин сама держава чи підприємства, функціонуючі з його території, не зможуть виконати свої зобов'язання. Ці ризики поділяються на економічні та політичні.

Економічні пов'язані з колишніми державними реформами економіки (податковим, митним), а до політичних ставляться заборони торгівлі, і економічних відносин із окремими регіонами, державні перевороти, націоналізація, відмови урядів у виконанні зобов'язань з політичних причин.

До географічним ризикам відносять кліматичні, ризики стихійних лих, екологічні ризики та інші. Дані ризики пов'язані з різними катаклізмами, виникаючими у природі [1].

Внутрішні ризики своєю чергою діляться на втрати по осно виття і з допоміжної діяльності банку. Перші представляють саму распространённую групу ризиків: кредитний, відсотковий, валютний і ры ночный ризики. Другі включають втрати із формування депозитів, ризики по не основним видам діяльності, ризики банківських зловживань [10].

Розглянемо основні види внутрішніх банківських ризиків докладніше.

1.Кредитный ризик - ймовірність втрат надходжень у зв'язки Польщі з невчасним поверненням позичальником основного боргу та відсотків у ній, або повного не поверненню коштів. (1)

2.Процентный ризик - можливість понести збитки внаслідок непередбачених, несприятливих для банку змін відсоткові ставки значного зменшення маржі, відомості її нанівець або до негативному показнику. Відсотковий ризик виникає у випадках, коли збігаються терміни повернення наданих залучених коштів чи коли ставки по активним учасником і пасивним операціям встановлюються в різний спосіб (фіксовані ставки проти змінних і навпаки). У разі прикладом може бути ситуація, коли кошти запозичаються терміном по змінним ставками, а кредити видаються на термін за фіксованими ставками для те, що перемінні ставки не перевищать очікуваний рівень. Отже, цей ризик впливає доходи банку, економічну вартість активів, зобов'язання і забалансовые інструменти. Основні форми відсоткового ризику, якому піддаються банки, такі:

ризик встановлення нової ціни, що виникає у зв'язку з різницею сроков(для фіксованих відсоткові ставки) і встановленням нової ціни (для плаваючих відсоткові ставки) банківських активів, пасивів і забалансових позицій;

ризик кривою дохідності, що виникає у зв'язку з змінами нахилу і форми кривою дохідності;

базисний ризик, що виникає у зв'язку з недосконалої кореляцією зароблених і сплачених різноманітні інструментам відсотків;

варіантність, що виникає у зв'язку з прямо вираженими чи подразумеваемыми опціонами, умонтованими в численні банківські активи і пасиви і забалансовые портфелі [13].

3.Валютный ризик - небезпека валютних (курсових) втрат, що з зміною курсів іноземних валют стосовно національної валюти [6].

4.Рыночный ризик - означає можливі втрати, непередбачувані витрати через зміну ринкову вартість активів чи пасивів, зміни ступеня їх ліквідності. Особливо піддаються що така ризику вкладення цінних паперів [4].

5. Ризик із формування депозитів (ресурсної бази) - ймовірність збільшення витрат за залученню ресурсів у разі зміни ситуації на фінансовому ринку. Депозитна політика банку має мета забезпечити банк ресурсами на певний час за ціною реалізації певних активних операцій. Її здійснення означає рішення дві протилежні завдань: стабільність

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація