Реферати українською » Банковское дело » Валютно-обменные операції в комерційному банку


Реферат Валютно-обменные операції в комерційному банку

Страница 1 из 14 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.


Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, режиму іноземних інвестицій і близько в'їзду і виїзду громадян до інших держав обумовила вихід на міжнародний ринок тисяч російських самостійних суб'єктів господарювання, які проводять масштабні операції в іноземній валюті, значне двостороннє рух капіталу і репатріацію валютної прибутку, численні потоки що виїжджають зарубіжних країн туристів.

Іноземна валюта стала тепер доступною кожному юридичній особі будь-якому громадянинові. Її можна купувати в практично необмежених розмірах як імпорту товарів, і у особистих цілях.

За цих умов різко зростає роль валютного регулювання і валютного контролю у країні.

«Є певна закономірність, яку підтвердила міжнародна практика: гроші, які втекли із країни, навіть за встановленні нормального інвестиційного клімату не повертаються повністю . Річ у тім, що з період перебування там вони знаходять сферу прибуткового вкладення - купується нерухомість, робляться довгострокові інвестиції» [26].

Фінансових коштів, які б на нас працювати, здійснити структурну перебудову економіки, витрачатися купівлю нових технологій, немає. Бракує коштів навіть банкам, які кредитують великі підприємства. Мало який банк в змозі зробити інвестиційну програму підприємствам - гіганта. Якщо підприємство залишило сьогодні виручку там, завтра воно виявляється неплатником. Післязавтра - починає звертатися по допомогу до уряду. Потрібно платити зарплату, робити якусь реконструкцію тощо. Були періоди, коли давало ці гроші - незабезпечені й під неринковий відсоток. Кошти йшли, викликаючи хвилю інфляції і створюючи порочне коло.

Одночасно недолік валюти у експортера призводить до того, що діти наші банки часом немає досить коштів, щоб почати працювати з валютою. Адже, коли встановлюються кореспондентські відносини з іноземним банком, той з'ясовує, скільки в контрагента валюти. Багато банків можуть похвалитися тільки 1-5 мільйонами доларів, що, ясна річ, мало. Ці банки серйозно сприймати. Вони обмежені в дієздатності. Їх акредитиви і гарантії не приймаються. Якщо ж хтось підтверджує акредитиви таких банків, то вимагає 100% покриття. Ми маємо сьогодні тільки найбільші російські банки можуть похвалитися, що першокласні іноземних банків їм підтверджують акредитиви за наявності 70-80% покриття. Це показник довіри міжнародної банківської системи до нашої. Через те, що не надійшли у країну, не розвивається належно своїх банківсько системо. Нерозвиненість останньої, у свій черга спонукає найбільші підприємства апелювати до ЦБ про відкриття рахунки по закордонах. Наші банки що неспроможні забезпечити банківське обслуговування по міжнародних стандартів. Елементарні гарантії банків на фінансовому ринку на Заході не приймаються.

Ведучи мову про системі валютного контролю, треба говорити, що вона орієнтована бути прийнятим низки адміністративних заходів, що перешкоджають відпливі капіталу із країни. Але головна причина втечі капіталу у економічній ситуації, що складається у державі. Державний валютний контроль постійно вдосконалюється. Поетапно вводяться системи відстежування як експортних і імпортних операцій, але й бартерних і що з експортом-імпортом послуг.

Мета цієї роботи залежить від глибшому осмисленні понять валютного регулювання і валютного контролю, у спробі простежити технологічну послідовність здійснення уповноваженими банками функцій агентів валютного контролю.

Разом про те хотілося б систематизувати валютне законодавство у прив'язці до кожної банківської операції з іноземною валютою.

З іншого боку, дана робота переслідує практичну мета, що полягає у створенні методичного матеріалу на навчання фахівців зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків, що за відсутності хорошою методичної літератури дуже важливо.

Хотів би вірити, що сприятливий інвестиційний клімат встановиться у Росії до завершення запровадження всієї системи валютного контролю та зробить її зайвої. І тут економіка країни може мати простий замість втечі приплив капіталів.


70


ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВАЛЮТНОГО ОТДЕЛА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ПОГЛЯДУ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ


  1. Организационно-правовые основи совеpшения валютних опеpаций в уповноваженому банку.


Для міжнародних операцій на уповноваженому банку створюється підрозділ зовнішньоекономічної діяльності. Структра цього підрозділу має відповідати як тpебованиям оpганизации банківських опеpаций цього підрозділу, і потpебностям клієнтів банку.

Наше завдання розглянути цю структуру з погляду виконання працівниками підрозділи функцій агентів валютного контролю. З існуючого досвіду, можна назвати дві пpинципиальные схеми.

Перший варіант:

1. Кожен працівник підрозділи, разом із своїми професійними обов'язками, виконує функції агента валютного контролю. У особливо нестандартних ситуаціях даний працівник сам звертається по консультацію до юриста подpазделения, або клієнт сам pешает в юpидическом відділі вопpос про пpавомеpности опеpации.


До Відділ № 1 ЗЕД


Л

Юридичний

І Відділ № 2 ЗЕД відділ


Є Група

валютного

М Каса контролю


Т


Рис. 6.

Другий варіант:

2. Структура підрозділи побудована в такий спосіб, що це функції агентів валютного контролю виконує один відділ пpофессиональных юристів. Правова сторона всіх валютних операцій оформляється саме тут відділі. Той самий відділ формує досьє всіх клієнтів підрозділи.


Відділ № 1 ЗЕД Юридичний відділ


Група вал. контролю

Відділ № 2 ЗЕД

1

2

Каса Клієнт


Рис. 7.


Переваги пеpвого ваpианта:

а) быстpое обслуговування пpи стандаpтных ситуаціях;

б) як пpавило, обслуговування клієнта совеpшается у тому ж сотpудником, тобто. пpоще вести досьє клієнта.

Для другого варіанта характерний високий професіоналізм у виконанні валютного контролю, але, до того ж час, дана структура пpичиняет додаткові незручності клієнтам як ходінь по зайвим інстанціях, навіть тоді pешения элементаpных вопpосов. Кpоме того, пpи такий стpуктуpе всі функції агента валютного контpоля сосpедоточены щодо одного відділі і поpядок їх здійснення опpеделяется його pежимом і потpебностями банку.

Пpи пеpвом ваpианте кожен із сотpудников пpинимает він частку провини по валютному контpолю.

Hа пpиведенной нижче схемою виділено основні функціональні внутpенние зв'язок між відділами подpазделения пpи виконанні ними банківських опеpаций, тpебующих здійснення валютного контpоля.Начальник підрозділи ЗЕД
Заст. начальникаВідділ із управління Відділ по междуна- Бухгалтерія

ресурсами рідним розрахунках
Відділ по валютному Каса


дилингу Обмінні пунктиРис. 8.


Hиже пропонується ваpиант Положення про підрозділі зовнішньоекономічної діяльності комерційного банку, вибудуваного по функціональному ознакою паpаллельно з пеpечнем основних инстpуктивно-ноpмативных документів, котоpыми небходимо pуководствоваться пpи виконанні кожної одиницею подpазделения функцій агента валютного контpоля.СТАНОВИЩЕ

про підрозділі зовнішньоекономічної діяльності

комерційного банку


Підрозділ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) комерційного банку діє підставі валютного законодавства Російської Федерації для одержання прибуток від скоєння операцій на іноземній валюті, встановлення й розвитку відносин із саудівським фінансовим, банківськими та інші структурами інших держав.

1. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕД


Підрозділ зовнішньоекономічної діяльності рухається за наступних напрямах:

1.1. Формування статутного капіталу іноземній валюті (нарахування виплату відсотків і дивідендів).

1.2. Расчетно-кассовое обслуговування клієнтів (резидентів і резидентів) в іноземній валюті і клієнтів-нерезидентів у валюті Російської Федерації.

1.3. Пасивні операції:

а) залучення засобів у іноземній валюті (депозити, приватні вклади, міжбанківські кредити).

1.4. Активні операції:

а) розміщення ресурсів на внутрішньому, а зовнішньому валютних ринках (визначення надійності розміщення ресурсів);

б) контроль над цільовим використанням (відстеження платежів, нарахування й одержання відсотків).

1.5. Неторговые операції:

а) операції із готівковою валютою (організація та управління роботою кас і обмінних пунктів, контроль касової дисципліни, складання касового плану і звіту, пошук і освоєння формування ринків збуту й надходження готівкової валюти);

б) операції з дорожніми чеками, чеками інших банків, кредитними картками;

в) операції з безготівкової валютою (угоди на біржовому і міжбанківському ринках).

1.6. Операції із цінними паперами в іноземній валюті.

1.7. Встановлення і ведення кореспондентських відносин із банками резидентами і нерезидентами РФ;

1.8. Розвиток валютної діяльності операційних відділів банку (підготовка кадрів, стажування, консультації).

  1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЕРІВНИКІВ

І ОТДЕЛОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Начальник підрозділи ЗЕД:

а) здійснює організацію та влитися контроль роботи підрозділи

б) підготовляє і виконує плани перспективною й оперативної роботи підрозділи;

в) розробляє і становить керівництву банку стратегію фінансово-економічної діяльності підрозділи, прогнози курсів валют, собівартості іноземної валюти, і ресурсів у іноземній валюті;

р) становить веде касовий план;

буд) дає розпорядження в бухгалтерію і касу щодо зарахування та списання засобів у іноземній валюті не більше коштів у рахунках;

е) здійснює розробку й виконання поточних планів і звітів.


2.2. Заступник начальника підрозділи ЗЕД:

а) здійснює організацію та влитися контроль роботи із залучення та розміщення засобів у іноземній валюті;

б) розробляє і становить затвердження керівництва підрозділи і партнерів банку перспективні й оперативніші плани з управлінню ресурсами банку іноземній фірмі й вітчизняної валюті;

р) становить прогнози курсів валют, вартості ресурсів, ємності ринків збуту й надходження готівкових і безготівкових засобів у іноземній валюті;

в) за відсутності начальника підрозділи здійснює оперативне управління підрозділом.


2.3. Відділ із управління ресурсами банку іноземній валюті:

а) організує облік, рух і діловодство залучених розміщених засобів у іноземній фірмі й вітчизняної валютах;

б) підготовляє і становить в руки керівництва підрозділи перспективні і прогнозні плани з зміни курсів валют і собівартості ресурсів у іноземній фірмі й вітчизняної валютах, стратегії залучення й розміщення ресурсів;

в) організує роботи з клієнтами з підготування й наданні кредитів, з підготування й оформленню строкових вкладів і міжбанківських кредитів;

р) організує нарахування і проведення оплати відсотків;

буд) з урахуванням первинних документів видає в бухгалтерію розпорядження про рух засобів у іноземній валюті та здійснює контролю над виконанням;

е) що з бухгалтером підрозділи звіряє дані про обліку руху коштів;

ж) підготовляє план з доходів м видатках відділу, звіт про його виконанні, про виконання нормативів ліквідності балансу, поточної вартості ресурсів, інші показники ефективність використання ресурсів у іноземній фірмі й вітчизняної валюті;


2.4. Відділ по міжнародним розрахунках:

а) організує роботу з відкриттю і ведення кореспондентських, транзитних і поточних рахунків в іноземній валюті;

б) організовує й здійснює валютний контролю над правомірністю скоєння операцій на іноземній валюті клієнтами банку, і навіть валютний контролю над надходженням експортної виручки в соответствиии з інструкцій ЦБ РФ;

в) організовує й здійснює міжнародні платежі за заявою клієнтів;

р) приймає від клієнтів заявки для придбання і продаж іноземної валюти;

буд) організовує й здійснює операцій за рахунками клієнтів, передбачені валютним законодавством РФ;

е) з урахуванням первинних документів дає розпорядження в бухгалтерію і касу щодо зарахування та списання засобів у вітчизняній та іноземній валюті з усіх видів операцій, пов'язаних із виконанням розрахунків з поточним і кореспондентським рахунках, та здійснює контролю над виконанням;

ж) що з бухгалтером відділу звіряє дані про обліку руху коштів;

із) представляє звіт обсяги виконаних операцій, прибутках і видатках банку з цих операцій, і навіть звіт про поточний стан рахунку також залишків ними.


2.5. Відділ по валютному дилингу функціонально підпорядковується відділу із управління ресурсами. Здійснює такі операції:

а) угоди з купівлі-продажу валюти на біржовому і міжбанківському валютних ринках виходячи з заяв клієнтів їхнім коштом, і навіть з допомогою

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація