Реферати українською » Банковское дело » Векселі та його облік (одна глава)


Реферат Векселі та його облік (одна глава)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Це шматочок глави, який довелося доробляти одній курсової. У цьому використовувалися журнали «Бізнес і банки», «Бухгалтерія і банки» за 2000,1999 року.

Сподіваюся, він корисний.

 

1.Облік векселі

1.1 Поняття операції обліку векселів, приклади

УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ - одне з банківських операцій, яка полягає у купівлі банком (і навіть іншими кредитними установами чи брокером, що спеціалізуються на що така операціях) векселів до закінчення терміну платежу із них. Сенс її у наступному. Вексель має щодо обмежену сферу звернення, що охоплює переважно оптову торгівлю. Тому якщо власникові векселі потрібні гроші до терміну платежу за векселем, може звернутися у банк з проханням врахувати (тобто. купити) даний вексель. З урахуванням банк достроково виплачує власникові векселі гроші, яку виписаний вексель, з відрахуванням деякого відсотки з цієї цифру свою користь. Ставка відсотка, стягнутого банком під час обліку векселів, залежить від величини офіційної облікової ставки, стягнутої центральним банком країни під час проведення операції з переобліку векселів, і звичайно перевищує офіційну на 1-2%. Зазвичай, банки приймають до врахування векселі, містять зобов'язання тих фірм, платоспроможність не викликає сумніви, і мають щонайменше двох підписів.

Особливим довірою користуються векселі щодо гарантії великих банків, тобто. містять банківський аваль, вони враховуються за нижчими ставками відсотка. У деяких країнах існують різноманітні фінансові інститути, які спеціалізуються на операціях з обліку векселів: вексельні брокери - посередники між фірмами і банками: облікові будинки і облікові компанії, які посредничают між комерційними банками і центральним банком. Комерційні банки, провівши операції з обліку векселів, своєю чергою можуть перепродувати їх центральному банку країни. Ця операція називається переучетом векселів.

 

Операції з векселями б'ють по балансових сче тах з обліку векселів портфелі банку і векселів, не оплачених вчасно, у Раді національної й у іноземної ва люте (рахунки 512-519) в розбивці за термінами.

Векселі Федеральных органів влади враховують на рахунку з обліку векселів (512), а векселі органів влади суб'єктів Федерації на рахунку з обліку векселів (513). Векселі банків враховуються на рахунку 514. Інші вексе ля резидентів враховуються на рахунку 515. Векселі нере зидентов враховуються на рахунках 516-519.

Векселі портфелі банку враховуються на окремих лицевих рахунках:

• прості і перекладні векселі, придбані (уч тенные) банком й передані їм у інкасо до інших банків - по лицьовому рахунку «Учтенные банком векселі, відіслані на інкасо»;

• перекладні векселі, придбані (враховані) бан кому, не акцептовані платником - по лицьовому рахунку «Учтенные банком векселі, не акцептовані платником»;

• перекладні векселі, придбані (враховані) бан кому, але з акцептовані платником, відіслані банком щоб одержати акцепту до інших банків - по чи цевому рахунку «Учтенные банком векселі, відіслані щоб одержати акцепту»;

• прості і акцептовані перекладні векселі, нахо дящиеся портфелі банку, не відіслані на інкасо - по лицьовому рахунку «Учтенные банком векселі». Аналітичний облік ведеться за векселедателям про стых векселів і акцептантам тратт.

Будь-які бланки власних векселів банку під лежать обліку на внебалансовом рахунку 90701 «Бланки власних цінних паперів поширення».

Выпущенные і реалізовувалися банком векселі від ражаются в обліку на пасивних балансових рахунках другого порядку рахунки 523 «Выпущенные векселі і банківські акцепти» в розбивці за термінами погаше ния за номіналом. Лицевые рахунки ведуться в кожному векселем.

Під час продажу векселі за ціною нижчою номіналу (з дисконтом) дисконт стосується дебет балансового рахунки 52502 по окремому лицьовому рахунку обліку дис контов за власними векселях (дебет рахунків з обліку коштів, розрахункових рахунку також в кредит рахунки 523).

Наприкінці дня, попереднього дати закінчення звернення, вексель переноситься обліку з цього приводу 52406 «Векселі з вичерпаним терміном звернення». Начисленные за векселем відсотки зараховуються від суми векселі. Аналітика ведеться за кожному векселем.

По векселях по пред'явленні термін звернення вказаний у 1 рік. Отже, в разі настання дати рівної рік мінус одного дня вексель переносить ся з цього приводу 52406.

Векселі «по пред'явленні, але з раніше» учиты ваются до дати наступу зазначеного терміну як термінові, потім як пред'явницькі на рахунку до запитання. Строк обігу такого векселі, виходячи з ст.34 Единообразного закону про переклад ном і простому векселі, визначається роком з моменту початку вказаної у векселі терміну. За рік мінус 1 день вексель переноситься з цього приводу 52406.

По предъявительским векселях з неистекшим терміном звернення проводки здійснюються у день пред'явлення векселі до погашення.

При погашенні векселі, проданого з дисконтом, робиться проводка зі списання суми дисконту:

Д-т рахунки 70204 «Витрати за операціями з цінні ми паперами» за 57-ю статтею «Дисконтный витрата за векселями»,

К-т рахунки 52502 «Майбутні виплати за про центам, купонах і дисконтам по випущеними цін ным паперам».

Начисленные за векселем відсотки враховуються аналогічно відсоткам по сертифікатам. Причисляе мые від суми векселі відсотки, зараховуються з цього приводу 52406 в кореспонденції з рахунком 52501.

У разі потреби стягування прибуткового податку з нарахованих відсотків (для фізичних осіб), з роз'яснення Банку Росії, робиться про горілка:

Д-т рахунки 52406, К-т рахунки 60301.

При пред'явленні векселі до погашення він біля жит обліку на внебалансовом рахунку 90704. Після пога шения він списується із рахунку 90704.

Банк може викупити власний вексель до сро ка його погашення. Вексель то, можливо погашений чи зберігатися для продажу.

За дострокового погашенні чи викуп векселі щодня пред'явлення робиться проводка:

Д-т рахунки 523 «Выпущенные векселі і банківські акцепти» — у сумі номіналу векселі, К-т рахунки 52406.

Якщо передбачено, до рахунку 52406 причисля ются нараховані відсотки.

Предъявленный вексель приходуется на рахунку 90704.

Якщо вексель реалізували з дисконтом і викуповує його буде нижча номіналу, але ціну продажу, то виробляється сторнировочная запис за рахунком 52502 у сумі різниці між номіналом і ціною викупу і водночас різниця (реальний дисконт) списується з цього приводу з обліку витрат 70204 «Расхо ды за операціями із цінними паперами».

Що стосується зберігання векселі для подальшої про дажи вексель приходуется на активному внебалансо-вом рахунку 90703 «Выкупленные передчасно погашення власні цінних паперів» з здійсненням про горілок, аналогічних проводками по дострокового пога шению векселі.

Погашенный вексель списується із рахунку 90704 і враховується на рахунку 90702.

Окремо хотілося б на ситуації, коли він банк викуповує дисконтний вексель по це неменшою, чим він був продано. Під час цієї ситуації врахований за векселем дисконт (рахунки 52502) стор нируется, а різниця належить рахунки доходів. Є думка, що це сума, відбивана на доходах є прощенням боргу.

Приклад 1 (не враховуючи оподаткування). Банк випустив відсотковий вексель ціною 1 000 крб. У день виникнення зобов'язання (оплати векселі):

Д-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423,

К-т рахунки 523 — у сумі 1 000 крб.;

Д-т рахунки 99993,

К-т рахунки 90701 — 1 крб.

Нараховано відсотки за день до погашення (наприклад, 20 крб.):

Д-т рахунки 52502,

К-т рахунки 52501 — у сумі 20 крб. Перенесення суми векселі з цього приводу виконання:

Д-т рахунки 523,

К-т рахунки 52406 — у сумі 1 000 крб. Перенесення відсотків по рахунок погашення:

Д-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423,

К-т рахунки 523 — у сумі 1 000 крб. Пред'явлення векселі до погашення:

Д-т рахунки 90704,

К-т рахунки 99999 — у сумі 1 000 крб. Погашення векселі процес формування документів:

Д-т рахунки 52406,

К-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423 — у сумі 1 000

крб.;

Д-т рахунки 70204, К-т рахунки 52502 — у сумі відсотків — 20 крб.;

Д-т рахунки 99999, К-т рахунки 90704 — у сумі 1 000 крб.;

Приклад 2 (не враховуючи оподаткування). Банк випускає дисконтний вексель номіналом 1 000 крб. й реалізовує її за 800 крб.

Д-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423,

К-т рахунки 523 — у сумі 800 крб.;

Д-т рахунки 52502,

К-т рахунки 523 — у сумі 200 крб. За день до дати погашення:

Д-т рахунки 523,

К-т рахунки 52406 — у сумі 1 000 крб.;

Погашення векселі:

Д-т рахунки 90704,

К-т рахунки 99999 — у сумі 1 000 крб.;

Д-т рахунки 52406,

К-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423 — у сумі 1 000

крб.;

Д-т рахунки 70204,

К-т рахунки 52502 — у сумі 200 крб.;

Д-т рахунки 99999,

К-т рахунки 90704 — у сумі 1 000 крб. Якщо вексель випускається на погашення достроково, наприклад, за 950 крб., то проводки будуть такі:

Д-т рахунки 90704,

К-т рахунки 99999 — у сумі 1 000 крб.;

Д-т рахунки 523,

К-т рахунки 20202, кореспондентського рахунки,

розрахункового рахунку підприємства чи рахунки 423 — у сумі 950

крб.;

Д-т рахунки 70204,

К-т рахунки 52502 — у сумі 150 крб.;

Д-т рахунки 523,

К-т рахунки 52502 — у сумі 50 крб.;

Д-т рахунки 99999,

К-т рахунки 90704 — у сумі 1 000 крб.

1.2 Операції банки з власними векселями та проведення операції банки з векселями сторонніх эмитетов

Операції банки з власними векселями

Для аналізу спірних моментів операцій банки з власними векселями повторимо схему проводок:

1. Випуск дисконтного векселі:

а. Оплата векселі:

Д-т - коррахунок, рахунок клієнта, рахунок каси К-т - 52301-52307

У "минулому публікації вже поставало питання про транзитному рахунку 47422. Його використання у цій ситуації нормативно не закріплено як і показує практичного досвіду, найчастіше викликає негативну реакцію з боку перевіряючих організацій. Разом про те пряма кореспонденція рахунків 523 з корсчетом, рахунками клієнтів чи касою представляється справді дуже незручною завданням, оскільки доводиться оформляти кількох платіжних документів. У цьому складній ситуації існує економічно обгрунтований і відповідні нормативних актів метод. Від моменту надходження сплати векселі до їх видачі що надійшли кошти є не чим іншим, як іншими залученими засобами до запитання, і повинні враховуватися на рахунках 42701 - 44001. Часом запитання коштів є момент підписати акт про прийомі-передачі цінних паперів. Ця методологія, на думку автора, оптимальна.                                    

б. Дисконт за векселем або щомісячне нарахування відсотків:

Д-т - 52502

К-т - 52301-52307

Д-т - 99999

К-т - 90701

2. Погашення дисконтного векселі:

а. Перенесення з цього приводу "до виконання" наприкінці робочого дня, попереднього дня погашення:                         

Д-т - 52301-52307

К-т - 52406

Передислокування з цього приводу до виконання за дострокового погашенні

векселі може здійснюватися, з метою однаковості обліку таку

перекидання краще виробляти.

б.      Д-т - 90703 чи 90704

         К-т - 99999

в. Оплата векселі:

Д-т - 52406

К-т - коррахунок, рахунок клієнта, рахунок каси р. Списання дисконту векселі на витрати:

Д-т – 70204

к-т - 52502

буд. Якщо вексель було погашено достроково, то додатково виробляється проводка зі списання суми невиплаченого дисконту:

Д-т - 52406 К-т - 52502 е. Д-т - 99999

К-т - 90703 чи 90704 Як бачимо, в проведенні (а) ме вказані позичкові рахунки клієнтів, від 23 лютого 1995 р. N 26 "Про операції комерційних банків з векселями і про зміни гаразд бухгалтерського обліку банківських операцій із векселями". Наведемо формулювання відповідного пункту листи:                   

"6.2.3. Надання банком вексельного кредиту;

(1) При наданні банком позички з допомогою

власних векселів (див. п. 2 справжнього листи) без купівлі клієнтом векселі банку робляться такі бухгалтерські проводки на вексельну суму:

Для векселів з номіналом у російських рублях:

Д-т позичкового рахунки клієнти на рублях К-т сч. N 196 "Банківські акцепти і власні векселі"

Однак у ст. 819 п. 1 Цивільного кодексу Російської Федерації говориться:

"1. .По кредитному договору банк чи інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати кошти (кредит) Позичальнику у вигляді і умовах, передбачених договором, а. позичальник зобов'язується повернути отриману гроші і сплатити відсотки її у".

Тобто кредитний договір відповідно до Цивільним кодексом може передбачати видачу кредиту лише грошима, тому п. 6.2.3 листи Банку Росії N 26 від 23 лютого 1995 р. немає сили. Разом про те можливо одночасне укладати договори кредитування й законність продажу власних векселів банку.

Хоча банк неспроможна видати вексельний кредит, тим щонайменше немає обмежень за погашення кредитів і відсотків у ній власними векселями банку. Ця операція оформляється так:

Д-т - 523 чи 52406

К-т - позичковий державний кошт або рахунок для сплати відсотків. Відповідно до ст. 414 Цивільного кодексу банк може дати операції новації відносини із своїми векселями. У цьому початкове зобов'язання перетворюється і водночас з'являється інше. Ця операції оформляється так:

Д-т - 52406     ,

К-т - 52301-52307

Операції банки з векселями сторонніх власників

З моменті підписання договору купівлі векселів до виконання першого зобов'язання бухгалтерський облік ведеться на позабалансових рахунках розділу Г(Срочные операції) відповідно до Положенням Банку Росії № 55 від 21.03.97 р. «Про порядок ведення бухгалтерського обліку угод купівлі –продажу іноземної валюти, дорогоцінних металів та обігу цінних паперів в кредитних організаціях» і Правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих біля Російської Федерації № 61 від 18.06.97.

 А. У день підписання договору для закупівлі векселів:

Д-т – 932,935

К-т – 960,963

Б. У день наступу першої дати розрахунків:

Д-т – 960,963

К-т – 932,935

Аби наблизитися терміну виконання угоди виробляється перенесення сум на відповідні балансові позиції.

Після наступу першої дати розрахунків облік ведеться на балансових рахунках. Якщо перша зобов'язання виконується день підписання договору, то позабалансовий облік немає.

У. Д-т – 47408

К-т - 47407

«Бухгалтерський облік угод купівлі-продажу іноземної валюти, дорогоцінних металів та обігу цінних паперів з постачанням щодня укладання угоди (угода «today»)

 ведеться від урахуванням наступних особливостей:

-позабалансовий

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація