Реферати українською » Банковское дело » Банківський маркетинг


Реферат Банківський маркетинг

Страница 1 из 10 | Следующая страница

1. Теоретичні основи банківського маркетингу

 

1.1 Сутність банківської послуги

Товаром і основний банківської продукцією є послуга.

Банківська послуга – це окремі банківські операції, створені задля задоволення потреб клієнти на послугах банку [8].    

Товар – це продукт праці, виготовлений обмінюватись або продажу [20].

Визначення товару передбачає під собою отримання продавцем якийсь плати (доходу). Оскільки головна мета кредитної організації (отже, і комерційного банку) є отримання прибутку [3], то банківську послугу можна визначити так:

Банківська послуга - це банківські операції, і угоди, створені задля задоволення потреб клієнти на послугах банку і отримання банком і щодо оплати них.

Ці описи характеризують банківську послугу як товар специфічний. Понад те, банківська послуга відрізняється від інших послуг небанківського характеру, оскільки її метою та засобом є гроші. Банківська діяльність є процес зі створення грошових ресурсів немає і розподілу їх між позичальниками. Отже, у процесі діяльності банки створюють нових вимог й інвестиційні зобов'язання, стаючи товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, банк створює нове зобов'язання – депозит, а видаючи позичку – нову вимогу до позичальнику. Ці операції основні, але поза ними банк здійснює операції з випуску, купівлі і продаж цінних паперів, операції з іноземною валютою, з дорогоцінними металами, трастові операції, і інші. Аби довести специфічності банківської послуги достатньо розглянути лише основні банківські послуги – депозитні і кредитні.

Грошові ресурси банку складаються із власного капіталу і залучених коштів. Залучені кошти є основою грошових ресурсів немає і бувають недепозитные і депозитні. Недепозитные залучені кошти банк одержує у вигляді позик або продажу власних боргових зобов'язань на грошовому ринку. Депозитні кошти – це гроші, внесені до банк клієнтами, приватними особами та компаніями, що зберігаються з їхньої рахунках і використовувані відповідно до режимом рахунки та банківським законодавством.

Легко зрозуміти, що депозитні послуги мають безсумнівний пріоритет банківській маркетингу, оскільки без залучення ресурсів комерційний банк функціонувати неспроможна. Гроші клієнтів в сукупних ресурсах банків займають істотну частку. Співвідношення власного капіталу і залучених коштів зумовлено економічними особливостями і законодавчими вимогами кожної держави. Наприклад, у середині 80-х показник досягав у Швейцарії 1:12, США 1:15, до ФРН 1:30, у Японії 1:83. Нині у Росії співвідношення становить 1:15 [18]. 

Депозит від (внесок) – це грошова сума чи цінний папір, вверяемые банку для зберігання або використання. Характерною рисою залучення коштів фізичних юридичних осіб у вклади і те, що у грошовим вкладах банк виплачує відсоток, а, по іншим – стягує плату за зберігання. У Російській практиці «внесок» і «депозит» є словами-синонимами. Депозити поділяються на вклади до запитання і термінові.

Внесок (депозит) до запитання – кошти, що вносяться до банк на невизначений термін. Клієнт вправі розпоряджатися ними (поповнювати, вилучати без попереднього повідомлення) будь-якої миті. Цей вид вкладу може бути відкритий як на певну особу, а й у пред'явника. Рух коштів за цьому внеску може оформлятися готівкою, чеком, перекладом, іншими розрахунковими документами.

Перевагою даних рахунків їхнього власників був частиною їхнього висока ліквідність. Проте, відсоток із них щодо невисокий.

Термінове внесок (депозит) – кошти, помещаемые у банку визначений термін і який приносить самі дохід у вигляді фіксованого відсотка, зазвичай залежить від терміну, суми внеску виконання вкладником умов договору. Чим триваліша термін і (чи) більше сума вкладу, то більше вписувалося розмір винагороди. Чинна до практика передбачає оформлення термінового вкладу на різний час. Така градація стимулює вкладників до раціональної організації таких коштів, їх приміщенню у вклади, і навіть створює банкам умови керувати активами і пасивами.

Термінові вклади вигідні банку, бо воно може вільніше маневрувати ними, ніж засобами у внесках (депозитах) до запитання.

Сучасний ринок депозитних операцій включає безліч усяких послуг, як класичних (добре описані у цьому параграфі), і нових (обслуговування клієнти на режимі он-лайн, магнітні карта народження і т.п.). В усіх життєвих них товаром виступають залучені банком кошти, що доводить специфічність банківської послуги. Можливість користування залученими грошима для банку платою іншого за надання даної послуги клієнту.

У боротьбі розширення ринку збуту банки вдосконалюють процес відкриття, ведення і закриття рахунків, зводячи документарные оформлення до мінімуму. Ця боротьба виправдана, оскільки до 90% необхідних грошових ресурсів покривається з допомогою залучених коштів [10]. Отже, банківські депозитні послуги є першочерговим банківським товаром, оскільки без них банк зможе здійснювати інші типи послуг. І це свідчить, що депозитним банківських послуг має бути залучено найбільшу увагу банківського маркетингу.

Грошові ресурси необхідні, як на купівлю (випуску) цінних паперів, реалізації операцій із іноземною валютою, так головного виду активних банківських операцій – надання кредитів.

Як відомо, одній з основ створення комерційного банку є кредитування. Суть кредитних операцій залежить від наданні банком клієнту коштів на поворотній основі, визначені мети, визначений термін і поза плату. Кредитні операції є основний елемент активів банку, тобто. основним напрямом розміщення коштів банку.

Російські комерційних банків беруть активну участь на кредитному ринку. Величина розміщених від своє ім'я перевищує оголошений статутного фонду майже 30 раз [18] .

Кредит банківській практиці вживається для характеристики операцій з продажу (надання) коштів клієнту на обумовлених умовах, певний час за плату (синонім – позичкові операції, кредитна угода, позичка) [18] .

У процесі кредитування використовуються різноманітні форми кредиту. За сучасних умов над ринком реалізуються такі форми кредиту: комерційний, банківський, державний, споживчий, іпотечний, міжбанківський, міжгосподарський, міжнародний, і інші. Вони відрізняються одна від друга складом учасників, об'єктом позичок, динамікою, величиною відсотка голосів і сферою діяльності [19]. Звісно ж, що з моєї дипломної роботи цікаві ті форми кредиту, які безпосередньо мають своїми учасниками комерційних банків.

Крім різної форми кредиту, комерційних банків надають своїх клієнтів різноманітні види кредитів, які можна класифікувати різноманітні ознаками [19].

Банківський кредит розрізняють залежно від терміновості кредитування. Під час такої класифікації виділяють короткострокові, середньострокові і довготермінові позички.

За розмірами розрізняють кредити великі, середні і малі.

За методами погашення розрізняють банківські позички, погашаемые на виплату (частинами, частками), і позички, погашаемые одноразово, на певну дату.

Така класифікація дає можливість банку правильно співвідносити свої зобов'язання в притягнутим засобам з вимогами за виданими кредитах.

Кредит класифікується за видами залежно від платності її використання. Тут виділяють платний і безплатний, шляхом і дешевий кредит. За основу такого розподілу береться розмір відсоткової ставки, встановлений користування ссудой. Товаром при кредитних операціях банки дані позичає гроші (специфічність банківської послуги), платою за товар – відсотки. 

Отже, кредитні (активні) операції банки найпоширенішими і найбільш вигідними послугами, оскільки банк отримує них реальну плату, тобто відсоткову ставку - що встановлюється банком суму від розміру кредиту над його використання. Ця плата є способом формування прибутку банку, отже, банківський маркетинг націлений на кредитні послуги, як послуги, які дають банку реальний.

Стало ясно, що й за відкритті депозиту, і за отримання кредиту клієнт банку користується його послугами з нарощування грошей. Тобто, і і клієнт внаслідок взаємодії друг з одним у вигляді грошових відносин отримують грошовий приріст. І це відрізняє банківську послугу від послуг від інших ринкових інститутів. І саме тому банківська послуга має низку відмітних властивостей [12]:

- абстрактність (невідчутність і складність до);

- невіддільність послуги джерела;

- мінливість (неоднаковість) якості послуг;

- несохраняемость банківських послуг CSFB;

- договірної характер банківського обслуговування;

- зв'язок банківського обслуговування з грішми;

- протяжність обслуговування у часі;

- вторинність удовлетворяемых банківськими послугами потреб.

 

Абстрактность. Концепція абстрактності має дві сторони. По-перше, як та послуги, банківські послуги невловимі: їх можна відчути матеріально, побачити їх і оцінити до того часу, поки клієнт їх отримає. Причина цього у цьому, що послуги, як такі немає матеріальної основи. У зв'язку з цим споживачі виявляють підвищену увагу до видимим елементам обслуговування - банківському устаткуванню, зовнішнім виглядом обслуговуючого персоналу, банківської символіці та всього з того що може дати непряму інформацію щодо характеру і забезпечення якості які надають банком послуг.

По-друге, особливістю банківських послуг CSFB був частиною їхнього складність до. На відміну від інших видів послуг, обслуговування банку жадає від споживачів певного культурного і освітнього рівня. А, щоб полегшити сприйняття послуг клієнтам, банк може спробувати встановити психологічну асоціацію банківської послуги із будь-яким відчутним і більше простим розуміння об'єктом («ми ваші гроші - на добрих руках», «наш банк надійний, як скеля» тощо.) чи фокусувати увагу на аспекті спілкування банку і клієнта, сформувати образ банку як «хорошого сусіда», «порадника» тощо. Позитивний результат просування банківських послуг CSFB може ж принести підкреслення їх вигод споживачам.

   

Неотделимость послуги джерела. Послуга немає окремо від цього, хто її надає, на відміну від товару, що у матеріальному вигляді існує незалежно від присутності або відсутність його джерела. Джерелами послуг може бути люди чи машини. Традиційно банківські послуги виявлялися банківськими службовцями, мають відповідну кваліфікацію. Останнім часом, зі зростанням, рівня розвитку та технічного оснащення сучасної банківської системи джерелом банківських послуг CSFB дедалі більше стають машини, у клієнтів з'явилася можливість віддавати розпорядження банку через електронні канали (банкомати, модемна зв'язок). Проте персональний контакт і залишається необхідною передумовою отримання багатьох банківських послуг CSFB, передусім, складних індивідуалізованих, потребують високій кваліфікації. Автоматизація ж охоплює, передусім, стандартизовані, рутинні послуги.

 

Непостійність якості послуг. Хоча багато хто з банківських установ пропонують клієнтам подібний і навіть однаковий набір послуг, тим щонайменше, абсолютної ідентичності банківських продуктів (такий, як із серійне виробництво у промисловості) не досягається.

Насамперед, це стосується неавтоматизированным послуг, які передбачають інтенсивне спілкування клієнтів із банківськими співробітниками, мають різний рівень технічних і комунікаційних навичок, по-різному які стосуються роботі. Понад те, і той ж співробітник може демонструвати різний обслуговування залежно від цієї ситуації, настрої, самопочуття тощо.

Несохраняемость банківських послуг CSFB. Банківські послуги що неспроможні зберігатися, їх можна «заготовити про запас». Ціна них постійно змінюється, і відсоток то, можливо різний у різні дні тижня і навіть у час доби. Тож у періоди пікового попиту важливо заздалегідь планувати, що робити банк у тому, щоб уникнути черг: залучати додаткових працівників з деяких інших відділів, стимулювати звернення до банк інший час чи користуватися засобами автоматизації.

   Договірної характер банківського обслуговування. Надання більшості банківських послуг CSFB передбачає висновок поміж їхніми виробником і споживачем цивільно-правових договорів (і може і остаточно усвідомлюватись клієнтом - як із приміщенні коштів у внесок). Це створює додаткові складності (інколи ж - психологічний бар'єр) клієнтам.

Договірної характер обслуговування зумовлює необхідність докладного роз'яснення клієнту змісту банківських послуг CSFB і договірних умов його надання. Тим самим було, маркетингова діяльність банку набуває свого роду «просвітницький», освітній характер.

 

Зв'язок банківських послуг CSFB з грішми. Надання основних банківських послуг CSFB пов'язані з використанням грошей до різні форми і якостях (гроші підприємств, гроші комерційних банків, гроші за Центральний банк у вигляді готівки, бухгалтерських записів чи платежно-расчетных документів). А до всього, що пов'язана з грішми, люди ставляться з особливим увагою. Це виводить діяльність банку залежність від довіри клієнтів - і вимагає зусиль, вкладених у зміцнення цю довіру.

  

Протяжність акта купівлі-продажу у часі, як і тісний зв'язку з грошима, надає особливого значення довірчого характеру взаємовідносин банку і клієнта. У насправді, наприклад, під час відкриття рахунки клієнт довіряє банку свої гроші й входить у угоду, протягом якої йому спочатку неконтрольовано [16].

   

Вторичность удовлетворяемых потреб. Як відомо, фінансові потреби, удовлетворяемые банківськими послугами, є вторинними, похідними від первинних виробничих та особистих потреб. Що це? Зрозуміло, потреби, задоволенню яких можуть сприяти банківські послуги, дуже різноманітні. Це може бути як виробничі потреби (розширення виробництва з урахуванням банківського кредиту, забезпечення безперебійного функціонування виробництва з допомоги налагодженої системи розрахунків із постачальниками і покупцями), і особисті (починаючи з задоволення фізіологічних потреб з допомогою доходів від активів, що є на депозитних рахунках чи трастовому управлінні банку, забезпечення безпеки грошей немає та інших цінностей у вигляді зберігання їх у внесок чи банківському сейфі, і закінчуючи задоволенням потреби у громадському визнанні і придбання соціального статусу шляхом обслуговування в «престижному» банку, користування «золотий» чи «платинової» кредитної карткою тощо.).

Але всі названі потреби неможливо знайти задоволені безпосередньо банківськими послугами. Банківські послуги задовольняють не первинні виробничі та особисті потреби, а похідні від нього фінансові потреби. Через війну банківські послуги програють в привабливості матеріальних благ і послугам, безпосередньо що задовольняє потреби споживачів. Це ускладнює завдання фінансово-банківських інститутів з просування своїх продуктів над ринком у боротьбі гроші споживачів і вимагає додаткових маркетингових зусиль.

Специфіка запропонованих банком продуктів жадає від споживачів досить високою економічної культури, зумовлює необхідність роз'яснення змісту послуги клієнту, посилює значення такого чинника, як довіру клієнтів. Адже клієнт, як уже зазначалося вище, довіряючи банку свої гроші, входить

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація