Реферати українською » Банковское дело » Банківський маркетинг і проблеми його вдосконалення


Реферат Банківський маркетинг і проблеми його вдосконалення

Страница 1 из 15 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Маркетинг як комплексна, равносторонняя і цілеспрямована діяльність у сфері виробництва та ринку забезпечує розв'язання конкретних ринкових завдань найбільш раціональним у певній ситуації шляхом. Як сукупності відпрацьованих практикою методів вивчення ринку, пошуку нових ідей у виробництві й реалізації товарів, послуг, глибокого вивчення потреб покупців, клієнтів - і задоволення завдяки провадження й пропозиції нових товарів та послуг, і навіть як засобу вмілої організації зв'язків у виробників і споживачів, постійного вдосконалювання системи збуту маркетинг покликаний зіграти видатну роль перетворення усіх господарських відносин російському ринку.

Маркетинг відомий як систему управління та молодіжні організації діяльності компаній, фірм, банків, всебічно враховує що відбуваються над ринком процеси. Банківський маркетинг через її специфіки є особливу галузь маркетингу. Це зовнішня й внутрішня соціальність ідеологія, стратегія, тактика і жорсткого політика діяльності банку, обумовлена конкретної суспільно-політичної та його економічної ситуацією. Останні зміни у банківських системах країн із розвиненою ринковою економікою, реальна господарська ситуація у Росії сьогодні сприяли життєву необхідність освоєння комерційними банками найсучасніших прийомів та способів маркетингу. А ще орієнтують універсалізація банківську діяльність, вихід за кордону традиційних операцій, посилення конкуренції з іншими банками, появу в банків конкурентів від імені небанківських установ, відтік внесків з банків результаті розвитку ринку цінних паперів.

Нині питанням маркетингу присвячено дуже багато робіт, де даються різні його визначення. У цих визначеннях поняття банківського маркетингу дається недостатньо чітко й перебуває у діапазоні від завдань банку з розвитку ринку до Комплексної програми діяльності банку цілому. На погляд, доцільно й логічно казати про банківському маркетингу з одного боку, як і справу конкретної діяльності з вивченню ринку України і просуванню у ньому банківських послуг CSFB і, з іншого – про використання концепції маркетингу у діяльності банку, якщо вона орієнтована насамперед на вивчення і задоволення потреб клієнтів.

Такий підхід до визначенню банківського маркетингу підтверджується наведеній у літературі структурою комерційних банків, до складу якого відділ маркетингу і зв'язку з клієнтурою чи управління маркетингу, що складається з відділу зв'язки Польщі з клієнтурою, відділу послуг і реклами й відділу ринкової кон'юнктури, які мають вирішувати такі:

 • забезпечувати встановлення контактів із нової клієнтурою;

 • розвитку ділових зв'язків;

 • проводити аналітичні дослідження, пов'язані з сприянням впровадження нових операцій та банківських послуг CSFB;

 • вивчати ринкової кон'юнктури;

 • надавати організаційну і консультаційну допомогу клієнтам.

Тобто, діяльність маркетингових служб включає аналіз ринку банківських послуг CSFB переважають у всіх зазначених його аспектах (маркетингові дослідження), розробку рекомендацій керівництво банку з прийняттю необхідних управлінські рішення, розробку плану маркетингу і здійснення заходів із просуванню (забезпечення продажу) банківських послуг CSFB й те.

Заодно слід відзначити, що результати просування послуг банку над ринком та її боротьби за клієнтів залежатимуть від багатьох умов, які розглядають у роботі.

Слід враховувати, що банківський маркетинг найбезпосереднішим чином пов'язане з всієї діяльністю банку і його управлінням (банківським менеджментом), включаючи як управління операціями, і управління персоналом. Справді, співробітники банку які безпосередньо займаються просуванням банківських послуг CSFB над ринком, можуть затратити великих зусиль і вартість рекламу і спілкування з клієнтами банки з метою примусити їх скористатися його послугами, у результаті можливі клієнти надійдуть у банк. Однак у слідство неуважного ставлення до них співробітників банку, невідповідності запропонованих послуг з того що вони очікували з урахуванням рекламних звернень, і навіть інших причин вони можна скласти несприятливе враження банк і вони відмовляться від взаємодії з нею. Тому, як підкреслюється у спеціальній літератури і виступах у пресі керівників різноманітних комерційних банків, діяльність всіх співробітників банку має базуватися на концепції маркетингу, яка орієнтована споживача.

Тож несформованого ринку Росії найприйнятніший сьогодні така званий маркетинг – мікс, що гарантує комплексне вплив всіх внутрішніх та зовнішніх чинників ринку, охоплюючи основні елементи маркетингу, такі як:

 • політика продута: послуга, яка сприймається як частина асортименту. У цьому послуга, її характеристики оцінюються зусебіч;

 • політика цін: вивчення всіх згаданих чинників і умов продажів, існуючих стосовно даної послузі, банку;

 • політика розподілу: кошти доставки послуги ринку, канали поширення послуг;

 • політика комунікативності: реклама, кошти просування послуги, заходи до створення сприятливого суспільної думки банк тощо.

Звісно, реалізувати маркетинг – мікс практично складніше, ніж скажімо, такий метод маркетингу, як маркетинг, орієнтований продукт, виріб чи послугу. Але Росії, її менеджерам, підприємцям, банкірам доведеться освоювати найсучасніші прийоми і нові методи управління, щоб швидше ліквідувати дистанцію між станом її сьогоднішньої економіки та рівнем господарства промислово розвинених країн.

Усе вищевикладене, і навіть те що, що сучасний стан банківського маркетингу і діяльності банків галузі маркетингу був предметом спеціального дослідження економістів нашій країні, підкреслює новизну і актуальність теми моєї дипломної роботи у умовах початку ринку, до обов'язків якої входить:

 1. Дослідження комплексу банківського маркетингу;

 2. Вивчення продуктової, цінової, збутової і комунікаційної стратегій банківського маркетингу;

 3. Визначення шляхів вдосконалення комплексу банківського маркетингу;

 4. Аналіз розвитку банківську діяльність у сфері маркетингу.

Теоретичною і з практичної основою даної праці є матеріали дослідження економістів по суміжним проблемам, як у країні, і там, матеріали, отримані у процесі аналізу роботи комерційних банків Росії і близько Татарстану, і навіть статистичні матеріали АБ «Девон-Кредит» і такі видань періодичної преси.


1.СОДЕРЖАНИЕ І СПЕЦИФИКА БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГУ.

1.1.ИСТОРИЯ РОЗВИТКУ, ПОНЯТИЕ І НЕОБХІДНІСТЬ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГУ.


Перехід до ринкових відносин, який у даний час є основним напрямом стабілізації економіки Росії, грунтується насамперед на оздоровленні фінансів України й перебудові банківської системи, її формуванні та розвитку ринку. Роль ж нової банківської системи у просуванні країни - до ринкової економіки багато чому визначається розвитком маркетингу у цій сфері, взаємовідносинами, що складаються між різними банками, між банками та його клієнтами, і навіть формуванням ринку банківських послуг CSFB, відсоткової політикою, та інший діяльністю банків. На думку західних фахівців, фінансові послуги в дедалі більшому ступеня потрапляють під агресивний вплив та споживачів, для менеджерів зростає важливість маркетингу з його акцентом на вивчення і сегментацію ринку, просування продуктів ринку і обслуговування споживачів. Маркетинг стає однією з важливих стратегічних чинників на успіх банківській справі поруч із загальним управлінням, фінансами і технологією (функціонуванням).

У країнах маркетинг банківській сфері формувався з урахуванням багаторічного досвіду маркетингової діяльності промышлен106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106кетинга, що стали основою управління комерційними банками. Банки обзавелися власними маркетинговими службами, системами збирання та опрацювання інформації, розробляють і контролюють програми маркетингу.

Посилення конкуренції, та збільшення вимог клієнтів до послуг призводять до того, що це більше банків звертаються до маркетингу, розробляють стратегічні маркетингові плани, щоб адаптуватися до змін зовнішнього середовища й забезпечити успіх у конкурентної боротьби.

У Росії її розвиток маркетингу й у промисловості, у сфері банківських послуг CSFB відбувається це й дуже складних умовах. За відсутності досвіду, методичних розробок, кваліфікованих фахівців, інформаційного середовища кожна організація самостійно методом спроб і помилок освоює таку непросту область діяльності, як маркетинг.

Слід зазначити, що в країні конкурентне середовище у сфері послуг формувалася швидше, ніж у промисловості. Створення дворівневої банківської системи спричинило створення безлічі комерційних банків. З іншого боку, останніми роками швидко розвиваються різні небанківські установи: фінансові, інвестиційні, страхові компанії, пенсійні фонди. Попри наявні обмеження, російський фінансовий ринок виходять іноземних банків. Можна говорити з впевненістю про утворення ринку покупця у сфері банківських послуг CSFB і що починається боротьбі клієнтів. Успіх у боротьбі буде за тими банками, які зуміють знайти свої конкурентні переваги, індивідуальність і клієнтуру, зуміють пристосуватися до запитів клієнтів - і започаткувати нові потреби у банківських послугах.1

Банківський маркетинг, отже, можна з'ясувати, як пошук і освоєння використання банком найвигідніших ринків банківських продуктів із урахуванням від реальних потреб клієнтури. Це вимагає чітку постановку цілей банку, формування колій та способів їхнього досягнення й розробку конкретних заходів

Страница 1 из 15 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація