Реферат Банківська право

ТАВРИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ


ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА N1

ПО БАНКОВСКОМУ ПРАВУ


Сімферополь - 1997 р.


РЕЦЕНЗИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РОБОТУ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПЛАН


I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ


II.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАНИ НАРУШЕНИЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ


III.ОСОБЫЕ УМОВИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКІВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦІЙ З МОНЕТАРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ


IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


V.СПИСОК ИЗУЧЕННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


1. У У Є Д Є М І Є


На відміну з інших соціальних ідей політичних орієнтацій демократичне правової держави при верховенство правового законом і пріоритеті правами людини і громадянина практично сприйнято суспільством як майбутнє державних устроїв України. Виконання цього завдання пов'язано лише з створенням сучасного законодавства, забезпеченням

законності діяльності держави та її органів, муніципальної системи та громадських формувань, надійної, швидкою і справедливою юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням яке сягнуло небезпечних меж правового нігілізму, перебуває нині за межею свавілля в усіх галузях державної влади і життя, і, формування високого рівня правової культури нашого суспільства та кожної людини.

Необхідною умовою розвитку цих процесів був частиною їхнього правове супроводження й забезпечення державою - єдиною біля країни політичної організації, здійснює суверенітет, джерело якого - народ України. Але держава й право мають як інструментальне значення і " самостійну цінність. Водночас це

право жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людині відповідні свободи". До цього суспільство прийде лише крізь підвищення відповідальності, покладеною " на інститути структурі державної влади", рішучі дії з економічному, політичному та соціального реформування, створення якісної " правова база для таких

дій".

Це зажадає високопрофесійного складу юристів й достатньою правовою грамотності державних службовців та інших осіб, зайнятих юридичної діяльністю. Громадська корисність і престижність цієї бурхливої діяльності значно зростає у період революційних змін, соціальної конструкції суспільства, його нових економічних пріоритетів і

політичних орієнтацій.

Професіоналізм юриста у його знанні й умінні орієнтуватися у різних галузях права. Фінансове право посідає чільне місце серед інших галузей права,так як і повсякденні між фізичними і юридичних осіб виникають постійно товарно-грошові стосунки держави й будь-який юрист зобов'язаний знати як за законом владнати розбіжності які під час цих питаннях.

Запропонована нижче тема - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАНИ НАРУШЕНИЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ. ОСОБЫЕ УМОВИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКІВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦІЙ З МОНЕТАРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ найцікавіша у зв'язку з переходами нашого суспільства від соціалістичних до капіталістичним відносинам як наслідок цього цікава глибока правова реформа навколо фінансово-правових відносинах.


II.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РІЗНІ ПЛАНИ НАРУШЕНИЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ


Кредит (credit) - надання кредитором позички в грошової чи товарної формі за умови повернення певний час, зазвичай, зі сплатою відсотків. Існують три форми кредиту - комерційний, банківський та Харківський державний. Комерційний кредит надається одним підприємством іншому як продажу товарів з відстрочкою платежу і має товарну форму. Банківський кредит надається банками в грошової форми. Державний кредит надається юридичними і фізичними особами державі, що є позичальником для мобілізації державою коштів на фінансування державних витрат, особливо, коли державна бюджет є дефіцитним. Державний кредит виступає у різних формах: натурального позики; випуску державою облігацій, казначейських зобов'язань та інших кредитних документів, зокрема сертифікатів Державного банку.

Розглянемо види відповідальності за порушенні кредитування у перших двох форм кредиту, бо за державному кредиті позичальником виступає держава й порушень у разі, зазвичай, не зустрічається.

Відповідно до ст.4ст.Законом України “Про банки та надійної банківської діяльності”1 Україна формує і вдається до власні кредитні ресурси, складених із засобів банків, надлишки коштів у банківські рахунки підприємств, установ і закупівельних організацій республіки, вкладів громадян, засобів у міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів.

Комерційні банки здійснюють кредитні операції не більше ресурсів , що вони створюють на процесі своєї діяльності. Комерційні банки за необхідності можуть договірних засадах займати ресурси одна в іншого, приваблювати і розміщувати гроші у формі депозитів, вкладів і здійснювати взаємні операції, передбачені їх статутами (ст.29 закону України “Про банки та надійної банківської діяльності).

Нині однією з основних видів діяльності банків Україні є видача кредитів фізичним та юридичним особам. Зазвичай, ці кредити видаються під заставу відповідно до Закон України “Про заставу”2 . У цьому вартість застави мусить бути не нижче самого кредиту та суми відсотків, застережених у договорі. Причому у договорі також передбачаються штрафні санкції у разі повернення кредитів і відсотків у ній в обумовлені терміни.

Клієнт, який виконав обов'язків зі своєчасного поверненню кредиту, оголошується неплатоспроможним.

При оголошенні клієнта неплатоспроможним банк зобов'язаний оповістити клієнта, його засновників і основних кредиторів, орган, який зареєстрував статут імені клієнта й опублікувати оголошення про неплатоспроможності клієнти на пресі.

Що стосується клієнта, оголошеного неплатоспроможним, закон надає банку право використовувати такі заходи:

- достроково стягнути видані кредити і призупинити видачу нових позичок;

- змінити черговість платежів, спрямувавши безпосередньо погашення простроченої боргу кредиту виручку клієнта від продукції, робіт та надання послуг відповідно до статутного права банку;

- передавати оперативне управління адміністрації, призначеної з участю банку;

- реорганізувати боржника;

- ліквідувати боржника у реалізації який закладений у банку майна відповідно до законодательством(ст.35 закону України “Про банки та надійної банківської діяльності”).

Проте й кримінальна відповідальність за мінімум протиправні дії у сфері кредитування. Так було в ст. 148-5 КК України ( Шахрайство із саудівським фінансовим ресурсами) закріплено, що надання громадянином - підприємцем чи засновником або власником суб'єкта підприємницької діяльності, і навіть посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності явно помилкової інформації державних органів, баняках і іншим кредиторам для одержання субсидій, субвенцій, дотацій кредитів або пільг щодо податках за відсутності ознак розкрадання - карається позбавленням волі терміном у три роки з позбавленням право обіймати певне місце праці чи займатися певною діяльністю терміном у три роки.

Ті самі діяння, якщо вони скоєні вдруге або завдали великий матеріальним збиткам державі або кредитору, - караються позбавленням волі терміном від трьох до десятиріччя з позбавленням право обіймати певне місце праці чи займатися певною діяльністю терміном до п'яти років із конфіскацією майна.


III.ОСОБЫЕ УМОВИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКІВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦІЙ З МОНЕТАРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ


Чинним валютним законодавством України передбачено, що валютним цінностям ставляться монетарні метали - золото і метали иридиево-платиновой групи що не би там не було вигляді й стані, крім ювелірних, промислових і побутових виробів із цих металів, і навіть брухту цих металів. Вони накопичуються у банку як афинованных (доведених до найвищих проб відповідно до стандарту) запасів1 .

Операції з монетарними металами зовнішньому ринках проводить Національний банк України чи через банки уповноважені їм у ведення зовнішньоекономічних операцій.

Банк, який хоче здійснювати операції з монетарними металами повинен мати у ліцензії Національного банку України або у доповнення до ній відповідне рішення на право проведення операцій.

До заяви отримання врегулювання право проведення операцій із монетарними металами додаються міг би належно затверджені такі документи:

- завірений керівником банку заявника бізнес-план, що передбачає роботи з монетарними металами;

- рекомендація регіонального управління - Національного банку "Україна видачу дозволу;

- рекомендація Державної скарбниці Національного банку України;

- довідка відповідності кваліфікаційним вимогам експертів, які безпосередньо здійснюють операції з монетарними металами;

- довідка про наявність технічних засобів, що необхідні операцій з монетарними металами.

Для отримання врегулювання право проведення операцій із монетарними металами комерційний банк повинен мати необхідне приміщення прийому і збереження монетарних металів, і навіть відповідне устаткування. Перелік цього устаткування наводиться при застосуванні N1 до Інструкції N243 від 27 09 1995 р. “Про порядок видачі ліцензії Національного банку України на право здійснення комерційними банками операцій із валютними цінностями”.

Зокрема цьому додатку наведено вичерпний перелік зазначеного устаткування проведення операцій із монетарними металами необхідні:

- ваги для зважування монетарних , які повинні мати відповідні свідоцтва про їхнє перевірці, що здійснюється не менше разу ніяк;

- інструменти (лупи, шаберы, скальпелі, плоскогубці, надфили, напилки тощо.);

- хімічні реактиви визначення проб дорогоцінних металів;

- сейфи чи металеві шафи для зберігання монетарних металів;

- експерта, рівень підготовки якого відповідає кваліфікаційним вимогам, необхідних йому реалізації операцій із монетарними металами.


Кваліфікаційні вимоги до комерційного банку, що здійснює операції з монетарними обумовлено в Додатку N2 тієї ж інструкції. Так було в частковості там закріплюється, що з експертів, які проводять операції з монетарними металами необхідні:

- навички роботи з монетарними металами;

- знання діючих нормативно-технічних документів на монетарні метали, промислові і ювелірні вироби з дорогоцінних металів;

- знання фізико-хімічних особливостей дорогоцінних металів володіння фізико-хімічними методами дослідження;

- вміння визначати зміст некоштовних металів та інших металів з промисловою і ювелірних виробах зі дорогоцінних металів;

- знання устрою терезів й уміння їх використати щодо ваги дорогоцінних металів.


Рішення про видачі ліцензії і різноманітні види операцій із монетарними металами, що може здійснювати комерційний банк, приймає комісія Національного банку України ліцензування комерційних банків на право проведення операцій із валютними цінностями, до роботи у якої можуть залучатися фахівці Державного сховища Національного банку України.

Комерційний банк, після отримання ліцензії, зобов'язаний щомісяця давати звіт про наявність і рух монетарних металів у керування валютного контролю та ліцензування Національного банку України.

Після видачі ліцензії комерційному банку за проведення операцій із монетарними металами з нею то, можливо укладено договори з їхньої постачання Державне сховище.


IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Конечно,в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю висвітлити таку глибоку і велику тему як ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАНИ НАРУШЕНИЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ І ОСОБЫЕ УМОВИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКІВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦІЙ З МОНЕТАРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, проте фундаментальні поняття і базові положення у зазначеній роботі наведено. Попри то,что правотворческий підхід до дешевших фінансових відносинам по-российскому і по-украинскому законодавству дещо різняться друг від друга,но цю різницю менш суттєві і при цьому за низкою об'єктивних і суб'єктивні причини російська правотворческая думку трохи випереджає украинскую,что дає нашим законодавцям використовувати позитивний досвід накопичений російськими юристами після ухвалення тих чи інших нормативних актів, і уникати ошибок,обязательно можна зустріти такому тернистий шлях як правотворчество.

Використовуючи позитивний досвід як Росії ,а й інших розвинених государств,учитывая національні й історичні особливості нашого народу Україна стане демократичним правовою державою.


V. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА


1.Гражданское право.Часть 1.Учебник/ Під ред.Ю.К.Толстого,А.П.

Сергєєва.- М.:Издательство ТЕИС,1996. - 292-300с.

2.Гражданский кодекс Українською РСР: Нучн.-практ.коммент. Пер. з

укр. /И.Г.Агапов,М.И.Бару,И.А.Беленчук та інших. -До: Политиздат Украи-

ны,1981.- 639 з.

3.Конституция (її) України - Прийнята Верховним Сові-

тому України 28.06.1996г.

4. Про банки та надійної банківської діяльності: закон України від 20 березня 1991 р.

5. Про заставу: закон України від 2 жовтня 1992 р.

6. Про порядок видає ліцензії Національного банку України на право здійснення комерційними банками операцій із валютними цінностями.// Інструкція N243 Національного банку України від 27 09 95 р.

7.Политологический словник. - До.: ИнноЦентр. - 1991.

8.Советское фінансове право: Учебник.-М.: Юрид.лит.,1987.-464 з.

9.Юридический енциклопедичний словник. - М.: СЭ. - 1984.

1 Про банки та надійної банківської діяльності: закон України від 20 березня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.- N28,- ст.234.

2 Про заставу: закон України від 2 жовтня 1992 г.//Правда Украины,1992,11 листопада.

1 Про порядок видачі ліцензії Національного банку України на право здійснення комерційними банками операцій із валютними ценностями.//Инструкция N243 Національного Банку України від 27 09 1995 р.


Схожі реферати:

Навігація