Реферати українською » Банковское дело » Аудиторський висновок


Реферат Аудиторський висновок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
незалежної аудиторської організації ИП «Аудит» про достовірності бухгалтерської звітності ВАТ «Банк Європейський», підготовлений відповідно до вимогами законодавства Республіки Білорусь у на 1 жовтня 2004 року.

Акціонерам ВАТ «Банк Європейський»

 

Ми аудит поданій бухгалтерської звітності відкритого акціонерного товариства «Банк Європейський» (далі «Банк»), що з бухгалтерського балансу, звіту про прибутків і збитках, і навіть відповідних звітів щодо змін у капіталі і русі коштів протягом року. Зазначена бухгалтерська звітність було підготовлено керівництвом Банку відповідно до законодавством і нормативними актами, регулировавшими порядок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності банківській діяльності Республіки Білорусь у і що діяли на дату складання звітності. Відповідальність готувати вищевказаної бухгалтерської звітності несе керівництво Банку. Наша відповідальність полягає у висловлюванні думки про достовірності цієї бухгалтерської звітності переважають у всіх істотних аспектах виходячи з проведеного аудиту.

    Ми перевірку, керуючись Законом Республіки Білорусь у «Про аудиторську діяльність», і навіть Правилами аудиторську діяльність, затвердженими Міністерство фінансів Республіки Білорусь у. Дані правила вимагають, щоб аудиторська перевірка була і проведена нами щоб одержати впевненості, що бухгалтерська звітність Банку зовсім позбавлений істотних спотворень. Перевірка включає у собі перевірку вибірковим методом обгрунтованості сум і пояснень до них, які у бухгалтерської звітності. Ми вважаємо, що наш аудиторська перевірка дає достатня підстава висловлення нашою думкою.

   На думку, згадувана бухгалтерська звітність Банку достовірно, переважають у всіх істотних аспектах, відбиває активи, пасиви й викохує власний капітал Банку, його фінансова результат і рух коштів у відповідно до законодавства і нормативними актами, регулюючими порядок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності банківській діяльності Республіки Білорусь у.


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТИНА

Аудиторська організація: іноземне підприємство «Аудит»;

220000, ін. Скорини буд. 91, р. Мінськ;

реєстраційне свідчення № 0085213 від 05.09.2000 р.,

УНН 10045555354;

ліцензія № 951 від 15.11.2000 р.

Аудитори:

Віденська І.В., осіб. № 007536 від 29.06.2000,

Прохоренко М.С., осіб. № 100475 від 28.02.1999,

Аудируемое обличчя:

відкрите товариство «Банк Європейський»;

220004, вул. Жуковського 8/1, р. Мінськ;

реєстраційне свідчення № 0074156 від 19.04.2000 р.,

 УНН 10054654652.

Підстава щодо аудиту: договір для подання аудиторських послуг № 00073 від 05.03.2004 р.

Аудит проводився із 01.01.2004 р. по 01.10.2004г.

Аудиторська перевірку виконували з 01.10.2004 р. по 01.11.2004 р.

Голова правління – Ігнатов Борисе Івановичу.

Головний бухгалтер – Іванова Ганна Сергіївна.

Основні засновники: РУП ПО «Белоруснефть» – 52,40%, Європейський Банк Реконструкції й Розвитку – 18,28 %, Міністерство економіки Республіки Білорусь у – 14,76%.

Сформований статутного фонду – 24008929,2 тыс.руб.

Ліцензії банку:

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Антикризисное управління кредитних організаціях
  Міністерство спільного освітнього і професійної освіти РФ КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ
 • Реферат на тему: Банк Англії
  вступ. У будь-якій сучасній економіці центральний банк грає винятково важливу роль. Особливо вірно
 • Реферат на тему: Банк і насип
  Муниципальное освітнє установа Маклинская середня загальноосвітньою школою з поглибленим вивченням
 • Реферат на тему: Банківські операції
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ
 • Реферат на тему: Банкiвська система Украiни
  ЗМІСТ ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Навігація