Реферати українською » Банковское дело » Аккредитивная форма розрахунків


Реферат Аккредитивная форма розрахунків

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Розділ 1

Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків.


1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.

Документарний акредитив являє собою взяте у собі банком за проханням імпортера зобов'язання заплатити визначену суму бенефиціару (експортеру) за умови, що останній надасть відповідним вимогам акредитива документи у встановлений часовий відрізок. У торговій угоді між експортером й імпортером банк, таким чином, виступає посередником.

Акредитив - одностороннє умовне грошове зобов’язання банку, що видається них щодо дорученню клієнта (імпортера) на користь його контрагента (бенефиціара), по якому банк, що відкрив акредитив (емітент) винен здійснити бенефиціару платіж (негайно чи із відстрочкою) чи акцептувати векселі бенефиціара й оплатити їхні в рядків, чи доручити іншому банку здійснити такі платежі чи акцепт при умові надання бенефиціару документів, передбачених в акредитиві й, відповідно, при виконанні інших умів акредитиву.

Документарний акредитив сьогодні є, мабуть, самим різнобічним й самим дійовим інструментом забезпечення платежів. У ділових зв'язках з державами, що контролюють зовнішню торгівлю, застосування акредитива багато в чому є попередньою умовою для здійснення імпортних й експортних операцій.

Поряд з функцією забезпечення платежів акредитив може також виконувати кредитну функцію. Зобов'язання банку покупця здійснити платіж полегшує продавцю одержання від свого банку кредиту, наприклад, на виробництво товару. При визначених обставинах акредитив може виступати для банку імпортера також у якості основи для кредиту. Тобто тоді, коли банк при здійсненні акредитивної операції може очікувати, що якщо матір у своєму розпорядженні документи, що уособлюють власність товару, бо товаросупроводжувальні документи засвідчують вимогу на видачу відправленого вантажу. Шляхом передачі документів передається також декларація про володіння товаром.

Таким чином, можна виділити три основні функції, що виконує документарний акредитив:

1. Документарний акредитив є однією із форм міжнародних розрахунків - це його головна функція.

2. Специфіка здійснення розрахунків за допомогою акредитива забезпечує захист від можливих ризиків, що існують у міжнародній торгівлі, як продавця, то й покупця.

3. Документарним акредитивом виконується кредитна функція.

У здійсненні акредитивної операції можна виділити такі фази.

Фаза 1



Подача пропозиції

Угода про акредитив


Експортер дає потенційному покупцю свою пропозицію

Експортер у ході переговорів

З покупцем за контрактом

Домовляється про умови акредитиву


Фаза 2



Видача замовлення

Відкриття акредитива


Імпортер дає експортеру замовлення про поставки товару, відповідно підписує договір купівлі-продажу


Імпортер дає своєму банку

Доручення на відкриття

Акредитиву


Фаза 3



Постачання



Використання акредитива
Експортер поставляє замовлений товар

Експортер подає банку документи на оплату


Наведена схема дозволяє зробити висновок про достатній ступінь складності акредитивної форми міжнародних розрахунків.

Нижче наведемо более детальний розгляд проведення розрахунків за допомогою документарного акредитиву.


Фаза 1: Угода про акредитив

До експортного підприємства звертається зарубіжний покупець із проханням дати пропозицію про поставки товару чи послуги.

Вже в останній момент висунення пропозиції чи укладання догоди про купівлю-продаж продавець винен чітко собі уявляти котрі ризики й вимоги йому потрібно враховувати, а саме стосовно:

 • надійності та кредитоспроможності покупця;

 • політичних, економічних та юридичних умів в стране покупця;

 • власної ліквідності.

У залежності від потреби в ступені надійності він обирає одну з трьох форм акредитиву:

 • відкличний акредитив;

 • безвідкличний акредитив;

 • безвідкличний підтверджений акредитив.

Для безперешкодного здійснення акредитивної операції продавець крім усього іншого винен матір точне уявлення як винен бути складений акредитив стосовно:

 • виду та конструкції акредитиву;

 • рядок дії;

 • шляху та засобів транспортування;

 • страхового захисту;

 • базису цін.

Ці фактори впливають на калькуляцію ціни експортера, але в витрати по усім можливим банківським гарантіям, що виставляються на користь покупця. Переговори по умовам акредитиву дають продавцю прекрасну можливість впливати на зміст акредитиву. Покупець при наявності акредитивної застереження зобов’язаний відкрити акредитив на користь продавця, а продавець винен дотримати передбачену форму здійснення платежу через акредитив.


Фаза 2: Відкриття акредитиву

Імпортер вирішив прийняти пропозицію експортера. У відповідності до погоджених умів, после того, як він віддав замовлення чи підписав договір купівлі-продажу, йому слід розпорядитися про відкриття ним акредитиву на користь продавця.

Дорученням на відкриття акредитиву імпортер (наказодавець акредитиву) вимагає від банку дати його постачальнику зобов’язання здійснити платіж. Банк виконує цю вимогу, як правило, лише до того випадку, якщо він може перекласти це зобов’язання на імпортера, оскільки він не може розглядати товар як єдину гарантію, особлива, якщо для нього не існує ринку функціонуючого збуту. Тому акредитиводавець винен володіти активами чи відповідним кредитом в банку, що відкриває акредитив.

У інтересах імпортераретельно сформулювати умови акредитиву. Повні та чіткі умови акредитиву дають максимальні гарантії у тому, щоб замовлений товар був відвантажений своєчасно, в гарному стані й по договірній ціні, чи був надана послуга у відповідності із домовленістю. Інша причина, через якої умови акредитиву повинні бути сформульовані дуже ретельно, криється в принципі незалежності акредитиву від основної догоди. Він говорити, що в юридичних відносинах між сторонами акредитиву “акредитиви... по своїй природі являють собою догоди, обособлені від договору купівлі-продажу та інших договорів, на які смердоті можуть грунтуватися...” (ст.3 УДПА). Для банку це означати, що він перевіряє документи незалежно від товарної догоди, котра лежить в основі акредитиву.

Якщо банк відкрив акредитив, то єдиною умовою для початку виконання його платіжного зобов’язання є подання у рядків документів у відповідності до умів акредитиву. Акредитиводавець не може понад перешкодити сплаті документів на тій підставі, що ніби-то постачання товарів чи інші дії бенефіціара по виконанню контракту були здійснені в відповідності до договору.

У додатку 1 міститься зразок доручення на відкриття акредитиву, в якому містяться наступні дані:

 • форма акредитиву;

 • спосіб передачі повідомлення про відкриття;

 • вказівка на банк-кореспондент бенефіціара;

 • бенефіціар;

 • валюта й сума;

 • документи (сертифікат якості, й т.д.);

 • страхова вартість (як правило, встановлюється за формулою: “мінімум ціна СІF + 10%”);

 • товаросупровідні документи;

 • адреси перевізника;

 • дата відправки, рядків відвантаження;

 • найменування товару;

 • часткові поставки / перевалки;

 • подальші інструкції стосовно дебетування рахунку;

 • підпис.

Якщо в наявності є необхідне покриття чи ліміти кредитування й доручення на відкриття не містить понад ніяких неясностей, то можна відкрити акредитив. Банк, що відкриває акредитив, в більшості випадків, авізує банк бенефіціара. Лише в виключних випадках повідомлення йде безпосередньо в адресою бенефіціара. Покупець отримує повідомлення про виконання в якості підтвердження про відкриття акредитиву.

Якщо банку-кореспонденту в стране бенефіціара доручено лише авізування акредитиву, то він передає текст, що якщо підписуватись без будь-яких зобов’язань для собі далі бенефіціару. При цьому йому слід із належною ретельністю перевірити по зовнішнім ознакам справжність акредитиву, який винен бути авізований (ст. 8 УДПА).

За проханням чи по вказівці банку, що відкрив акредитив, банк-кореспондент може додати до безвідкличного акредитиву своє власне підтвердження. Однак він візьме у собі зобов’язання здійснити платіж лише до того випадку, якщо перевірка акредитиву дала позитивний результат й сам він повністю довіряє банку-емітенту. З підтвердженням банк-кореспондент, як й банк-емітент бере у собі самостійне зобов’язання (ст.10б УДПА)

Банк-кореспондент не зобов’язаний підтверджувати акредитив. Якщо він відхиляє підтвердження, то йому слід одразу ж проінформувати про це банк-емітент й авізувати бенефіціару акредитив без підтвердження (ст.10 в УДПА).

як лише експортер отримав акредитивне авізо й, відповідно, підтвердження акредитиву, він перевіряє чи співпадають умови акредитиву із договором й чи в змозі він дотриматись всіх умів. Якщо це негаразд, то він винен відразу ж вимагати внести зміни.

Бенефіціар не винен безумовно приймати акредитив. Акредитив вважається акцептованим ним, якщо він подає необхідні документи в рядків до банку-кореспронденту чи банку, що відкрив акредитив.

Якщо в акредитиві помічено невідповідність бенефіціар винен негайно пред’явити претензії безпосередньо покупцю й вимагати від нього внести відповідні виправлення (зміни) через банк-емітент. При згоді покупця й банку(ів)-учасника(ів) зі змінами у акредитиві, він набуває юридичної сили.

Тому включення до акредитиву лише необходимых даних дозволяє уникнути багатьох махінацій та затримок. Занадто детальний опис товарів не надає імпортеру додаткової надійності, а лише збільшує кількість даних, що необхідно перевірити, а відповідно й джерела помилок.

Експортер завжди має можливість не вдатися до акредитиву й Дозволити завершитись його рядок дії. Йому навіть не потрібно інформувати про це імпортера чи банки-учасники. Акредитив втрачає силу, якщо банк не подавши ніяких документів до дати завершення рядок дії акредитиву.


Фаза 3: Використання акредитиву

Експортер в рядків відправив товар чи надав послугу. Документи, необхідні у відповідності із акредитивом, підготовлені. Перед тім, як експортер подасть документи до банку, він винен обов’язково переконатися, що смердоті по усім пунктах відповідають акредитиву.

Всі необхідні документи повинні бути в наявності (повнота), смердоті не повинні порушувати умів акредитиву (правильність), ані суперечити один одному (відсутність невідповідностей, ст. 15 УДПА), оскільки банк при прийнятті рішення про прийняття чи неприйняття документів чітко притримується принципів жорсткого дотримання документів та строків.

Документи, що застосовуються у міжнародній торгівлі товарами, можна поділити наступним чином:

 • Документи, що мають властивості цінних паперів (наприклад, вексель, коносамент, складська розписка (варрант);

 • Підтверджуючі та супровідні документи (наприклад, рахунок-фактура, повітряно-транспортна чи залізнично-транспортна накладна, документ про страховку, упаковочна специфікація, свідоцтво про походження товару, складська розписка при прийомку товару, транспортна квитанція, свідоцтво про хід роботи й т.д.);

У УДПА документи впорядковані наступним чином:

 • Детально вказані документи:

 • транспортні документи (ст.25-34 УДПА);

 • страхові документи (ст.35-40 УДПА);

 • торговий комерційних рахунок (ст.41 УДПА);

 • Інші документи (не відносяться до попереднього розділу).

Документи, що мають недоліки, банк винен протягом необхідного години повернути бенефіціару. Таким чином, останній в даному випадку має можливість виправити оспорені документи чи виставити їхні знову у відповідності із вимогами й податі їхнього ще якщо в відповідні рядки. Таким чином, акредитив не припиняє своєї дії, якщо банк винен повернути документи. У більшості випадків шукають можливе інше рішення, оскільки загальне Повернення протирічило б економічним інтересам бенефіціара, а також інтересам покупця. На практиці застосовуються наступні три варіанти:

 1. Банк-кореспондент повідомляє банку-емітенту по телексу про невідповідності й просити його тім не менше дати дозвіл на виплату;

 2. Банк-кореспондент пропонує бенефіціару послати документи до банку-емітенту на інкасо. Таким чином, покупець, лише после виплати вартості товару стає власником документів;

 3. Банк-кореспондент може (це не є його обов’язком) сплатити за документи “умовно”. Якщо покупець чи банк-емітент не заявляти про свою готовність сплатити за документи, що мають недоліки, бенефіціар зобов’язаний компенсувати суму банку (включаючи комісійні витрати та відсотки). Обмовка знімається, тобто платіж вважається остаточним, якщо покупець чи банк-емітент приймає документи із повною чи мовчазною згодою (“мовчазна” згода – в даному контексті - без негайного опротестування).

У випадку надання документів через банк-кореспондент банку-емітенту законність рекламації документів, що не відповідають акредитиву, згідно ст.16 УДПА, пов’язана із наступними передумовами:

 • про Повернення документів необхідно негайно повідомити особі, що подала документи;

 • необхідно використовувати швидкі засоби комунікації;

У повідомленні необхідно назвати невідповідність й дати довідку про ті чи зберігаються документи в розпорядженні банку чи відсилаються тому. У практиці міжнародних розрахунків існую досить багато видів акредитивів. класифікація акредитивів наводитися у таблиці №1.1.

Далі ми детально розглянемо кожен із видів акредитивів, котрі описані у вище згаданій таблиці.


1. За способом використання акредитиви поділяються на документарні (товарні) та грошові (циркулярні):

 • документарні (товарні) використовуються для розрахунків за товари та послуги при наданні обумовлених в акредитиві документів;

 • грошові (циркулярні) – це такі акредитиви, виплата за межі не обумовлена наданням документів.


2. За формою акредитиви поділяються на документарні акредитиви та акредитивні листи.

У більшості країн терміни “документарний акредитив” та “комерційний акредитивний лист” – синоніми. Алі, наприклад, США, Великобританії та Китаї, а й у закордонних відділеннях найбільших банків Англії та США технологічні процеси та можливості акредитивних листі суттєво відрізняються від запропонованих документарними акредитивами.

Табл. №1.1. Види акредитивів та їхнього класифікація



За способом використання

 • документарні (товарні);

 • грошові (циркулярні);


За формою

 • документарні акредитиви;

 • акредитивні листи;


За способом повідомлення бенефіціара про відкриття акредитиву на його користь

 • прямо авізовані акредитиви; акредитиви авізовані через авізуючий банк;

 • попередньо авізовані акредитиви;


За ступенем гарантованості сплати торб, котрі мають бути сплачені експортеру

 • відкличні;

 • безвідкличні;


За наявністю чи відсутністю підтвердження за акредитивом із боці авізуючого чи іншого банку

 • підтверджений;

 • непідтверджений;


За валютою платежу

 • у національній валюті бенефіціара;

 • у національній валюті імпортера;

 • у третій валюті;


За характером платежу у зв’язку із можливістю / неможливістю здійснювати часткові поставки продукції

 • подільні;

 • неподільні;


За місцем та суб’єктом виконання

 • виконуються банком-емітентом у стране імпортера;

 • виконуються авізуючим чи підтверджуючим банком у стране бенефіціара;

 • виконуються за участю третього банку;


Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

 • акредитиви на імпорт;

а)транзитні акредитиви

 • акредитиви на експорт;


За способом виконання

 • шляхом платежу за пред’явленням;

 • шляхом акцепту;

 • шляхом платежу із відстрочкою;

 • шляхом негоціації;

а) обмежені;

б) необмежені;


Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку

 • покриті;

 • непокриті;


Залежно від наявності інших бенефіціарів

 • переказні (трансферабельні);

 • непереказні;


Спеціальні форми акредитиву

 • компенсаційні акредитиви;

 • зустрічні акредитиви;

 • резервні акредитиви (стенд-бай)

а) фінансова модель;

б) комерційна модель;

 • відновлювані акредитиви;

 • револьверні акредитиви;

а) кумулятивні;

б) некумулятивні;

 • акредитиви із червоною смугою;

а) чисті;

б) документарні


Розрахунки у формі акредитивних комерційних листів повинні бути погоджені сторонами у контракті купівлі-продажу.

Особливість акредитивних комерційних листів полягає у бо смердоті направляються не банку в стране продавця, а безпосередньо бенефіціару. При цьому банк у стране продавця може використовуватися лише як проміжна інстанція. Бенефіціар после відправлення товару та отримання всіх необходимых, передбачений у акредитивному листі, документів може чи передати їхнього банку, обраному на свій розсуд, чи направити для сплати безпосередньо

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація