Реферати українською » Банковское дело » Аналіз банківської системи з прикладу банків Криму


Реферат Аналіз банківської системи з прикладу банків Криму

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Додаток 5.


Додаток 6.


Додаток 7.


Додаток 8.


Додаток 9.


Додаток 10


Додаток 11.


Додаток 1.

Таб. 1.3.1. Організаційне пристрій комерційного банку.Збори акціонерів
Кредитний комітет спостережна рада ревізійна комісія

Правління

Голова банку

У П Р А У Л Є М І Я

Управління прогнозування діяльності банку

Управління

маркетингу

Кредитне

управління

Валютне

управління

Управління депозитних операцій Управління депозитних операцій

Управління розрахунково-касового обслуговування

Ревизионный

відділ

Відділ розробки основ комерційної діяльності

Відділ зв'язку

з клієнтурою

Відділ загальної організації

кредитних

операцій

Аналітичний

відділ


Відділ

депозитних

операцій

Відділ відкриття і

ведення рахунків

Відділ

організації

операцій

філій

Бухгалтерія


Відділ організації госпрозрахункової діяч-

ности банку

Відділ послуг і

реклами

Відділ коротко-

термінового

кредитування

Відділ ведення

валютних рахунку також валютну позицію

Фондовий

відділ

Відділ

інкасо

Відділ контролю над діяльністю

філій

Відділ кадрів
Відділ управле-

ния ликвид-

ностью банку

Відділ ринкової

конъюктуры

Відділ довгострокового

кредитування і

фінансування

Відділ

касових

угод


Відділ акредитивів
Юридичний відділ


Відділ кредитування

населення

Відділ

термінових

угод
Администра-тивно -хозяй-

ственный відділВідділ міжбанківських

операцій

Відділ аналізу

і статистики
Відділ експлуатації і впровадження ЕОМ

Додаток 12.


Таблиця 2.2.1. Кредитні ресурси , мобілізовані безпосередньо

в російських банках, розміщених у регіоні на 01.01.97.


/в тис. грн./
До того ж кошти

Усього ресурсів

юридичних


населе-ния

собствен-ные кошти банків


до востребова-ния

терміновіУсього (банки не більше Криму )330535,7


115451,7


13288,8


59666,0


142129,2

Самостійні банки Криму85068,3


22238,4


3835,3


5105,3


53889,3

Самостійні банки Криму, крім філій поза

82086,520446,43281,05066,7


53292,4

Філії комерційних банків:

248449,295005,310007,854599,388836,8Промінвестбанку41166,0


16856,4


1316,6


5506,5


17486,5


банку «Україна»59039,5


19059,1


2325,2


5444,5


32210,7


Укрсоцбанку55568,9


34302,5


3321,1


3076,2


14869,1


Ексімбанку4599,8


191,6


200,0


60,6


4147,6


Ощадбанку47908,5


1711,6


0,0


37519,5


8677,4


інших банків40166,5


22884,1


2844,9


2992,0


11445,5


Приложение13.


Таблиця 2.3.1. Кредитно - інвестиційний портфель банків, розміщених у регіоні на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /

Питома вага
Банк КВП капітал КВП МБК короткострокові кредити довгострокові кредити кредити - у валюті інвестиційні кредити

Усього1,38


196050,4


4027,1


122774,1


8383,6


15501,5


45364,1

Самостійні банки Криму

1,0455839,4


2729,1


33864,0


933,0


2428,6


15844,7

Самостійні банки Криму, крім філій

поза


1,01


53967,9


2729,1


31995,5


933,0


2428,6


15844,7

Філії комерційних банків :

1,60


142082,5


1298,0


90781,6


7450,6


13072,9


29479,4

Промінвестбанку


2,04 35691,2 260,0 21059,1 2615,3 11736,8 20,0
банку «Україна» 0,72 23167,4 0,0 21447,3 861,7 9,0

849,4


Укрсоцбанку


2,77 41213,1 760,0 36332,8 3278,2 100,3 741,8

Ексімбанку


0,28 1165,9 0,0 640,1 0,0 525,8 0,0

Ощадбанку


2,79 24217,4 0,0 2687,1 695,4 0,0 20834,9

інших банків


1,45 16627,5 278,0 8615,2 0,0 701,0 7033,3

Додаток 14.


Таблиця 2.3.2 Дані про рівень відсоткові ставки

за кредитами у березні 1997 р.Відсоткову ставку Укладено договорів
Кредити всього 60,4 974
зокрема. терміном до 1 місяці 64,9 318

зокрема. терміном від 1 до

3 місяців

62,7 297

зокрема. терміном від 3 до

6 місяців

57,5 221

зокрема. терміном від 6 до

12 місяців

52,8 74
Кредити довгострокові (понад 12 місяців) 34,9 64
Кредити міжбанківські 22,9 44


Overview

Диаграмма1
Диаграмма2
Лист1


Sheet 1: Диаграмма1Sheet 2: Диаграмма2Sheet 3: Лист1

Інші галузі Промисловість Торгівля і громадське харчування Сільське хоз-во Будівництво Заготівлі Транспорт і зв'язок
61631.3 24354.5 13616.6 13036.9 3843.8 2279.3 2137

Додаток 16.

Таблиця 2.3.4. Відомості про боргу короткотерміновим кредитами розрізі галузей народного господарства

за станом 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Найменування галузі


Усього


зокрема:
Промінвест Україна Укрсоцбанк Ексімбанк Ощадбанк інші банки
Промисловість 24354,5 5921,7 3925,6 7539,0 6968,2
Сільське хоз-во 13036,9 565,0 7607,4 4262,4 602,1
Транспорт, зв'язок 2137,0 1560,0 12,5 176,4 100,0 288,1
Будівництво 3843,8 326,9 600,0 1765,9 1151,0

Торгівля і громадське харчування13616,6


485,8


2547,9


9465,1
1117,8

Матеріально - технічне постачання і збут

514,9


60,0


58,4


67,529,0


300,0

Заготівлі 2279,3 40,0 721,3 58,0 1460,0
Жил.-ком. хоз-во 743,3 609,5 133,8
Виробничі види побутового обслуговування

245,1
171,0
74,1

Інші галузі 61631,3 12052,1 5972,2 12220,0 540,1 2658,1 28188,8

Факторинговые операції371,4


47,6


323,8


Усього122774,1


21059,1


21445,3


36334,8


640,1


2687,1


40607,7


Додаток 17.


Таблиця 2.3.5 Обсяг довгострокових кредитів, виданих комерційними

банками регіону на національної валюти на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Сума Питома вага, %

Усього (банки не більше Криму)8383,6


100,0


Самостійні банки Криму


933,0


11,1


Самостійні банки Криму, крім філій поза933,0


11,1


Філії комерційних банків:


7450,6


88,9Промінвестбанку


2615,3


31,2Банку «Україна»


861,7


10,3Укрсоцбанку


3278,2


39,1Ексімбанку0,0


0,0


Ощадбанку695,4


8,3


Інших банків


0,0


0,0Додаток 18.


Таблиця 2.3.6. Напрями довгострокових кредитних вкладень

у національній валюті на 01.04.97 р.

/ тис. грн. /Напрям інвестицій


Усього

зокрема просрочен-ная задолжен-ность питому вагу у сумі
 1. Кредити за державні центр. капіталовкладення, планові капіталовкладення, рахунок коштів фонду розвитку та інших. фондів

їх:

 1. підприємства, організації, які входять у склад галузевих міністерств

 2. підприємства міста і організації інших міністерств та


266,7


200,0


6,0

3,2


2,4


0,1

 1. Кредити, видані підприємствам, і організаціям Агропромислового комплексу, спільним та інших організаціям для будівництва, реконструкцію, придбання техніки

їх:

 1. кооперативам з виробництва і переробки сельхоз продукції

 2. для будівництва житла всім типам ссудозаемщиков


2401,3


1281,5


941,7


62,762,7


28,6


15,3


11,2

 1. Кредити підприємствам, і організаціям з допомогою бюджетних коштів

їх:

 1. підприємствам Держкомітету нафтової, газової і нафтопереробної промисловості

 2. жилищно - будівельним та інших будівельним кооперативам


3470,6


856,5


2612,2

41,4


10,2


31,2

 1. Кредити підприємствам з допомогою Національного банку України

їх:

 1. товариствам з обмеженою відповідальністю і акціонерним товариствам

 2. підприємствам машинобудівного, военно - промислового комплексу, й конверсії


1877,0


1627,3


197,8


513,4


379,2


123,9


22,4


19,4


2,4


Продовження таблиці 2.3.6.


 1. Кредити, видані підприємствам всіх форм власності рахунок власних коштів банку

їх:

 1. товариствам з обмеженою відповідальністю і акціонерним товариствам


368,0


368,0
4,4


4,4


Усього:


8383,6


576,1


100,0Додаток 19.


Таблиця 2.3.7. Обсяг кредитів, виданих комерційними банками

регіону на іноземній валюті на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Сума Питома вага, %

Усього (банки не більше Криму)15501,5


100,0


Самостійні банки Криму


2428,6


15,7


Самостійні банки Криму, крім філій поза2428,6


15,7


Філії комерційних банків:


13072,9


84,3Промінвестбанку


11736,8


75,7Банку «Україна»


9,0


0,1Укрсоцбанку


100,3


0,6Ексімбанку525,8


3,4


Ощадбанку0,0


0,0


Інших банків


701,0


4,5
Overview

Диаграмма1
Лист1


Sheet 1: Диаграмма1Sheet 2: Лист1

Депозити до запитання. Кошти клієнтів на розрахункових і поточних рахунках нац.валюте Фонди банків Кредитори Прибуток Кошти клієнтів в іноземній валюті Кор.счета за іншими банках Інші пасиви
17.1 17 15 5.8 5.4 3.2 1.5 35

Додаток 20.


Таблиця 2.3.8. Прострочена заборгованість підприємств і закупівельних організацій за отриманими позичкам

у комерційних банках банках у національній валюті на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Усього зокрема


Сума


Питома вага заборгованості


по короткотерміновим позичкам


за довгостроковими позичкамза виданими кредитах, %

Усього

з її сумнівна

до повернення


Усього

з її сумнівна

до повернення

Усього ( банки не більше Криму ) 14768,2 11,1 14192,1 1178,0 576,1 0,0
Самостійні банки Криму 2737,7 7,9 2737,7 206,6 0,0 0,0
Самостійні банки Криму крім філій поза

2733,6


8,3


2733,6


206,6


0,0


0,0

Філії комерційних банків: 12030,5 12,2 11454,4 971,4 576,1 0,0
Промінвестбанку 4469,1 18,9 4079,5 214,8 389,6 0,0
Банку «Україна» 803,4 3,6 803,4 109,5 0,0 0,0
Укрсоцбанку 4054,3 10,2 3930,4 489,8 123,9 0,0
Ексімбанку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ощадбанку 1851,1 54,7 1788,5 0,0 62,6 0,0
Інших банків 852,6 9,9 852,6 157,3 0,0 0,0

Додаток 21.


Таблиця 2.3.9. Продаж ресурсів у національній валюті

на міжбанківському ринку на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Кредитні ресурси, продані іншим банкам

Усього зокрема :

сума питому вагу, % просрочен-ные пролонговані
Усього ( банки не більше Криму )

4027,1100,0


3172,1


0,0

Самостійні банки Криму

2729,167,8


1874,1


0,0

Самостійні банки Криму, крім філій

поза


2729,1


67,8


1874,1


0,0

Філії

комерційних

банків


1298,032,2


1298,0


0,0


Промінвестбанку


260,0


6,5


260,0


0,0Банку «Україна»


0,0


0,0


0,0


0,0Укрсоцбанку


760,0


18,9


760,0


0,0Ексімбанку


0,0


0,0


0,0


0,0Ощадбанку


0,0


0,0


0,0


0,0Інших банків


278,0


6,9


278,0


0,0
Overview

Диаграмма1
Лист1


Sheet 1: Диаграмма1Sheet 2: Лист1

Кредитний портфель Основні ср-ва і кап.вложения Каса і коррахунок в НБУ Інвестиційний портфель Дебиторы Корсчета за іншими банках Інші активи
32% 10.50% 6.60% 6% 5.30% 3.70% 55.90%


Overview

Додаток 1.
Диаграмма1
Лист1


Sheet 1: Додаток 1.Sheet 2: Диаграмма1Sheet 3: Лист1


Капітал Актив Кредитно-инвестиционный портфель Депозиты,вклады і МБК Прибуток
1/1/1996 520622.9 3484097.1 1457099.7 714381.62 260977.5
10/1/1996 967681.9 5545289 2226448.4 1021351.4 268780.7

Додаток 7.


Таблиця 2.3.2 Дані про рівень процентнтых ставок за кредитами і депозитах у березні 1997 р.Відсоткову ставку Укладено договорів
Кредити всього 60,4 974
зокрема. терміном до 1 місяці 64,9 318

зокрема. терміном від 1 до

3 місяців

62,7 297

зокрема. терміном від 3 до

6 місяців

57,5 221

зокрема. терміном від 6 до

12 місяців

52,8 74
Кредити довгострокові (понад 12 місяців) 34,9 64
Кредити міжбанківські 22,9 44

Додаток 11.


Таблиця 2.2.1. Кредитні ресурси , мобілізовані безпосередньо

у трилітрові банки, розміщених у регіоні на 01.01.97.


/в тис. грн./
До того ж кошти

Усього ресурсів

юридичних


населе-ния

собствен-ные кошти банків


до востребова-ния

терміновіУсього (банки не більше Криму )330535,7


115451,7


13288,8


59666,0


142129,2

Самостійні банки Криму85068,3


22238,4


3835,3


5105,3


53889,3

Самостійні банки Криму, крім філій поза

82086,520446,43281,05066,7


53292,4

Філії комерційних банків:

248449,295005,310007,854599,388836,8Промінвестбанку41166,0


16856,4


1316,6


5506,5


17486,5


банку «Україна»59039,5


19059,1


2325,2


5444,5


32210,7


Укрсоцбанку55568,9


34302,5


3321,1


3076,2


14869,1


Ексімбанку4599,8


191,6


200,0


60,6


4147,6


Ощадбанку47908,5


1711,6


0,0


37519,5


8677,4


інших банків40166,5


22884,1


2844,9


2992,0


11445,5


Приложение12.


Таблиця 2.3.1. Кредитно - інвестиційний портфель банків, розміщених у регіоні на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /

Питома вага
Банк КВП капітал КВП МБК короткострокові кредити довгострокові кредити кредити - у валюті інвестиційні кредити

Усього1,38


196050,4


4027,1


122774,1


8383,6


15501,5


45364,1

Самостійні банки Криму

1,0455839,4


2729,1


33864,0


933,0


2428,6


15844,7

Самостійні банки Криму, крім філій

поза


1,01


53967,9


2729,1


31995,5


933,0


2428,6


15844,7

Філії комерційних банків :

1,60


142082,5


1298,0


90781,6


7450,6


13072,9


29479,4

Промінвестбанку


2,04 35691,2 260,0 21059,1 2615,3 11736,8 20,0
банку «Україна» 0,72 23167,4 0,0 21447,3 861,7 9,0

849,4


Укрсоцбанку


2,77 41213,1 760,0 36332,8 3278,2 100,3 741,8

Ексімбанку


0,28 1165,9 0,0 640,1 0,0 525,8 0,0

Ощадбанку


2,79 24217,4 0,0 2687,1 695,4 0,0 20834,9

інших банків


1,45 16627,5 278,0 8615,2 0,0 701,0 7033,3

Додаток 13.


Таблиця 2.3.2 Дані про рівень відсоткові ставки

за кредитами у березні 1997 р.Відсоткову ставку Укладено договорів
Кредити всього 60,4 974
зокрема. терміном до 1 місяці 64,9 318

зокрема. терміном від 1 до

3 місяців

62,7 297

зокрема. терміном від 3 до

6 місяців

57,5 221

зокрема. терміном від 6 до

12 місяців

52,8 74
Кредити довгострокові (понад 12 місяців) 34,9 64
Кредити міжбанківські 22,9 44

Додаток 15.

Таблиця 2.3.4. Відомості про боргу короткотерміновим кредитами розрізі галузей народного господарства

за станом 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Найменування галузі


Усього


зокрема:
Промінвест Україна Укрсоцбанк Ексімбанк Ощадбанк інші банки
Промисловість 24354,5 5921,7 3925,6 7539,0 6968,2
Сільське хоз-во 13036,9 565,0 7607,4 4262,4 602,1
Транспорт, зв'язок 2137,0 1560,0 12,5 176,4 100,0 288,1
Будівництво 3843,8 326,9 600,0 1765,9 1151,0

Торгівля і громадське харчування13616,6


485,8


2547,9


9465,1
1117,8

Матеріально - технічне постачання і збут

514,9


60,0


58,4


67,529,0


300,0

Заготівлі 2279,3 40,0 721,3 58,0 1460,0
Жил.-ком. хоз-во 743,3 609,5 133,8
Виробничі види побутового обслуговування

245,1
171,0
74,1

Інші галузі 61631,3 12052,1 5972,2 12220,0 540,1 2658,1 28188,8

Факторинговые операції371,4


47,6


323,8


Усього122774,1


21059,1


21445,3


36334,8


640,1


2687,1


40607,7


Додаток 16.


Таблиця 2.3.5 Обсяг довгострокових кредитів, виданих комерційними

банками регіону на національної валюти на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Сума Питома вага, %

Усього (банки не більше Криму)8383,6


100,0


Самостійні банки Криму


933,0


11,1


Самостійні банки Криму, крім філій поза933,0


11,1


Філії комерційних банків:


7450,6


88,9Промінвестбанку


2615,3


31,2Банку «Україна»


861,7


10,3Укрсоцбанку


3278,2


39,1Ексімбанку0,0


0,0


Ощадбанку695,4


8,3


Інших банків


0,0


0,0Додаток 17.


Таблиця 2.3.6. Напрями довгострокових кредитних вкладень

у національній валюті на 01.04.97 р.

/ тис. грн. /Напрям інвестицій


Усього

зокрема просрочен-ная задолжен-ность питому вагу у сумі
 1. Кредити за державні центр. капіталовкладення, планові капіталовкладення, рахунок коштів фонду розвитку та інших. фондів

їх:

 1. підприємства, організації, які входять у склад галузевих міністерств

 2. підприємства міста і організації інших міністерств та


266,7


200,0


6,0

3,2


2,4


0,1

 1. Кредити, видані підприємствам, і організаціям Агропромислового комплексу, спільним та інших організаціям для будівництва, реконструкцію, придбання техніки

їх:

 1. кооперативам з виробництва і переробки сельхоз продукції

 2. для будівництва житла всім типам ссудозаемщиков


2401,3


1281,5


941,7


62,762,7


28,6


15,3


11,2

 1. Кредити підприємствам, і організаціям з допомогою бюджетних коштів

їх:

 1. підприємствам Держкомітету нафтової, газової і нафтопереробної промисловості

 2. жилищно - будівельним та інших будівельним кооперативам


3470,6


856,5


2612,2

41,4


10,2


31,2

 1. Кредити підприємствам з допомогою Національного банку України

їх:

 1. товариствам з обмеженою відповідальністю і акціонерним товариствам

 2. підприємствам машинобудівного, военно - промислового комплексу, й конверсії


1877,0


1627,3


197,8


513,4


379,2


123,9


22,4


19,4


2,4


Продовження таблиці 2.3.6.


 1. Кредити, видані підприємствам всіх форм власності рахунок власних коштів банку

їх:

 1. товариствам з обмеженою відповідальністю і акціонерним товариствам


368,0


368,0
4,4


4,4


Усього:


8383,6


576,1


100,0Додаток 18.


Таблиця 2.3.7. Обсяг кредитів, виданих комерційними банками

регіону на іноземній валюті на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Сума Питома вага, %

Усього (банки не більше Криму)15501,5


100,0


Самостійні банки Криму


2428,6


15,7


Самостійні банки Криму, крім філій поза2428,6


15,7


Філії комерційних банків:


13072,9


84,3Промінвестбанку


11736,8


75,7Банку «Україна»


9,0


0,1Укрсоцбанку


100,3


0,6Ексімбанку525,8


3,4


Ощадбанку0,0


0,0


Інших банків


701,0


4,5Додаток 19.


Таблиця 2.3.8. Прострочена заборгованість підприємств і закупівельних організацій за отриманими позичкам

у комерційних банках банках у національній валюті на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Усього зокрема


Сума


Питома вага заборгованості


по короткотерміновим позичкам


за довгостроковими позичкамза виданими кредитах, %

Усього

з її сумнівна

до повернення


Усього

з її сумнівна

до повернення

Усього ( банки не більше Криму ) 14768,2 11,1 14192,1 1178,0 576,1 0,0
Самостійні банки Криму 2737,7 7,9 2737,7 206,6 0,0 0,0
Самостійні банки Криму крім філій поза

2733,6


8,3


2733,6


206,6


0,0


0,0

Філії комерційних банків: 12030,5 12,2 11454,4 971,4 576,1 0,0
Промінвестбанку 4469,1 18,9 4079,5 214,8 389,6 0,0
Банку «Україна» 803,4 3,6 803,4 109,5 0,0 0,0
Укрсоцбанку 4054,3 10,2 3930,4 489,8 123,9 0,0
Ексімбанку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ощадбанку 1851,1 54,7 1788,5 0,0 62,6 0,0
Інших банків 852,6 9,9 852,6 157,3 0,0 0,0

Додаток 20.


Таблиця 2.3.9. Продаж ресурсів у національній валюті

на міжбанківському ринку на 01.04.97 р.


/ тис. грн. /Кредитні ресурси, продані іншим банкам

Усього зокрема :

сума питому вагу, % просрочен-ные пролонговані
Усього ( банки не більше Криму )

4027,1100,0


3172,1


0,0

Самостійні банки Криму

2729,167,8


1874,1


0,0

Самостійні банки Криму, крім філій

поза


2729,1


67,8


1874,1


0,0

Філії

комерційних

банків


1298,032,2


1298,0


0,0


Промінвестбанку


260,0


6,5


260,0


0,0Банку «Україна»


0,0


0,0


0,0


0,0Укрсоцбанку


760,0


18,9


760,0


0,0Ексімбанку


0,0


0,0


0,0


0,0Ощадбанку


0,0


0,0


0,0


0,0Інших банків


278,0


6,9


278,0


0,0 1. Аналіз ресурсів немає і активів комерційних банків та Криму.


2.1. Система банківських установ та Криму.


закон України "Про банки та надійної банківської діяльності", котра поклала у березні 1991 року початок формуванню банківської системи, визначає банки як "установи, функціями якого є кредитування від суб'єктів господарської роботи і громадян з допомогою залучених коштів підприємств, установ, організацій, населення і побудову інших ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій ...".

Банківська система України дворівнева і складається з Національного банку України і численних комерційних банків.

Відповідно до ст.3 Закону, комерційних банків забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Також , як всім іншим установам, заборонено здійснювати банківські операції, і називатися банками і навіть похідними від імені цієї назви.

Відповідно до ст.5, банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава відповідає за зобов'язаннями банків, за умови що не перебирає їх зобов'язання саме. Єдиним банком, зобов'язання якого - зобов'язання держави, є Ощадбанк. Саме тому його з обслуговування юридичних держава намагається обмежити.

Це наріжні камені побудови банківської системи.

Законодавчі і нормативні акти, регулюючі діяльність банківської системи, з визначального характеру діяльності фінансових установ для економіки, є сьогодні найбільш розробленим шаром правовим полем держави.

За рівнем пріоритетності банківсько системо керується:

 • законів України;

 • постановами Верховної Ради України;

 • декретами і постановами Кабінету міністрів України направив;

 • постановами

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація