Реферати українською » Банковское дело » Аналіз діяльності банку ВАТ "Уралсиб"


Реферат Аналіз діяльності банку ВАТ "Уралсиб"

в безготівковій формі, або таку умову вписується в кредитний договір автоматично.

Також у умовах кредитування вказується, видається сума кредиту одноразово весь обсяг або ж поетапно, частинами, у найкоротші терміни, передбаченіГрафикомКредитного договору, або ж, у разі, якщо кредит надається за умов поновлюваного овердрафту (як кредитної лінії на), сума кредиту надається щоразу знову на повному обсязі після погашенняЗаемщиком боргу відсоткам і кредиту.

Якщо предметіКредитного договору ні зазначений розмір відсоткової ставки, він обов'язково вказується за умов кредитування.

Відсотки користування кредитом встановлюються в річних відсотках, нарахованими на залишок боргу кредиту.

У час одержання кредиту залишок боргу кредиту дорівнює сумі отриманого кредиту.

Нарахування відсотків починається з дня видачі коштів (суми кредиту) здійснюється досі погашенняЗаемщиком боргу кредиту. Відсотки нараховуються по так званому методу ">факт/факт", тобто відсотки нараховуються на фактичний залишок заборгованості за фактичне кількість днів користуванняЗаемщиком цими засобами. Нарахування відсотків кредитним установою виробляється зазвичай щомісяця у робочого дня даного місяця з першого календарного дні місяця (чи з дня видачі кредиту) по останній календарний день попереднього місяця включно.

Права й обов'язки сторін

Загальною закономірністю і те, що у Кредитних та інших договорах кредитні установи передбачають якнайменше (в ідеалі Кредитор прагне повній відсутності) своїх і якнайбільше своїх прав стосовноЗаемщику, звісно ж, як намагаються прописати максимум обов'язків клієнта мінімуму його прав у відносинах Кредитором.


Способи забезпечення зобов'язань

У пунктіКредитного договору вказується конкретне забезпечення, котра гарантує виконанняЗаемщиком своїх зобов'язань поКредитному договору, що з поверненням кредиту та сплатою відсотків користування кредитом

Вислів "забезпечення кредиту" означає, щоЗаемщик гарантуєКредитору повернення кредитів і відсотків у разі з допомогою свого особистого майна, поручництва ближніх, страхування. Спосіб забезпечення зобов'язань поКредитному договору гарантуєКредитору повернення кредитів і відсотків своєчасно у обсязі (простіше - забезпеченнякредита).Обеспечением кредиту то, можливо:

З Закону РФ від 29.05.1992 р. №2872-I «Про заставу» ФЗ з останніми ізм. ідоп. від 16.07.1998 р.

1) заставу рухомого майна - автотранспортних коштів, грошових вкладів (депозитів), техніки, устаткування… - будь-якого ліквідного майна;

2) заставу нерухомого майна називають іпотекою - іпотека квартири, вдома, земельних ділянок, майнового комплексу, космічних об'єктів, морських і повітряних судів;

3) заставу майнові права на депозити, укладені договори поставки;

4) поручництво - поручництво одного фізичного чи юридичної особи у виконанні зобов'язань поКредитному договору іншої особи;

5) страхування - страхування предмета застави, життяЗаемщика, кредитних і/або фінансових ризиківКредитора.

Відповідальність сторін із кредитному договору

Відповідальність Сторін передбачає юридичну і економічне відповідальність кожної з Сторін порушення умов та зобов'язання за Договором. Тобто порушення Кредитором будь-якої свій обов'язок, теоретично, має спричинити покарання дляКредитора. ПорушенняЗаемщиком будь-якого умови чи обов'язки поКредитному договору тягне йому неприємні наслідки, покарання - санкції у вигляді неустойки (пеніиили штрафу).

Прикінцеві положення кредитного договору

Кредитний договір набирає чинності з дати підписання Сторонами і діє до поверненняЗаемщиком суми кредиту, нарахованих під час користування кредитом відсотків, неустойки, збитків повному обсязі.

Що стосується не використанняЗаемщиком кредиту на протягом певного кількості днів із дати підписанняКредитного договору, вважається, що Позичальник відмовився від кредиту та Кредитор набуває право відмовитися від виконання зобов'язань, прийнятих ним він відповідно до умовамиКредитного договору, і розірвати їх у в односторонньому порядку.

Юридичні адреси - й підписи сторін

У пункті найголовніше, щоб ці поКредитору і Позичальнику повністю збігалися з цими Сторін, зазначеними у преамбуліКредитного договору (навіщо їх просто копіюють з Преамбули в реквізити), і відповідали дійсності (паспортним даним, ІПН, положенням), тобто написані акуратно, без незрозумілих скорочень, помилок, описок і неточностей.

Нижче підписів Сторін (але в підписи із бокуКредитора повинна обов'язково стояти печатку) вказується, що Позичальник підтверджує особисте отримання оригінального примірника даногоКредитного договору зКредитора під розпис з розшифровуваннямФ.И.О.Заемщика і датою отримання примірникаКредитного договору.

ПідписанняКредитного договору означає, що Позичальник ознайомлений з усіма умовамиКредитного договори та цілком погоджуюсь із ними.

Договір полягає у двох оригінальних примірниках, мають однакову юридичної чинності: один - дляКредитора, другий - дляЗаемщика.

Невід'ємною частиною договору є Графік погашення кредиту, який оформляється як Додатка доКредитному договору й у який визначається кількість погашень частини суми кредиту, дата надходження відЗаемщика, сума погашення частини кредиту. ПідГрафиком вказуються реквізити і ставляться підписи Сторін.

3. Аналіз діяльності ВАТ БАНКУРАЛСИБ

Фінансова корпораціяУРАЛСИБ - найбільший у Росії багатопрофільна фінансова структура, вже протягом 20 років успішно розвиває комерційний банківський, інвестиційний і приватний банківський бізнес, і навіть лізинг і управління активами. Загальна кількість клієнтів ФКУРАЛСИБ перевищує 3,3 мільйона чоловік. Інтегрована мережу продажів фінансових продуктів та надаваних послуг налічує понад 623 офісів в 47 Росії. До структури Корпорації входять понад 80 фінансових компаній різного масштабу. Банківський і лізинговий бізнес Корпорації представлені у Республіці Азербайджан. Представництва інвестиційного банку перебувають у США (Нью-Йорк), Великобританії (Лондон) і Кіпрі.

Найбільшим активом ФКУРАЛСИБ є БАНКУРАЛСИБ. БАНКУРАЛСИБ (ВАТ ">УРАЛСИБ") освічений 20 3 вересня 2005-го р. внаслідок інтеграції бізнесу 5 банків: ВАТ ">УралСиб", ВАТ АКБ ">АВТОБАНК-НИКОЙЛ", КБ "Брянський народний банк" (ВАТ), АБ ">ИБГ НІКойл" (ВАТ), ВАТ АКБ ">Кузбассугольбанк".

Філії банку перебувають у містах Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Архангельськ,Барнаул, Єкатеринбург, Іркутськ, Красноярськ, Нижнєвартовськ, Нижній Новгород, Омськ, Перм, Петрозаводськ, Самара,Стерлитамак, Твер, Томськ, Тюмень.УРАЛСИБ володіє 82,2% акцій кемеровського банку ">Кузбассугольбанк", 75% акцій іжевського банку "Євразія", 84,37% акцій калінінградського банку ">Стройвестбанк", 95,97% акцій челябінського банку ">Дорожник", 61,9% акцій пермського банку "Дзержинський", великими пакетами акцій тюменського банку ">Тюменьпрофбанк" і саратовського ">Волгоинвестбанка".

Статутний капітал банку 26 508 356 603,80 крб., дата зміни величини статутного капіталу: 07.08.2009. Банк підтримує кореспондентські відносини з близько 100 російськими, і понад 50 відсотків зарубіжними банками, що дозволяє оперативно здійснювати будь-які розрахункові операції.

У своїй діяльності БАНКУРАЛСИБ реалізує принципи політики Уряди Російської Федерації і Банку Росії, спрямованої зміцнення, укрупнення та розвитку російського фінансового сектора, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу там. БАНКУРАЛСИБ має статус універсального мережного банку федерального рівня. Офіси Банку пропонують широкий, спектр фінансових продуктів та надання послуг по всій території Російської Федерації. У тому числі:

> традиційні депозитні вклади,

> споживче кредитування,

> іпотечне кредитування,

> автокредитування,

> інвестиційні послуги,

> можливість у фондах колективних інвестицій,

> страхові продукти і ще.

Однією з ключових елементів стратегії діяльності Фінансовій корпорації ">УРАЛСИБ" є створення найбільш економічно активних регіонах країни мережі "фінансових супермаркетів" і "центрів фінансових рішень", які надають своїх клієнтів широкий, спектр високоякісних, стандартизованих фінансових послуг. Нині переважають у всіх філіях і відділеннях ВАТ ">УРАЛСИБ" уніфікований продуктовий банківський ряд запроваджені єдині конкурентоспроможні тарифи.

Сьогодні БАНКУРАЛСИБ входить у "п'ятірку" лідерів вітчизняної банківської сектора по основним фінансових показників. Інтегрована регіональна мережу продажів фінансових продуктів і постачальники послуг ФК ">УРАЛСИБ" налічує 1087 офісів в 81 регіоні Російської Федерації.

>УРАЛСИБ - ініціатор створення загальноросійської платіжної системи ">ACCORD". Сьогодні система ">ACCORD" охоплює понад 140 міст Росії, до неї входять 23 банку, співробітники більш 1150 підприємств Росії одержують заробітну плати за пластиковим картамACCORD.УРАЛСИБ випускає також міжнародні пластикові карти MasterCard,CIRRUS/Maestro і VISA.

Дані обслуговування пластикових карток на ВАТУРАЛСИБ (із сайту ЦБ РФcbr):

Дані про емісію іеквайринге банківських карт
Система розрахунків Емісія >Эквайринг
Accord + +
American Express - +
>DINERSCLUB - +
>JCB International - +
MasterCardInt. + +
Union Card - +
VISA International + +
>Автобанк + +
Митна карта + -

кредитний договір депозит банк

КлієнтамУРАЛСИБА доступні всі види фінансових послуг. Банк дійсних членів валютної та фондової секцій Московської МіжбанківськійВалютной Біржі, Санкт-Петербурзької МіжбанківськійВалютной Біржі, Сибірській МіжбанківськійВалютной Біржі, Уральській МіжбанківськійВалютной Біржі, торговим членом МосковськоїФондовой Біржі. Ліцензія залучення у внески, й розміщення дорогоцінних металів (20.09.2005), Генеральна ліцензія за проведення банківських операцій (20.09.2005), ліцензія за проведення діяльності спеціалізованого депозитарію інвестиційних фондів і пайових інвестиційних фондів, ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів.

 

4. Порівняльний аналітичний баланс банку

За даними офіційного сайту ЦБ РФcbr

найменування статей

на 01.01.07

на 01.01.08

зміни

абсолютні величини

відносні величини

абсолютні величини

відносні величини

в абсолютних величинах

у структурі

базисні темпи зростання, %

I. Актив

>Ао >Ао/Бо*100% А1 >А1/Б1*100% >А=А1-Ао (>А1/Б1-Ао/Бо)*100% >А1/Ао*100%
Кошти 11960442,00 3,35 17309283,00 4,85 5348841,00 0,71 144,72
Кошти кредитних організацій Центральному банку Російської Федерації 17020043,00 4,77 37191339,00 8,73 20171296,00 3,96 218,51
Обов'язкові резерви 4087794,00 1,15 622264,00 0,15 -3465530,00 -1,00 15,22
Кошти в кредитних організаціях 1373449,00 0,38 4113289,00 0,97 2739840,00 0,58 299,49
Чисті вкладення цінних паперів, оцінювані по справедливою вартості через прибуток або збиток 36385217,00 10,19 3422721,00 0,80 -32962496,00 -9,39 9,41
Чиста позичкова заборгованість 242285345,00 67,88 289534542,00 81,12 47249197,00 0,10 119,50
Чисті вкладення цінні папери інші фінансові активи, що є на продаж 32209216,00 9,02 51039684,00 11,98 18830468,00 2,96 158,46
Інвестиції в дочірні і залежні організації 3533424,00 0,99 3503130,00 0,82 -30294,00 -0,17 99,14
Чисті вкладення цінних паперів, утримувані до погашення 0,00 0,00 6109347,00 1,43 6109347,00 1,43 0,00
Основні кошти, нематеріальні активи та матеріальні запаси 9254728,00 2,59 9115916,00 2,14 -138812,00 -0,45 98,50
Інші активи 6440011,00 1,80 8067538,00 1,89 1627527,00 0,09 125,27

Усього активів (Б)

356928451,00

100

425903659,00

100,00 68975208,00 119,32

II.Пассив

Кредити, депозити тощо за Центральний банк Російської Федерації 0,00 0 559 25425,00 14,55 55925425,00 14,5533 0
Кошти кредитних організацій 76347534,00 24,18 71909715,00 18,71 -4437819,00 -5,46665 94,18734
Кошти клієнтів (некредитних організацій) 222793878,00 70,56 242726109,00 56,99 19932231,00 -7,39559 108,9465
Вклади фізичних осіб 69105149,00 21,89 63905102,00 16,63 -5200047,00 -5,25598 92,47517
Фінансові зобов'язання, оцінювані по справедливою вартості через прибуток або збиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
>Випущенние боргові зобов'язання 12427011,00 3,94 7824276,00 2,04 -4602735,00 -1,89959 62,96185
Інші зобов'язання 3546884,00 1,12 5000779,00 1,30 1453895,00 0,17803 140,9908
Резерви на можливі втрати по умовним зобов'язанням кредитного характеру, іншим можливим втрат і операцій із резидентами офшорних зон 637395,00 0,20 892786,00 0,23 255391,00 0,03046 140,0679
Усього зобов'язань 315752702,00 100 384279090,00 100 68526388,00 121,7025

 

>Горизонтальний аналіз. Це найпростіший з прийомів аналізу, але, попри це, з його допомогою ми можна отримати роботу досить цінну інформацію фінансове стані підприємства. Він передбачає порівняння показників один рік з показниками іншого.Горизонтальний аналіз дає змоги виявити тенденції зміни окремих статей чи його груп, входять до складу бухгалтерської звітності. У його основі лежить літочислення базисних темпи зростання балансових статей і статей звіту про фінансові результати.

Вертикальне аналіз балансу показує структуру коштів підприємства міста і їх джерел, коли суми за статтями чи розділах беруться у відсотках валюті балансу. Можна виділити дві головні причини, що зумовлюють необхідність, і доцільність проведення вертикального аналізу:

> перехід до відносним показниками дає змогу провадити міжгосподарські порівняння

Схожі реферати:

Навігація