Реферати українською » Банковское дело » Акредитивна форма розрахунків: сутність, види і порядок застосування


Реферат Акредитивна форма розрахунків: сутність, види і порядок застосування

вантажоодержувача і вантажовідправника, місце відвантаження і доставки товару, специфічні параметри – наприклад, чистий коносамент чи страхового поліса, покриває всі ризики; період відвантаження, термін уявлення документів з відвантаження тощо.);

8.Рамбурсние інструкції – умови платежу (платіж проти пред'явлення документів або після закінчення певного періоду з уявлення документів; акцепт чинегоциация тратт, змішаний платіж тощо.);

9. Інші умови (дозволені чи приватні відвантаження і перевантаження по акредитиву, вказівку чиїм коштом комісії) [1];

Використання акредитивної форми розрахунків відкриває широкі змогу фінансування однієї зі сторін основного договору, як шляхом застосування комерційного, і банківського кредиту.

Працюючи з акредитивом можлива також операція з передачу виручки –цессия – це операція, коли вінцедент (бенефіціаром по акредитиву) дає безумовне зобов'язання щодо акредитивуцессионарию у цьому, що належна йому частка валютної виручки буде відступлена за посередництваавизующего (що підтверджує) банку.Цессия передбачає переуступки права працювати з самого акредитиву.Цессия є умовним забезпеченням: виплата виробляється відрекомендувавши документів та їхні оплати по акредитиву, зазвичай застосовується у разі, якщо акредитив є складовим ланкою у структурі фінансування підприємства чи проведення окремого проекту банком.

Підтвердження акредитива означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язанню банку-емітенту зобов'язання виробити платіж відповідно до умовами акредитива. Виконуючий банк, що у проведенні акредитивною операції, при нагоді підтвердить безвідкличний акредитив на прохання банку-емітенту.

>Безотзивний акредитив, підтверджений виконуючим банком, може бути скасовано чи змінено без згоди виконуючого банку.

Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо передбачено умовами акредитива.

Для відкриття акредитива платник представляє в обслуговуючий його банк (банк – емітент) заяву на відповідному бланку.

Платник в акредитиві зобов'язаний крім звичайних реквізитів вказати:

> вид акредитива (за відсутності – відкличний);

> умова оплати (з акцептом чи ні нього);

> номер рахунки виконуючого банку для депонування коштів, при вкритому акредитиві;

> термін дії акредитива (число і місяць закриття акредитива);

> повний і точний найменування документів, проти яких виплати за акредитиву; найменування товарів (робіт, послуг), на оплату яких відкривається акредитив; номер і дату основного договору; термін відвантаження товарів надання послуг; вантажоодержувача і важливе місце призначення.

>Аккредитив представляється у кількості примірників, необхідних банку платника до виконання умови.

Для отримання коштів за акредитиву одержувач коштів (постачальник),отгрузив товари, представляє не більше термін дії акредитива реєстр рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи у обслуговуючий банк.

При виплаті по акредитиву банк отримувача коштів (виконуючий банк) зобов'язаний перевірити дотримання постачальником всіх умов акредитива, і навіть правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів, і друку постачальника у ньому заявленим зразкам.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то перевіряється наявністьакцептной написи та відповідність підписи уповноваженого поданому їм зразком, у своїй уповноважені особи зобов'язані уявити виконуючому банку:

> паспорт або інший який заміняє його документ;

> зразок свого підпису (проставляється у банку на картці зразків підписів);

> доручення, видану організацією, який відкрив акредитив.

Уповноважений за проведення акцепту представник покупця на реєстрах рахунків робить відповідну напис і закріплює її підписом із зазначенням дати акцепту.

Не приймаються до оплати реєстри рахунків без вказівки у яких дати відвантаження, номерів товарно-транспортних документів, номерів поштових квитанцій при відправлення товару через підприємства зв'язку, номерів чи дат приймально-здавальних документів і майже виду транспорту, яким відправлений вантаж прийому товару представником покупця дома у постачальника.

Реєстр рахунків представляється постачальником банку чотири примірниках, у тому числі перший примірник використовують у ролі підстави для списання, четвертий видається одержувачу засобів у ролі розписки у прийомі реєстру рахунків, а другий із фотографією товарно-транспортних документів і майже інших необхідних умовами акредитива документів, і навіть третій примірник відсилаються банку – емітенту для вручення платникові.

Порядок списання коштів із кореспондентського рахунки банку-емітенту понепокритому акредитиву, і навіть порядок відшкодування коштів банком-емітентом виконуючому банку визначається угодою між банками. Порядок відшкодування коштів понепокритому акредитиву платником банку-емітентові визначається договорі між платником і банком-емітентом.

Комерційний кредит покупцю може надаватися з допомогою акредитивів з розстрочкою платежу. Банківський кредит покупцю має місце під час відкриття акредитивів з допомогою банку і непокритих акредитивів, соціальній та різні видиакцептних кредитів.

Держава під час здійснення грошово-кредитної політики обмежує обсяг готівкового грошового обігу євро і помітно розширює форми безготівкових розрахунків.

Через розмаїття акредитивів, виникла потреба розглянути їх види, специфіку та особливості.

У принципі, кожен акредитив унікальний, бо під кожен із новачків створюється окремий договір. Проте, є певні узвичаєні критерії, з яких акредитиви можна розділити сталася на кілька принципово різняться між собою груп.

Завдяки різноманіттю своїх видів акредитивна форма розрахунків дозволяє врахувати всі тонкощі зовнішньоторговельних контрактів, укладених між експортером і імпортером (резервний, «із червоною застереженням»,трансферабельний, поновлюваний тощо.), і найповніше відбити інтереси сторін.


Малюнок 1. Види акредитивів

Відповідно до малюнком 1, все акредитиви з погляду виконуваних ними економічних функцій єподтоварними. Крімподтоварних зустрічаються ще й чисті (після відвантаження документи передаються безпосередньо імпортеру, а банк передається лише розписка останнього, акредитив називається чистим, тобто. грошовим на противагудокументарному.

Натомістьподтоварние акредитиви можна розділити на 3 підгрупи.

1. Розрізняють покриті і непогашені акредитиви. Це найважливішу поділ.

>Аккредитив називається вкритим, якщо відразу після його заяви банк бронює 100% коштів, необхідні оплати, справа рук заявника. Банк,забронировавший кошти, називаєтьсядепонировавшим акредитив (наприклад: покритийдокументарний акредитив, депонований вбанке-емитенте). Що стосується використання вкритого акредитива заявник разом із заявкою для відкриття акредитива подає банку-емітентовіплатежное доручення.

Важлива сторона покритих акредитивів – те, чиїм коштом було сформовано покриття у якому банку. Можливо часткове покриття акредитива: депозит формується над повної сумі акредитива, але в певну його частину.

>Непокритий (гарантований) акредитив – акредитив, під час відкриття якого банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти, із яке ведеться в нього кореспондентського рахунки банку-емітенту не більше суми акредитива, або вказує в акредитиві інший спосіб відшкодування виконуючому банку сум, виплачених по акредитиву відповідно до його умовами.

Що стосується використання непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату навіть тоді відсутність коштів справа рук заявника – шляхом надання йому банківського кредиту. Використання непокритого акредитива необхідно спеціально вказувати в заявці, він вважається вкритим.

Покриті акредитиви використовуються частіше не покритих, вони менше ризикові і тому більш бажані для банків, отже, обходяться дешевше. З іншого боку, під час використання вкритого акредитива заявник втрачає його оборотні кошти ще до отримання товару, тому може погодитися велику ціну й запросити непокритий акредитив.

2.Аккредитиви може бутиотзивними і безвідкличними.

>Аккредитив називається відзивним, коли може бутиизменен і навіть анульований банком-емітентом у час без попередженнябенефициара.

>Безотзивной акредитив то, можливо анульований тільки за згодоюбенефициара. До того ж це добровільну згоду має бути виражено офіційним листом, нотаріально завіреним. Вочевидь, щобенефициари дуже рідко погоджуються застосуванняотзивного акредитива, нині переважна більшість відкритих акредитивів – безвідзивні.

Втім, «уніфіковані правила» все-таки передбачають два випадку, у яких банк-емітентотзивного акредитива «має надати відшкодування банку, уповноваженому їм у здійснення платежу по пред'явленні, акцепту чи негоціації поотзивному акредитиву, будь-яку платіж, акцепт чи негоціацію, вироблену цим банком після одержання їм повідомлення про зміну чи ануляції, проти документів, котрі за зовнішнім ознаками відповідають умовам акредитива», і навіть надати відшкодування іншому банку, «уповноваженому їм у здійснення платежу з розстрочкою поотзивному акредитиву», коли цей банк справив платіж проти документів, відповідних умовам акредитива (чи прийняв такі документи з акредитиву), до отримання від емітента повідомлення про зміну чи ануляції акредитива.

3. Нарешті,подтоварние акредитиви можна розділити наподтвержденние інеподтвержденние.

Підтверджений акредитив – це акредитив, яким у доповнення до зобов'язанню банку-емітенту іншому банку також зобов'язується зробити платіж чи акцепт (негоціацію) тратт відповідно до умовами акредитива. Якщо така додаткове зобов'язання другого банку відсутня, акредитив є непідтвердженим.

>Подтверждение акредитива у тому, що банк-емітент передає повноваження у акредитиву на другий банк чи просить його підтвердити акредитив, і потім підтверджує його сам. І тут акредитив отримує підтвердження ще одного банку, це обходиться порівняно дорого. Підтвердження акредитива – платна послуга банку, величина комісії залежить як від банку-емітенту, і від терміну та незначною сумою підтвердженого акредитива. Використовується переважно для дорогих поставок, коли додаткові гарантії важливіше додаткових витрат.


Види акредитивів в умовах платежу:

> акредитив з платежем проти пред'явлення документів: у разі банк, який одержав повний комплект документів по акредитиву, перевіряє цих документів зовнішніми ознаками вчасно, не перевищує семи робочих днів, після чого приймають рішення оплату чи про відмову у оплаті документів;

> акредитив, який передбачає акцепт тратт (термін платежу відповідає терміну оплати векселі): різновидом цього виду акредитива є акредитив з негоціацією тратт, відмінність у тому, що негоціацію може оцінити будь-який банк, і зобов'язаний вексель негайно врахувати;

> акредитив з розстрочкою платежу: банк перевіривши документи з зовнішнім ознаками і, прийнявши рішення про їхнє оплаті, здійснює платіж по акредитиву у визначений термін – після закінчення певного періоду відрекомендувавши документів (за місяць, місяці, півроку, тощо.) чи певну в акредитиві дату;

> акредитив з «червоною застереженням» чи «червоним умовою» передбачає виплату авансу,експортер отримує до 100% оплати ще до відвантаження товару. Використовується дуже рідко – у разі особливоїнадежности і партнерів банку, іекспортера. За традицією договору таких акредитиви друкуються червоними чорнилом.

Крім цього, є кілька особливих форм акредитивів, які можуть опинитися супроводжувати будь-яку основну форму:

1.Делимий акредитив – акредитив, яким можливі часткові виплати за межах загального обсягу акредитива. Якщо з умовам акредитива оплату виконують одноразово у повній сумі, акредитив є неподільним.

2.Револьверний (поновлюваний) акредитив – акредитив, який передбачає декілька виплат, сума якого встановлена у розмірі разової виплати (траншу); сума акредитива відновлюється після здійснення платежу, заодно обумовлюється загальна сума, яка то, можливо виплачена за всіотгрузкам у цій акредитиву.Револьверние акредитиви бувають кумулятивні (невикористана сума траншу додається ось до чоготраншу) і некумулятивні (невикористана сума траншу надалі може бути використана).

Для що така операції відкривається рахунок, котрі можуть поповнюватися і використовуватися для повторних оплат за такими угодам без зміни умов акредитива. Дозволяє істотно знизити ціну й документообіг. Використовується під час роботи з постійними постачальниками чизакупщиками.

3. Резервний акредитив – акредитив, платіж яким виробляється проти простого вимоги без уявлення документів. Резервний акредитив фактично є аналог банківської гарантії, і використовується зазвичай, у країнах із англо-американським типом права, де банківські гарантії як такі не застосовуються.

4.Трансферабельний (перекладний) акредитив передбачає можливість перекладу частини акредитивабенефициаром своєму постачальнику (другомубенефициару) або декільком постачальникам. Працюючи зтрансферабельними акредитивами бенефіціаром, планеруючий перевести частина акредитивів другим бенефіціарам, наштовхується на ряд складнощів, зокрема:

> опис товарів у першому та другому (переведених) акредитивах має відповідати, тобто. товар, оплату якого гарантує даний акредитив, може бути однорідним,

> складність у формуванні і поданні документів: якщо документи, надані по другим акредитивам, представлені за першим (наприклад, транспортні), то постачальникам стає зрозуміло найменування покупця, а окремих випадках – і товару, що піти може суперечити інтересам першогобенефициара.

> складність формулювання умов перекладеного акредитива; так, наприклад мають бути проставлені терміни уявлення документів по перекладеними акредитивам, інакше термін подання з першому акредитиву може минути до закінчення дії другого тощо.

>Трансферабельний акредитив. Використовується у разі, якщо бенефіціаром (>експортер) насправді є посередником торгувати товаром, і тому передає (може передати) частину власних привілеїв по акредитиву іншим бенефіціарам.

5.Компенсационний акредитив – акредитив, заснований іншою акредитиві, але це акредитиви єдині лише у економічному плані: в правовому плані вони незалежні друг від друга, з кожного з акредитивів банк приймає він самостійні зобов'язання, які залежать від виконання другого акредитива. І тут виникають додаткові ризики: він повинен сплачувати за другим акредитиву незалежно від виконання першого.

6. Транзитний акредитив. І заявник, і бенефіціаром користуються послугами однієї й тієї ж іноземного банку, будучи до того ж час агентами інших країнах. Вочевидь, що мета такого акредитива – використовувати максимально надійний (зазвичай – швейцарський чи англійський) банк для безпеці.

Підсумовуючи сказане, хотілося би підкреслити моменти, що є у главі найважливішими. Насамперед, треба сказати розмаїтість акредитивів, зважаючи на те під кожен акредитив створюється окремий договір, будь-який акредитив є абсолютно унікальним, має власну специфіку та особливості. Слід зазначити що акредитивна форма розрахунків постійно розвивається і вдосконалюється, це пояснюється лише тим, що з часом відбуваються зміни та інших областях економіки, і сферу співробітництва суб'єктів господарювання, і виникла потреба регулювати й наскільки можна попереджати спірні ситуації, які творяться у процесі господарську діяльність суб'єктів.

1.2 Порядок і форми розрахунків по акредитиву

Порядок розрахунків по акредитиву дає зрозуміти сутність механізму функціонування акредитивів практично, у зв'язку з цим необхідно розглянути операції, здійснювані учасниками акредитивних операцій.

Основні етапи роботи з акредитивом:

Малюнок 2. Основні етапи роботи з акредитивом

>Виставление акредитива. За заявоюприказодателя і згідно з нею банк-емітент виставляє акредитив, тобто. передає їх у підтверджує /авизующий банк, використовуючи систему кореспондентських рахунків. За необхідності банк-емітент поводиться з проханням до іншого банку підтвердити акредитив.

Внесення змін - у акредитив. За необхідності до умов акредитива можуть бути зміни: змінено перелік документів, продовжений термін дії акредитива тощо.

Уявлення і оплата документів.Бенефициар формує комплект документів. Документи мають бути представлені в виконуючий банк на місці закінчення термін дії акредитива

Схожі реферати:

Навігація