Реферати українською » Банковское дело » Робота банку АТ "Банк ТуранАлем" в умовах переходу до ринкових відносин


Реферат Робота банку АТ "Банк ТуранАлем" в умовах переходу до ринкових відносин

ордер направляють у бухгалтерію упорядкування проводок, а квитанція видається на руки клієнту.

Видача готівки з видаткової каси здійснюється, зазвичай, виходячи з чека.

Робота операційного відділу починається з технічного обслуговування платежів, які прийшлиелектронно з головного банку, з деяких інших філій чи банків, і проведених у перебігу одного банківського дня. У зв'язку з розвитком електронних систем розрахунку пересилання платіжних і розрахункових документів здійснюється з допомогою віддаленого доступу до серверів банків-кореспондентів, головного банку, Національного Банку, і навіть індивідуальним машинам клієнтів.

Далі відбувається роздруківка які прийшли платіжних документів і майже оприбуткування їх у відповідні рахунки. Усі рахунки клієнтів банку розподіляють між співробітниками операційного відділу, що спрощує роботи з клієнтами.

Для можливості контролю правильності заповнення документів і майже захисту від махінації у банку є картотека з картками зразків підписів, і відбитків печаток.

Відкриття рахунки

Для відкриття рахунку в Банку юридичній особі подати такі документи упорядкування електронного досьє клієнта:

· Документ із зразками підписів, і відбитку печатки

· Оригінал документа, підтверджує факт постановки клієнта податковий облік

· Документ, підтверджує факт проходження державного реєстрації

Відкриття рахунки клієнта становить 9 000 тенге, в філіях банку – 4 000 тенге, відкриття других і всіх подальших рахунків у всій системі АТ «>БанкТуранАлем – безплатно.

Для відкриття рахунку фізичній особі подати:

· Посвідчення особистості (паспорт)

· Довідка про підтвердженніРНН

Відкриття рахунки - безплатно

Обслуговування банківських рахунків

Банк здійснює такі операції з рахунку та надає банківські послуги, пов'язані з його обслуговуванням:

·Зачисляет грошей рахунок у тенге і/або в іноземній валюті, вступники готівкою або безготівковим шляхом з цього приводу клієнта з його інших рахунків, і навіть рахунків резидентів та нерезидентів Республіки Казахстан;

· Здійснює платежі і ще переклади грошей із рахунку клієнти на тенге і/або іноземній валюті за вказівкою клієнта з його інші рахунки, або на інші рахунки резидентів чи нерезидентів Республіки Казахстан. Платежі і ще переклади грошей із рахунку клієнта здійснюються лише за дорученням, або за дорученням третя особа, має відповідне доручення клієнта, завірену нотаріально;

·Видает клієнту із рахунку готівку у тенге і/або іноземній валюті. Третім особам – резидентам і нерезидентам РК, гроші у тенге і/або іноземній валюті із рахунку можуть бути видані готівкою основі відповідної доручення клієнта, завіреною нотаріально;

· Усі видаткові операції з рахунку клієнта банк здійснює не більше суми, наявної на рахунку;

· Видача виписок за рахунком на вимогу клієнта;

· Видача довідки щодо рахунку за проханні клієнта, зокрема – повідомлення що підтверджують перелік зі рахунки;

· Наведення довідок на прохання клієнта з питань скоєння операцій, у межах цього договору, не більше поза межами банку;

· Здійснення операцій купівлі/продажу готівкової і безготівкової валюти як заявив клієнти на межах суми, наявної у його активі;

Банк стягує з клієнта комісійне винагороду по здійсненню банківських операцій та надання банківських послуг CSFB, відповідно до тарифами банку.

Організація і змістом кредитної роботи банку.

У розвитку кредитних операцій банк дотримується сформованих базових принципів кредитної політики, саме як-от підтримку фінансової стабільності, забезпечення високої надійності вкладень,

сприяння її формуванні та розвитку системи фінансових ринків Республіки Казахстан й те.

Основних напрямів кредитної політики БанкуТуранАлем є:

- широка диверсифікація позичкового портфеля за секторами економіки;

- диверсифікація позичкового портфеля за категоріями позичальників;

- пріоритетне кредитування секторів економіки, перспективних з погляду розвитку загалом;

- використання синдикованих коїться з іншими банками позик;

- застосування ширшого спектра форм покриття позик.

Кредитний відділ займається обслуговуванням позик юридичних, тобто. вкладення ресурсів у наступні галузі:

- промисловість, енергетика, зв'язок, транспорт, виробництво товарів народного споживання;

- торгівля;

- надання послуг населенню;

- розвиток малого середнього бізнесу.

У сфері інвестиційного кредитування:

- короткострокових та порівняно невеликих проектів розвитку товарів повсякденного попиту;

- середньострокових проектів, у масштабі галузей у розвиток виробництва з підвищеними споживчими властивостями;

- середньо- і частка довгострокових міжгалузевих проектів розвитку продукції, відповідної світових стандартів.

Однак ж надання гарантій і прийняття гарантій банків-контрагентів, відкриття акредитивів й підтвердження випущених акредитивів банками-партнерами.

БанкТуранАлем здійснює кредитування клієнтів виходячи з генеральної ліцензії Національного Банку Республіки Казахстан.

Робота з здійсненню кредитних операцій проходить за наступним умовним етапом:

1) попередня робота під час вирішення питання про надання кредиту:

- заяву позичальника видачу кредиту та надання необхідні документи;

- аналіз представлених позичальників документів;

- аналіз запропонованого позичальником забезпечення;

- складання експертного висновку;

- ухвалення рішення про надання кредиту;

- перерахування коштів за кредиту;

2) роботу з позичальником під час термін дії кредитного договору;

3) повернення кредиту.

Для одержання кредиту клієнт звертається до кредитний відділ з письмовій заявкою, у якій вказується цільове напрям позички, її сума, терміни погашення. Фахівець кредитного відділу проводить аналіз представлених позичальників документів, даних об'єкт кредитування.

Аналіз включає у собі:

1) аналіз юридичної кредитоспроможності позичальника (правомочність представника обумовити і підписувати кредитні угоди - статут, доручення, рішення зборів акціонерів та інших.); аналіз фінансової кредитоспроможності позичальника: перевірка всіх документів щодо їхній справжності, аналіз ліквідності балансу, аналіз про рух коштів, аналіз техніко-економічних показників, підготовка прогнозних розрахунків руху коштів і звіту прибутки і збитках, всі доходи й мають бути прораховані за проміжок).

Далі готуємося експертного висновку до розгляду на кредитній комітеті. При позитивному рішенніКредитного комітету фахівець кредитного відділу підготовляє Договір банківського позики, Договір застави й необхідні документи до підписання, юрист перевіряє їх і передає позичальнику на підписання,

потім начальнику відділу і директоруТФ «БТА».

Фахівець кредитного відділу формує кредитне досьє, де зосереджена вся документація по кредитної угоді і всі необхідні дані прозаемщике:

1) установчі документи позичальника;

2) документи, що підтверджують повноваження особи на підписання кредитної договору, договорів заставу, боргових зобов'язань, гарантійних листів, поручительств від імені позичальника, якщо та людина представник позичальника;

3) матеріали з приводу кредиту (заявка на кредит, копії кредитного договору, договорів заставу, боргових зобов'язань, гарантійних листів);

4) фінансово-економічна інформація (фінансові звіти, аналітичні таблиці, бізнес-план);

5) матеріали про кредитоспроможності клієнта (аналітичні звіти, відомості одержані від інших банків та т.д.);

6) документи з забезпечення кредиту;

7) листування за кредитами;

8) протокол узгодження заставної вартості майна;

9) протокол засіданняКредитного комітету;

>10)документи, що підтверджують цільове використання коштів, які від реалізації контрактів, під виконання яких отримано кредит;

11) розпорядження, платіжні доручення, виписки за рахунками.

Перелік документів необхідні формування кредитного досьє:

- форми бухгалтерської звітності у попередні 2 року й за звітний період цього року, розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначенням джерела, умов і дати виникнення;

- копії установчих документів, документів реєстрацію, перереєстрації, і навіть підтвердження про повноваження керівників;

- копії договорів оренди приміщень та транспорту, договору спільної прикладної діяльності;

- виписка про рух грошей по розрахунковому рахунку протягом року;

- список основних засобів, копії документів, підтверджують право власності на нерухомі об'єкти, що перебувають у балансі;

- списокТМЗ;

- копії ліцензій навчання певними видами діяльності, патентів і дозволів;

- список дебіторів і кредиторів заявника на даний момент подачі заявки (з умовами і термінами розрахунків);

- будь-які інших документів, що можуть сприяти ухвалення рішення про надання кредиту (рахунки-фактури, контракти, митні декларації, договори, поручництва тощо.).

У період дії кредитного договору фахівець виробляє поточний аналіз фінансового становища імені клієнта й контролю над станом застави, за підсумками аналізу складається стисле висновок.

Під час проведення поточного аналізу фахівець має ознайомитися з використанням коштів, здобутих у кредит, за порядком витрати позичальником коштів, отримані від реалізації контрактів, операцій, під виконання яких виходив кредит.

При регулярне проведення моніторингу позичкової заборгованості банк має можливість зможе ефективно управляти зрослим ризиком, якому він піддається при кредитуванні.

Фахівцю кредитного відділу необхідно підтримувати постійні відносини з клієнтом, щоб, в достатній мірі бути інформованим: - про стан справ клієнта; - фінансове становище; - проспросе/уровне продажів; - про поточних планах підприємства; - про будь-яких новинах або прийдешні зміни. Основною метою моніторингу становитиме запобігання затримок платежів з кредитах, чи, у разі, відомості їх до мінімуму, чого можна досягнути, лише постійно спостерігаючи станом справ клієнта.

Що стосується пролонгації кредитного договору, позичальник має надати: - заявку на пролонгацію кредиту; - фінансову звітність на аналізований період. Питання пролонгації виноситься на кредитний комітет і за позитивному рішенні готується додаткову угоду про пролонгації Договору банківського позики.

За необхідності погашення суми основного боргу, винагороди та інших витрат,повлеченних у себе, не повернення кредиту керуються Положенням про реалізацію заставне майно.

Залежно від характеру позички встановлюються такі строки кредитування:

- для поповнення оборотних засобів підприємства –до $1,5 років;

- у межах кредитної лінії на – відповідно до умов даної кредитної лінії на;

- короткострокові – до 1 року;

- середньострокові – від 1 року по 3 років;

- довгострокові – від 3 років і від;

- банківську гарантію – до 45 днів;

Після оформлення відповідних документів мають у операційному відділі відбувається зарахування кредитних коштів у рахунок клієнта чи позичковий рахунок.

Розгляд проекту й винесення рішення займає від 24 до 62 днів: збір документів 10-30 днів, аналіз політики та експертиза 7-14 днів, кредитний комітет 3-7 днів, висновок кредитних і заставних угод 3-10 днів, перерахування грошей 1 день.

 До функцій фахівця кредитного відділу входить здійснення роботи у сфері кредитування клієнтів, і виробляти:

· збір, приймання і формування пакета документів для фінансової експертизи проекту й забезпечення кредиту (гарантії, акредитива)

· експертизу проектів, оцінку доцільності надання кредиту (гарантії, акредитива), оцінку і експертизу забезпечення кредиту (гарантії, акредитива)

· виносить експертні висновки за видачі кредиту (гарантії, акредитива), забезпечення кредиту (гарантії, акредитива), юридичну висновок ЖурбіКредитного комітету філії

· за позитивного рішенніКредитного комітету філії про видачу кредиту (гарантії, акредитива), дане рішення і експертний висновок повідомляє Головного банку отримання врегулювання видачу кредиту (гарантії, акредитива). Якщо ж сума кредиту перевищує суму ліміту, встановленого головним банком філії, повідомляє Головного банку експертні укладання видачу кредиту (гарантії, акредитива), забезпечення кредиту (гарантії, акредитива) юридичну висновок утвердженняКредитним Комітетом Головного банку

· оформлення договорів (кредитний договір, договору про наданні банківської гарантії, договір на спеціальнеаккредитивное обслуговування, договору про заставу і т. буд.) контроль над реєстрацією договору заставі в органі державної реєстрації речових

· оформлення розпоряджень з процедури видачі кредиту (гарантії, акредитива)

· формувати і вестиме кредитне досьє

· ознайомитися з станом і порядком зберігання кредитної документації

· присвоєння ознак позичкових рахунків клієнтів під час видачі кредиту

· обслуговує залучених клієнтів, підтримує через відкликання існуючої клієнтської базою

· моніторинг діяльності позичальника і готує відповідні моніторингові звіти

· постійний моніторинг виданого кредиту (гарантії, акредитива) і виявляти проблемні кредити

· відстежувати цільове використання кредитів

· контролює наявність та збереження закладеного майна

· забезпечує оптимальне стосунки з підрозділами філії

· регулярно інформує Управління малого середнього бізнесу про стан галузі, кредитоспроможності і фінансовий стан позичальника, можливі загрози і ризики

· періодично збирає й аналізує інформацію про кредитоспроможності позичальника, готує відповідні моніторингові звіти на запит відповідного Управління малого середнього бізнесу

Фахівець відпо-відає правильність ведення журналу реєстрації договорів (кредитний договір, договору про заставі, договору про наданні банківської гарантії, і т.д.), також здійснює роботи з проблемними кредитами (простроченими) що з юристом, і робить:

1. зустрічі з позичальниками для встановлення причин, не повернення кредиту

2. затребувана Центр реєстрації нерухомості і УДП УВС про наявність, зареєстрованою по позичальникам нерухомості і автотранспортних коштів

3. знаходить можливості додаткового забезпечення кредиту

4. що з позичальником шукає способи погашення заборгованості

5. аналіз проблемних ситуацій позичальників, готує варіанти вирішення проблем за заборгованістю і виносить питання про кредиту ЖурбіКредитного комітету філії

6. готує і розміщає оголошення про проведення торгів газети

7. готує звіти, листи, запити з проблемним кредитами головний банк, правоохоронні органи

8. проводить повну процедуру позасудовою реалізації застави

9. моніторинг проблемного кредиту

У цілому нині кредитування уТемиртауском філії ВАТ «>БанкТуранАлем» складає основі посібники з кредитування.

Відділ роздрібного бізнесу.

Здійснює обслуговування фізичних осіб, надаючи широкий, спектр послуг:

- здобуття влади та відправлення грошей у системі «Western Union»;

- отримання карткиEuroCard/Master Card і Visa, і навіть міжнародної пластикової карткиAlemBankKazakhstan-Visa;

- депозитних вкладів, як і валюті, і у тенге:

- До запитання

-Базис - максимально стандартизований вид депозиту

- Формула успіху – щомісячна виплата винагороди;

-Прогрессия – загальний термін зберігання не фіксований, чим більше термін зберігання, то вище ставка винагороди;

-Копилка – можливість збільшення суми депозиту;

- Люкс – виплата винагороди на початку терміну

- Корпоративний – значних сум депозитів

- Споживче кредитування на невідкладні потреби

- Кредитування покупців автомобіля

При кредитуванні на невідкладні потреби виникають такі умови:

- стабільний рівень доходу;

- страхування предмета застави і життя позичальника в страхової компанії «БТА» (до запланованих 4% від суми кредиту + відсотки);

Кредит надається наступних умовах:

-термін кредиту – від 3 міс. до3лет;

- сума кредиту –від 500 доларів і більше;

- погашення кредиту – щомісяця, рівними частками;

 - валюта кредиту – тенге.

Що сума кредиту, тим нижче відсоткову ставку. Процес видачі кредиту виглядає так: - позичальник надає до банку такі документи: довідку з місця роботи, довідку про заробітної плати,РНН і посвідчення особи, довідку з місце проживання, правовстановлюючі документи на заставу. Далі банк аналізує фінансове становище позичальника і робить оцінку заставне майно. Складається Договір застави і Договір банківського позики. Гроші на розрахунковий рахунок позичальника.

Програма кредитування покупців автомобілів дає можливість придбати в кредит будь-яку марку автомобіля. Від позичальника потрібно: - стабільний рівень доходу; - надання застави; - бажання купити автомобіль. Кредит можна отримати роботу

Схожі реферати:

Навігація