Реферати українською » Банковское дело » Організація маркетингу в Ощадбанку Росії


Реферат Організація маркетингу в Ощадбанку Росії

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
банківського маркетингу Ощадбанку Росії - постійне залучення нових клієнтів. Сума вкладів населення Ощадбанку на 01.01.2010 року становив 1154230 млн. "нових" рублів. Слід звернути увагу до якість запропонованих банками послуг: кількість послуг банку, здебільшого обмежується зберіганням грошей на рахунку, короткотерміновим кредитуванням і обслуговуванням дебетових карт.

Банківський маркетинг, можна з'ясувати, як використання банком найвигідніших ринків банківських продуктів із урахуванням від реальних потреб клієнтури. Це вимагає чітку постановку цілей банку, формування колій та способів їхнього досягнення й розробку конкретних заходів для реалізації планів.

Маркетинг в Ощадбанку Росії націлюється на вивчення ринку ресурсів, аналіз фінансового становища клієнтів. Маркетинг іде забезпечення умов, сприяють залученню нових клієнтів, розширенню сфери банківських послуг CSFB,заинтересовивающих клієнтів у вкладення свої кошти у цейбанк[8].

Особливість маркетингу Ощадбанку Росії є об'єднання у єдине ціле принципи маркетингу кінцевий продукт. Відповідно до цим поділом клієнтів банку є і поділ маркетингу всередині банку. Але, гадаю, годі ділити предмет банківського маркетингу на частини, набагато простіше розглядати банківський маркетинг як одну систему, з'єднуючу у собі два різних підходу.

У кінцевому ж рахунку маркетинг Ощадбанку Росії іде за проведення єдиної мети: раціональне використання доходів населення і тимчасово що коштів у господарстві. У межах маркетингу в Ощадбанку Росії мають реалізовуватися такі принципи:

- Спрямованість дій всіх банківських працівників для досягнення конкретних ринкових цілей.

- Єдність стратегічного та оперативної планування маркетингу.

-Разносторонне і масштабне стимулювання творчу активність і ініціативи кожного працівника банку.

- Створення сприятливого психологічного клімату у колективі банку.

2.1 Організація діяльності Ощадбанку Росії

>Сберегательний банк РФ створено на акціонерної основі. Його основним засновник - Центробанк Росії. Ощадбанк РФ є юридичною особою і всіма своїми установами становить єдину систему банків РФ. Організаційна структура Ощадбанку визначається трьома основними моментами - надзвичайно розвиненою філіальною мережею, структурою управління банком, структурою його функціональних підрозділів, і служб. Головне призначення органів управління - забезпечити ефективне керівництво комерційної діяльністю Ощадбанку для реалізації його основних функцій трапилося в ринковій економіці.

Специфіка діяльності Ощадбанку виявляється у його функціях. Ощадбанк як кредитна організація проти неї виконувати відповідно до Статутом такі операції:

•розміщувати залучені кошти на економіку;

•кредитувати споживчі потреби населення;

•залучати вклади (депозити) і давати кредити за угодою з позичальниками;

•здійснювати розрахунки з дорученням клієнтів, зокрема фізичних осіб, і банків-кореспондентів, включаючи нерезидентів, та його касове обслуговування;

•випускати, купувати, продавати й берегти платіжні документи й цінні папери (чеки, акредитиви, векселі, акції, облігації інші документи), здійснювати операцій із нею;

•набувати права вимогами з поставці товарів хороших і надання послуг, приймати ризики виконання цих вимог і інкасувати ці вимоги (>форфейтинг), і навіть виконувати ці операції з додатковим контролювати рухом товарів (факторинг);

•купувати й продавати у Росії її межами дорогоцінні метали, каміння, і навіть вироби їх;

•ухвалювати й розміщувати дорогоцінні метали, каміння у вклади, здійснювати операцій з тими цінностями відповідно до міжнародної банківської практикою;

•надавати брокерські, консультаційні послуги, здійснювати лізингові операції;

•виробляти інші операції, і угоди за ліцензією Центробанку Росії, котру видають у його компетенції ідр[9].

Першим і основним принципом діяльності Ощадного банку є робота у межах реально наявних. Це означає, що банк має лише забезпечувати кількісне відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, а й домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів.

Другим найважливішим принципом, у якому базується діяльність Ощадбанку, є економічна самостійність,подразумевающая і економічне відповідальність банку за результати своєї діяльності.

У установах Банку обслуговується майже 689 тис. рахунків підприємств і закупівельних організацій. Кошти на розрахункових, поточних і депозитних рахунках юридичних, акумульовані Ощадбанком, становлять 5% загального обсягу коштів у рахунках юридичних осіб у комерційних банках країни. Значна частка власності активів Ощадбанку РФ розміщена в у Центробанку Росії і використовують у ролі підкріплення ресурсів інших комерційних банків та на фінансування державного боргу перед. За користування ресурсами, сформованими з допомогою вкладів населення Ощадбанку, Центробанк Росії вносить Ощадбанку плату, яка значно нижчі від ставки користування кредитними ресурсами на міжбанківському ринку, Через війну знижуються можливості Банку із формування і розподілу власних ресурсів, забезпечення їх маневреності.

Нині Ощадбанк РФ - найбільший у банківську систему Російської Федерації. Будучи наступником традицій, придбаних ощадними касами Росії упродовж свого більш як155-летнюю історію, вона з'єднує у собі досвід минулого й перспективи майбутнього.


2.2 Концепція роботи і розвитку Ощадбанку Росії: проблеми і перспективи

Концепція маркетингу - це орієнтація потреби й потреби клієнтів, підкріплена комплексними зусиллями організації маркетингу, націленими створення споживчої задоволеності як підстави досягнення мети організації.

Концепція маркетингової діяльності - це орієнтована на споживача стратегія банку. Вона на аналізі усього спектру показників які впливають фінансово-кредитну систему банку частковості.

Залежно від характеристик банку та його цілями і завдань вибирається маркетингова концепція, яка приймається в основі до зміни найважливіших показників над ринком закладених розрахунки у її виборі. Частина банків умовах Росії орієнтуються однією маркетингову концепцію протягом3-5-ти і більше років. Проте, це собі лише надійні і консервативні банки значні власні кошти й їх ресурси можуть витримувати навіть збої економіки і політичні зміни. Інші змінюють свою концепцію оперативно, залежно від динаміки зовнішніх і розвитку внутрішніх чинників, до того ж час слід зазначити, що у практиці жодна концепція в чистому вигляді не зустрічається.

У банківському маркетингу можна застосовувати такі концепції маркетингу:

1. Виробнича чи концепція вдосконалення банківських технологій. Відповідно до неї клієнти під час виборів банку орієнтуються на доступні послуги, мають невисоку ціну. Цю концепцію банки вибирають при таких умовах:

- переважна більшість реальних та кроки потенційних клієнтів банку має невисокі доходи;

- попит на банківські послуги дорівнює пропозиції чи перевищує його;

- зростає клієнтська база банку і основі скорочуються його умовно постійні витрати, що дозволяє виділяти кошти на збільшення частки окремих послуг банку над ринком.

2. Концепцію удосконалення банківських послуг CSFB. Основний принцип цієї концепції полягає залучення клієнтів до тих послуг банку, що за своїми характеристикам і якостей перевершують аналоги запропоновані конкурентами і тим самим дають споживачам великі вигоди. Банки у разі направляють чимало зусиль для підвищення якості наданихуслуг[10].

3. Торговельна концепція. Грунтується на активної інформації та рекламі банківських послуг CSFB з урахуванням маркетингових досліджень, щоб забезпечити необхідний рівень залучення клієнтів - і зростання обсягу реалізації послуг.

4. Традиційна маркетингова концепція. Відповідно до її зростання обсягу споживання банківських послуг CSFB можна забезпечити переважно після проведення аналізу потреб і мотивацій попиту окремих соціальних груп населення чи контактних аудиторій для цієї послуги, і розробки цій основі адресного пропозиції щодо просуванню банківських послуг CSFB. Інакше кажучи, маркетинг має розпочатися з аналізу попиту й пропозиції на або ту банківську послугу і після цього складаються пропозиції з програми з їх просуванню.

Для розвитку Концепції Ощадбанку Росії розроблено стратегічні напрями діяльності Банку на 2000-2005 рр., на 2006-2009 рр., і навіть на2010-2012гг. і бізнес-плани з утілення. У результаті цих документів Банк пройшов важкий шлях перетворення із системи ощадних кас в універсальний комерційний банк, що дає широкий, спектр послуг своїх клієнтів. Важливим елементом управління вдосконалення системи оплати праці та матеріального заохочення службовців Банку. Однією з першочергових завдань Банку є забезпечення принципово нового рівня обслуговування клієнтів. У цих цілях потрібен широкий впровадження нових банківських продуктів, заснованих на виключно сучасних банківських технологіях, високого рівня автоматизації і комп'ютеризації банківських операцій, використанні скоєних телекомунікаційних мереж.

Концепція розвитку Ощадного банку Росії отримала адекватне свій відбиток у бізнес-плані Банку. Він передбачає збереження стратегічної лінії в розвитку Ощадного банку Росії взаємопов'язані як найбільшого універсального комерційного банку країни, традиційно який орієнтується працювати з населенням, при посиленні координації його дії з Урядом Російської Федерації і Центральним банком Росії.

Концепція розвитку Банку втілюється в стратегічні цілі на період до 2020 р. Головною стратегічною метою діяльності Банку є зміцнення досягнутих їм позицій універсального комерційного банку,сохраняющего спеціалізацію і лідерство роздрібному банківських послуг, активно котрий розширює свою присутність інші сектори ринку при мінімізації ризиків, адекватного умовам ринкової економіки та що посідає своє достойне місце у міжнародних рейтингах найбільших кредитних інститутів світу. Пріоритетними напрямами діяльності Банку з досягнення цього є:

•забезпечення якісно нового рівня обслуговування громадян, відповідального їхнім особистим інтересам й потребам;

•захист інтересів вкладників, забезпечення цілості їхніх вкладів шляхом розміщення залучуваних Банком засобів у найменш ризиковані вкладення;

•підвищення ощадної квоти та духовної культури заощаджень країни;

•розвиток кредитування населення переважно на мети житлового будівництва;

•збалансоване активна усім сегментах грошового і фондового ринків за збереження лідируючого положення у сфери обслуговування приватних клієнтів;

•визначення пріоритетних сегментів ринку України і клієнтури Банку;

•перехід від екстенсивного до переважно інтенсивному розвитку насамперед за допомогою ефективнішого використання ресурсів;

•використання сучасних банківських продуктів і технологій.

>Долговременной стратегічною метою Ощадного банку є збільшення його соціальній значимості. Важливими умовами забезпечення успіху цього стратегічного мети є:

•зміцнення позицій над ринком роздрібних банківських послуг CSFB;

•активну участь у з розробки й реалізації федеральних програм відновлення заощаджень громадян Росії і близько врегулюванню внутрішнього державного боргу перед;

•розвиток традиційних для Банку операцій із прийому комунальних, податкових та інші платежів населення, виплаті зарплати трудящим, пенсій, посібників, виплаті виграшів по лотерейним квитках і облігаціях державної та інших.

Практична реалізація Концепції дозволить Ощадбанку стати провідним кредитним інститутом країни, граючим істотну соціальну роль і є активний учасник реалізації єдиної державної грошово-кредитної політики, інтегрованим у міжнародну фінансово-кредитну систему. Успішна реалізація намічених стратегічних цілей передбачає поступальний і комплексне розвиток як всієї системи Банку загалом, і його філій.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У даний роботі розглянуті принципи застосування маркетингу банківській діяльності.

Банківський маркетинг пов'язане з всієї діяльністю банку і його управлінням, включаючи як управління операціями, і управління персоналом.

Найважливішими чинниками,визвавшими необхідність застосування маркетингу банківській сфері, є такі:

• Поява та розвитку практично небанківських установ, що склали конкуренцію банкам.

• Розвиток інформаційних технологій і коштів комунікації з урахуванням сучасної техніки як наслідок розширення регіональної і національної сфер діяльності фінансово-кредитних інститутів.

Прибуток сучасного російського банку формується переважно з допомогою кредитування юридичних і фізичних осіб, інвестицій у цінні папери статутні капітали інших підприємств, операцій із ведення рахунків юридичних осіб і ін. У банківській діяльність у РФ державні органи не встановлюють спеціалізації банків, наприклад, за проведення інвестиційної, іпотечної роботи і т. буд. Російські банки можуть безперешкодно брати участь у ринку фондових цінностей.

Систематичне виконання банком своїх і створює тим фундаментом, у якому грунтується стабільність економіки нашої країни загалом. І хоча виконання кожного виду операцій зосереджене у спеціальних відділах банку здійснюється особливої командою співробітників, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною здатністю створювати кошти платежу, які у господарстві в організацію товарного обігу євро і розрахунків. Господарство неспроможна існувати й розвиватися без добре налагодженої системи грошових розрахунків. Звідси велика значення банків, як організаторів цих розрахунків.


>Библиографический список

1. Банки і банківські операції. Під ред.Е.Ф. Жукова2009г.

2. Банківська справа / Під редакцією Про. І.Лаврушина. – М.: Фінанси і статистика, 2008.

3. Кисельов В.В. Комерційні банки у Росії: нинішнє та майбутнє. Банківська політика. Регулювання і управління. – М.:Финстатинформ, 2009.

4. Климов А. Ощадбанк обіцяє "перебудову". Місто N. -2006 ->23-29июля.С.7.

5.Кугаев З. Найголовніший тепер - Ощадбанк: [Розмову з перед. Правління Зростання. Ощадбанку вела У.Южанская] // Наш час. - 2001. - 24 липня.

6.Масленченков Ю. С. Технологія і організація роботи банку. – М.: ТОВ «>ДеКА», 2008.

7.Масленченков Ю. С. Фінансовий менеджмент в комерційному банку: в 3-х кн. – М.: Перспектива, 2009.

8. ПітерС.Роуз. Банківський менеджмент. – М.: Річ ЛТД, 2007

9. Підручник «Банківська справа» під ред.Г.Н.Белоглазовой, Л. П.Кроливецкой 2004 р.

10.Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: управління економіки й операції. М. 2008.[1] Банківська справа / Під редакцією Про. І.Лаврушина. – М.: Фінанси і статистика, 2008.

[2] Підручник «Банківська справа» під ред.Г.Н.Белоглазовой, Л. П.Кроливецкой 2004 р.

[3]Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: управління економіки й операції. М. 2008.

[4] Кисельов В.В. Комерційні банки у Росії: нинішнє і майбутнє. Банківська політика. Регулювання і управління. – М.:Финстатинформ, 2009.

[5]Масленченков Ю. С. Фінансовий менеджмент в комерційному банку: в 3-х кн. – М.: Перспектива, 2009.

[6]Кугаев З. Найголовніший тепер - Ощадбанк: [Розмову з перед. Правління Зростання. Ощадбанку вела У.Южанская] // Наш час. - 2001. - 24 липня.

[7] Климов А. Ощадбанк обіцяє "перебудову". Місто N. -2006 ->23-29июля.С.7.

[8]Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: управління економіки й операції. М. 2008.

[9]Кугаев З. Найголовніший тепер - Ощадбанк: [Розмову з перед. Правління Зростання. Ощадбанку вела У.Южанская] // Наш час. - 2001. - 24 липня.

[10] Климов А. Ощадбанк обіцяє "перебудову". Місто N. -2006 ->23-29июля.С.7.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація