Реферати українською » Банковское дело » Механізм страхування


Реферат Механізм страхування

При страхуванні коштів автотранспорту можуть бути надані пільги як знижок зі страхової премії за умови: страхування транспортні засоби безперервно протягом кількох років (>2-х, 3-х років), відсутності страхових випадків і вироблених виплат із них тощо.

При визначенні страхового тарифу і, страхової премії приймаються до уваги такі чинники:

страхові ризики, заявлені страхування;

марка і модель машини;

власник транспортний засіб;

умови зберігання: гараж, стоянка (за договором чи час);

тип захисного устрою (охоронна,противоугонная);

регіон страхування;

характер використання транспортний засіб: у особистих чи службових цілях, для перевезення промислових вантажів, приватного візництва тощо.;

кваліфікація і стаж водія.

При виникненні страхової події страхувальник мусить чимскоріш заявити це у страхової компанії у призначений у договорі термін, соціальній та інші компетентні служби: ДАІ, пожежний нагляд тощо.

Є дві форми відшкодування збитків покаско. Перша -виконання ремонтних робіт на станції техобслуговування, що належить страхової компанії що з ній договором. Друга форма відшкодування - грошова компенсація. Величина завданої страхувальникові збитків та сума страхове відшкодування визначаються виходячи з страхового акту й прикладених щодо нього документів (органів міліції, ДАІ, пожежного нагляду, слідчих, судових установ, медичних закладів та інших.), а при частковому ушкодженні транспортні засоби, крім того, - виходячи з кошторису на: ремонт (відновлення), складеної представником страховика, запрошеним фахівцем чи відповідним підприємством про ремонт (станцією технічного обслуговування тощо.). Кошторис складається виходячи з діючих на день страхового випадку прейскурантів роздрібних ціни запчастини, деталі приналежність до транспортних засобів і прейскурантів ціни виконати ремонт.

>Страховое відшкодування виплачується у вигляді завданих збитків, але з вище страхової суми, встановленої у договорі страхування.

При знищенні транспортні засоби збитки визначається розмірі від вартості за діючими роздрібним цінами з відрахуванням суми зносу і вартості залишків, якщо є. Вартість залишків встановлюється з урахуванням їхньої зносу і знецінення внаслідок даного страхового випадку. Під знищенням транспортні засоби розуміється його повна загибель (конструктивна і фактична). Зазвичай вона за таку, якщо вартість відновного ремонту транспортні засоби (включаючи вартість транспортування доречно ремонту) становить менше 75% страхової суми чи дійсною вартості транспортний засіб на даний момент підписання договору.

У разі пошкодження транспортні засоби розмір шкоди дорівнює вартості ремонту (відновлення) за діючими розцінками. У суму шкоди включаються Витрати заміну ушкоджених деталей і вартість ремонтних робіт, віднімається вартість залишків, придатних задля її подальшого використання (з урахуванням їхньої знецінення і зносу). З іншого боку, сумою шкоди включаються витрати на рятуванню, приведення до ладу, транспортуванні ушкодженого транспортні засоби до найближчого ремонтного пункту чи постійного місце проживання страхувальника (стоянки автомобіля).

Якщо збитки частково (але з менш потреби) відшкодовано або за рішенням суду може бути відшкодовано винуватцем аварії, то страхова виплата коригується з урахуванням суми, належної з винної особи.

Крім стандартних всім видів страхування підстав щодо відмови від виплаті відшкодування, вавтотранспортном страхуванні є специфічні, зокрема управління транспортним засобомстрахователем, членами його сім'ї або іншими уповноваженими їм особами, у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або без посвідчення на право водіння транспортний засіб певної категорії, соціальній та випадках повного відшкодування збитків обличчям, винним у його заподіянні, використання транспортний засіб на навчання водінню, до участі у перегонах.

1.2.2 Страхування вантажів

Об'єктом страхування у страхуванні вантажів є майнові інтереси особи, з яким укладено договори страхування, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням вантажем внаслідок ушкодження чи знищення (пропажі) вантажу, незалежно від способу його транспортування.

Одвічна міжнародна практика, вітчизняний досвід визначили основи класифікації страхування вантажів, як однієї з поширених видів майнового страхування.

Для визначення рівня ризику страховика необхідно мати точні дані, що характеризують вантаж. Початкова інформація зазвичай надається у вигляді заяви страхування чи запитальника.Предоставляемая страховику інформація повинна містити: інформацію прострахователе вантажу: назва, адресу, прізвища та ініціали відповідальних осіб, рік освіти, спеціалізація, основні показники діяльності, досвід роботи у цій сфері бізнесу; вид вантажу: точне найменування, рід упаковки, місць чи міра (маса, обсяг), інформацію про зовнішній вигляд, стані; особливі властивості і цілком природні якості вантажу: легкозаймистий, вибухонебезпечний чи взагалі небезпечний за своєю природою; перевізні документи: товарно-транспортні накладні, номери і дати коносаментів; розміщення (завантаження) у транспортній засобі: всередині, зовні, скільки завгодно, насипом, наливом, кріплення і сепарація вантажу; маршрут прямування: пункти відправлення, перевантаження та призначення вантажу; декларація про регрес (>суброгацию) тощо.

Під час укладання договору страхування страховику дозволили оцінку страхового ризику. Страхувальник надає представнику страховика (експерту, аварійному комісару,сюрвейеру) змога ознайомитися з станом вантажу на період відправки, і навіть необхідні документи, які підтверджують право на вантаж і характеризують умови транспортування, особливо ризики,покриваемие страхової захистом.

Предметом договору страхуванні зі страховиком, є вантаж, Плата перевезення і очікувана прибуток.

Страховий інтерес до вантажу може мати власник, перевізник, одержувач вантажу.Перевозчик, що має відповідальність за збереження й доставку вантажу перед вантажовласником, може укласти окремий договір страхування своєї громадянської відповідальності.

Страхові випадки у страхуванні вантажів можуть включати нижче перелічені умови, якими відшкодовуються збитки, що відбулися від випадків і небезпек перевезення: від ушкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу, події за якою причини (наприклад, стихійних лих, протиправних дій третіх осіб, катастрофи чи зіткнення судів, літаків та інших перевізних коштів між собою; внаслідок пропажі перевізного кошти разом із вантажем безвісти; внаслідок нещасних випадків при навантаження, укладанні, розвантаження вантажу і прийомі палива тощо.), крім випадків, що виключатимуть відповідальність страховика; збитки, витрати і внески із загальної аварії; всі необхідні й доцільно вироблені витрати на рятуванню вантажу, і навіть зменшення збитку та встановлення його розміру, якщо збиток відшкодовується в умовах страхування.

З страхової захисту під час укладання договору страхування вантажів може бути виключені певні ризики. Не підлягають відшкодуванню збитки, що відбулися внаслідок загибелі й ушкодження вантажів, викликані порушеннями умов транспортування, упаковки, складування внаслідок відповідних дій вантажовідправника або його представників. Не до страхового покриття традиційні форс-мажорні обставини.

Особливістю підписання договору страхування вантажів є складання генерального поліса. Відповідно до статтею 941 Цивільного кодексу РФ «систематичне страхування різних партій однорідної майна (товарів, вантажів тощо.) на умовах протягом визначеного терміну може за згодою страхувальника зі страховиком здійснюватися виходячи з одного договору страхування генерального поліса. Страхувальник зобов'язаний відношенні кожної партії майна,попадающей під дію генерального поліса, повідомляти страховику зумовлені таким полісом відомості у призначений термін, і якщо не передбачено, негайно з їхньої отриманні. Страхувальник не звільняється з цей обов'язок, навіть якщо на момент отримання такі відомості можливість збитків, які підлягають відшкодуванню страховиком, вже минула. За вимогою страхувальника страховик зобов'язаний видавати страхові поліси щодо окремих партіям майна, які під дію генерального поліса».

Страхова сума. Бо за страхуванні майна, якщо договором не передбачено інше, страхова сума має перевищувати його справжню вартість (страхову вартість), вантаж страхується у сумі, заявленоїстрахователем, але з перевищує номінальну вартість вантажу, яка вказана у рахунку постачальника із включенням витрат за перевезенні.

До правил страхування то, можливо включена франшизу, що обмежує відповідальність страховика за сумоювозмещаемого збитку.Франшиза дозволяє вилучити з відповідальності страховика деяких видів збитків, що практично неминучі при транспортуванні певних вантажів: бій, брухт таких вантажів, як скло, кераміка, з розливом, розсипом товарів, перевезених внеупакованном вигляді.

Підставою з виплати страхове відшкодування для страховика є заяву страхувальника і складений страховиком страхової акт.

1.2.3 Іпотечне страхування

Страхування іпотеки є страхуванням застави як майна (нерухомості) під час здійснення іпотечного кредитування. Чинним законодавство передбачає, що «за відсутності у договорі про іпотеку інших умов страхування закладеного майна заставник зобов'язаний страхувати власним коштом це у повній вартості від ризиків втрати та ушкодження».

Загалом вигляді процес іпотечного кредитування передбачає надання фізичних осіб довгострокових банківських кредитів під встановлені відсотки річних під заставу придбаних будинків чи квартир. Сума кредиту перераховується з цього приводу будівельної організації та використовується на оплату дольової участі у будівництві житла по адресне житловому контракту, укладеним позичальником з будівельною компанією. У банк позичальником спочатку закладається декларація про квартири, та був, коли позичальник отримує документи осіб на володіння квартирою, він він залишає її під заставу до погашення кредиту. Умови надання і повернення кредиту разом із нарахованими відсотками встановлюються після ухвалення програми іпотечного кредитування у конкретному суб'єкт Російської Федерації. Однією з умов для отримання кредиту є страхування закладеного майна все термін виплати кредиту, і навіть життя і здоров'я позичальника. Страхування житла, одержуваного по іпотечному договору, здійснюється за стандартним Правилам страхування майна у разі наступних ризиків: стихійних лих, пожежі, злочинних дій третіх осіб тощо.

У межах іпотечного страхування також страхування цивільно-правову відповідальність учасників процесу житлового кредитування страхування цінних паперів - заставних - на вторинному ринку іпотечного кредитування. Страхування цивільно-правову відповідальність учасників процесу іпотечного кредитування передбачає, зазвичай, страхування відповідальності у виконанні зобов'язань по укладених договорів: договору кредиту, будівництва житла, її оцінювання, продаж і т.д. Страхування на вторинному ринку іпотечного кредитування при реалізації цінних паперів - заставних - є виглядом страхування фінансових ризиків і може передбачати страхування у разі: невиконання позичальником своїх зобов'язань, неповернення кредиту, неплатежу.

Іпотечне кредитування у нашій країні перебуває на стадії свого становлення та розвитку, у зв'язку з, із чим види й умови проведеного у межах страхування відтоді змінюватися і доповнюватися.

1.3 Обробка і врегулювання шкоди Страхова експертиза

Основна обов'язок страховика за договором страхування - здійснення страхової виплати в разі настання страхового випадку. Страхова виплата виробляється страховиком відповідно до договором страхування чи законом виходячи з заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката).

Страховий акт складається страховиком або уповноваженою їм обличчям. За необхідності страховик затребувана відомості, пов'язані з страховим випадком, у правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і закупівельних організацій, які мають інформацією про обставини страхового випадку, і навіть вправі самостійно з'ясовувати причини й обставини страхового випадку.

Основними документами, необхідні здійснення страхової виплати, є:

заяву страхувальника чи третіх осіб, котрі мають на страхову виплату (>вигодоприобретателей);

страхової акт, складений страховиком; окремими видах страхування такий акт часто замінюється аварійним сертифікатом, що становить уповноважений спеціально страховиком аварійний комісар;

інші документи, що підтверджують, фактом наступу страхового випадку, і розмір шкоди, завданого майновим інтересам страхувальника.

У моєму особистому і майновому страхуванні страхова виплата іменується по-різному: при страховому випадку з майном страхова виплата здійснюється у вигляді страхове відшкодування, при страховому випадку з особистістю страхувальника чи третя особа - як страхового забезпечення.

Умовами конкретного договору страхування встановлюється порядок визначення розміру страхової виплати, умови і продовжити терміни її здійснення. Нижче докладно розглядаються питання, що виникають у з здійсненням страхової виплати, з прикладу майнового страхування.

Порядок визначення розміру збитків та виплати страхове відшкодування. Робота страховика з визначення розміру збитків та виплаті страхове відшкодування складається з трьох етапів:

1) встановлення факту страхового випадку. Одне з найважливіших обов'язків страхувальника при ушкодженні, загибель чи викраденні майна - своєчасно подати про страховому разі. Умови страхування зобов'язують страхувальника заявити про загибель або пошкодження майна зазвичай протягом одного - трьох днів, і якщо відлік терміну цей було порушено, страховик з'ясовує причини затримки.

Після набуття заяви страхувальника, де вказують, коли, де, за жодних обставин і який майно загинуло чи пошкоджено, перевіряється відповідність наведених відомостей умовам договору страхування. Ця перевірка проводиться у тому, аби з'ясувати, чи є те що подія страховим випадком, із настанням якої в страховика виникає обов'язок зробити страхову виплату.

Страхувальник має довести свою інтерес на майнових питаннях, що було знищено чи пошкоджено. Такими доказами можуть бути, наприклад, торговіконосаменти про відправлення й одержання вантажу, запис у реєстрах власності, свідоцтва про право власності нерухомість тощо.

2) визначення величини шкоди, страхової виплати і впорядкування акта про страховому разі (страхового акта). Правила страхування зазвичай передбачають, що страхової компанії зобов'язана розпочати складання акта пізніше 3 днів й закінчити цю працю протягом 5-10 днів із дня отримання заяви страхувальника. У акті наводяться відомостей про знищеному (ушкодженому) майні та його остатках, а додатку до акту містяться розрахунки розміру збитків та страхове відшкодування.

Зазвичай кількість і вартість майна, наявного на даний момент лиха, визначаються за даними бухгалтерського облік і звітність і підставі первинних прибуткових і видаткових документів (платіжних вимог, рахунків-фактур, накладних, книжок залишків товарно-матеріальних цінностей тощо.), інвентаризаційних залишків невикористовуваних матеріалів.

Визначення розміру збитків та страхове відшкодування на окремі види страхування майна, і категоріям страхувальників має свої особливості.

3) здійснення страхової виплати. Виплата страхове відшкодування виробляється у встановлений умовами страхування строк після отримання страхова компанія усіх необхідних документів і складання страхового акта (аварійного сертифіката). За затримку виплати за вини страховика він має сплатити страхувальникові штраф у вигляді, встановленому договором. Сума страхове відшкодування перераховується страховиком в безготівковому порядку або виплачується готівкою.

Усі акти, розрахунки інші документи, виходячи з яких зроблена виплата страхове відшкодування, погашаються відповідним штампом страховика із зазначенням дати виплати. Якщо документах зроблено виправлення, повинно бути обумовлено, завірено особами, що становили цих документів, і скріплені печаткою страховика.

До страховику,виплатившему страхового відшкодування, перетворюється на межах цієї суми право

Схожі реферати:

Навігація