Реферати українською » Банковское дело » Аналіз банківської системи з прикладу банків Криму


Реферат Аналіз банківської системи з прикладу банків Криму

НБУ;

 • нормативними листами НБУ.

 • Глибина і методологія розробки тих нормативних документів визначає як порядок здійснення будь-який банківської операції, а й порядок її відображення у балансі банку. Тому одна грошова транзакція неспроможна минутися безслідно. А нову систему контролю банків як забезпечує наявність в НБУ щоденної повної систематизованої інформації про будь-якому банку, але чітко визначає механізми реагування головного банку країни на небезпечні зміни фінансового становища комерційних банків. Система електронних платежів, створена і контрольована НБУ, забезпечує проходження платежів з Україні протягом максимум півтора - дві години. Вона ж, практично виключає безслідне зникнення коштів.

  Як було вказано вище, банківсько системо України дворівнева. Перший рівень представляє Національний банк України, є емісійним центром. Він реалізує єдину політику області грошового звернення, кредиту, укрупнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи загалом, визначає курс грошової одиниці щодо валют інших країнах, виконує інші функції контролю за банківської системи України.

  Другий рівень - комерційних банків, які проводять на договірних засадах кредитно - розрахункове, касове й інша банківське обслуговування підприємств, організацій корисною і громадян шляхом операцій і надання банківських послуг CSFB. На 01.01.1997 року формально зареєстровані 229 банківських установи, у тому числі 175 комерційних банків було видано ліцензії на право здійснення банківських операцій.

  Українське банківську спільноту можна умовно розділити на дві групи.

  Перша група - державні (Ощадбанк, Ексімбанк) і колишні державні спеціалізовані, зараз корпоратизовані (Промінвестбанк, Укрсоцбанк, "Україна"). Сім років тому ці банки займали 100% банківського сектора залежать. І сьогодні пов'язані із державою (чотири є уповноваженими з обслуговування бюджету), що їм як доходи, а й збитки у зв'язки Польщі з необхідністю кредитувати нерентабельні проекти уряду щодо соціально - політичним, а чи не економічних причин.

  Друга ж група - банки "нової хвилі", зареєстровані у період 1989 - 1996 рр., які сьогодні "відібрали" у старшим братам приблизно 40% сектора банківських послуг CSFB. Найбільшими банками у цій групі є Укрсиббанк, "Аваль", ПУМБ, Укрінбанк, "Ажіо", Укркредитбанк, ВАБанк.

  У Криму ще представником першого гатунку є Кримське республіканське управління НБУ. І воно здійснює за банківської системою республіки.

  Самостійні банки Криму є юридичних осіб виконують операції відповідно до ліцензіями, отриманих від НБУ. Слід зазначити, що управління і філії комерційних банків інших регіонів України в, і навіть філії самостійних банків Криму мають статус юридичної особи, а здійснюють своєї діяльності відповідно до становища "Про філії" виходячи з ліцензії, отриманої від міста своєї головний контори. На 01.04.1997 зареєстровано 132 банківських установ, розміщених у республіці Крим, у тому числі 130 установ є діючими, зокрема 119 мають ліцензію за проведення валютних операцій.

  Загальну характеристику банківської системи можна надати, з основних показників діяльності банків України, до яких належать:

  • капітал (сума статутного, резервного та інших фондів, і навіть нерозподілена прибуток з відрахуванням збитків);

  • фактично виплачений статутного фонду;

  • сумарні активи банку (валюта балансу);

  • кредитно - інвестиційний портфель (видані банком кредити,

  • включаючи короткострокові, довгострокові, у валюті, міжбанківські й придбані облігації внутрішнього державної);

  • депозити юридичних, включаючи міжбанківські;

  • вклади громадян;

  • прибуток банку.

  Динаміка цих показників за 1996 рік приведено при застосуванні 4. Банківський капітал у середньому банкам України в 01.01.1997 становив 1093.9 млн. грн. Найбільшими банками України, мають найбільший обсяг банківського капіталу є Приватбанк - 107.9 млн. грн., Укрсиббанк - 93.8 млн. грн., "Аваль" - 70.7 млн. грн., і навіть Укрінбанк і ПУМБ - 49.5 і 47 млн. грн. відповідно.

  Капітал, мобілізований кримськими банками на 01.04.97 становив 14.2 млн. грн., у тому числі самостійним банкам Криму належить менш 40%.

  Що ж до статутного фонду, то велику, абсолютно зрозумілу, специфічну проблему нового незалежної держави є діючі комерційних банків, не виконали вимога Верховної Ради саме реєстрацію і про оплату мінімальних розмірів своїх статутних фондів на відповідні контрольні дати. На 1 січня 1997 року 13 банків не оплатили і зареєстрували обов'язкове збільшення статутного фонду у вигляді, еквівалентному 500 тис. ЕКЮ.

  Річ у тім, хіба має нафтогазових та інших "сировинних" доларів, яка б їй домогтися дуже швидкої концентрації капіталу. Звідси й певні проблеми нарощування капіталу українськими банками. Ситуація ускладнює і тих, значна частина банків не виконали вимоги про збільшення розміру статутного фонду, створена вигляді закритих АТ обслуговування окремих підприємств, є їхні ж акціонерами. Ряд цих акціонерів мали намір передусім зібрати кошти інших підприємств та населення на вирішення", як кажуть, своїх проблем. Це збільшує ймовірність банкрутства таких банків, породжуючи додаткове джерело нестабільність у банківську систему. Тому життя вимагає прискорення темпи зростання статутних фондів банків з диверсифікацією відповідальності засновників за майбутнє конкретних банків.

  На 01.01.97 р. сума статутних фондів всіх комерційних банків України становила 575.6 млн. грн. Найбільший статутний фонд має Укрсиббанк - 88.6 млн. грн. У Криму ще сума оплачених статутних фондів становила 20.5 млн. грн. Серед самостійних банків регіону найбільший статутного фонду мають Чорноморський банк розвитку та реконструкції - 2.4 млн. грн., Об'єднаний комерційний банк (ОКБ) - 2.3 млн. грн. і "Таврія" - 2.0 млн. грн. Частка статутного фонду у своїх засобах банків становила 17.7%. Прибутковість статутних фондів банків, внаслідок "підтягування" розміру статутних фондів до нових нормативам, впала за четвертий квартал 1996 року в 5%.

  Обсяг сумарних активів українських банків становив 6438.0 млн. грн. У напрямі початку 1997 року лідирують такі банки: Укрсиббанк - 123.3 млн. грн., "Аваль" - 93.6млн.грн. і ПУМБ - 75.3 млн. грн.

  Кредитно - інвестиційний портфель становить 2794.4 млн. грн. у середньому Україні, у тому числі 614.5 млн. грн. (22%) - портфель Приватбанку і 516.0 млн. грн. (18%) - портфель банку "Аваль". Що ж до залучення коштів юридичних і фізичних осіб на депозити, внески, й міжбанківського кредиту, то загальний обсяг залучених і позикових коштів, мобілізованих комерційними банками України - 1564.1 млн. грн. Найбільш активну діяльність із залученню коштів ведуть Укрсиббанк, банк "Аваль" і "Слов'янський".

  На початок 1997 роки українські комерційних банків отримали 392.3 млн. грн. прибутку. Найбільш прибутковим українським банком може бути Укрсиббанк, він отримав 18% від суми прибутку. Можна виділити ПУМБ і "Аваль" - 37млн.грн. і 33млн.грн. відповідно.

  Проте, життя показало, що жоден з абсолютних показників (валюта балансу, прибуток, капітал, статутного фонду, рентабельність капіталу) і темпи його розвитку власними силами щось кажуть. Сьогодні ми маємо можливості спостерігати розвал банків, в яких від абсолютними показниками два роки тому усе було гаразд.

  Приклад того, втрата 1996 року банківської системи України Градобанку, який був однією з її лідерів. Стійкість будь-якого банку визначається збалансованістю активів і пасивів, якістю кредитно - інвестиційного портфеля і пишатися кількістю обслуговуваних клієнтів. А останнє визначається якістю надання послуг і розгалуженістю мережі філій.

  Проте якщо з філіальної системою теж потрібно бути дуже обережним, оскільки які завжди центральний офіс може встежити за можливим розкраданням ресурсів на місцях.

  Пассивы банку складаються із трьох основних частин: акціонерний капітал, термінові депозити ("дорогі" гроші), вартість рахунках клієнтів ("дешеві" гроші). По "дорогим" грошам, поза тим, що банк мусить сплачувати великі відсотки, ці гроші підлягають 15-відсоткового резервуванню (додатковий податку банки). З поточних (до запитання) депозитів банк резервує лише валютні кошти (4%) і невеликі відсотки за залишкам на рахунках клієнтів. Акціонерний капітал - це найважливіша складова частина пасивів банку, якими останній відповідає перед співвласниками.

  Залежно від цивілізованості банку відсотки платяться або поквартально, або виходячи з діяльності у рік. Фонди банку формуються після виплати податку і розрахунків із акціонерами. Якщо статутного фонду банку і капітал - цифри близькі, це свідчить, що банк доки мав серйозних прибутків. Активи банку складаються з кредитно - інвестиційного портфеля, високоліквідних активів (готівкових і безготівкових коштів), основних фондів і оборотних засобів. Основний зміст концепцію діяльності будь-якого банку - проведення клієнтських платежів. З іншого боку, може здійснювати активні операції у валютному ринку, ринку державних боргових зобов'язань та кредитних ринках за умов обмежень (норми резервування), певних НБУ. Якщо банку починає проводити операції, пов'язані з кредитними і курсовими ризиками, ступінь його ліквідності (стійкості) помітно падає.

  Мистецтво управління банком і полягає у умінні керівництва залучити необхідну кількість клієнтів, збалансувавши ризики у різних сегментах фінансового сектора, забезпечивши безумовне обслуговування клієнтських платежів.

  Підсумовуючи під вищесказаним, можна сказати, що банківсько системо 1996 року під час проведення грошової реформи здавала суспільству іспит на міцність і ефективність. Адже такий масштабний загальнодержавне захід, як зміна грошової одиниці, досить безболісно й у стислі строки було здійснено переважно приватні структури. Тим самим було комерційних банків підтвердили свою життєздатність і титул системотворного елемента економічної системи.

  Поза сумнівом, за 1996 рік посилили своїми панівними позиціями Приватбанк, у групу великих "нових" банків увірвався Укрсиббанк, зберегли свої провідні позиції "Аваль", ПУМБ, Укрінбанк, "Ажіо", Укркредитбанк, ВАБанк. Посилилися позиції Правекс-банку, Перкомбанка, банку "Зевс". А самій великої "втратою" української банківської системи 1996 року виявився Градобанк.

  Живучи за умов перманентного економічного спаду і постійно мінливого законодавства, банки тим щонайменше примудряються робити інвестиції у розвиток власної матеріальної бази, пропонувати клієнтам геть усі нові й нові види послуг, породжувати нові добре оплачувані робочі місця. Банківська система сьогодні вказує суспільству шлях, яким можна з кризи. Так, є банкрутства, але є договір поступальний рух до розвитку, яке усуває неефективно функціонуючі ланки.


  2.2. Аналіз ресурсів комерційних банків Криму.


  Комерційні банки виступають, передусім, як специфічні установи, що з одного боку, приваблюють тимчасово вільні кошти господарства (кредитні ресурси), з другого - задовольняють з допомогою цих залучених коштів різноманітні фінансові потреби підприємств, організацій корисною і населення (кредитні вкладення, інші активні операції).

  Слід зазначити, що правове поняття "банківські ресурси" ширше, ніж поняття "ресурси кредитування", оскільки перші надаються як з метою кредитування, але й фінансування й здійснення інших активних чи комісійних операцій. У Фінансово - кредитному словнику дається таке визначення банківських ресурсів: "Банківські ресурси - сукупність коштів, яка перебуває у розпорядженні банків та використовувана ними для кредитних та інших активних операцій". У середовищі сучасних економічних інформаційних джерелах визначення більш конкретизовано: "Ресурси комерційних банків - це їхнє власні капітали і фонди, і навіть кошти, залучені банками внаслідок проведення пасивних, і навіть активно - пасивних операцій та використовувані для активних операцій комерційних банків".

  Як власних ресурсів комерційних банків виступає передусім акціонерний і резервний капітал, освічений з допомогою розміщення акцій банків над ринком цінних паперів, і навіть спеціальні фонди, утворювані шляхом відрахувань від прибутку. Положення про порядок освіти та ефективного використання фондів стверджується загальними зборами акціонерів банку. Збільшення статутного фонду банку можна виготовити у вирішенні загальних зборів акціонерів банку з допомогою додаткового розміщення акцій банку, і навіть з допомогою прибутку банку. загальні збори акціонерів банку визначає кількість додатково випущених акцій, порядок їх і розподілу і терміни оплати, які можуть перевищувати термін більше один рік.

  Резервний фонд створюється з допомогою доходу банку і використовується належала для розширення своєї діяльності, і навіть задля забезпечення зобов'язань банку і покриття можливих збитків з його операціям. Статутний і резервний фонди служать забезпеченням зобов'язань банку.

  Фонд розвитку банківської справи утворюється з допомогою відрахувань від чистого прибутків і призначається на фінансування які у системі банків заходів щодо впровадження нової техніки, механізації і автоматизації банківських послуг CSFB, і навіть робіт з ремонтом і будівництвом будинків та грошових сховищ банку.

  Фонд соціального розвитку та матеріального заохочення утворюється з допомогою відрахувань від прибутку на порядку, певному банком.

  У разі визнання заборгованості сумнівною чи безнадійної до погашення, банк створює із прибутку страхової фонд комерційного ризику на її покриття.

  Загальна сума коштів на всіх банківських установ Криму, вкладених у фонди становить 115.6 млн. грн.

  Структура має такий вигляд:

  • статутного фонду - 17.7%;

  • резервний фонд - 0.8%;

  • фонд основних засобів - 62.6%;

  • спеціальні фонди - 18.9%.

  Настільки висока частка фондів основних засобів свідчить про забезпеченості банківських установ Криму офісами і найголовніше банківським устаткуванням, що дозволяє надавати послуги на світовий рівень. Деякі банки мають необхідне обладнання обслуговування кредитних і дебетних карт систем VISA і EUROCARD/MASTER CARD (див. докладання 5, 6, 7, 8). Сьогодні у світі налічується близько 1 мільярда власників карт VISA і EUROCARD/MASTER CARD, затверджені до оплати за товари та більш ніж 570 000 підприємствах торговельну мережу України й інших держав. Готівку за цими картам можна отримати більш як 230 000 банкоматах, розташованих у світі. Багато кримські банки працюють із дорожніми чеками MASTER CARD фірми "Thomas Cook", пропонуючи своїх клієнтів надійний захист їх коштів під час подорожей та ділових поїздок (див. докладання 9, 10). Більшість банків під'єднані до системі міжнародних банківських платежів S.W.I.F.T. і освоюють роботу з нею. З іншого боку, банки працюють із міжнародної службою переказування грошей WESTERN UNION (див. додаток 11). Американська компанія Вестерн Юніон з 1871 року допомагає людям переводити і реально отримувати готівка. Електронна

  Схожі реферати:

  Навігація