Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан. Інноваційний Євразійський Університет. Кафедра: Фінанси. >КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни: «Гроші. Банки. Кредит» на задану тему: Ризики банківській діяльності Виконала: студентка грн. >ДиФ-11вв, Науменка >С.С. Прийняла: ст. викладач >Дробишева >Н.Ю. >Павлодар, 2010. Зміст Запровадження ...

(Читати…)

Запровадження Банківська система - одну з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Банки як фінансові посередники приваблюють капітали госпорганів, заощадження населення, та інші вільні кошти, >висвобождающиеся у процесі господарську діяльність, і видають їх у тимчасове користування позичальникам, проводять розрахунки надають інші численні послуги для економіки, цим безпосередньо впливаючи на ефективність виробництва та зв...

(Читати…)

ЗапровадженняУ ринковій економіці застосовуються різні види й поєднання захисту від соціальних, професійних і індивідуальних ризиків втрати працездатності, місця праці та здоров'я: обов'язкове і добровільне соціальне страхування (як >коллективно-массовая форма захисту працездатного населення від соціальних і фахових ризиків), державна соціальні допомоги (як >государственно-попечительская форма захисту непрацездатного населення і ще >нетрудоза...

(Читати…)

Запровадження Актуальність теми дослідження, у сучасних умовах розвитку світогосподарських зв'язків відбувається процес інтеграції економік окремих держав і журналістам зміну умов функціонування платіжних систем, що віднаходить своє прояв, передусім, у розвитку безготівкових форм розрахунків. Однією з інструментів безготівкових розрахунків, бурхливий розвиток якого зокрема у протягом останніх, є банківська карта, його широке застосув...

(Читати…)

Запровадження За десятиліття високих темпів зростання активів російських комерційних банків, інтернаціоналізація фінансових потоків, поява нових банківських продуктів істотний але змінили образ банківської справи у Росії. Одночасно ці процеси зумовили розширення й поглиблення ризиків банківську діяльність. Глобалізація економічних відносин посилила взаємозалежність внутрішніх та зовнішніх банківських ризиків. >Наблюдающийся нині світової ...

(Читати…)

Зміст Запровадження Глава 1. Теоретичні аспекти управління ризиками з організацією структури кредитного портфеля комерційного банку 1.1 Склад і структура кредитного портфеля комерційного банку 1.2 Ризики у створенні діяльності комерційного банку Глава 2. >Концептуальний підхід до управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку 2.1 Управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку 2.2 Мо...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Загальна характеристика ринку України      1.1 Огляд світового ринку і ринку України 1.2 Характеристика підприємств, акції що були для формування портфеля цінних паперів 2. Визначення основних характеристики цінних паперів 3. Формування оптимального портфеля ризикових цінних паперів 4. Оптимізація портфеля цінних паперів за наявності безризикового активу Висновки...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. >ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПІДХОДИ До >ОПРЕДЕЛЕНИЮ >СУЩНОСТИ >ЦЕННЫХ >БУМАГ 1.1 Цінні папери як економічна категорія 1.2 Характеристика основних видів цінних паперів 2. СУЧАСНЕ СТАН РИНКУ >ЦЕННЫХ >БУМАГ РОСІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 2.1 Ринок цінних паперів Росії у сучасних умовах 2.2 Можливі шляху виходу з кризи ринку цінних паперів РФ 2.3 Перспективи розвитку ринку цінних па...

(Читати…)

Форми кредиту та їх характеристика >Оглавление   Запровадження 1. Теоретичні основи організації кредитування >1.1Экономическая сутність, функції і форми кредиту 1.2 Характеристика споживчого кредиту та його роль економіці >1.3Нормативное регулювання споживчого кредитування 2. Аналіз споживчого кредитування у >Строминском відділенні Ощадбанку Росії

(Читати…)

>Вступ >Банківська система – одна із >найважливіших й >невід’ємних структур >ринкової >економіки. >Розвиток >банків, товарного >виробництва й >звернення >йшло паралельно й >тісно >перепліталося. При цьому банки, >проводячи >грошові >розрахунки, >кредитуючи >господарство, >виступаючи >посередниками в >перерозподілі >капіталів, >істотно >підвищують >загальну >ефективність >виробництва, >сприяють >зростанню >продуктивності >суспільної роботи. ...

(Читати…)

Назад 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 303 Вперед

Навігація