Зміст Запровадження 1. Загальна характеристика факторингу і сутність >факторингових операцій 1.1 Поняття і переваги факторингу 1.2 Сутність й ті види >факторингових операцій 1.3 Типи >факторингових угод 2. >Факторинговие операції у Росії там 2.1 Сучасне стан системи >факторингових операцій на Росії 2.2 Огляд закордонного досвіду із регулювання факторингу 3. основні напрями вдосконалення фак...

(Читати…)

Запровадження   Комерційні банки ставляться до особливої категорії ділових підприємств, що дістали назву фінансових посередників. Вони притягують капітали, заощадження населення і побудову інші вільні кошти, >висвобождающиеся у процесі господарську діяльність, надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковому капіталі. Для своїх завдань банк має продукувати ряд дій, які називаютьс...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Загальна характеристика ВАТ "МДМ - банк" 1.1 Загальна інформацію про банку 1.2 Основні види діяльності ВАТ ">МДМ-Банк" 1.3 Діяльність відділу пластикових карток на ВАТ ">МДМ-Банк" >Филиала м. >Новокузнецк 2. Аналіз банківського сектора залежать Сибірського Федерального >Округа 2.1 Тенденції розвитку банківської галузі Сибірському Федеральному окрузі

(Читати…)

Запровадження Перше угоду достатність капіталу, опубліковане >Базельским комітетом по банківському нагляду 1988 р. (>Basel Capital Accord, >Базель I), справила значний вплив в розвитку світовій банківській системи. Саме відповідності до принципів цієї угоди нині здійснюється банківське регулювання і >пруденциальний нагляд більшості країн, зокрема у Росії. Подальший розвиток принципи регулювання знайшли у Новому базельському угоді щодо кап...

(Читати…)

>Вступ >Актуальність тими >дослідження >дуже >висока й >полягає в >торгівлі >іноземної >валюти, щодо проблем та перспективи >розвитку. >Ціллю >даної роботи, >є >вивчення >міжбанківсьго >ринку України. >Об'єктом >є – діяльність >комерційного банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в >галузі >валютних >операцій. Предметом >є – >операції із >торгівлі >іноземною >валютою на >міжбанківському >ринку України. У >теоретичній >...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. Поняття іпотеки 2. Нормативно-правове регулювання іпотеки 3. Основи іпотечного кредитування >ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК >ИПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Сучасні правовідносини і фінансовий систему неможливо уявити без таких понять як “іпотека” чи “іпотечне кредитування”, >заключающих причому у суті масу різноманітних аспектів переважно соціально-еконо...

(Читати…)

>Курсова робота із курсу: ">Банківські >інформаційні >системи" на задану тему ">Автоматизована >банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"" >Зміст >Вступ >Розділ 1. >Інформаційні >системи та >технології в >банківській >системі 1.1 >Еволюція >становлення >інформаційних >банківських систем в Україні 1.2 >Принципи >проектування та >функціонування >автоматизова...

(Читати…)

>Акціонерні банки в >Росії у XVIII-XIX >століттях >Зміст >Вступ >Попередники >акціонерних >банків у >Росії >Перші банки >Росії >Акціонерні банки в >Росії у XVIII-XIX >століттях >Висновок Список >літератури >ВступБанки >представляють собою >економічні >органи, >призначені для >обслуговування всіх >ринкових >відносин. Банки >слід >розглядати як >важливу >складову >частину >бізнес...

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет» Кафедра фінансів України й банківської справи>ОТЧЕТ про проходженні навчальної практики по банківської справиСанкт-Петербург 2010 Зміст 1. Аналіз тих нормативних документів банківського регулювання 2...

(Читати…)

>Вступ >Функціонування >сучасного >ринку >неможливе без >ефективно >діючої >фінансової >системи. >Елементами >її >є багато >установ, але й >найважливішою >установою >є банк. >Він >відіграє >важливу роль, бо >акумулює >грошові >кошти й >накопичує, >перерозподіляє їхнього шляхом >кредитування й >здійснює >грошові >розрахунки та >операції із >цінними >паперами, >випускає >гроші в >обіг, >є тім >джерелом для >господарств, котрі >постачають їх...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 303 Вперед

Навігація