Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Організація і планування евакуації


Реферат Організація і планування евакуації

Методичні рекомендації із планування, підготовки й проведенню евакуації людей, потребує матеріальних та культурних цінностей на безпечні зони визначають основні засади планування, підготовки, проведення та забезпечення евакуації людей, потребує матеріальних та культурних цінностей з зон надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру із території будинків та споруд, масового перебування людей.

Додатка доМетодическим рекомендаціям містять: основні нормативні правові норми й нормативно-методичні документи з організації та проведення евакуації; основні види забезпечення евакуації покупців, безліч коштів; документи з організації та проведення евакуаційних заходів на об'єкті; перелік вихідних даних для планування евакуації.

Дані рекомендації розроблено виходячи з моделювання надзвичайних ситуацій біля й у спорудах на комунікаціях одногоспортивно-паркового комплексу, проведеного фахівцями та експертами з формування і удосконалення системи безпеки та молодіжні організації взаємодії з колишніми державними і недержавними правоохоронні органи під час проведення заходів із попередження та ліквідації наслідків актів тероризму, екстремізму та інших антигромадських проявів на виконання Закону «Про приватної детективної і охоронною діяльність у Російської Федерації», федеральних законів від25.07.1998г. №>130-ФЗ «Про боротьбу з міжнародним тероризмом», від25.07.2002г. №>114-ФЗ «Про протидію екстремістської діяльності» і розпоряджень уряду Москви від 3 листопада 2004 р. №>2196-РП «Про посилення заходів безпеки на великих об'єктах споживчого ринку України і послуг у Москві», від 28 жовтня 2005 р. №>2152-РП «Про організацію розробки паспортів безпеки небезпечні об'єкти і територій р. Москви».

Рекомендації засновані на вимогах чинного російського законодавства, міських, відомчих і локальних нормативних актів, що регламентують діяльність адміністрацій об'єктів різної форми власності при масовому відвіданні їх населенням.

У рекомендаціях дається методика побудови системи евакуації глядачів, спортсменів і працівників що за різних надзвичайні ситуації. Розглядаються дії посадових осіб, у яких покладаються функцій управління при локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення взаємодії і підрозділів міських правоохоронних органів прокуратури та МНС.

Проводиться попередній розрахунок зусиль і коштів як чергових підрозділів, і всіх штатних структур.

Рекомендації із формування методики організації евакуації глядачів і працівників при надзвичайні ситуації:

· визначають з урахуванням аналізу сучасного стану безпеки, завдання й способи забезпечення комплексної безпеки від терористичних загроз, кримінальних зазіхань, інших протиправних діянь, техногенних і будь-яких інших катастроф;

· розглядають матрицю загроз терористичного, кримінального, техногенного характеру, містять опис злочинних та інших зазіхань та його можливих наслідків;

· викладають основних напрямів дій адміністрації з організації взаємодії структур спортивного комплексу з колишніми державними правоохоронні органи і службами МНС;

· описують організаційну структуру та організаційні принципи побудови комплексної системи безпеки.

Рекомендації призначені від використання як методологічної основи розробки нормативно-правових документів, організаційних і методичних рекомендацій, концепції, й паспорти безпеки аналогічних об'єктів.

Дані рекомендації можуть коригуватися, доповнюватися й бурхливо розвиватися з урахуванням змін обстановки, пропозицій замовника й рекомендацій правоохоронних органів прокуратури та МНС.

СПІЛЬНІ ДАНІ

Однією з основних засобів захисту від сучасних засобів поразки у позаштатних обставин, соціальній та випадки надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру був частиною їхнього евакуація.

Евакуація – це комплекс заходів із організованому вивезенню (висновку) людей з зон надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, соціальній та разі застосування зброї масового знищення, вибухових речовин, проведення терористичної (контртерористичної) операції, і розміщення людей завчасно підготовлених в умовах першочергового життєзабезпечення безпечних районах (поза зон дії вражаючих чинників джерел НС).

>Эвакуационние заходи здійснюються за рішенню керівника організації та у випадках, потребують прийняття негайного рішення, у вирішенні начальників підрозділів охорони, чергових служб з наступним доповіддю по підпорядкованості.

Відповідальність за організацію планування, забезпечення, проведення евакуації доручається керівника організації та його заступники з питань безпеки.

Надзвичайна ситуація - порушення нормальні умови життя та банківської діяльності людей біля чи об'єкті (далі - об'єкти і території), викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими небезпечним подією, який привів (можуть призвести) загибель людей і/або значним матеріальних втрат.

Для встановлення єдиного підходу до оцінювання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, визначення меж зон надзвичайних ситуацій та адекватної реагування ними відповідно до Федеральним законом «Про захист населення і ще територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» розроблена наступна класифікація надзвичайних ситуацій:

локальні;

місцеві;

територіальні;

регіональні;

федеральні;

транскордонні.

Надзвичайні ситуації класифікуються залежно кількості людей, потерпілих у цих ситуаціях, у яких виявилися порушено умови життєдіяльності, від розміру матеріальних збитків, соціальній та залежність від кордону зон поширення вражаючих чинників надзвичайної ситуації.

До локальної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало трохи більше 10 людина, або порушено умови життєдіяльності трохи більше 100 людина, або матеріальні збитки склали трохи більше 1 тис. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі території об'єкта виробничого чи соціального призначення.

Ліквідація локальної надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами підприємств, установ і закупівельних організацій незалежно від їх організаційно-правової форми.

До місцевої належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 10, але з понад 50 відсотків людина, або порушено умови життєдіяльності понад 100, але з більш 300 людина, або матеріальним збиткам становить понад 1 тис., але з понад п'ять тис. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі назви населеного пункту, міста, району.

Ліквідація місцевої надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами органів місцевого самоврядування.

До територіальної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 50, але з більш 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 300, але з більш 500 людина, або матеріальним збиткам становить понад 5 тис., але з більш 0, 5 млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі суб'єкта Російської Федерації.

Ліквідація територіальної надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами органів виконавчої суб'єкта Російської Федерації.

До регіональної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 50, але з більш 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 500, але з понад тисячу людина, або матеріальним збиткам становить понад 0, 5 млн., але з понад п'ять млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації охоплює територію двох суб'єктів Російської Федерації.

Ліквідація регіональної надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, опинилися у зоні надзвичайної ситуації.

До федеральної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 1000, або матеріальним збиткам становить понад 5 млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації виходить поза межі двох суб'єктів Російської Федерації.

Ліквідація федеральної надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, опинилися у зоні надзвичайної ситуації.

З огляду на специфіку об'єктів безпеки комплексу, можна дійти невтішного висновку у тому, що можливе виникнення надзвичайних ситуацій від локальної до федеральної. Це накладає особливу відповідальність розробці та впровадження для недопущення надзвичайних ситуацій, розширенню зусиль і коштів взаємодії за її ліквідації й відновлення ресурсів.

Екстремальна ситуація (>Extremum (латів.) - крайнє, граничне;situatio - становище) - поняття, з якого даєтьсяинтегративная характеристика радикально чи раптово зміненій обстановки, пов'язаних із цим особливо несприятливих чи загрозливих чинників для життєдіяльності людини, і навіть високоїпроблемностью, напруженістю і ризиком у реалізації доцільною діяльність у умовах.

Всебічна забезпечення евакуаційних заходів організують відповідні служби безпеки під взаємодії з органами виконавчої, органами місцевого самоврядування, підрозділами МНС та правоохоронних органів за ознакою.

Планування, забезпечення і проведенняевакомероприятий здійснюється виходячи з принципу необхідної достатності і якомога більшої використання наявних власних зусиль і коштів. Залежно кількості людей, яких спіткало небезпечну зону, ми виокремити такі варіанти: загальна евакуація і часткова евакуація.

Загальна евакуація передбачає виведення (вивезення) всіх категорій людей (відвідувачі, глядачі, спортсмени, співробітники, випадкові перехожі тощо.) із зони підвищеної небезпеки.

Часткова евакуація здійснюється за необхідності видалення з небезпечної зони окремих категорій (дітей, осіб похилого віку), найчутливіших до впливу вражаючих чинників.

Вибір зазначених варіантів проведення евакуації визначається залежність від масштабів поширення й правничого характеру небезпеки, достовірного прогнозу його реалізації, і навіть перспектив господарського використання виробничих об'єктів, розміщених у небезпечної зоні.

Класифікація варіантів проведення евакуації у залежність від часу й термінів проведення:

- завчасна - і при отриманні достовірних даних про високу ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах, у разі стихійних лих чи застосування отруйних речовин. Підставою запровадження даної захисту є короткостроковий прогноз виникнення аварії чи стихійного лиха чи дані МНС на період і від кількох десятків хвилин за кілька діб, що потенційно можуть уточнюватися упродовж такого терміну;

- екстрена - у разі виникнення надзвичайної ситуації. Вивезення (висновок) населення може здійснюватися при малому часу попередження й за умов на людей вражаючих чинників джерела отруєння. Підставою ухвалення рішення для проведення екстреної евакуації служить наявність загрози здоров'ю людей.

Залежно від вимог до терміновості прийняття рішень для проведення евакуації і очікуваних масштабів надзвичайної ситуації евакуація може оголошуватися керівником – начальником оперативного штабу. У кількох випадках, потребують прийняття невідкладного вирішення, вказівку для проведення евакуації можуть надати начальником охорони і диспетчером небезпечного техногенного об'єкта.

Евакуація можна проводити пішим порядком, з допомогою транспортних засобів, і навіть комбінованим способом. Вигляд транспорту, задіяного для евакуації, може бути різноманітним: автотранспорт орендарів чи особистий транспорт гостей і відвідувачів.

Автотранспорт – здебільшого використовується для вивезенняевакуируемих великі відстані. При перевезеннях автотранспортом, крім пасажирських автобусів, застосовуються пристосовані для перевезення людей вантажні автомобілі.Повишаются норми завантаження автотранспортних коштів. Автотранспорт зводиться в колони по 25-30 машин.

Для оперативного отримання про прогнозованих надзвичайні ситуації доцільно включення об'єкта вОбщероссийскую комплексну систему інформування та оповіщення населення місцях масового перебування людей.Общероссийская комплексна система інформування та оповіщення населення місцях масового перебування людей (>ОКСИОН) створюється в суб'єктів Російської Федерації і (муніципальних утвореннях) відповідно до затвердженої Урядом Російської Федерації Федеральної цільової програмою «Зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру у Російської Федерації до 2010 року».

З огляду на велику завантаженість спортивного комплексу, за доцільне розгорнути з його території стаціонарний термінальний комплекс які з включенням устаткування як будинків та споруд, так вуличного оповіщення.

До стаціонарним термінальним комплексам ставляться такі об'єкти: пункти вуличного інформування та оповіщення населення (>ПУОН). До пунктах вуличного інформування та оповіщення населення ставляться термінальні комплекси, які мають розташовуватися у місцях масового перебування людей, наприклад стадіони, гіпермаркети, станції метрополітену тощо., плюс у собі такі технічні засоби:

1) сервер термінального комплексу;

2)оконечное устаткування підсистеми зв'язку й передачі і підсистеми інформаційну безпеку;

3) світлодіодні екрани;

4) камери відеонагляду;

5)звукоусиливающее устаткування підсистеми звукового супроводження і про інформування;

6)оконечное устаткування підсистеми радіаційного та хімічного контролю

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуknowed/


Схожі реферати:

Навігація