Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Причини пожеж у машинобудуванні та організаційні заходи пожежної безпеки


Реферат Причини пожеж у машинобудуванні та організаційні заходи пожежної безпеки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОСВІТИ РФ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТИННОВАТИКИ І ЛОГІСТИКИ

>КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ

>РЕФЕРАТ

ПОДИСЦИПЛИНЕ «БЖД»

НА ТЕМУ

«ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ УМАШИНОСТРОЕНИИ ІОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАХОДИПОЖАРНОЙ БЕЗПЕКИ».

>Виполнил:БальманП.Е.

студент 2 курсу

Москва

2005


>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ПРИЧИНИВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖЕЖ ІПРОТИВОПОЖАРНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

ПРИЧИНИВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖЕЖ

ЗАХИСТ ВІДЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХЗАРЯДОВ ІГРОЗОЗАЩИТА

>ПОЖАРНАЯ БЕЗПЕКА ПРИУСТРОЙСТВЕ ІЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАХОДИПОЖАРНОЙ БЕЗПЕКИ ПРИЭКСПЛУАТАЦИИОБОРУДОВАНИЯ ІПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕССОВ

ЗАХОДИПОЖАРНОЙ БЕЗПЕКИ ПРИХРАНЕНИИ ІИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЮЧИХ,ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ІВЗРЫВООПАСНЫХВЕЩЕСТВ

>ОГНЕГАСИТЕЛЬНЫЕ ЗАСОБИ І ТЕХНІКАТУШЕНИЯ ПОЖЕЖ

ХАРАКТЕРИСТИКАОГНЕГАСИТЕЛЬНЫХ ЗАСОБІВ

СИСТЕМИОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИПОЖАРЕ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАХИСТУ

СИСТЕМИПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ

СУЧАСНІОГНЕТУШАШИЕ ЗАСОБИ

СИСТЕМИПОЖАРОТУШЕНИЯ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛІТЕРАТУРА


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>Пожаром називається некерований процес горіння речовини.

Пожежі — це важкі лиха, під час пожежі знищуються житла і здає майно населення, громадські споруди і споруди, промислові підприємства, котрий іноді гинуть люди, особливо в вибухи. Тому охорона народного господарства від пожеж є одним із найважливіших обов'язків громадян.

У великих промислових підприємствах, із підвищеної пожежної небезпекою організовані воєнізовані пожежні частини (ВПЛ). Ці частини мають у своєму розпорядженні необхідні сучасні технічні засоби гасіння пожеж. З іншого боку, на ВПЛ покладається також повсякденне проведення профілактичних заходів із попередження пожеж.

На підприємствах меншою значимості і менше небезпечних в пожежному відношенні організуються відомчі професійні пожежні частини йпожарно-сторожевие відділення.

Організація пожежної охорони підприємств здійснюється з широким залученням робочих, службовців і інженерно-технічних працівників за допомогою організації добровільних пожежних дружин (>ДПД) і бойових розрахунків у цехах, відділах та інших допоміжних підрозділах.

ЧлениДПД і бойових розрахунків сприяють проведеннюпожарно-профилактической праці та беруть участь у гасінні пожеж у випадку їхньої виникнення, причому командир, і члени бойової обслуги мають суворо визначені обов'язки.

Усі нові працювати робочі маємо проходити первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки, запроваджених для підприємства, і правила користування засобами пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв'язку, і навіть повторно проходити його за робочих місць.


ПРИЧИНИВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖЕЖ ІПРОТИВОПОЖАРНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

ПРИЧИНИВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖЕЖ

Виникнення пожежі з виробництва то, можливо внаслідок причиннеелектрического і електричного характеру. До причиннеелектрического характеру ставляться такі:

1) неправильне пристрій котельних, печей, несправність опалювальних установок і порушення режимів топки печей, відсутність іскрогасників, несправність топок котельних, залишення печей без нагляду тощо. буд.;

2) несправність виробничого устаткування й порушення технологічного процесу (порушення герметизації устаткування,виделяющего пилюка та гази);

3) халатне і необережне поводження з вогнем (куріння, залишення без нагляду нагрівальних приладів, визначення витікання газу з допомогою відкритого вогню, розігрів деталей відкритим вогнем);

4) неправильне влаштування і несправність вентиляційної системи;

5)самовоспламенение чи самозаймання кам'яного вугілля, торфу, промаслених обтиральних кінців тощо. п.

Заходи,устраняющие ці обставини, поділяються на організаційні, експлуатаційні, технічні і режимні.

Організаційні заходи, що стосуються виробничого процесу: навчання робітників і службовців протипожежним правилам, проведення розмов, лекцій, інструкцій тощо. п.

Експлуатаційні заходи передбачають правильну експлуатацію машин івнутризаводского, транспорту, правильне утримання будинків, територій.

>К.техническим заходам належить дотримання протипожежних правив і норм при устрої опалення, виборі електроустаткування, вентиляції, освітлення і т. буд.

До заходам режимного характеру належить заборона паління невстановлених місцях, виробництва електрозварювальних робіт упожароопасних закритих приміщеннях і т. буд.

До причин електричного характеру ставляться такі:

>1..Короткие замикання. Струми короткі замикання досягають великих величин, а супроводжує їх теплове і динамічний вплив може викликати руйнація електроустаткування, запалення ізоляції тощо. буд.

Профілактичним заходом, попереджуючим короткі замикання, є правильний вибір дротів, машин і апаратів, своєчасні профілактичні огляди, ремонти й випробування. Для швидкого відключення струмів короткого замикання служать плавкі запобіжники і автоматичні вимикачі.

2. Перевантаження провідників струмами, перевищують допустимі за нормами значення (неправильний розрахунок мережі, включення додаткових споживачів). Щоб уникнути перевантаження під час проектування електромереж необхідно правильно вибирати перерізу провідників. Неприпустимо включати у мережу новіелектроприемники без попереднього розрахунку мережі. Для захисту дротів від перевантаження застосовують плавкі запобіжники чи апарати з максимальною захистом (теплові, електромагнітні реле).

3. Великі перехідні опору у місцях сполук, відгалужень іоконцеваний дротів, в контактах машин і апаратів, що зумовлює місцевому перегріву. Для зменшення перехідних опорів необхідні надійне з'єднання дротів (скручування із наступною пайки, зварювання, механічнапрессовка), запобігання контактів від окислення (нанесення антикорозійних покриттів, герметизація), застосування пружних контактів чи спеціальних сталевих пружин.

4.Искрение і електрична дуга під час роботи і аваріях в електричних пристроях.Искрение колекторів і контактних кілець електричних машин усувається правильної їх опрацюванням ішлифованием.Искрение в контактах апаратів локалізуєтьсяискрогасительними (>дугогасительними) камерами. Щоб уникнути появи електричної дуги при переходах у розподільчих пристроях необхідно забезпечити блокування роз'єднувачів і вимикачів й виконувати певний порядок під час операції зкоммутационними апаратами.

5. Електростатичні заряди й блискавки.

ЗАХИСТ ВІДЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХЗАРЯДОВ ІГРОЗОЗАЩИТА

Електростатичні заряди. Електростатичні заряди творяться у результаті технологічних процесів, що з тертям діелектриків друг про друга або про метал. До таких процесам можна віднести рух приводних ременів пошкивам, волокнистих матеріалів по металевим частинам машин, перебіг горючих рідин в трубопроводах, рух газів і пилу трубами, просочення,лакировку гумових виробів.

Виникнення електростатичних зарядів і подальший розряд можуть викликати вибух і.

Упертою захистом проти скупчення електричних зарядів є:

а) зволоження, повітря і поверхніелектризующих матеріалів, якщо це припустимо в умовах технології;

б) заземлення трубопроводів та інших металевих частин, якими перекачується вогненебезпечна рідина чи переміщається запилений повітря, гази тощо. п.;

в) штучна іонізація повітряної середовища.

Крім вищевказаного, необхідно сумлінно стежити за чистотою машин, апаратів, недопущення небезпечної концентрації пилу повітря виробничих приміщень.

>Грозозащита. У результаті накопичення в хмарах значних електричних зарядів відбуваються грози.

>Грозовой розряд у будь-якій об'єкт може викликати руйнація, пожежі і кількість людських жертв.

Особливо небезпечним і є удар блискавки, являє собою потужний електричний розряд, в промислову споруду зі вибухонебезпечним виробництвом.

Характер заходів ізгрозозащите визначається також інтенсивністю грозових явищ околицях розташованих об'єктів.

>Грозозащите підлягають об'єкти, які працюють у районах, де число грозових днів на рік понад десять.

Для захисту будинків та споруд від прямих ударів блискавки влаштовуютьсямолниеотводи, які відводять атмосферне електрику в землю.

>Молниеотводи складаються змолниеприемника,токоотвода ізаземлителя.Молниеприемники бувають стрижневі, антенні ісеточние.

Широке застосування отримали стрижневі (>диверторние)молниеотводи. Вони виконуються як окремих щогл, встановлених назащищаемом об'єкті чи деякій відстані від цього.

Для захисту від вторинного появи блискавки через електромагнітну індукцію необхідно все довгі металеві предмети (трубопроводи, оболонки паралельно прокладених кабелів) з'єднувати металевими провідниками, щоб уникнути розривів, між якими можливоискрообразование.

Крім безпосереднього дії блискавок, може бути замет високої напруги в споруди, будівлі і на корпусузаземленних установок, що є поблизу місця заземленнямолниеотвода, через те, зараз грозового розряду у певному радіусі від місця переходу струму в землю виникає високий потенціал.

Тому заземленнямолниеотвода необхідно розташовувати з відривом незгірш від 10 м від що у землі які проводять предметів, особливо кабелів, водопроводів,заземлений електроустановок та інших.

>ПОЖАРНАЯ БЕЗПЕКА ПРИУСТРОЙСТВЕ ІЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

>Осветительние установки. Для висвітлення, виробничих приміщень застосовуються електролампи великої потужності: до 500 Вт і більше.Стеклянние колби таких ламп нагріваються до дуже високих температур (порядку 200—250° З), небезпечних щодо запалення займистою пилу й інших палива.

Залежно від пожежної небезпеки виробництва та умов довкілля виробничих приміщеннях застосовуються різні типи освітлювальної арматури.

Відкрита арматура застосовується у приміщеннях, які містять вологи, пилу, ядучих чи вибухонебезпечних парів і газів.

Закританеуплотненная арматура може застосовуватися у помешканнях із запиленістю повітря не вище 5—10мг/м3 і містять ядучих і вибухонебезпечних парів.

>Пилевлагонепроницаемая арматура типівПВ-500 іПВ-200 застосовується у помешканнях із велику кількість вологи і пилу.

>Арматура підвищеної надійності встановлюється в виробничих приміщеннях, де застосовуються горючі пари гази, небезпечні щодо вибуху, але у такій кількості, що де вони утворюють вибухонебезпечною концентрації.

>Взривозащищенние світильники застосовують у вибухонебезпечних приміщеннях.

Електричні машини та апарати. Працюючи електричних машин і апаратів можливі надмірні нагрівання ізоляції обмоток та інших елементів устаткування, що може прислужитися причиною пожежі.

>Искрение і електричні дуги можуть бути причиною запалення що зібрався пилу й горючих газів. Тому залежно від пожежної небезпеки виробництва застосовується електрообладнання різних конструкцій, що перешкоджають виникненню пожеж.

По конструктивного виконання електричні машини та апарати (двигуни, генератори, реостати, рубильники та інших.) поділяються ми такі основні типи.

Відкрите і захищене устаткування можна встановлювати лише у сухих приміщеннях, які містять горючих парів, газів ітокопроводящей пилу, такій відстані відсгораемих матеріалів ісгораемих частин будинків, щоб виключалася можливість запалення від електричних дуг, іскріння ітеплоизлучения.

Електродвигуни захищеного типу застосовують у вологих закритих приміщеннях і до роботи на свіжому повітрі.

Закриті електродвигуни застосовують у приміщеннях, містять струмопровідну чи пальну пил, соціальній та сирих і водночас курних приміщеннях.

>Взривозащищенние машини та апарати можна використовувати у вибухонебезпечних приміщеннях будь-який категорії. Олійні трансформатори і вимикачі. У електроустановках застосовуються трансформатори і вимикачі з більший обсяг олії. При порушенні вимог експлуатації цих установок олію може запалитися і стається пожежа.

Під час короткі замикання в трансформаторах, і навіть при відключенні олійних вимикачів виникає електрична дуга. Олія, навколишнє дугу, розкладається і гази, у яких при6%-ном змісті стосовно загального обсягу повітря утворюють вибухонебезпечну суміш.

У зв'язку з небезпекою вибуху, і пожежі трансформатори і вимикачі з більший обсяг олії встановлюються окремими вогнестійких камерах. Олія в кожусі має бути певному рівні, і температура нагрівання верхнього шару олії має перевищувати 80—100° З.

>Электродуговая зварювання. За виробництва електрозварювальних робіт у безпосередній наближеності можуть бути горючі речовини в твердому, рідкому і газоподібному стані.

Пари горючих рідин і горючі гази за певних умов спроможні створити вибухонебезпечні суміші з киснем повітря.

При електрозварювальних роботах джерелами запалення горючих речовин може бути полум'я від електричної дуги, іскри, розпеченісвариваемие деталі залишки електродів.

Щоб уникнути пожежі забороняється виконувати зварювання в безпосередній близькості до горючих речовин.

Місце для електрозварювальних робіт треба очищати від горючих речовин, у радіусі щонайменше 5 м.Сгораемие конструкції, які перебувають ближче 5 м, необхідно захищати від можливого запалення, закриваючи їх неспаленими матеріалами і періодично змочуючи водою.

Якщо зварювання ведеться на майданчиках, із яким неможливо видалити горючі матеріали і захистити від запалення прилеглі конструкції, те місце зварювання що потрібно повністю ізолювати шляхом устрою кабіни.

Автоматична і напівавтоматичнаелектродуговая зварювання під шаром флюсу має підвищену силу зварювального струму і багато зварювальних дротів, які найчастіше переміщаються піддаються як наслідок швидкому зносу.

У процесі зварювання необхідно звертати особливу увагу працювати автоматичних вимикачів, оскільки за їх, несправності можливі сильніперегреви зварювальних дротів і устаткування, що може викликати пожежа.

ЗАХОДИПОЖАРНОЙ БЕЗПЕКИ ПРИЭКСПЛУАТАЦИИОБОРУДОВАНИЯ ІПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕССОВ

Вентиляційні установки. У вентиляційних каналах може нагромаджуватися пальна і вибухонебезпечна пил, яка може запалитися і може викликати пожежа. Канали сприяють також поширення пожежі у разі виникнення їх у якомусь приміщенні. Тому пристрій загальної вентиляції в виробничих приміщеннях допускається у випадках, якщо віддалені із приміщення пари, гази й пил що неспроможні дати механічних сумішей чи хімічних сполук, створюють небезпека спалахи, загоряння чи вибуху.

Упожаро- і вибухонебезпечних приміщеннях повинні встановлюватися самостійні системи вентиляції кожному за приміщення.

В усіх життєвих системах вентиляції має бути звернуто багато уваги на влаштування і зміст вентиляційних каналів (повітроводів). Упожаробезопасних приміщеннях канали можуть бути зроблені з вогнетривких читрудносгораемих матеріалів, апожаро- і вибухонебезпечних — тільки з неспалених матеріалів.

Системи електропроводок, електродвигуни і пускові устрою для вентиляційних установок повинні прагнути бути підібрані і змонтовані згідно з вимогами для цієї категорії пожежної небезпеки приміщення.

У вибухонебезпечних приміщеннях електродвигуни звичайного типу (відкриті, захищені), застосовувані для приводу вентилятора, повинні встановлюватися в відособленому приміщенні. Для видалення з приміщень горючих парів і газів можна застосовувати також вентиляційні установки зежекционними побудниками.

Опалення. Опалювальні устрою поділяються у місцеві і центральні.

У виробничих та допоміжних будинках, зазвичай, необхідно застосовувати центральну систему опалення, що є менш небезпечної в пожежному відношенні.

Застосування ребристих труб і радіаторів заборонена помешкань з більшими напилевиделениями, оскільки нагрівання пилу, осілої ними, можуть призвести до її запаленню й виникнення пожежі.

При центральному повітряному опаленні повітря нагрівається вкалорифере, та був каналами подається до приміщень. Температура подаваного повітря обмежується межею 60° З.

Повітряні канали центральногокалориферного опалення становлять небезпеку поширення вогню й диму у разі виникнення пожежі у одному з приміщень будинку.

Місцеве повітряний опалення є менш небезпечним в пожежному відношенні.

>Печное опалення представляє найбільшу пожежну небезпека. Пристрій цього виду опалення допускається лише виробничих будинках з майданом статіотапливаемого приміщення трохи більше 500 мр.

Ділянки лакофарбових покриттів. Ділянки лакофарбових покриттів є дуже небезпечними в пожежному плані місто й потрібно розміщувати в вогнестійких ізольованих приміщеннях. Небезпека обумовлюється переважно летючими розчинниками і лаками.

>Лакокраски і розчинники допускається зберігати в роздавальній комори цеху в металевої, герметичною посуді.Лакокрасочние матеріали надходять на робоче місце серед роздавальній комори в готовому вигляді, й після закінчення роботи повертаються до неї.

Нанесення лакофарбових покриттів має здійснюватися за наявності припливно-витяжної вентиляції.

Періодично, не рідше 2 кожного місяця, необхідно здійснювати очищення повітроводів витяжний вентиляції, і навіть решіток, ванн і стін шаф, в сушильних іпульверизационних камерах. Підлогу й робочі місця в лакофарбових ділянках треба мати чистими і періодично очищати від фарби. Працюючи знитрокрасками заборонена користування сталевим інструментом, здатним викликати іскри.

>Термические ділянки. Приміщення для термічних ділянок потрібно виконати з вогнестійких чиполуогнестойких матеріалів.

Пожежна небезпека в термічних ділянках обумовлена технологією виробництва. Ця небезпека різко зростає при застосуванні для гарту чи відпустки деталей мінеральних масел. При застосуванні олії необхідно, щоб температура їх перевищувала певної межі, встановленого для даного сорти олії.

При загартуванню в розплавлених солях (селітрі, соді та інших.) вимоги пожежної безпеки значно підвищуються.Нагрев розплавленою селітри понад 520° З заборонена, бо за температурі 550° З відбувається її розкладання, спроможне викликати вибух.

Приміщення з соляними ванними слід відокремлюватиогнестойкими перегородками. Потрібно створити умови, у яких предмети, перебувають у поєднанні з розплавленої сіллю,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація