Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Проектування освітлювальних установок


Реферат Проектування освітлювальних установок

1. Розрахунок штучного висвітлення

освітлювальна установка лампа прожекторний

Завдання 1.Рассчитать потужність освітлювальної установки виробничого приміщення.

Дані до розрахунку штучного висвітлення:

Розряд зорової роботиIVг

Розміри приміщення, м:

довжина 72

ширина 36

висота 6,0

Тип джерела світла розрядні лампи

Коефіцієнт відображення, %

стелі >п 70

стін >ст 50

Рішення:

Під час проектування освітлювальних установок задля забезпечення на робочих місцьнормируемой освітленості проводятьсветотехнический розрахунок. Його завданням є визначення електричної потужності установки щоб одержати заданої освітленості. Вибір розташування світильників загального освітлення одна із основних питань, розв'язуваних при устрої освітлювальних установок, впливає на економічність останніх, якість освітлення і зручності експлуатації.

1. Розподілити світильники в виробничому приміщенні і побачити кількість ламп.

На підприємствах побутового обслуговування в супутніх приміщеннях виробничого характеру, де виконуються зорові роботи IV розряду (наприклад, приміщення ювелірних і граверних робіт, ремонту годин, тілі- і радіоапаратури, калькуляторів тощо.) треба використовувати систему комбінованого висвітлення.Нормируемие освітленості і якісні показники приймаються за таблицею [2, табл. 1, стор. 2].

Приймемо,

hр = 0,75 м (це стандартний стіл)

hз = 1 м (0,5 м – підвішений світильник і 0,5 м висота світильника)

h = 1,75 м.

Відстань між світильниками визначають по оптимальному співвідношенню L/h. Для світильників з лампамиДРЛ співвідношення L/h становить 1,5.

У разі, L = 1,5·1,75 = 2,6 м.

Відстань від стіни: 1 = 1/3 L (див. рис. 1).

1 = 1/3·2,6 = 0,9 м.

Світильники промисловіРСП05 під лампуДРЛ. Монтаж на трубу, гак чи монтажний профіль.

Тип світильника Потужність лампи, Вт ККД% щонайменше Розміри, мм, трохи більшеD-H-H1 Вага, кг
>РСП05-125-111 125 65 471-471-606 4.25

Діаметр одного світильника 0,5 м, висота 0,5 м.

Згідно з умовами розміщення світильників у цьому приміщенні найчастіше доводиться приймати поля прямокутної форми, причому у цьому випадку бажано, щоб ставлення LА:LБ не перевищувало 1,5.

LА = 2,6 – 0,5 = 2,1 м

LБ = 2,1:1,5 = 1,4 м

>Рис. 1. – Схеми розміщення світильників: а – у межах; б – у плані

Відповідно, 24 світильника буде розміщено у цьому приміщенні.

n = 24 прим.

2. Обчислити площа приміщення.

P.S = 16·8 = 128 м2

3. Визначити індекс приміщення

і = P.S / h·(A+B),

де А і У – відповідно довжина і ширина приміщення, м.

і = 128 / 1,75·(16+8) = 128 / 42 = 3,0

4. Знайти за таблицею значення коефіцієнта використання освітлювальної установки.

=60% [1, стор. 10, табл. 1.2]

5. Визначити відповідно до заданим розрядом робіт нормовану освітленість Єзв (табл. 1.1).

Приймемо мінімальну нормовану освітленість для заданого розряду робіт –IVг за таблицею 1 (>СНиП 23-05-95, стор. 2) рівної 200 лк.

6.Рассчитать світловий потік Fл

де, Fл – світловий потік кожної лампи, лм;

Єзвмінімальнанормируемая освітленість для заданого розряду робіт, лк, (>СНиП 23-05-95);

P.S – площа приміщення, м2;

Доіз – коефіцієнт запасу, враховує старіння ламп,запиление і забруднення світильників (Доіз = 1,4);

Z – ставлення середньої освітленості до мінімальної; для лампДРЛ і ламп розжарювання – трохи більше 1,15;

n – число ламп;

> – коефіцієнт використання світлового потоку ламп, %, [1, табл. 1.2, стор. 10], тобто стосунки світлового потоку, падаючого на розрахункову поверхню, до сумарному потоку всіх ламп. Залежить від типу світильників, коефіцієнтів відображення стелі >п і стін >ст і індексу і форми приміщення.

7. Підібрати адекватні фігури по одержаному світловому потоку стандартну лампу за таблицею 1.3 [1, стор. 11].

По одержаному світловому потоку Fл = 3862 лм, вибираємо стандартну лампуДРЛ,220В з потужністю 125 Вт.

8. Визначити потужність освітлювальної установки N, враховуючи, що кількість в маркуванню типу лампи вказує електричну потужність (Вт).

Через війну вироблених світлотехнічних розрахунків, знаючи число і потужність ламп, можна визначити питому потужність установки N, т. е. ставлення всієї потужності ламп освітлювальної установки загального освітлення до освітлюваної площі P.S:

2. Розрахунок прожекторного висвітлення

Для висвітлення будівельних майданчиків, складських територій і зовнішніх виробничих установок часто використовуєтьсяпрожекторное висвітлення. Розрахунокпрожекторной установки зводиться до визначення:

– кількості прожекторів, які підлягають установці до створення заданої освітленості;

– висоти установки прожекторних щогл і прожекторів;

– кутів нахилу прожекторів в вертикальної і розвороту горизонтальної площинах.

Розрахунок виготовляють основінормируемой освітленості горизонтальної площині.

Дані до розрахунку:

Площа освітлюваної поверхні, м2105х75

Напругаосвет. мережі, У 127

Коефіцієнти:

>Кп 1,1

>Кз 1,0

Тип прожектораПЗС-45

>Лампа прожектора:

ТипНГ127-1000

Потужність, Вт 1000

>Светов. потік лампи, лм 19500

Максимальна сила світла прожектора,кд 200 000

Мін.освещ. (за нормами), лк 2,5

Рішення:

1. Визначаємо загальний світловий потік (F, лм), необхідний висвітлення території, за такою формулою:

де Єхв – мінімальна горизонтальна освітленість, лк;

P.S – площа освітлюваної території, м2;

Доіз – коефіцієнт запасу, враховуєзапиление прожектора і старіння ламп;

Доп – коефіцієнт, враховує втрати світла залежність від конфігурації що висвітлюватимуться площ.

2. Необхідна число прожекторів визначаємо за такою формулою:

де Fл – світловий потік лампи прожектора, лм;

>ін = 0,35 –к.п.д. прожектора із технічної характеристиці.

3. Висота установки прожектора:


деIмакс – максимальна осьова сила світла прожектора,кд;

4. Оптимальний кут нахилу оптичної осі прожектора, який би максимальну площа світлового еліпса горизонтальної площині:

де >m і n – коефіцієнти кутів розсіювання прожектора відповідно горизонтальній і вертикальної площині (табл. 1.4).

Єпро – умовна освітленість еліпса при висоті установки прожектора h = 1 м:

де h – висота установки прожектора.


Список використовуваної літератури

 

1. МУ 7-05. Завдання і типові розрахунки з безпеки життєдіяльності: Метод. вказівки /Сост.: О.Л.Белороссов, В.А.Красавин, В.М. Макаров, А.А.Махнин, І.В.Савицкая,Е.А. Фролова,О.П. Філіппова / Підобщ. ред.Е.А.Фроловой. –Яросл. держ.техн. ун-т. – Ярославль, 2005. – 99 з.

2.СНиП 23-05-95. Природний і штучне висвітлення. – 24 з.

3. РД 1.14-127-2005. НОРМИ ШТУЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ.

4. Безпека життєдіяльності: монографія / Під ред. О.Л.Белороссова,Е.А.Фроловой – Ярославль:ЯГТУ, 2008. – 408 з.


Схожі реферати:

Навігація