Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Розрахунок параметрів вражаючих факторів в умовах надзвичайних ситуацій


Реферат Розрахунок параметрів вражаючих факторів в умовах надзвичайних ситуацій

Страница 1 из 3 | Следующая страница
Завдання

 

Розділ 1. Оцінка вражаючих чинників ядерного вибуху

По вихідним даним (табл. 1.21) визначити:

1.1. Відстані від центру вибуху, у яких відкрито які перебувають може отримати легку, середньої важкості, важку ступінь поразки від дії повітряної ударної хвилі.

1.2.Зону поразки людей світловим імпульсом.

1.3. Відстані, у яких відкрито які перебувають може отримати опіки 1, 2, чи III ступеня.

1.4.Зону поразки проникаючої радіацією.

1.5. Відстань, у якому відкрито які перебувають людина отримає дозу опромінення, що викликає променеву хвороба ІІ-го ступеня.

1.6.Зону радіоактивного зараження місцевості.

1.7. Дія вражаючих чинників на об'єкти, що перебувають у відстані R1 (>табл.1.5).

1.8.Дозу опромінення від проникаючої радіації, яку отримає людина, що у захисному спорудженні з заданим До>осл з відривом R1.

1.9. Час початку випадання (>tзв) радіоактивних опадів на місцевості, тривалість випадання (>tв), час, протягом якого сформується радіаційна обстановка від часу вибуху (>tф =tзв +tв) у точці, заданої координатами R2 і У.

1.10. Рівень радіації (потужність дози) на місцевості й у захисному спорудженні, на даний момент формування радіаційної обстановки (>tф) у точці з координатами R2 і У.

1.11.Поглощенную і еквівалентні дози, які можна отримані людьми під час перебування у захисному спорудженні (>dТ) у тій точці приg-облучении.

1.12. Рівень радіації на місцевості до кінця перебування у захисному спорудженні у точці з координатами R2 і У.

1.13. Маршрут евакуації людей з зараженої зони автотранспортом і пішими колонами. Обчислити час руху. Скласти план-схему місцевості.

1.14. Рівень радіації у точці виходу час виходу з зараженої зони.

1.15.Поглощенную дозу, яка може бути отримана під час евакуації.

1.16. Сумарну дозу, яка може бути отримана людьми під час перебування на зараженої території.

 

Розділ 2. Оцінка хімічної обстановки на підводному човні на хімічно небезпечному об'єкті

За даними (табл. 2.10) зробити оцінку хімічної обстановки:

2.1. Визначити розміри і форму вогнища зараження (глибину й ширину поширення зараженого повітря).

2.2. Визначити час підходу зараженого повітря об'єкта.

 

Розділ 3. Прогнозування і - оцінка ступеня небезпеки в осередку поразки вибухів твердих вибухових речовин (ВР) ігазопаровоздушнихсмесей(ГПВС)

За даними таблиці 3.11 оцінити рівень небезпеки в осередку поразки, визначивши у своїй:

3.1. Радіус зони детонації.

3.2. Радіус зони дії продуктів вибуху.

3.3. Ступінь поразки об'єктів, що є на заданому відстані від центру

 вибуху.

3.4. Вплив вибуху відкрито що у районі вказаної у п. 3.3. об'єкта.


Виконання

 

Розділ 1. Оцінка вражаючих чинників ядерного вибуху

Ядерний вибух є одним із найнебезпечніших надзвичайних ситуацій мирного й військової часу. При ядерному вибуху виділяється дуже багато енергії,образующейся при ланцюгову реакцію розподілу важких ядер деяких ізотопів урану і плутонію чи термоядерної реакції синтезу легких ядер ізотопів водню (дейтерію, тритію). Потужність ядерного боєприпасів (потужність ядерного вибуху) прийнято характеризуватитротиловим еквівалентом.Тротиловий еквівалент – це маса тротилу (тротил – речовина тепло вибуху 4240 кДж/кг), вибухом якої виділяється стільки ж енергії, що й за вибуху ядерного боєприпасів.

При будь-якому ядерному вибуху можна назвати чотири основних вражаючих чинника: механічне вплив повітряної ударної хвилі (>ВУВ), механічне вплив сейсмічних хвиль у ґрунті чи водної середовищі, радіаційне вплив проникаючої радіації і радіоактивного зараження, теплове вплив світлового випромінювання. Для деяких елементів об'єктів вражаючим чинником то, можливо електромагнітне випромінювання (імпульс) ядерного вибуху.

Навколо епіцентру вибуху умовно можна назвати три характерних зони. У першій зоні спостерігається руйнація практично всіх споруд, це зона воронки ядерного вибуху, радіус якої змінюється від 175 до 1340 м. Друга зона характеризується наявністю пластичних деформацій грунту, та її радіус їх може становити до 2,5 радіуса самої воронки. У цьому зоні найнебезпечнішим длязаглубленних споруд є дію прямих ударних хвиль і хвиль стискування. Третя зона характеризується найсуттєвіше впливом хвиль стискування, ініційованих повітряної ударної хвилею.


Вихідні дані

>q, кт Видимість до … км Швидкість вітру, км/год

R1, км

№ об'єкта з табл. 1.5

R2, км

У, км

До>осл

>dT,сут

V1, км/год

V2, км/год

Тип місцевості
2000 50 50 3,5 8, 25, 41 200 4,0 500 3 11 65 >Равнинная лісиста

 

>q - потужність наземного ядерного вибуху;

R1 - відстань до об'єкта;

R2 - відстань по осі сліду радіоактивних опадів;

У - видалення від осі сліду радіоактивних опадів;

До>осл - коефіцієнт ослаблення зовнішньої радіації в захисному спорудженні;

>dT - тривалість перебування у захисному спорудженні;

V1 - швидкість руху пішої колони;

V2 - швидкість руху автомобільного транспорту.

Визначити відстані від центру вибуху, у яких відкрито які перебувають може отримати легку, середньої важкості, важку ступінь поразки від дії повітряної ударної хвилі.

Використовуючи дані таблиці 1.2 визначимо коефіцієнт зменшення для гірську місцевість без лісу: >k = 0,8-0,7, візьмемо >k = 0,75.

Використовуючи дані таблиць 1.3 і 1.4, визначимо відстані, у яких відкрито які перебувають може отримати різні травми, розрахуємо відстань, у якому відкрито які перебувають може отримати:

- легку травму при надмірному тиску Рф = 20-30кПа:

 

R20 = 8,8·0,75 = 6,6 (км);

R30 = 7,0·0,75 = 5,25 (км);

- травми середньої важкості при надмірному тиску Рф = 30-50кПа:


>R30 = 7,0·0,75 = 5,25 (км);

>R50 = 5,1·0,75 = 3,825 (км);

- важкі травми буде в діапазоні значень надлишкового тиску від 50 до 80кПа:

 

R50 = 5,1·0,75 = 3,825 (км);

R80=(км);

Вкрай важкі травми буде в діапазоні надлишкового тиску від 80кПа і більше, може отримати з відривом від центру вибуху, не перевищує 3,4 км.

Відповідно до розрахованими даними складемо таблицю:

Характер поразки

Рф,кПа

>Радиуси зон поразки, км.
Легкі травми (забиті місця, вивихи, загальна контузія) 20-30 6,6–5,25
Травми середньої важкості (контузія, ушкодження органів слуху, кровотечі). 30-50 5,25–3,825
Важкі травми (переломи, сильні кровотечі) 50-80  3,825–3,4
Вкрай важкі поразки більш 80 менш 3,4

Визначити зону поразки людей світловим імпульсом.

>Поправочний коефіцієнт на прозорість атмосфери при прозорому повітрі й садити видимістю до 50 км >kін = 1,4.

По табл. 1.6 визначаємо радіус зони поразки з урахуванням поправкового коефіцієнта на прозорість атмосфери (>kін = 1,4) і коефіцієнта місцевості (>k=0,75), отримуємо:


R>зп = 1,4·18,675·0,75 = 19,609 (км)

 

Визначити відстань, у яких відкрито які перебувають може отримати опіки 1, 2 чи III ступеня.

Використовуючи дані таблиці 1.6 та враховуючи поправочний коефіцієнт на прозорість атмосфери (>kін = 1,4), розрахуємо діапазони відстаней від центру вибуху, у яких відкрито які перебувають може отримати:

- опік першого ступеня буде в діапазоні енергії світлового імпульсу від 100кДж/м2 до 200кДж/м2:

 

R100 = 17,95·1,4·0,75 =18,85 (км);

R200 = 13,9·1,4·0,75 =14,6(км);

- опік другого ступеня (діапазон енергії світлового імпульсу становить від 200 до 400кДж/м2:

 

R200 = 13,9·1,4·0,75 = 14,6 (км);

R400 = 8,9·1,4·0,75 =9,3(км);

- опік третього ступеня (діапазон енергії світлового імпульсу становить від 400 до 600кДж/м2:

 

R400 = 8,9·1,4·0,75 =9,3(км);

R600 = 7,6·1,4·0,75 = 7,98 (км);

Ступінь опіку відкритих ділянок шкіри

Світловий імпульс,кДж/м2

>Радиуси зон поразки, км
1-го ступеня (почервоніння шкіри) 100 - 200 18,85 – 14,6
ІІ-го ступеня (бульки) 200 - 400 14,6 – 9,3
III ступеня (омертвляння шкіри) 400 - 600  9,3 – 7,98

Визначити зону поразки проникаючої радіацією.

Потабл.1.10 визначаємо радіус зони поразки проникаючої радіацією залежно від дози проникаючої радіації і за потужності ядерного вибуху 2000 кт:

У мирний час (безпечна доза - 5 радий) = 4 км;

У військовий час (безпечна доза - 50 радий) = 3,25 км.

Визначити відстань, у якому відкрито які перебувають людина отримає дозу опромінення, що викликає променеву хвороба ІІ-го ступеня.

Людина може мати простий променеву хвороба другого ступеня при дозі опромінення від 2,5 до запланованих 4Гр = від 250 до 400 радий.

Використовуючи дані таблиці 1.10 при потужності заряду у 2000-му кт, шляхом інтерполяція, визначимо, що то вона може при ядерному вибуху отримати променеву хвороба другого ступеня буде в діапазоні відстаней від 2,035 до 2,16 км.

>Rзп = (км);

>Rзп =  (км).

 

Визначити зону радіоактивного зараження місцевості.

По табл. 1.12 при потужності ядерного вибуху 2000 кт і швидкості вітру 50 км/год зона радіоактивного зараження має в діаметрі: довжина – 538 км, ширина -39 км.

Визначити дію вражаючих чинників на об'єкти, що перебувають у відстані R1=3,4 км.

За даними таблиці 1.3 з відривом 3,5 км - при вибуху потужністю 2000 кт визначили, що діє надлишкове тискРф = 97кПа.

По таблиці 1.6 визначаємо значення світлового імпульсу для R1=3,5 км і вибуху 2000 кт: СІ 3000кДж/м2 - викликає найсильніші руйнації.

Потаб.1.5 визначаємо ступінь руйнації об'єктів:

8.Кирпичние багатоповерхові (3 і більше поверху) будинку: повна руйнація;

25. Теплові електростанції: повна руйнація;

41.Подвижной поїзд: повна руйнація.

Визначити дозу опромінення від проникаючої радіації, яку отримає людина, що у закритому спорудженні з заданим До>осл з відривом R1.

Потабл.1.10 визначаємо дозу проникаючої радіації при R1=3,5 км іq=2000 кт: Дін27 радий.

Людина, що у захисному спорудженні з До>осл=500 з відривом R1=3,5 км отримає дозу проникаючої радіації, рівну:

>Дпр/Косл = 27/500 = 0,054 радий.

Визначити час початку випадання (>tзв) радіоактивних опадів на місцевості, тривалість випадання (>tвип), час, протягом якого сформується радіаційна обстановка від часу вибуху (>tф =tзв +tвип) у точці, заданої координатами R2 і У.

За даними табл. 1.11 при швидкості вітру 50 км/год, відстані за осі сліду радіоактивних опадів R2 = 200 км і віддаленні осі сліду радіоактивних опадів У = 4,0 км час початку випадання радіоактивних опадів на об'єктіtзв=3,5 год, а тривалість їх випадання становитимеtвип=1 год. Час, протягом якого сформується радіаційна обстановка від часу вибуху точці, заданої координатами R2 = 200 км і У = 4,0 км, становитимеtф=tзв +tвип =3,5+1=4,5 год.

Визначити рівень радіації (потужність дози) на місцевості й у захисному спорудженні на даний момент формування радіаційної обстановки (>tф) у точці з координатами R2 і У.

1)Определим очікувану потужність дози на місцевості після випадання радіоактивних опадів.

По табл. 1.14 знаходимо, потужність дози через 1 год після вибуху після вибуху потужністю 2000 кт на осі зониРЗ з відривом 200 км: Р0 = 158 (>рад/ч).

Потужність дози після випадання радіоактивних опадів (РВ) через 4,5 год становитиме:

Р4,5 = Р0 > 4,5-1,2 = 158 4,5-1,2 = 25,99 (>рад/ч).

По табл. 1.16 знаходимо коефіцієнт, враховує зниження радіації при відхилення від осі зониРЗ на 1 км: >k = 0,86.

Тоді рівень радіації з відривом 200 км і за відхилення від осі зони зараження в 4,0 км дорівнюватиме:

Р4,5 = 25,99 >k = 25,99 · 0,86 = 22,35 (>рад/ч).

2) У захисному спорудженні потужність дози з урахуванням До>осл на даний момент формування радіаційної обстановки становитиме:

>P = 22,35/500 = 0,044 (>рад/ч).

22,35> 0,5рад/ч, отже, місцевість вважається зараженої радіоактивними речовинами.

0,044 < 0,5рад/ч, отже, місцевість в захищеному спорудженні вважаєтьсянезараженной радіоактивними речовинами.

Визначити поглинуту і еквівалентну дози, які можна отримані людьми під час перебування у захисному спорудженні (>dТ) у тій точці при - опроміненні.

>Определим поглинуту дозу під час перебування людей захисному спорудженні з огляду на те, що ховалися ПРУ через1час 10 хвилин після вибуху:


Тдо =dT+1 = 72+1,1(6) = 73, 1(6) (год)

>Поглощенную дозу (радий) в зараженому районі визначають за такою формулою:

деР0 – рівень радіації На цей час, Те,Тк іТн - час кінця так і початку опромінення.

>Дпру = (радий).

Визначити рівень радіації на місцевості до кінця перебування у захисному спорудженні у точці з координатами R2 і У.

Час кінця перебування у захисному спорудженні – 73,1(6) год після вибуху. Упродовж цього терміну рівень радіації на місцевості становитиме:

>P73,1(6) = Р4,5 ·(>Тк /tзв)-1.2 = 22,35·(73,1(6)/ 4,5)-1,2 = 0,789 (>рад/ч).

ПриймемоP73,1(6) = 1 (>рад/ч).

Визначити маршрут евакуації людей з зараженої зони автотранспортом і пішими колонами, час руху. Скласти план-схему місцевості.

ядерний вибух аварія хімічний який вражає


Відстань, яке долають люди при евакуації, дорівнюватиме:

P.S = 39/2 – 4 = 15,5 (км)

Піші колони долають відстань 15,5 км - при швидкість рухуV1 = 11 км/год під час:

>t1 = 15,5/11 = 1,41 (год)

Автомобілі долають відстань 15,5 км - при швидкість рухуV1 = 65 км/год під час:

>t2 = 15,5/65 = 0,24 (год)

Евакуація людей повинна перевірятися по щонайкоротшого шляху виходу із зони зараження, тобто. від осі вибуху перпендикулярно напрямку вітру. (пунктирна стрілка).

Піші колони подолають відстань 15,5 км - при швидкість руху 11 км/год заt1 = 1,41 год, автомобілі при швидкість руху 65 км/год заt2 = 0,24 год.

Визначити рівень радіації у точці виходу час виходу з зараженої зони.

На межах зони зараження через 1 годину після вибуху рівень радіації дорівнює 8рад/ч.

Час виходу з зараженої зони людей пішими колонами становитиме:

>t>ЭВ = (73,1(6)+1,41) = 74,58 (год) після вибуху.

Час виходу з зараженої зони людей автотранспортом становитиме:

>t>ЭВ = (73,1(6)+0,24) = 73,41 (год) після вибуху.

Упродовж цього терміну рівень радіації у точці виходу з зараженої дози становитиме:


Р0 = 8рад/ч.

>P74,58 = Р0 · (74,58 /4,5)-1.2 = 0,276 (>рад/ч);

>P73,41 = Р0 · (73,41 /4,5)-1.2 = 0,035 (>рад/ч);.

 

Визначити поглинену дозу, яка може бути отримана людьми під час евакуації.

При евакуації пішими колонами:

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація