Реферат Нещасний випадок

Котику М. А.

Однією з центральних понять аналізованої області є нещасний випадок. І.Балинт і М.Мурани вважають, що необхідним і достатня умова від нещасного випадку єнепреднамеренность і несподіванка її виникнення [12, 34]. Умованепреднамеренности у визначенні від нещасного випадку виявляється цілком очевидним. Якщо чоловік у праці спеціально завдає собі тілесного ушкодження, такий акт не може розцінюватися як нещасний випадок, а належить до кримінальним злочинів. Однак у літературі можна зустріти визначення «що збирається» від нещасного випадку. Приміром, До.Меннингер (1938) [по 283], з платформи психоаналізу 3. Фрейда, стверджував, що нещасний випадок, можна розглядати, як акт реалізації підсвідомих намірів жертви, як прагнення зсамоповреждения витягти собі якусь користь (досягти цим похмурим шляхом певної виховної мети). Робітник, сам того і не підозрюючи, хоче кинути закид тим, хто довів його до стану. І тут за травму хіба що підсвідомо сподіваються одержати ту частку уваги, співчуття, що бракує то цей час. Проте теоретичних, ні експериментальних доказів цієї теорії автор не наводить.

Тепер зупинимося другою умови — несподіванки. Це умова у визначенні від нещасного випадку є і в інших авторів [276], та його навряд чи можна визнати необхідним. Щоправда, І.Балинт і М.Мурани обговорюють, які мають у вигляді суб'єктивну несподіванка (адже кожна нещасний випадок обумовлений цілу низку чинників, між якими існують об'єктивні причинно-наслідкових зв'язків). Однак з урахуванням такий застереження елемент несподіванки не вважається необхідною передумовою всіх нещасних випадків, оскільки перед нещасним випадком часто виникає так звана небезпечна ситуація, у якій в людини є можливість усвідомити наявний стан і зрозуміти близькість цій ситуації до знедолений випадку. За такого стану людині мусимо шукати шляху запобігання від нещасного випадку, і якщо не вдається, так хоча шукати б способи зниження ступеня його тяжкості. У той самий час небезпечна ситуація, через недостатньою її виразності чи невміння її розпізнати, який завжди вчасно можна знайти, і тоді справді нещасний випадок виникає в людини несподівано. Але тут чинник несподіванки слід розглядати не як норму, а, скоріш, як деяку «патологію», з якого треба боротися, і якою мірою не узаконювати його в визначенні від нещасного випадку. З сказаного, у цій роботі ми дотримуватися наступного визначення від нещасного випадку. Нещасний випадок — це раптове ненавмисне ушкодження людини (перешкоджає нормальному продовження своєї діяльності), що відбулася у результаті небезпечного виробничого чинника чи власного небезпечного поведінки.

Подія від нещасного випадку можна розглядати і під іншим кутом зору. Небезпечні виробничі чинники зазвичай мають зовні певні просторові області дії. Такі області — їх називають небезпечними зонами — характеризуються, з одного боку, виглядом небезпеки, і її інтенсивністю, з іншого — часом його дії [11, 2]. Приміром', небезпечної зоною є територія під стрілою звідного крана і піднятим вантажем чи найближче простір близько рухомих елементів стаціонарно розташованих механізмів, машин. Причому першому прикладі небезпечна зона переміщається, тоді як у другому вона стабільна. Небезпечна зона може постати і з випадковим законам. Приміром, у відмові рульового керування автомашини небезпечної зоною випадково виявляється тротуар і навіть квартира першого поверху вдома, куди може врізатися некерована автомашина.

Необхідною умовою здобуття права виник нещасний випадок від небезпечного виробничого чинника, є перебування людини у небезпечної зоні. Проте, якщо цієї зоні буде виконано передбачена організація та людина, і навіть техніка діятимуть справно, то нещасний випадок, зазвичай, ні виникнути. Отже, другим необхідною умовою виникнення від нещасного випадку є порушення (особистого, технічного чи організаційного порядку), з'являються саме той момент, коли людина перебуває у небезпечної зоні.

Але ці два необхідні умови навряд чи є достатніми для від нещасного випадку; поза ними, потрібно зазвичай ще певне збіг цілої низки інших обставин [240]. Приміром, якщо шофер порушив правила обгону, посів лінію зустрічний рух і він проти рушійної нею транспорту, це ще означає, що неодмінно станеться нещасний випадок. Можливо, назустріч їхатиме досвідчений шофер, який зуміє своєчасно з'їхати з шляхи і запобігти зіткнення. Отже, щоб у аналізованому прикладі стався нещасний випадок, потрібно, щоб, крім умов порушення правив і перебування у небезпечної зоні, виконувалися додаткові умови, зокрема у наведеному прикладі неможливість об'їзду чи невміння виконувати це маневр порушником чи шофером зустрічної машини. Отже, нещасний випадок виявляється «наслідком поєднання випадкового і вартість необхідного» [12, 140].

Зауважимо, що є погляду, якими нещасний випадок розцінюють як «небажане подія, що призводить до матеріального збитку і (чи) пошкодження» [316, 8; 276]. Під час такої трактуванні будь-яка аварія, навіть що спричинило у себе ушкодження людей, може кваліфікуватися як нещасний випадок. Проте умовимося, що у викладі ми будемо використовувати поняття «нещасний випадок» лише стосовно ушкодженням людей, незалежно від що з ним матеріальних збитків.

З усього вищесказаного, нещасний випадок, можна з'ясувати, як подія, що у результаті деякого порушення трудового процесу збігу для певних обставин переважно у той період, коли людина перебуває у небезпечної зоні. Крім загальноприйнятих трактувань поняття «нещасний випадок», у цій роботи слід спеціально зупинитися з його психологічному вплив і за те сенсі, що це подія стоїть у індивідуальному свідомості постраждалого.

Нещасний випадок, як було зазначено, виникає проти бажань людини. Людина хотів виконати роботи й досягти поставленої мети, не пошкодивши себе. Але це, по який залежить від цього збігом обставин, не вдалося. Отже, не сама людина, а випадковий збіг обставин послужило фактичної причиною від нещасного випадку (адже саму назву події «нещасний випадок» вже свідчить про його випадкової природі). Зрозуміло, людина мусила якось передбачити розвиток трудового процесу, мав щось знати, пам'ятати, враховуватиме й діяти інакше — тоді від нещасного випадку було б. Але він так і не діяв знов-таки не навмисно: вже інакші обставини завадили йому діяти правильно. Усе це додатково свідчить у тому, що нещасний випадок, що стався з вини людини, слід розцінювати як у відомій мірою випадковий подія.

Вказуючи на чинник випадковості цієї події, слід спеціально підкреслити, що це обставина звичайно може бути в людини виправданням у цьому подію. Його заздалегідь навчали професії, правилам безпеки роботи, і він повинен б вміти прогнозувати розвиток подій процесі роботи, враховувати можливості появи різних випадкових факторів, і їхстечений. І це було можливе, а робочий своєчасно належним чином не відреагував, він відпо-відає виникнення події. Саме тому нещасний випадок видається дуже складним; і емоційно насиченим психологічним проявом, де переплітаються чинники випадковості і необхідності, обов'язки, і обмеженості можливостей, відповідальності держави і страждань, якими доводиться розплачуватися за допущену помилку. Який факт, що нещасний випадок відбувається зненацька і раптово, робить всі ці події, відповідно до інформаційної теорії емоцій [176], ще більше хвилюючим для.

Поруч із фізичним ушкодженням, нещасний випадок зазвичай несе з собою - і великий моральну шкоду для постраждалого. Але навіть тоді, коли наслідки від нещасного випадку бувають менш важкими ілегкоустранимими, пов'язаний складний комплекс нижченаведених переживань невдачі, досади, образи, провини тощо. п.

Згідно з дослідженнями П.Хофстеттера [по 249], поняття «нещасний випадок» семантично найтісніше пов'язані з змістом, яке несуть слова: «вина», «турбота», «страждання», «боягузливість», «дурість», «легкодумство». Інакше висловлюючись, психологічно нещасний випадок сприймається людиною як собі помилку, що викликає в нього, крім фізичних страждань, переживання досконалої помилки. Як справедливо зазначає відомий австрійський фахівець у галузі безпеки праці Є.Миттенекер, «нещасний випадок ні з жодному разі неспроможна розглядатися як випадкове подія, у ньому скоріш звучить переживання дуже сильної власної відповідальності, провини, особистих, зокрема і моральних, недоліків» [по 249, 21].

Нещасний випадок нерідко тягне у себе ще й чималий соціальний збитки: він робить важке вразити інших робочих, але це, своєю чергою, погіршує психологічний клімат у колективі і знижує продуктивності праці.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуbezopasnost.edu66


Схожі реферати:

Навігація