Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Аналіз державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством


Реферат Аналіз державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством

Страница 1 из 10 | Следующая страница

МОСКОВСЬКАФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін


>ВЫПУСКНАЯ

>КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

РОБОТА

На тему

Аналіз державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством


Автор роботи

О.Л. Калініна

2011


Зміст

Запровадження

1. Правові нормативні основи охорони праці

1.1 Основні становища законодавства про охорону праці

1.2 Нагляд контроль виконання законодавства охорони праці

1.3Организационно-правовая характеристика системи охорони праці РФ з виробництва

2. Права, обов'язки працівників і європейських роботодавців у системі охорони

праці

2.1 Права й обов'язки сторін трудового договору з забезпечення охорони праці

2.2 Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов

праці

2.3 Забезпечення прав працівників на охорону праці

3. Відповідальність обліку порушення законодавства у сфері охорони праці

3.1 Відповідальність порушення вимог охорони праці

3.2 Розслідування обліку нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань

3.3 Соціальне страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань

Укладання

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Запровадження

Актуальність дослідження державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством, зумовлена тим, що охорона праці є одним із головних передумов виділення комплексу трудового права на окрему галузь законодавства. Саме з цим завданням ми бачимо з нашого повсякденні, це суто не помічаючи цього! Адже щоб гідно існувати кожній людині потрібно працювати, отже треба зазначити своїх прав й обов'язки у цій сфері, вміти використовувати знання практично. Саме тому мною було обрано настільки цікава тема - для виконання випускний кваліфікаційної роботи. Конституція РФ у розділі «Основи конституційного ладу» проголошує, що у Російської Федерації охороняється працю й здоров'я людей, встановлюється гарантований мінімальний розмір оплатитруда[1], забезпечується державну підтримку сім'ї, материнства, батьківства та дитинства, інвалідів і громадян, розвивається система соціальних служб, встановлюються державні пенсії та й інші гарантії соціального захисту.

Метою згаданої випускний кваліфікаційної роботи є підставою аналіз державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством.

З вище сказаного слід, що завданням мого дослідження є:

>Осветить історичний аспект цього питання.

> Розглянути засадничі поняття і терміни, використовувані законодавством у сфері охорони праці.

> Перелічити і охарактеризувати правничий та обов'язки роботодавця у сфері безпечних умов праці.

> Виявити повне право й обов'язки працівника у сфері охорони праці.

> Проаналізувати головні вимоги державної політики у сфері охорони праці.

> Виявити помилки й недоліки створеної державою системи.

> Внести свої доповнення та побажання підвищення розвитку цій галузі.

> Дати стисле висновок виконану мною праці та проведених досліджень.

Об'єктом мого дослідження є трудові відносини, виникаючі між працівником роботодавцем у сфері охорони праці.

Під предметом дослідження маються на увазі нормативно-правові акти у сфері охорони праці, встановлені чинним законодавством.

>Методологической основою охорони праці є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого устаткування, застосовуваних і можуть отримуватися матеріалів і речовин з погляду можливість виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників. З цього аналізу розробляються технічні і організаційні заходи щодо запобігання цих факторів.

Охорона праці займається проблемами, пов'язані з забезпеченням здорових і безпечних умов праці. Вона виявляє і вивчає можливі причини виробничих нещасних випадків і фахових захворювань, і розробляє систему заходів й виконання вимог із метою усунення цих про причини і створення, безпечні людини умов праці. Поняття охорони праці міститься у ст.1 Федерального закону «Про основи охорони праці РФ» від 17 липня1999г.№181-ФЗ і сформульовано так: «Охорона праці - система збереження і здоров'я робітників у процесі праці, куди входять у собі правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні заходи».

Під іншими заходами слід розуміти заходи, створені задля виконання вимог пожежної безпеки, промислову безпеку, під час праці працівників.

Слід зазначити, що охорону праці не можна ототожнювати з технікою безпеки, виробничоїсанитарией, гігієною праці, оскільки є елементами охорони праці, її складовими частинами.

Крім поняття охорони праці ст.1 ФЗ «Про основи охорони праці РФ» даються та інші визначення, саме:

>Безопасность-ето відсутність неприпустимого ризику, що з можливістю заподіяння шкоди.

>Безопасние умови праці - це праці, у яких вплив на працюючих шкідливих чи небезпечних виробничих чинників виключено, або рівні їхнього впливу становить встановлені нормативи.

Умови праці - сукупність чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, що впливають на працездатність і душевному здоров'ї працівника.

>Вредний виробничий чинник - виробничий чинник, вплив якого на працівника можуть призвести для її захворювання.

Небезпечний виробничий чинник - продуктивний чинник, вплив якого на працівника можуть призвести для її травмі.

Здебільшого законі нашої держави Конституції Російської Федерації, принцип охорони праці визначено у статті37«…Каждий має право праця викладачів у умовах, відповідальних вимогам безпеки і гігієни…»

У Трудовому кодексі РФ відбиті такі питання:

- «Охорона праці»;

- «Праця жінок»;

- «Праця молоді».

Основні засади державної політики у сфері охорони праці представлені у ФЗ «Про основи охорони праці РФ» від 23 липня 1999 року (скасовано у зв'язку з прийняттям Трудового кодексу РФ – прим. упорядника).

- визнання пріоритету життя і здоров'я працівника стосовно результатам виробничої діяльності;

- державне управління економіки й координація діяльність у сфері охорони праці, державний контроль контроль за дотриманням вимог охорони праці;

- встановлення єдиних нормативних вимог щодо охорони праці підприємствам всіх видів власності;

- забезпечення громадського контролю дотриманням законодавства у галузі охорони праці;

- обов'язковість розслідування нещасних випадків з виробництва і фахових захворюваннях;

- навчання безпечним методам праці та підготовка спеціалістів у галузі охорони праці;

- гарантування компенсації за шкода, заподіяний працівникам інші принципи.

Додаткові умови охорони праці розглядаються під час складання колективногодоговора[2] іконтракта[3], тобто. індивідуального трудового договору.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав і укладання.

У першій главі розкривається основний сенс поняття охорони праці, аналізується історичний аспект, та розвитку даної відросли. Розглянуто засадничі поняття і терміни, використовувані законодавством у сфері охорони праці.

Другий розділ містить три найважливіших питання, у яких розкриваються основні тези правий і обов'язків сторін трудового договору з охорони праці закріплені законодавством РФ.

Третя, заключна глава присвячена охороні й захисті прав, як працівника, і роботодавця.

охорона праці законодавство


1.  Правові і нормативні основи охорони праці

1.1 Основні становища законодавства про охорону праці

Розвиток правовим регулюванням з питань охорони праці Росії відповідає загальним тенденціям міжнародного права. Міжнародний пакт про економічні, соціальних і культурних правах (1966) передбачає, що держави мусять визнавати право кожного на умови праці, відповідальні вимогам безпеки і гігієни (ст. 3). Ряд конвенцій й рекомендацій Міжнародної організації праці (>МОТ)[4] присвячені питанням охорони праці, інспекціям праці та містять вимоги щодо безпеки і гігієну праці, окремі акти присвячені праці жінок Сінгапуру й підлітків.

Відповідно до цим правилом і Конституція РФ гарантує право кожного на праця викладачів у умовах, відповідальних вимогам безпеки і гігієни (ст. 37), та охороні державою праці та здоров'я людей (ст. 7). Обов'язок держави охороняти працю й здоров'я працівників у процесі їхній трудовий діяльності проявляється у першу чергу системою правових норм з охорони праці та нагляд право їх виконанням. Основні становища законодавства про працю Російській Федерації закріплені Федеральному законі «Про основи охорони праці Російської Федерації» від 17 липня 1999 р. №181-ФЗ, Трудовому кодексі РФ (ТК), затвердженому 30 січня 2001 р. № 197 -ФЗ.

У Федеральному законі «Про основи охорони праці Російської Федерації» визначаються і формулюються:

> сфера дію Закону реалізувати основні принципи державної політики у сфері охорони праці;

> повноваження органів державної влади органів місцевого самоврядування сфері охорони праці;

> правничий та гарантії права працівників на праця викладачів у умовах, відповідних вимогам охорони праці;

> системи управління охороною праці, як у рівні, і лише на рівні організацій;

> обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці працівників, і навіть обов'язки працівника у сфері охорони праці;

> основні засади відповідності виробничих об'єктів та продукції вимогам охорони праці, забезпечення працівників засобами індивідуальної захисту, проведення навчання з охорони праці, фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;

> основні функції державного нагляду й контролю над дотриманням законодавства про охорону праці; визначено органи, організації та особи, які мають здійснювати громадського контролю за охороною праці;

> відповідальність порушення вимог охорони праці та випадки припинення виробничої підприємств (структурних підрозділів) чи його закриття порушення нормативних вимог щодо охорони праці.

Дія закону поширюється, передусім, на роботодавців, працівників, які перебувають з роботодавцем у відносинах, і навіть членів кооперативів, студентів освітніх закладів, проходять виробничу практику, та інших.

Зміст права працівника на охорону праці закріплено положень Закону основи охорони праці РФ (ст. 8) і ТК РФ (ст. 219). Кожен працівник має право:

> робоче місце, відповідає вимогам охорони праці;

> обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань у відповідно до законодавства Російської Федерації;

> отримання достовірну інформацію від роботодавця, відповідних органів прокуратури та громадських організацій щодо умов і охорони праці в робоче місце, про існуючому ризик ушкодження здоров'я, і навіть про заходах із захисту від впливу шкідливих чи небезпечних виробничих чинників;

> відмова від виконання робіт у разі небезпеку його життя і здоров'я внаслідок порушення вимог охорони праці (крім випадків, передбачених федеральними законами) до усунення у такій небезпеці;

> забезпечення засобами індивідуальної приватизації та колективної захисту працівників у відповідно до вимог охорони праці рахунок коштів роботодавця;

> навчання безпечним методам прийоми праці рахунок коштів роботодавця;

> професійну перепідготовку рахунок коштів роботодавця у разі ліквідації робочого місця внаслідок порушення вимог охорони праці;

> запит про проведення перевірки умов і охорони праці в його робоче місце органами державного нагляду й контролю над дотриманням вимог охорони праці, або органами громадського контроль над дотриманням вимог охорони праці;

> звернення до органи структурі державної влади Російської Федерації, органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування, до роботодавцю, в об'єднання роботодавців, соціальній та професійні спілки, їх об'єднання й інші уповноважені працівниками представницькі органи з питань охорони праці;

> особиста або через своїх представників ув розгляді питань, що стосуються забезпечення безпечних умов праці в його робоче місце, й у розслідуванні що сталося з нею від нещасного випадку з виробництва або його професійного захворювання;

> позачергової медичний огляд (обстеження) відповідно до медичними рекомендаціями зі збереженням його місця роботи (посади) й середнього заробітку тимчасово проходження зазначеного медичного огляду;

> компенсації, встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації, колективним договором (угодою), трудовим договором (контрактом), коли він зайнятий на важких роботах, і роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці.

Обов'язки роботодавця й працівника у сфері охорони праці регламентується Федеральним законом (ст. 14, 15) і ст. 212, 214 ТК РФ. Обов'язки щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці організації покладаються на роботодавця.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити:

> безпеку працівників при експлуатації будинків, споруд, устаткування, здійсненні технологічних процесів, і навіть застосовуваних виробництві сировини й матеріалів;

> застосування коштів індивідуальної приватизації та колективної захисту працівників;

> відповідні вимогам охорони праці умови праці в кожному робоче місце;

> режим праці та відпочинку працівників у відповідно до законодавства Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації;

> придбання рахунок власних засобів і видачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальної захисту,смивающих і знешкоджувальних засобів у відповідно до встановлених нормами працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і навіть на роботах, виконуваних особливих температурних умов або що з забрудненням;

> навчання безпечним методам прийоми виконання, інструктаж з охорони праці, стажування на робочих місць працівників і перевірку їх знань вимог охорони праці, недопущення на роботу осіб, не які у установленому порядку зазначені навчання, інструктаж, стажування і перевірку знань вимог охорони праці;

> організацію контролю над станом умов праці в робочих місць, і навіть за правильністю застосування працівниками індивідуальної та колективної захисту;

> проведення атестації робочих місць в умовах роботи з наступної сертифікацією робіт з охорони праці у створенні;

> проведення рахунок власних коштів обов'язкових попередніх (на час вступу працювати) і періодичних (протягом трудового діяльності) медичних оглядів (обстежень) працівників, позачергових медичних оглядів (обстежень) працівників із їх проханням відповідно до медичними рекомендаціями зі збереженням по них місця роботи (посади) й середнього заробітку тимчасово проходження зазначених медичних оглядів;

> недопущення працівників до виконання ними трудових обов'язків без проходження обов'язкових медичних оглядів, соціальній та разі медичних протипоказань;

> інформування працівників щодо умов й охороні праці в робочих місць, про існуючому ризик ушкодження здоров'я та перемоги які слід їм компенсації і засобах індивідуальної захисту;

> надання органам управління охороною праці, органам державного нагляду й контролю над дотриманням вимог охорони праці інформації та документів, необхідні здійснення ними своїх повноважень;

> вживання заходів з запобіганню аварійних ситуацій, збереженню життя і здоров'я робітників у разі виникнення таких ситуацій, зокрема з надання постраждалим першої допомоги;

> розслідування у встановленому Урядом Російської Федерації порядку нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань;

>санитарно-битовое і лікувально-профілактичне обслуговування працівників у відповідно до вимог охорони праці;

> безперешкодний допуск посадових осіб органів управління охороною праці, органів державного нагляду й контролю над дотриманням вимог охорони праці, органів Фонду соціального страхування Російської Федерації, і навіть представників органів громадського контролю у цілях проведення перевірок умов

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація