Реферат Безпека на виробництві

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

СЕРЕДНЬОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

“>БОРОВИЧСКИЙАВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙКОЛЛЕДЖ”

 

 

 

 

Контрольна робота

По дисципліни

«Охорона праці»


Студента 6 курсу спеціальності 270206

Романова Євгена Валерійовича


Зміст

 

Запровадження

Види інструктажів

Правила безпеки під час роботи з шкідливими речовинами

Техніка безпеки під час виробництва дорожніх робіт

Організація протипожежної захисту для підприємства

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

Відповідно до російським законодавством (ст.212 ТК РФ) обов'язки щодо забезпечення безпечних умов і ВІД покладаються на роботодавця, конкретно — першу обличчя підприємства. Кожен працівник зобов'язаний (ст. 214 ТК РФ):

1. Дотримуватися вимоги ВІД;

2. Правильно застосовувати кошти індивідуальної приватизації та колективної захисту;

3. Проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання, інструктаж по ВІД, стажування робочому місці й перевірку знань вимог ВІД;

4. Негайно сповіщати свого керівника про будь-який ситуації, загрозливою життя і здоров'я людей, про кожен нещасливий випадок, подію з виробництва, чи про погіршення стану здоров'я, зокрема про виявлення ознак гострого професійного захворювання чи отруєння;

5. Проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди.

Крім обов'язків, кожен працівник повинен і гарантії права безпечними є і здорові умови праці, які у російському законодавстві. Гарантії права працівника на праця викладачів у умовах, відповідних вимогам ВІД, складаються, зокрема, у цьому, що:

· Держава гарантує працівникам захист їхніх прав на праця викладачів у умовах, відповідних вимогам ВІД;

· Умови праці за трудовому договору повинні відповідати вимогам ВІД;

· Тимчасово призупинення робіт внаслідок порушення вимог ВІД з вини працівника його зберігається місце роботи і середній заробіток;

· При відмову працівника від виконання у разі виникнення небезпеку його життя і здоров'я, роботодавець зобов'язаний надати працівникові іншу роботу в час усунення у такій небезпеці. Якщо надання іншої неможливо, час простою оплачується відповідно до чинним законодавством;

· Що стосується не забезпечення працівника засобів захисту за нормами роботодавець над праві вимагати від працівника виконання трудових обов'язків і зобов'язаний оплатити простий;

· Відмова працівника від виконання через небезпеку його життя і здоров'я, або від важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, не передбачених трудовим договором, невлечет у себе залучення його до дисциплінарну відповідальність;

· Що стосується заподіяння шкоди життя і здоров'я працівника у виконанні трудових обов'язків здійснюється відшкодування зазначеного шкоди відповідно до чинним законодавством;


Види інструктажів з охорони праці

 

>Вводний інструктаж.

Водний інструктаж, зазвичай, здійснюється за затвердженою роботодавцем програмі з фіксуванням успіхів у журналі.

Такий інструктаж зазвичай проводять:

з кожним із працівників, включаючи керівника, яких беруть чи переводять на нову роботу;

з учнями і що проходять практику;

з працівниками,командированними до організації іншими роботодавцями;

коїться з іншими особами, які беруть участь у виробничої діяльності організації.

Первинний інструктаж.

Проводити первинний інструктаж робочому місці проти неї лише безпосередній керівник, який на початок самостійної діяльності працівника пройшов навчання й перевірку знань з охорони праці.

На робоче місце первинний інструктаж проводиться:

з усіма знову прийнятими працівниками, які виконують обов'язки за умов:

ув'язненого на невизначений термін трудового договору;

роботи з дому;

ув'язненого термінового трудового договору (зокрема і період виконання сезонних робіт чи термін до двох місяців);

сумісництва;

з переведеними з іншого структурного підрозділи працівниками;

з працівниками, яким доручено виконання нової їм роботи;

з особами, діяльність яких немаєсвязанна улаштуванням трудових відносин:

відряджені працівники сторонніх організацій;

учні освітніх закладів, які відбуваються виробничу практику;

працівники сторонніх організацій, які виконують роботи з виділеній ділянці;

інші особи, що у виробничої діяльності.

Працівники,освобождаемие від первинного інструктажу.

Від первинного інструктажу робочому місці звільняються працівники, робота яких немаєсвязанна з обслуговуванням, експлуатацією, випробуванням, ремонтом і наладкою устаткування, застосуванням і зберіганням сировини й матеріалів, і навіть пов'язана з використаннямелектрифицированного чи іншого інструмента.

Зрозуміло, оформляти проведення первинного інструктажу робочому місці краще всім працівників. Але, тоді як організації є працівники,освобождаемие від первинного інструктажу робочому місці, то перелік їх посад може бути затверджений заздалегідь.

Програма первинного інструктажу,утвержденная роботодавцем, включає у собі:

ознайомлення працівників зі своїми шкідливими чи небезпечними виробничими чинниками;

вивчення вимог охорони праці, які у інструкціях з охорони праці, локальних нормативні акти організації, експлуатаційної та програмах технічної документації, і навіть застосування безпечних прийомів і методів виконання.

Зазвичай, проводить інструктаж і перевіряє знання працівника і той ж людина. Перевірка проходить усно, факт проведення інструктажу та знань реєструється у журналі чинаряде-допуске виробництва робіт.

Факт проведення інструктажу підтверджується власноручного підписом працівника й обличчя, проводило його, і вказується дата його проведення.

Позаплановий інструктаж.

Для оформлення позапланового інструктажу видає наказ чи розпорядження, у якому мають бути вказані співробітники, із якими здійснюватиметься, причина проведення такої інструктажу, його програму і відповідальні особи.

Позаплановий інструктаж проводиться безпосередньо керівником робіт у наступних випадках:

із внесенням змін чи запровадження нових нормативних правових актів чи інструкцій з охорони праці;

при модернізації або заміні устаткування, інструмента чи пристосувань;

за зміни технологічних процесів;

на вимогу посадових осіб органів державного контролю та нагляду;

у разі порушення працівниками вимог охорони праці;

при перерві у роботі (у вирішенні роботодавця; понад 34 календарних днів робіт у шкідливих умов праці; понад два місяці).

Цільовий інструктаж.

Цільовий інструктаж з охорони праці, зазвичай, оформляється наказом проведення робіт з оформленнямнаряда-допуска особам, які беруть участь у роботі.

Цільовий інструктаж з охорони праці при:

виконанні разових робіт;

ліквідації стихійних лиха й наслідків аварій;

виконанні робіт, куди оформляються дозвіл,наряд-допуск чи інші спеціальні документи;

проведенні масових заходів у організації.


Правила безпеки під час роботи з шкідливими речовинами

Шкідливі речовини (ВР) - це речовини, які за контакту з організмом людини у разі порушення вимог безпеки можуть викликати виробничі травми, професійні захворювання або стану здоров'я, виявлені як у процесі роботи, і у віддалені тривалість життя нинішніх і майбутніх поколінь.

Класифікація.

За рівнем на організм шкідливі речовини поділяються чотирма класу небезпеки:

1 - надзвичайно небезпечні,

2 -високоопасние,

3 - помірковано небезпечні,

4 -малоопасние

Клас небезпеки ВР встановлюється за нормами, зазначених у таблиці ГОСТ. Тут ми наводимо норми лише три з семи показників ГОСТ:

ГДК є основним величиною, що характеризує ступінь шкідливості хімічного речовини. ГДК - це концентрація шкідливого речовини повітря робочої зони, яка за щоденному вплив (робота у протягом 8 год або інший тривалості робочого дня протягом усього трудовий життя) не викликає ніяких захворювань чи відхилень від стану здоров'я людини як біля працюючого, і в його нащадків.

Дія на організм.

До найважливіших чинників, визначальних вплив ВР, ставляться:

1) кількість і концентрація речовини,

2) тривалість впливу,

3) стан дисперсії (розміри частинок та його фізичне стан, тобто. порошок, дим, на газ і т.п.),

4) розчинність в біологічних рідинах організму.

Загальну навантаження тієї чи іншої ВР на організм людини, можна з'ясувати, як кумулятивне вплив (від латів.cumulo - нагромаджувати,кумуляция - медичний термін, що означає скупчення в організмі лікарських і отруйних сполук, у результат їхньої тривалого вжитку, посилюючого їхня цілющість).

Варто також пам'ятати, як і так несприятливий вплив шкідливі речовини посилюється прийому алкоголю і наркотиків. (Тому, наприклад, після роботи зхлорированними вуглеводнями, особливочетиреххлористим вуглецем читрихлоретиленом, потрібно утриматися від вживання спиртних напоїв!)

Шкідливі речовини (їх називають також отруйними, токсичними) можуть проникати у організм людини трьома шляхами:

- інгаляційним - через дихальні шляху,

-пероральним (від латів.peros - через рот),

-адсорбируемим - через шкіру.

Працюючи з усіма шкідливими речовинами необхідно дотримуватись заходів обережності:

1) Виконувати правила особистої гігієни.

2) Готувати, приймати, зберігати їжу, і курити - лише у спеціально відведених при цьому місцях (але й у жодному разі не так на робоче місце!).

3) У робочих приміщеннях мають бути усунуті все джерела запалення: відкрите полум'я, розпечені поверхні, іскри віделектронагревателей. Обов'язковою є захист від статичного електрики.

4) Приміщення, у яких триває робота з шкідливими речовинами, необхідно обладнати загальної припливно-витяжної вентиляцією, а окремих випадках - й органи місцевої вентиляцією.

5) Роботи з шкідливими речовинами потрібно здійснювативитяжном шафі за діючої припливно-витяжної вентиляції.

6) Обов'язково користуватися засобами індивідуальної захисту: рукавичками, респіраторами, окулярами тощо.

Сповідуючи перелічені правила безпеки, потрібно водночас не втрачати здоровим глуздом. Насамперед, зайве боятися працювати з шкідливими речовинами. Потрібно, зрозуміло, бути уважним, проте слід, що страх сам собою може викликати почуття скутості, напруги, але це можуть призвести до помилці оперування тим чи іншим речовиною.

 

Техніка безпеки під час виробництва дорожніх робіт

Перед початком проведення робіт дорожній майстер зобов'язаний переконатися у проведенні інструктажу технічно безпеки всіх працівників, що у даному виді робіт, за журналом технічно безпеки. Без інструктажу в однієї чи навіть кількох працівників дорожній майстер зобов'язаний до початку робіт провести інструктаж технічно безпеки робочому місці й занести дані про їх проведення до наукового журналу.

А роботи з змісту і ремонту шляхів та споруд них мають здійснювати аж після розстановки знаків та інших засобів організації руху на місцях виробництва дорожніх робіт. Розстановка коштів організації руху, і знаків ввозяться відповідність до затвердженими і узгодженими органів ДАІ схемами, які дорожній майстер затребувана в головного інженера шляхоексплуатаційної організації.

За виробництва робіт дорожні робітники і фахівці повинні прагнути бути екіпіровані в жилети жовтого або жовтогарячого кольору, забезпеченісветовозвращающими елементами.

охорона працю інструктаж безпеку


Організація протипожежної захисту для підприємства

Відповідно доППБ 01-03, в будинках і спорудах приединовременном перебування на поверсі понад десять осіб повинні сидіти розроблені і відомих місцях вивішено плани евакуації людей разі пожежі, і навіть передбачена система оповіщення людей про пожежі.

Інструкції про заходи пожежної безпеки розробляються з урахуванням діючих і правил пожежної безпеки , інших тих нормативних документів, і навіть вимог паспортної документації на встановлення і устаткування, застосовувані для підприємства, у частині вимог пожежної безпеки.

Інструкції встановлюють основних напрямів забезпечення систем запобігання пожежі і протипожежної захисту для підприємства відповідно до вимогами ГОСТ 12.1.004, порядок забезпечення безпеки покупців, безліч схоронності тих матеріальних цінностей, і навіть створення умов успішного гасіння пожежі.


Укладання

 

Охорона праці — система збереження і здоров'я робітників у процесі праці, куди входять у собі правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні й інші заходи. З іншого боку, охорона праці у юридичної літературі і з кількох позицій:

1. Як основний принцип трудового правничий та трудових правовідносин

2. Як система законодавчих актів, і навіть запобіжних і що регламентують соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, технічних засобів і методів, вкладених у забезпечення безпечних умов праці. (ГОСТ 12.0.002-80)


Список літератури

1.Раздорожний А.А. Охорона праці та виробнича безпеку:Учебно-методическое посібник — Москва: Вид-во «Іспит», 2005. — 512 з. (Серія «Документи і коментар»)

2. «Порядок навчання з охорони праці та знань вимог охорони праці працівників організацій». Постанова Мінпраці же Росії та Міносвіти Росії від13.01.2003г. №1/29.

3. В.М. Третьяков Довідник інженера з охорони праці. — Вологда:Инфра-Инженерия, 2007


Схожі реферати:

Навігація